Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

8. Захист прав підприємців при їх порушенні незаконними актами державних органів


Право на підприємницьку діяльність включає можливість захисту від неправомірних дій як інших підприємців, так і з боку держави в особі її органів, в тому числі право на оскарження їх поведінки, яка ущемляє це право.
Захист підприємців від втручання в їх діяльність державних органів має конституційну основу. Відповідно до ст. 55 Конституції України "кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб". "Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень" (ст. 56 Конституції України).
Одним з важливих і поширених засобів захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності є визнання судом або арбітражним судом виданого державним або іншим органом незаконного акта недійсним (повністю або в частині).
У ч. 4 ст. 15 Закону України "Про підприємництво" зазначено, що у разі видання державним чи іншим органом акта, який не відповідає його компетенції або вимогам законодавства, підприємець має право звернутися до суду або арбітражного суду із заявою про визнання такого акта недійсним.
Як випливає із Закону, підставою застосування цього засобу захисту є видання державним чи іншим органом акта, який не відповідає його компетенції або вимогам законодавства. Оскільки це дві самостійні підстави, то документ може бути визнаний недійсним як акт, що відповідає вимогам законодавства, але прийнятий з перевищенням компетенції відповідного органу, так і, навпаки, прийнятий у межах його компетенції, під який суперечить законодавству.
Перевищення компетенції державного органу означає видання ним акта поза його компетенцією. Порушення актом державного органу вимог законодавства - це протиріччя законодавству прийнятого акту як щодо його змісту, так і за формою, порядку і термінів прийняття.
Неправомірні акти державних органів, що зачіпають права підприємців, порушують дві заборони, встановлені Законом "Про підприємництво". Перший - загальний заборона, встановлена в ч. 3 ст. 15 Закону "Про підприємництво": втручання державних органів у господарську діяльність підприємців не допускається, якщо вона не зачіпає передбачені законодавством України права державних органів на здійснення контролю за діяльністю підприємців. Інший - спеціальна заборона, сформульований у ч. 4 ст. 15: не допускається прийняття державними органами актів, які визначають привілейоване становище суб'єктів підприємницької діяльності однієї з форм власності по відношенню до суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності.
Визнання незаконного акта недійсним може застосовуватися як єдиний засіб захисту (коли для захисту підприємців достатньо визнання акта недійсним), або поєднуватися з іншими заходами захисту і відповідальності. Так, визнання недійсним акта державного чи іншого органу може з'єднуватися із застосуванням передбаченої ч. 6 ст. 15 Закону "Про підприємництво", п. 2 ст. 27 Закону України "Про підприємства в Україні" заходи цивільно-правової відповідальності - стягненням судом або арбітражним судом за позовом підприємця збитків, заподіяних йому в результаті виконання вказівок державних чи інших органів або їх посадових осіб, що призвели до порушення прав підприємця, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо підприємця.
Нерідко в практиці об'єднується вимога про визнання недійсним актів державних органів з позовом про повернення (зворотне стягнення) необгрунтовано списаних цими органами в безспірному порядку сум. Суб'єкти підприємницької діяльності звертаються до арбітражного суду з позовами про повернення з бюджету незаконно списаних штрафів, інших фінансових санкцій, недоїмок з податків та інших обов'язкових платежах до бюджету.
З метою однакового і правильного вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних та інших органів, президія Вищого арбітражного суду України дав роз'яснення "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів "від 26.01.2000 р. № 02-5/35.
Таким чином, засобами захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності від незаконних актів державних органів, їх втручання в господарську діяльність підприємців є:
визнання недійсними (повністю або в частині) актів державних та інших органів, що не відповідають законодавству і порушують охоронювані законом права та інтереси суб'єктів підприємницької діяльності;
повернення з бюджету грошових коштів, безпідставно списаних у вигляді економічних (фінансових) санкцій або з інших підстав державними органами в безспірному порядку;
відшкодування збитків, заподіяних підприємцям неправомірними актами державних органів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Захист прав підприємців при їх порушенні незаконними актами державних органів "
 1. Зміст
  захисту іноземних інвестицій 58. Форми спільної інвестиційної діяльності 59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зовах і на територіях пріоритетного розвитку 60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства 61. Монопольне становище суб'єкта господарювання на ринку 62. Зловживання монопольним становищем на ринку 63. Антиконкурентні
 2. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  захисту прав, однак при-знати, що вона була для нього провідною, не можна. Головне призначену цього інституту складалося саме в розмежуванні компетенції між органами, вирішуючими спори про право, а не в забезпеченні ефективного захисту прав і охоронюваних законом інтересів від будь-яких порушень, у тому числі з боку держави, її органів і посадових осіб. На ступінь ефективності захисту
 3. 2. Поняття підвідомчості, її види
  захист прав громадян та юридичних осіб. М., 1997. С. 90-93. «Звичайно, і раніше інститут підвідомчості грав певну роль у забезпеченні захисту прав, однак визнати, що вона була для нього провідною, не можна. Головне призначення цього інституту складалося саме в розмежуванні компетенції між органами, вирішуючими спори про право, а не в забезпеченні ефективного захисту прав і охоронюваних
 4. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій є позов. Справи позовного провадження порушуються шляхом подачі до суду позовної заяви. Сутність позовного провадження полягає в тому, що суд перевіряє наявність або відсутність суб'єктивного права, через невизначеність, оспорювання або порушення якого виникла суперечка, і дозволяє його. Юридична природа справ, що виникають з
 5. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  захисту суб'єктивних прав. Конфіденційність повинна бути забезпечена можливістю провести бесіду і вчинити нотаріальну дію в окремому приміщенні, яке в наших умовах не завжди можливо здійснити. Реалізація принципу додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій передбачає, що нотаріальні дії слід здійснювати в присутності тільки безпосередньо заінтересованих
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Захисту прав споживачів. аудиторський (незалежний) контроль - здійснюється спеціалізованими недержавними аудиторськими організаціями; контроль, здійснюваний спеціалізованими недержавними організаціями на договірній основі (приватні охоронні, консалтингові та інші організації на ринку послуг безпеки економічної діяльності). Внутрішній контроль - здійснюється
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  захист суверенітету і територіальної цілісності, інших життєво важливих інтересів РФ у разі вчинення агресії проти неї або її союзників », держава зацікавлена у створенні законодавства, спрямованого на забезпечення виконання цієї мети. Умови договору (контракту) викладені в законі «Про військовий обов'язок і військову службу» розділ V «Надходження громадян на військову службу за
 8. 60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства
  захисту законних прав та інтересів підприємців і споживачів шляхом застосування засобів щодо попередження та припинення порушень антимонопольного законодавства, накладення стягнень за ці порушення в межах своїх повноважень; сприяння розвитку добросовісної конкуренції у всіх сферах економіки . Антимонопольний комітет України та створені ним територіальні відділення (в Автономній
 9. 8. Рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  право РФ. Підручник. - М., 1998 . 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні структури. - К.: На уково думка, 1990. 5. Авер'янов В. Адміністративне право України:
 10. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального права постадійне рух справи по яке з'явилося в процесі підприємницької діяльності спорів, що випливають з цивільних правовідносин (економічні суперечки) або
© 2014-2022  ibib.ltd.ua