Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 4. Акти застосування права

Діяльність правозастосовних органів завершується оформленням відповідного акту, який фіксує прийняте рішення, надає йому офіційне значення і владний характер. По відношенню до конкретних органів і особам акт застосування права являє собою обов'язкове до виконання веління. За порушення вимог подібного акта винна особа несе відповідальність як за порушення норми права, на підставі якої він виданий.

Як правило, акт застосування права оформляється письмово. У деяких випадках він може викладатися в усній формі, яка зазвичай протоколюється (видалення свідків із залу судового засідання), або у формі офіційних жестів (жести регулювальника).

На відміну від норми права, акт застосування права обмежений рамками конкретного випадку і стосується, як правило, індивідуально визначених суб'єктів, наділяючи їх конкретними повноваженнями і накладаючи на них обов'язки. Дія акта застосування права починається з мо-

160

Акти застосування права

мента його прийняття, а припиняється після виконання приписи.

Підстави для класифікації таких актів на окремі види численні. Можна, наприклад, групувати їх залежно від суб'єктів, що здійснюють застосування права: акти, які видаються державними органами та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, адміністрацією підприємств та установ. Акти органів державної влади можна розділити на: акти органів державного управління, індивідуальні акти законодавчої влади, акти суду і прокуратури та інші.

Залежно від характеру регуліруюгцего впливу акти застосування права можна розділити на виконавчі, тобто організують виконання позитивних приписів норм права шляхом їхнього застосування до конкретних життєвих випадків, і правоохоронні, за допомогою яких норми права охороняються від порушень .

У свою чергу, правоохоронні акти поділяються на акти контролю та нагляду, спрямовані на попередження правопорушень, забезпечення неухильного виконання правових норм; слідчі акти, що фіксують факти, які стосуються правопорушень, які оформляють матеріали до застосування юридичних санкцій; юрисдик-ційних акти, які вирішують питання про застосування або незастосування заходів державного примусу до правопорушників; акти виконання юрисдикційних-них рішень.

Можна ділити акти застосування права на індивідуальні, що стосуються конкретних, заздалегідь відомих суб'єктів (вирок суду, призначення пенсії), і мають певне загальне значення, в результаті прийняття яких виникає цілий ряд правовідносин, що охоплюють велике число заздалегідь не завжди відомих суб'єктів (рішення про розподіл матеріальних фондів, про будівництво гідроелектростанції). Необхідно розрізняти акти одноразової дії, дія яких обмежена в часі (винесення стягнення), і акти триваючого дії, реалізація яких становить зі

6 Правознавство 161

Тема 12. Реалізація права

бій тривалий правовий стан або вимагає періодично повторюваних дій (реєстрація шлюбу, вступ до ВНЗ).

Офіційний характер акта застосування права накладає певний відбиток і на його зовнішнє оформлення. На початку акта дається точне його найменування (вирок, наказ). Інші необхідні атрибути - дата і місце видання, вказівку повного найменування органу, який видав акт, підпису особи або осіб, офіційно уповноважених приймати акти подібного роду. Виклад змісту акта звичайно розпадається на три частини: описову, мотивувальну та резолютивну.

Як приклад розглянемо рішення арбітражного суду.

Відповідно до статті 127 АПК РФ рішення арбітражного суду має такий зміст і форму:

«1.

Арбітражний суд приймає рішення іменем Російської Федерації.

2. Рішення арбітражного суду складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

Вступна частина рішення повинна містити найменування арбітражного суду, прийняв рішення, склад суду, номер справи, дату і місце розгляду справи, найменування осіб, що у справі, предмет спору, прізвища присутніх в засіданні осіб із зазначенням їх повноважень.

У мотивувальній частині рішення повинні міститися короткий виклад позовної заяви, відзиву на нього, інших обставин справи, встановлених арбітражним судом, докази, на яких грунтуються висновки арбітражного суду про ці обставини, і докази, якими арбітражного суд відхиляє ті чи інші докази і не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на які посилалися особи, що у справі, а також закони та інші нормативні правові акти, якими керувався суд при прийнятті рішення.

Резолютивна частина повинна містити висновки про задоволення чи відмову в задоволенні кожного заявленого позовної вимоги.

162

Застосування аналогії закону та аналогії права

При участі у справі кількох позивачів і відповідачів у вирішенні вказується, як вирішено спір в щодо кожного з них.

При повному або частковому задоволенні первісного і зустрічного позовів в резолютивній частині рішення вказується сума, що підлягає стягненню в результаті заліку.

У резолютивній частині рішення вказується розподілу між особами, що у справі, судових витрат.

3. Якщо арбітражний суд встановлює порядок виконання рішення або вживає заходів до забезпечення його виконання, про це зазначається в рішенні ».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Акти застосування права "
 1. 54. Поняття і призначення застосування права. Ідеологія застосування права.
  Акти застосування права. По-третє, право застосовується у випадках виникнення суперечки про право. Якщо сторони самі не можуть дійти згоди про взаємні права та обов'язки, вони звертаються для вирішення конфлікту в компетентний державний орган (так, господарські суперечки між організаціями розглядають господарські суди). По-четверте, застосування права необхідно для визначення міри
 2. 57. Акти застосування права: структура та види.
  Акти парламенту; - акти глави держави; - акти виконавчих органів; - рішення загальних судів; - акти арбітражу; - акти нотаріату; - акти прокурорського нагляду; - акти місцевих (муніципальних) органів влади; - акти керівників підприємств, військових частин тощо; - акти уповноважених органів громадських організацій і т. п. Акти застосування норм права приймаються практично всіма органами
 3. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  акти (акти застосування права), обов'язкові для виконання. Для державного апарату потрібні спеціально підготовлені кадри чиновників-управлінців, що володіють необхідною кваліфікацією і професіоналізмом. Шар людей, зайнятих на роботі в апараті держави і професійно займаються управлінням громадськими справами, визначають як бюрократію (від грец. «Бюрократ» - столоначальник,
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  акти у цих процесах. Для цього насамперед треба подолати культивувати марксистсько-ленінської теорією держави і права гіперболізацію інтересу, головним чином, до сутності, формам і функціям Російської держави XX століття - до держави соціалістичного типу, що показав, по марксистсько- ленінської доктрині, вищий тип держави, після якого починається відмирання держави (при
 5. Види і стадії адміністративного права
  акти управ-ня незаконними, скасовує або виправляє їх. Виявивши порушення за-конності в роботі органів виконавчої влади, суд виносить окрему ухвалу. По справах про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство, дрібне розкрадання) суд перевіряє законність дій органу виконавчої влади з залучення особи до адміністративної відповідальності. При необхідності суд дає
 6. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  акти і документи, свідки, присяга. Рішення справи присягою могло мати місце тільки за наявності доброї волі і згоди обох сторін. По закінченні заперечень і перевірки поданих доказів справа направлялася до канцелярії для складання записки, яка повинна була містити в собі всі дан-ні справи і закони, що дозволяють суперечка. Присутнім сторонам "визначення рішуче» оголошувалося
 7. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  акти. Друга категорія справ - це спори за участю іноземців (іноземних підприємців та іноземних компаній) ». АПК 2002 врегулював ці питання і тепер не може бути мови про спільну компетенції судів загальної юрисдикції і арбітражних судів за даними категоріям справ. Компетенція чітко розмежована, що позитивно вплине на ефективність судового захисту прав суб'єктів економічної
 8. Закони як джерела арбітражного процесуального права:
  акти пояснюється тим , що подібні норми мають спеціальний характер і застосовуються тільки у зв'язку з розглядом певних категорій економічних суперечок. Немає необхідності розміщати їх в АПК, як що не носять загального
 9. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
  акти Вищого Арбітражного Суду РФ. Джерелом права в сучасних умовах стають судові прецеденти, виражені у формі постанов Конституційного Суду РФ, Президії Вищого Арбітражного Суду РФ, пленумів Вищого Арбітражного Суду РФ. Судова практика в сучасних умовах виступає не тільки в якості попередньої ступені до подальшого нормативного регулювання, а й сама
 10. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
  акти або докази в ході судового розгляду в апеляційному суді не допускається, але за певних умов нові докази чи обставини можуть бути допущені. При неповної апеляції у встановлених законом випадках можливе повернення справи до суду першої інстанції для нового розгляду та винесення рішення. Дане правило, наприклад, має місце в апеляційному провадженні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua