Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпаргалка по адміністративному праву України, 2011 - перейти до змісту підручника

101.Урпавління у сфері внутрішніх справЦентральним органом державної виконавчої влади у сфері внутрішніх справ є Міністерство внутрішніх справ України. МВС реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, організує та координує діяльність овс з боротьби зі злочинністю, з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.
Основні завдання МВС:
участь у розробці і реалізації державної політики щодо боротьби зі злочинністю;
організація і координація діяльності овс із захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;
забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшук осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об'єктів;
забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства;
забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи;
організація роботи, пов'язаної із забезпечення безпеки дорожнього руху;
здійснення на договірних засадах майна всіх форм власності;
визначення основних напрямів удосконалення роботи овс, надання їм організаційно - методичної та практичної допомоги;
забезпечення додержання законності в діяльності осіб рядового і начальницького складу овс, працівників і військовослужбовців системи Міністерства;
підготовка овс та внутрішніх військ для інтеграції України до ЄС.
МВС здійснює керівництво в двох головних формах: централізоване керівництво і безпосереднє оперативне управління.
Найважливішою складовою частиною ОВС є міліція. Вона складається з підрозділів: кримінальна, громадської безпеки, транспортна, ДАІ, охорони, спеціальна.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "101.Урпавління у сфері внутрішніх справ"
 1. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  сфері державного управління. На коло суб'єктів впливають такі фактори, ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА Б! БлоТЁ К А~ НАВЧАЄ ""-"' як: політичні, економічні, ідеологічні. Коло суб'єктів адміністративного права досить багаточисельне і різноманітне. Суб'єктів адміністративного права можна розділити на два види: індивідуальні та колективні. В адміністративній науці їх часто називають фізичні та юридичні особи.
 2. Тема 6. Форми державного управління
  сфері управління державною власністю; - договори, що забезпечують державні потреби (державні контрак ти); - договори з військовослужбовцями, студентами; - фінансові та податкові угоди; - договори про взаємодію, співпрацю; - концесії, інвестиційні угоди; - договори про надання деяких платних послуг приватним осо бам (див. постанови КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
 3. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  сфері, зокрема: закони: "Про державний кордон України", "Про Прикордонні війська України", "Про Службу безпеки України", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про режим іноземного інвестування", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про Раду національної безпеки і оборони України", "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх
 4. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  сфері України".
 5. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  101,133,144,174,184, 208, 220, 244, 290, 298, 304 таін. 104 Тема 7. Адміністративно-правові методи 1. Поняття і види методів державного управління. 2. Переконання як метод державного управління. 3. Стимулювання як метод державного управління. 4. Методи прямого і непрямого адміністративного впливу. Література: 1, 2, 9,17, 72, 76, 82, 88, 274, 283, 308, 319, 323, 325, 333, 341,369, 545 таін.
 6. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  101. Старилов Ю.Н. Административный договор: опыт законода тельного регулирования в Германии // Государство и право. - 1996. - № 4. 102. Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федера ции. Теорет.-прав. исслед. - Воронеж, 1996. 103. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. - М., 1996. 104. Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміні стративної відповідальності юридичних
 7. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  сфері Президента України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів. Удосконалення адміністративної культури державних службовців, посилення суспільної довіри до них. Мають бути утверджені нові підходи до організації діяльності державних службовців, зокрема у взаємодії з громадянами, насамперед у принциповій зміні характеру цієї взаємодії. Необхідно встановити стандарти якості
 8. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  сфері функціонування публічної влади - сфері виконання законів та інших правових актів держави. За умов побудови держави на засадах поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, адміністративне право найтіснішим чином поєднане з виконавчою гілкою державної влади (хоч деякою мірою торкається і внутрішньої організації інших гілок). 243 Сама ж природа виконавчої влади, що
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого удосконалення правового врегулювання всіх аспектів
 10. 47. Правовий стан іноземців
  сфері з громадянами країни перебування, за деякими, звичайно, винятками. У відповідності зі статтею 26 Конституції України іноземці й апатриди, що знаходяться в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами, а також несуть такі ж обов'язки, як і громадяни України - за винятками, встановленими Конституцією, законами або міжнародними договорами України. Закріплений