Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. ВЛАСОВА. СТРУКТУРА суб'єктивних цивільних прав, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 1. Суб'єктивне цивільне право в системі суміжних правових явищСуб'єктивне цивільне право не може існувати ізольовано від інших правових явищ. Виступаючи в якості самостійного освіти, воно в той же час тісно пов'язане із суміжними правовими явищами, до яких відносяться: об'єктивне право, юридичний обов'язок, законний інтерес і правоздатність. Для досягнення визначеності в розумінні суб'єктивного цивільного права ми повинні визначити його місце в системі цих явищ.
Називаючи право, що належить конкретній особі, суб'єктивним, ми тим самим відмежовує його від права об'єктивного як сукупності правових норм. При цьому вживання терміну "суб'єктивне'' не означає існування права в сфері ідеально акредитуючої (суб'єктивне право не менш реально, ніж право об'єктивне), але має своєю метою вказати на приналежність цього права конкретного суб'єкта. Суб'єктивне цивільне право відрізняється від об'єктивного тим, що воно індивідуально, тоді як система цивільно-правових норм є поза особистісне утворення. Суб'єктивне право спирається на право об'єктивне, узгоджуватися з ним. Саме об'єктивне право визнає за суб'єктом певні юридичні можливості, що складають зміст його суб'єктивного права, і забезпечує їх своєю охороною. Крім того, об'єктивне право встановлює обмеження тих чи інших юридичних можливостей особи з тим, щоб гарантувати дотримання прав та інтересів інших осіб і суспільства в цілому.
Виникнення суб'єктивного цивільного права зв'язується цивільно-правовою нормою з наявністю або відсутністю передбачених у ній обставин (юридичних фактів). Отже, крім правової норми для виникнення суб'єктивного права потрібно також наявність певного юридичного факту або сукупності фактів (юридичного складу). Разом з тим існування в особи суб'єктивного права неможливо за відсутності у нього правоздатності. Звідси випливає, що виникнення будь-якого суб'єктивного цивільного права є результатом взаємодії цивільно-правової норми, цивільної правоздатності і юридичного факта2.
Норми цивільного права наділяють осіб суб'єктивними правами і забезпечують здійснення цих прав вказівкою на необхідну поведінку інших (зобов'язаних) осіб. При цьому правова норма містить в собі модель відповідних правовідносин. З настанням умов, передбачених гіпотезою норми, виникає цивільні правовідносини, відповідне тій своїй моделі, яка встановлена диспозицією або санкцією норми. З іншого боку, ця модель повинна адекватно відображати реальний стан суб'єктів суспільних відносин та фіксувати то поведінка, яка необхідна для задоволення законного інтересу уповноваженої особи.
Встановлена цивільно-правовою нормою міра можливої поведінки лише тоді становить суб'єктивне цивільне право, коли її реалізація уповноваженою особою поставлена в залежність від поведінки інших осіб. Іншими словами, суб'єктивне цивільне право є така міра можливої поведінки, яка забезпечена покладеної на кого-небудь юридичним обов'язком. Саме тому, що той, хто існує під владою суб'єктивного цивільного права, є зобов'язаним по відношенню до його носію, виникає система цивільних прав та обов'язків (система правовідносин), що об'єднує людей між собою 3.
Існування будь-якого громадянського правовідносини обумовлено неможливістю задоволення інтересу уповноваженої без відповідної поведінки (дії або бездіяльності) зобов'язаної особи, поведінки, яке сам уповноважених здійснити не в змозі. Тому уповноважених повинен мати можливість розпоряджатися як своїми діями, так і чужим поведінкою зобов'язаної сторони правовідносини. Але якщо здійснення суб'єктивного цивільного права неможливо без відповідної поведінки зобов'язаної особи, то і характеристика цього права неможлива без характеристики кореспондуючий йому юридичного обов'язку та її матеріального утримання.
Залежно від виду правовідносини виділяють різні форми належної поведінки зобов'язаної особи. Регулятивні цивільні правовідносини 4, опосредствующие нормальне розгортання майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин, є або абсолютними, або відносними правовідносинами. В абсолютних правовідносинах належне поведінка виражається у формі поп Гасеге, а у відносних правовідносинах (найбільш типовими з яких є зобов'язання)-найчастіше у формі Гасеге. В охоронних цивільних правовідносинах належну поведінку виступає або у формі претерпевания (ра11) правообязанного односторонніх дій уповноваженої особи щодо захисту свого регулятивного суб'єктивного права або охороняється законом інтересу, або у формі позитивної дії (facere), спрямованого на реалізацію позовної прітязанія5. Таким чином, з урахуванням характеру юридичних обов'язків, укладених в регулятивних і охоронних, абсолютних і відносних цивільних правовідносинах, визначається специфіка відповідних цим обов'язкам суб'єктивних цивільних прав.
У юридичній літературі була висловлена думка, ніби абсолютне суб'єктивне цивільне право, зокрема право власності, існує поза правоотношенія6. Обгрунтовуючи цей погляд, Д.М. Генкін писав: "Нам видається, що визначення суб'єктивного права власності як елемента правовідносин носія права власності з невизначеним числом зобов'язаних осіб вимагає критичного перегляду. Що представляє з себе правовідносини з невизначеним складом зобов'язаних осіб? Ми вважаємо, що правовідносини завжди повинно бути конкретно в тому сенсі, що змістом його є права і обов'язки певних осіб. Не може бути правовідносини з невизначеним складом зобов'язаних осіб, тобто будь-яких осіб. Загальний обов'язок встановлюється безпосередньо законом, нормою права, а не є елементом нескінченного числа правовідносин з невизначеним числом осіб ".
Однак ці доводи не можуть похитнути традиційне уявлення про існування абсолютних цивільних правовідносин. Основний недолік міркувань автора полягає в тому, що він змішує чисельність зобов'язаних осіб з їх конкретністю. Критикуючи позицію вченого з цього питання, О.С. Іоффе правильно зазначав: "Коло зобов'язаних у правовідносинах власності визначається досить конкретно, коли закон забороняє всім зазіхати на належні комусь власницькі правомочності . З цієї конкретності виникають і важливі юридичні наслідки: перед власником повинен відповідати кожен, хто порушив його право. Покладання відповідальності перед власником на кожного як раз і означає, що ще до здійснення правопорушення вони були пов'язані один з одним правовими відносинами "
Сказане свідчить про те, що право власності, як і будь-яке абсолютне суб'єктивне право, існує в рамках цивільного правовідносини. Тому реалізація абсолютного суб'єктивного права знаходиться в прямій залежності від відповідної поведінки зобов'язаних осіб. Так, уповноважених у правовідносинах власності володіє, користується і розпоряджається своїм майном саме тому, що зобов'язані особи утримуються від здійснення дій, які заважали б йому володіти , користуватися і розпоряджатися цим майном.
Оскільки право власності є елементом абсолютного правовідносини, його не можна розглядати як ставлення особи до речі. Інакше не було б сенсу описувати це відношення як правове, а можливості власника за володіння, користування і розпорядження майном закріплювати в якості правомочностей. Правові норми завжди впливають на поведінку учасників того чи іншого суспільного відношення. Заперечення цього положення призводить до безглуздого висновку, ніби правовідносини власності як відношення між суб'єктами виникає тільки в момент порушення права власності.
Не можна, на наш погляд, розглядати як існуючі поза громадянського правовідносини й суб'єктивні права на вчинення одностороннього волевиявлення (наприклад, регулятивне право вибору предмета виконання в альтернативному зобов'язанні, охоронне право на відмову від договору з огляду його порушення контрагентом) 10. Хоча зобов'язані особи в цих випадках і не здатні перешкодити уповноваженій у здійсненні його права, проте обов'язок тут може бути охарактеризована як необхідність претерпевания правообязанного особою односторонніх дій носія права в охоронному правовідношенні і квазіпретерпеванія - в регулятивному правоотношеніі11.
Таким чином, суб'єктивне цивільне право, перебуваючи в межах конкретного цивільного правовідносини, завжди протистоїть цивільно-правового обов'язку. У межах, встановлених об'єктивним правом, уповноважених має можливість здійснювати ті чи інші дії, а також певним чином використовувати у своїх цілях поведінка зобов'язаної особи .
При дослідженні змісту суб'єктивних цивільних прав не можна обійти увагою і питання про значення інтересу для суб'єктивного права. Чи є інтерес передумовою або метою права, перебуваючи за його межами, або ж елементом суб'єктивного права?
Встановлюючи примат інтересу уповноваженої над його волею, О.С. Іоффе відводить інтересу роль "одного з елементів змісту суб'єктивного права" 12. Однак, виступаючи формою вираження інтересу і засобом його здійснення або захисту, суб'єктивне право не містить інтерес як елемент свого змісту. Адже інтерес і опосередковує його задоволення суб'єктивне право пов'язані один з одним як мета і засіб її досягнення, а мета ніколи не може служити складовою частиною засобу, який по відношенню до мети "має вигляд деякого зовнішнього наявного буття" 13. Крім того, наявність інтересу у володаря того чи іншого суб'єктивного права не має юридичного значення для визнання його уповноваженою. Інакше, як справедливо зауважує В.А. Тархов, для здійснення і захисту свого права суб'єкту потрібно було б доводити не тільки наявність права, але й наявність інтересу, що суперечить духу нашого права14. Подання О.С. Іоффе про співвідношення суб'єктивного цивільного права та інтересу не знаходить підтвердження в правових нормах. Наприклад, те чи інше речове право продовжує існувати і тоді, коли об'єкт цього права (річ) стає марним для уповноваженої 15. Таким чином, інтерес не можна розглядати як елемент суб'єктивного права. Якщо ж вважати інтерес користю, до якої прагне уповноважених і на досягнення якої спрямована його воля, то і в цьому сенсі інтерес становить мету, а знову-таки не елемент змісту суб'єктивного права 16. Водночас задоволення інтересу, що означає досягнення мети суб'єктивного цивільного права, має місце лише тоді, коли настає фактичний стан, яке відповідає змісту права17. Іншими словами, факт задоволення інтересу в даному випадку є показником здійснення суб'єктивного цивільного права , реалізації укладених в ньому правомочностей.
Отже, інтерес існує за межами суб'єктивного цивільного права, будучи, як правило, передумовою цього права і його метою, для досягнення якої уповноважених робить ті чи інші дії. Інтерес, задовольняється за допомогою суб'єктивного права, не може служити складовим елементом цього права.
Оскільки задоволення інтересу уповноваженої може відбутися лише в результаті общенаправленного поведінки обох сторін правовідносини, володар суб'єктивного права повинен мати дві конкретні юридичні можливості: можливість розпоряджатися своїми власними діями і можливість розпоряджатися поведінкою зобов'язаної особи. Наявність у змісті суб'єктивного цивільного права зазначених можливостей, що забезпечують задоволення інтересу правовласника і зв'язують його з зобов'язаною особою або особами в рамках конкретного правовідносини, дозволяє відмежувати суб'єктивне цивільне право від цивільної правоздатності.
У цивілістичній літературі існує думка, ніби правоздатність являє собою особливу суб'єктивне право; при цьому суб'єктивне право розглядається як конкретна можливість по відношенню до абстрактної можливості-правоздатності, де остання - сутність, а перший - прояв сутності 18. Погодитися з цією думкою не можна . Цивільна правоздатність являє собою здатність мати передбачені цивільним законом права і нести цивільно-правові обов'язки (п. 1 ст. 17 ГК РФ). На відміну від суб'єктивних цивільних прав вона не містить в собі можливість вимагати певної поведінки від зобов'язаної особи чи осіб 19. Крім того, для виникнення суб'єктивного цивільного права у того чи іншого особи крім правоздатності потрібно також наявність юридичного факту або сукупності фактів. У зв'язку з цим суб'єктивне право не може бути ототожнена з однією з обгрунтовують його передумов. Цивільна правоздатність - це не "право на право "і не міра дозволеного суб'єкту права поведінки, а суспільно-юридична властивість суб'єкта, яке відрізняється від обумовлює їм (спільно з нормою права і юридичним фактом) суб'єктивного цивільного права: останнє є міра можливої поведінки особи в конкретному цивільному правовідношенні, яка забезпечується юридичним обов'язком, покладеної на інший бік правовідносини, тоді як цивільна правоздатність як здатність до правообладанию не є елементом якого правовідносини і не пов'язує свого носія з яким-небудь зобов'язаним особою.
 Після того як ми визначили місце, займане суб'єктивним цивільним правом в системі суміжних правових явищ, необхідно приступити до виявлення та загальній характеристиці елементів суб'єктивного цивільного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Суб'єктивне цивільне право в системі суміжних правових явищ"
 1. ПЕРЕДМОВА
    суб'єктивне цивільне право. У юридичній літературі питання про зміст і структуру суб'єктивного цивільного права прямо або побічно піднімався в рамках навчань про громадянське правовідносинах, про право власності, про зобов'язання, позовної давності та інших. Особливу увагу питанню про структуру суб'єктивних цивільних прав було приділено в роботах С.С. Алексєєва, О.С. Іоффе, Е.А.
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    громадянську війну більш тривалою і запеклою. Наступне питання - про підтримку більшовиків більшістю народу. Переважна його частина - а це дрібнобуржуазна маса класичної дрібнобуржуазної країни - не була з більшовиками ні навесні, ні влітку 1917 року. Більшість народу, підтримуючи тоді блок партій меншовиків та есерів і союз цього блоку з частиною російської буржуазії, було «центристським» і
 3. 2. Проблеми науки і культури
    суб'єктивними факторами, але й об'єктивними умовами, в яких жила країна в попередній період. Потроху змінюється тональність телевізійних передач; багато матеріалу про дореволюційної Росії, є можливість подивитися фільми 1930-1960 років, велике місце займає класична музика. Великим досягненням останніх років є можливість познайомитися з літературою російського зарубіжжя.
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    суб'єктивних причин. Мета законодавця очевидна - забезпечення найбільш ефективного захисту прав осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Одна з об'єктивних причин - скасування органів державного та відомчого арбітражу, які розглядали господарські спори між організаціями. Ця категорія справ могла бути передана до судів загальної юрисдикції або потрібно було
 5. Введення
    суб'єктивні бажання окремих індивідів або груп населення, політичних партій викликають вимоги зміни структури суспільства, а об'єктивні діалектичні процеси, в яких особистості чи політичні партії виступають лише виразниками закономірних процесів. Ці закономірності привели спочатку частини, а потім все більші і більші страти суспільства до розуміння необхідності радикального
 6. § 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сторона злочину
    суб'єктивна сторона, то яка роль 1 Виходячи з цього визначення, але нашу думку, більш правильним було б вважати дії, передбачені кримінальним законом і вчинені особою неосудною, не суспільно небезпечними, так як вони не можуть представляти ціннісної орієнтації і тому: не можуть бути частинкою загальнолюдської практики, здатної служити прецедентом для повторення подібних
 7. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
    суб'єктивної сторони складу злочину. Вина, як елемент суб'єктивної сторони злочину, в наступному нерідко противополагались вини, як основи кримінальної відповідальності. Це особливо про-1 Детальніше див: К. Ф. Тихонов. Суб'єктивна сторона пре ступления. Саратов, 1967 р., стор 11-33. 2 Кримінальне право. Загальна частина М., Юріздат 1938, стор 258-271. .58 Стало в період
 8. § 1. Поняття злочину
    суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би охоплював всі карані форми поведінки. Давньоруське право, найважливішим пам'ятником якого вважається Руська Правда (у різних
 9. 7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
    цивільне право в усіх трьох названих вище проявах: як галузь, як система законодавства, як наука. Завдання її полягає в придбанні студентами-юристами суми знань про цивільно-правові явища, поняттях, категоріях і т.п., галузі цивільного права, системі цивільного законодавства. Та практиці його застосування. У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні
 10. У. Роль юриста, що спеціалізується в сфері інтелектуальної власності
    суб'єктивних прав, який міститься в цивільних кодексах та інших спільних актах цивільного права. Для юриста, який має справу з промисловою власністю, дуже важливо також знання антимонопольного законодавства і особливих правил про захист прав споживачів. При укладанні ліцензійних угод, договорів комерційної концесії (франчайзингу) і деяких інших договорів необхідно
© 2014-2021  ibib.ltd.ua