Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

59. Забезпечення позову.


Забезпечення позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально правових інтересів позивача, які гарантують за його позовом про присудження реальне виконання позитивно прийнятого рішення.
Інститут забезпечення позову врегульований статтями 151-155 ЦПК України і спрямований проти несумлінних дій відповідача, який може сховати майно, продати, знищити або знецінити його. Ним усуваються утруднення і неможливості виконання рішення. Порушити перед судом вимогу про забезпечення позову має право позивач шляхом включення її до змісту позовної заяви або подання про це самостійної заяви. Звернутися до суду із заявою про забезпечення позову можуть також усі інші особи, які беруть участь у справі (ст. 151 ЦПК України).
Забезпечення позову може відбуватися способами, встановленими ст. 152 ЦПК України:
а) накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб.
б) забороною провадити певні дії.
в) встановленням обов'язку вчинити певні дії;
г) забороною іншим особам провадити платежі або переда- .вати майно відповідачеві;
ґ) зупиненням продажу описаного майна, якщо подано по- ' зов про право власності на дане майно або про виключення його з опису;
д) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, коли боржник оспорює цей документ у позовному порядку;
є) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам.
На забезпечення позову приймається судом ухвала, яка виконується негайно у порядку, встановленому для виконання судових рішень (ч. 9 ст. 153 ЦПК України). Прийняте судом забезпечення позову може бути змінено або скасовано (ст. 154 ЦПК України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "59. Забезпечення позову."
 1. 24. Особи, які сприяють судовому розгляду і вирішенню справи: їх права та обов'язки.
  забезпечення позову, органи та особи, яким направлена окрема ухвала про порушення закону, особи, між якими відбувалося листування, шодо надання згоди на його дослідження та іи. Найменування цієї групи суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин вказує на те, що вони не належать до осіб, які беруть участь у справі, а основною вирізняльною їх ознакою с відсутність юридичної заінтересованості у
 2. 42. Поняття та види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права.
  забезпечення позову, ст. 153 ЦПК). Виходячи із класифікації видів юридичної відповідальності залежно від правової природи правопорушення, норми, які їх закріплюють, слід поділити на такі, що встановлюють: кримінальну відповідальність; адміністративну відповідальність; дисциплінарну або матеріальну відповідальність; цивільно-правову відповідальність; - відповідальність, підстави та порядок
 3. 57. Поняття і загальна характеристика позовного провадження.
  забезпечення позову, зупинення провадження у справі тощо. Змістом позову є звернена до суду вимога позивача проздійснення судом певних дій із зазначенням способу судовогозахисту. Наприклад, у позові про виселення за неможливістюспільного проживання, предметом позову є спірні правовідносини - право дострокового припинення договору житлового найму; підставою позову - факти поведінкивідповідача, що
 4. 58. Поняття позову, його елементи та види.
  забезпечення позову, зупинення провадження у справі тощо. Змістом позову є звернена до суду вимога позивача проздійснення судом певних дій із зазначенням способу судовогозахисту. Наприклад, у позові про виселення за неможливістюспільного проживання, предметом позову є спірні правовідносини - право дострокового припинення договору житлового найму; підставою позову - факти поведінкивідповідача, що
 5. 60. Позовна заява та її реквізити.
  забезпечення доказів або позову, повинна містити про це відомості. До позовної заяви, якщо вона подається представником позивача, додається також довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника. Позовна заява, яка подається на захист прав інших осіб, повинна містити підстави такого звернення. Отже, позовною заявою визначається коло учасників процесу, обсяг дослідження,
 6. 63. Пред'явлення позову. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу.
  забезпечення позову, вирішуватися пиіання про об'єднання чи роз'єднання позовів. Відмова у відкритті провадження у справі - це закріплене в ухвалі волевиявлення суду, яке полягає у відмові прийняти позовну заяву та порушити цивільний процес у справі на підставах, визначених законом. Суд відмовляє у відкритті провадження, якщо: заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;
 7. 74. Ухвали суду першої інстанції.
  забезпечення доклші -і» позову); ухвали на стадії підготовки справи до судового розгляду, у ході судового засідання; ухвали, які постановляю-гься після ухвалення рішення суду. За процесуальною формою ухвали бувають самостійні та протокольні. Самостійні ухвали - цс документи, встановлеаоі форми, в яких зазначаються владні вказівки суду щодо розпитку процесу у справі, вони постановляються в
 8. 92. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.
  забезпечення позову; 8) виконує інші дії, пов'язані а іабезпечешям розгляду справи. Після проведення підготовчих ДІЙ суддя-доіюиідач допо відає про них колегії суддів. Дійшовши висновку, що всі необ хідні підготовчі ДІЇ вчинено і справа до розгляду ютова, коле гія суддів призначає її до розгляду. За необхідності колегія ви рішує питання про проведення додаткових підготовчих дій. Відповідно
 9. 100. Повноваження суду у процесі виконання судових рішень.
  забезпечення позову, витання мирової угоди. Силу виконавчого документа має і судовий наказ. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, шо є в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачіа видані кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним
 10. 101. Негайне виконання судових рішень.
  забезпечення позову). Підстави для застосування негайного виконання чітко передбачені у чинному законодавстві, їх поділяють на: підстави для обов'язкового (імперативного) застосування негайного виконання, підстави для факультативного (імперативно-диспозитивно- го) застосування негайного виконання. Відповідно до ст. 367 ЦПК га ст. 25 Закону України "Про виконавче провадження" (далі у цій главі -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua