Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

4. Юридичні складиВиникнення, зміну або припинення правовідносин може бути зумовлено одним юридичним фактом або сукупністю юридичних фактів, яка іменується юридичним складом.
В юридичні склади можуть входити в різних комбінаціях як дії, так і події. Так, для виникнення права на страхове відшкодування крім такого юридичного факту - події, як землетрус, що зруйнував будинок, необхідно наявність іншого юридичного факту-дії, а саме такого, як договір страхування, укладений страхувальником - власником будинку зі страховиком.
В одних випадках юридичні склади породжують правові наслідки за умови виникнення складових їх юридичних фактів в строго визначеному порядку і наявності їх разом узятих в потрібний час. Наприклад, спадкоємець, зазначений у заповіті, може стати власником успадкованого майна за наявності таких юридичних фактів, що розгортаються в суворій послідовності: складання заповіту спадкодавцем; відкриття спадщини; прийняття спадщини спадкоємцем. У загальній теорії права такі юридичні склади іменуються складними (пов'язаними) системами юридичних фактів.
В інших випадках юридичні склади породжують правові наслідки тільки за наявності всіх разом узятих необхідних юридичних фактів незалежно від того, в якій послідовності вони виникли. Так, призупинення терміну позовної давності настає за наявності таких фактів (причому абсолютно байдуже, в якому порядку вони накопичуються): знаходження позивача або відповідача у складі Збройних Сил; переведення даних Збройних Сил на воєнний стан. Важливо тільки те, щоб ці два факти були в наявності і виникли протягом останніх шести місяців строку позовної давності. Юридичні склади зазначеного виду іменуються в загальній теорії права простими (вільними) комплексами юридичних фактів.
Особливий різновид юридичних складів у механізмі цивільно-правового регулювання являють собою ті склади, обов'язковим елементом яких є такий юридичний факт, як державна реєстрація дії або події. Особлива роль таких юридичних складів полягає в тому, що сама по собі наявність юридичного факту у формі дії або події за відсутності факту їх державної реєстрації не викликають цивільно-правових наслідків. Так, угоди з нерухомим майном породжують права на таке майно лише за умови їх державної реєстрації, а така подія, як смерть людини, може породити спадкові правовідносини, тільки будучи зареєстрованим як акта цивільного стану. Існування таких юридичних складів об'єктивно необхідне, оскільки державна реєстрація прав, дій, подій, є засобом публічного контролю за цивільним оборотом з метою забезпечення найбільш повної охорони найважливіших майнових та особистих прав, благ і свобод суб'єктів. (Про державну реєстрацію угод і прав більш докладно див
§ 3 цієї глави.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Юридичні склади"
 1. 27. Поняття і види юридичних фактів. Фактичний склад.
  Юридичну. Класифікація юридичних фактів: Вольова ознака: а) події: - Не залежать від волі людей-стихійні; (катаклізми природи). -Антропогенні; (пов'язані з людиною - народження, смерть). б) дії: - настання яких пов'язане з людиною. -Правомірні; (дії які відповідають закону). -Неправомірні. У свою чергу: Правомірні дії:-юридичні акти - це правомірне
 2. 10. Юридичні факти і юридичний склад. Види юридичних фактів.
  Юридичних наслідків. Виникнення, зміна і припинення цивільних правовідносин завжди обумовлені життєвими обставинами (фактами), що мають юридичне значення, і тому іменовані юридичними фактами. Юридичні факти інакше ще називаються підставами виникнення цивільних правовідносин, так як закон пов'язує з ними настання не будь-яких, а тільки таких юридичних
 3. § 1. Суб'єктивне цивільне право в системі суміжних правових явищ
  юридичний обов'язок, законний інтерес і правоздатність. Для досягнення визначеності в розумінні суб'єктивного цивільного права ми повинні визначити його місце в системі цих явищ. Називаючи право, що належить конкретній особі, суб'єктивним, ми тим самим відмежовує його від права об'єктивного як сукупності правових норм. При цьому вживання терміну "суб'єктивне'' не означає
 4. § 1. Наука цивільного права
  юридичну силу, визначає стан цивільного законодавства, його відповідність потребам розвитку нашого суспільства і визначає шляхи і способи його вдосконалення. Істотним досягненням цивілістичної науки є внесок, внесений нею у розробку і прийняття частин першої та другої нового Цивільного кодексу Російської Федерації. Якнайшвидше завершення робіт з підготовки
 5. § 5. Підстави цивільних правовідносин
  юридичними фактами. Тому юридичні факти виступають як сполучна ланка між правовою нормою і цивільним правовідносинами. Без юридичних фактів не встановлюються, не змінюються і не припиняються жодні цивільні правовідносини. Так, глава 34 ЦК передбачає можливість встановлення , зміни або припинення правовідносини оренди. Однак для того, щоб вказане
 6. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віідікаціонний позов)
  юридичною наукою і перевірені тисячолітнім досвідом, вони нерідко ігноруються на практиці на догоду вирішення одномоментних проблем. На жаль, в останні роки під судову практику, яка допускає змішання елементарних понять, зокрема роздільну вільну заміну договірного вимоги віндикаційний позовом, перехід від виндикаційного домагання до позову про визнання угоди недійсною і т. д.,
 7. § 3. Підстави виникнення зобов'язань
  юридичних фактів, які прийнято називати підставами виникнення зобов'язань. В основі зобов'язальних правовідносин можуть лежати найрізноманітніші юридичні факти. Разом з тим серед усіх можливих підстав виникнення зобов'язань законодавство особливо виділяє договір (п. 2 ст. 307 ЦК). Це не випадково. Зобов'язання встановлюються між строго певними особами. Тому
 8. Укладення договору на торгах.
  юридичною природою повідомлення про проведення торгів є односторонньою угодою, що породжує відповідні юридичні наслідки. Зокрема, між особою, яка одержала повідомлення про проведення торгів, і організатором торгів встановлюється зобов'язальне правовідношення, в силу якого зазначена особа має право вимагати від організатора торгів прийняття та розгляду пропозиції, зробленої
 9. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  юридичної особи. протиправними є також така поведінка боржника, яке не відповідає вимогам , що пред'являються до належного виконання зобов'язань. Відповідно до цивільного законодавства вимоги, пропоновані до виконання зобов'язань, містяться не тільки в законі, інших правових актах, звичаях ділового обороту або інших зазвичай пропонованих вимогах, але і в самих
 10. § 6. Безвісну відсутність громадянина та оголошення її померлою
  юридичного складу, слагающегося з таких фактів, як: а) тривала відсутність особи у місці його постійного проживання; б) відсутність відомостей про місце його знаходження та неможливість їх отримати всіма доступними засобами; в) закінчення встановлених законом строків (ст. 42, 45 ЦК) з моменту отримання останніх вістей про місце знаходження даної особи. Чинне законодавство не покладає
© 2014-2021  ibib.ltd.ua