Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Морандьер Л.Ж.. Цивільне право Франції / Пер. з фр. та вступна стаття Е. А. Флейшиц. Том 1. - М.: Изд-во іноземної чи.,. - 742 с., 1958 - перейти до змісту підручника

250. V. Різниця достовірності дати акту.

Дата посвідченого акту, як і все викладене в ньому в якості сприйнятого посадовою особою власними відчуттями - ex propriis sensibus, - зізнається достовірної, аж поки не встановлена фальшивість дати. Дата визнається достовірною як для третіх осіб, так і для учасників договору.

Як зміст, так і дата визнаних або перевірених приватних актів визнаються достовірними, доки не доведено протилежне. Так, якщо особа, що підписала акт, оспорює дату, яка випливає з підписаного ним акта, то воно повинно представити докази підробки оспорюваної їм дати. Воно може при цьому звернутися до показань свідків лише за наявності

Застосування закону судами

187

Закон і його застосування

почала письмового доказу (ч. 1, ст. 1341 та ст. 1374).

251. Стаття 1328. Достовірність дати приватного акта у відносинах з третіми особами. Дата приватного акта вважається достовірною тільки у відносинах між сторонами. Відносно ж третіх осіб дата такого акту не служить доказом, бо можна побоюватися змови обох сторін, які підписують акт, в цілях обману третіх осіб. Для того щоб можна було посилатися проти третіх осіб на дату приватного акта треба, щоб його складання раніше цього посилання було підтверджено шляхом придбання актом достовірної дати. Придбання актом достовірної дати є результат фактів, вичерпний перелік яких міститься у статті 1328. Загальна всіма цими фактами риса полягає в тому, що учасники приватного акта позбавлені можливості симулювати такий факт.

252. Перше питання: хто розуміється під третіми особами в статті 1328? Слова третя особа не завжди мають у цивільному кодексі одне і те ж значення. Воно різному в різних статтях.

У статті 1328 треті особи - це особи, які не брали участі в акті, які, придбавши від однієї з договірних сторін права, понесли б, збиток внаслідок угоди, вираженої в приватному акті, якби було встановлено, що ця угода передувала придбання ними прав.

Таким чином, це певні сингулярні правонаступники учасників договору. Припустимо, наприклад, що Primus послідовно продав одну і ту ж річ двом особам, які не передавши її жодному з них. Другий набувач є третьою особою з точки зору акту, що містить договір продажу, досконалий PrimusoM з першим набувачем. Цей акт може бути протиставлений другий набувачеві тільки у випадку, якщо акт придбав достовірну дату раніше укладення PrimusoM договору з цим другим набувачем. Точно так же наймач нерухомої речі не може протиставити набувачеві тієї ж речі свої права з договору найму, якщо дата акта, в якому

виражений цей договір найму, не стала достовірної раніше укладення договору продажу, за яким річ придбана (ст. 1743).

Навпаки, для універсальних правонаступників сторін, як і для самих сторін, дата приватного акта має доказову силу, аж поки не доведено її неправильність, бо вони відповідають за всіма зобов'язаннями своїх праводателя незалежно від часу виникнення цих зобов'язань.

Залишається сказати про звичайних (Не заставних) кредиторах сторін договору. В принципі вони не є третім особами в тому сенсі, який надає цим словами стаття 1328, бо він надали довіру своєму боржникові і, отже, повинні вважати правильними всі вихідні від нього акти. Справа йде інакше, якщо кредитор пред'являє пауліанов позов для скасування угоди, укладеної боржником (див. том II).

253. Друге питання: яким чином приватний акт набуває достовірну для третіх осіб дату? Існує три способи, йдеться в статті 1328.

A. Насамперед, і це найбільш поширений спосіб, шляхом реєстрації та з дня цієї реєстрації. Процедура реєстрації полягає у внесенні в публічні реестри2 юридичних угод, для яких встановлена реєстрація.

Відмітка, відповідна поза сінної до реєстру, робиться на акті, возвращаемом сторонам. Дата цієї позначки і є достовірна дата акту.

Б. Смерть того або одного з тих, хто підписав акт, також повідомляє йому достовірну дату.

B. Нарешті, той же результат виникає в день, коли сутність приватного акта викладена в актах, складених посадовими особами, як, наприклад, в протоколах опечатування або опису.

1 Пауліановим позовом називався в римському праві (по імені претора, який ввів цей позов) позов про оскарження кредиторами угод, скоєних на шкоду їм неспроможним боржником. - Прим. перев.

2 Реєстри ведуться збирачами реєстраційного збору, який при реєстрації справляється, в дохід скарбниці,

188

Закон і його застосування

Застосування закону судами

189

Цей перелік є строго вичерпним. Ніяка інша подія, яким би воно не представлялося доказовим, не могло б повідомити приватному акту достовірну дату: навіть наклейка поштової марки, навіть ампутація руки особи, яка підписала акт.

254. Третє питання: виключення з правила статті 1328. Сфера дії статті 1328 обмежена наступним.

А. В силу твердо сформованої традиції розписки не підпадають під дію правила статті 1328. Отже, на них можна посилатися проти третіх осіб, хоча б вони і не набули. Достовірної дати.

Б. Спираючись на те, що стаття 109 торгового кодексу не відтворює правила статті 1328, стійка нині судова практика вважає це правило непридатним в торговому обороті. Суд вирішує спір про дату приватного акта за обставинами справи.

В. Недобросовісні треті особи не має права посилатися на статтю 1328.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 250. V. Різниця достовірності дати акту. "
 1. 4. Тимчасова правова охорона винаходу
  Поряд з охороною на базі виданого патенту заявленому винаходу від дати публікації відомостей про заявку до дати публікації відомостей про видачу патенту надається тимчасова правова охорона в обсязі опублікованої формули. Якщо за заявкою приймається рішення про відмову у видачі патенту і можливості його оскарження вичерпані, тимчасова правова охорона вважається не настала. Фізична або
 2. 4. Адміністративний порядок захисту прав
  В адміністративному порядку вирішуються, зокрема, спори, пов'язані з відмовою у видачі патенту, з визнанням його недійсним, а також з відмовою патентовласника від укладення ліцензійного договору. Заявник може подати до Апеляційної палати Патентного відомства (далі - Апеляційна палата) заперечення на рішення про відмову у видачі патенту протягом трьох місяців з дати отримання
 3. 15. Анулювання ліцензії
  Анулювання ліцензії визначено в Законі як позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності. Анулювання ліцензії є однією з поширених санкцій, застосовуваних Ліцензійною палатою України (зараз - Департамент ліцензування та реєстрації Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва).
 4. § 3. Інспектування кредитних організацій
  Схема 13. Інспектування кредитних організацій????????????????????????????????????????? ? Інспектування кредитних організацій? ????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????? ? Планування перевірок?
 5. М. Термін дії патентної охорони
  Відповідно до ст. 33 Угоди ТРІПС кожна бере участь в ньому країна повинна надавати, як мінімум, термін патентної охорони на 20 років. На практиці так воно і є, і в більшості країн термін патентної охорони становить 20 років. У деяких країнах в особливих випадках цей строк більше, наприклад, коли видача патенту відкладалася з причини відносини винаходу до військової таємниці або коли
 6. XIV. Позитивне виправдання реалізму
  § 442. Реалізм отримає позитивне виправдання, якщо виявиться, що він є показання свідомості, який діє згідно своїм власним законам. Коли нормальні акти думки, на кшталт тих, які встановлюють істини, раховані нами за самі достовірні, виявляться такими актами думки, які призводять до антитезі Суб'єкта і об'єкта, тоді ніяких інших доказів не можна буде і запитувати. §
 7. Культура Стародавнього Китаю.
  План: Релігія Давнього Китаю. Конфуціанство і даосизм як філософські та релігійні системи. Писемність і література Стародавнього Китаю. Література (основна): Стародавні цивілізації. / Под ред. Г.М.Бонгард-Левіна. М.: Думка. 1989. Гл.14. Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 1999. Історія стародавнього світу. Кн.2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекція 29:
 8. Структура акта експертизи
  Результати проведеного обстеження експерти представляють у вигляді акта, який обов'язково має наступні розділи: вступну частину, опис історії життя випробуваного та історії його хвороби , якщо вона є, опис фізичного, неврологічного і психічного стану випробуваного, результати психологічного обстеження, аналіз отриманих даних (мотивування експертного висновку),
 9. Завдання 35: Використовуючи розділову посилку, побудуйте розділової-категоричне умовивід: а) по утверждающе-отрицающему модусу, б) по отріцающе-стверджує модусу. Визначте характер виводу (достовірний або ймовірний).
  Приклад: «Прості судження бувають стверджувальними або негативними». Рішення: А) «Це судження негативне». Б) «Це судження не негативна». «Значить, воно не стверджувальне». «Значить, воно стверджувальне». Висновок в обох випадках достовірний, так як всі правила
 10. III. Термін дії договору. Порядок передачі квартири і знаходиться в ній рухомого майна
  3.1. Термін безоплатного тимчасового користування квартирою за цим договором становить календарних днів. Примітка. Договір укладається на термін, визначений договором. Якщо термін безоплатного користування в договорі не визначено, то договір вважається укладеним на невизначений термін. Цей договір набирає чинності "" 20_ р. і діє до "" 20_ р. включно.
 11. ; 2. Право громадян на екологічно значиму інформацію 2.1. Право на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища
  'Чорнобильська катастрофа з особливою гостротою поставила питання про екологічну інформацію та доступ до неї громадян. Як реакція на цю суспільну потребу, Законом РРФСР «Про охорону навколишнього природного середовища» громадянам було Надано право вимагати від відповідних органів надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього середовища та заходи з його охорони.
 12. Епістеміческого модальність
  це виражена в судженні інформація про заснування і ступеня його достовірності («епі-стема» означала в античній філософії вищий тип безсумнівного, достовірного знання). Спілкування між людьми передбачає використання різних оцінок і фактичних даних, що мають різну ступінь достовірності, яка залежить від багатьох умов. Найважливішими серед них є логічні і нелогічні умови,
 13. правотворча ініціатива громадян
  1. З правотворчої ініціативою може виступити ініціативна група громадян, що володіють виборчим правом, в порядку, встановленому нормативним правовим актом представницького органу муніципального образованія.Мінімальная чисельність ініціативної групи громадян встановлюється нормативним правовим актом представницького органу муніципального освіти і не може перевищувати 3 відсотки від
 14. § 4. Співвідношення норми права і статті закону
  Внутрішня структура норми права не у всіх випадках збігається із зовнішньою. Стаття нормативного акта і норма права можуть і не збігатися. Законодавець користується зовнішніми формами вираження норм права, рахуючись з міркуваннями зручності, економічності, більшої ясності і доступності викладу правового припису, більшої його переконливості. Тому логічна структура норми права може не збігатися з
 15. III. Термін дії договору. Порядок передачі квартири і знаходиться в ній рухомого майна
    Термін найму квартири за цим договором становить календарних днів (короткостроковий найм). До цього договору не застосовуються правила, передбачені пунктом 2 статті 677, статтями 680, 684 - 686, абзацом четвертим пункту 2 статті 687 Цивільного кодексу Російської Федерації. Наймач не вправі дозволити проживання у квартирі тимчасовим мешканцям, передати квартиру або її частину в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua