Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. Стадії правозастосовної діяльності

Певна послідовність вчинення дій в ході правозастосування дає підставу говорити про стадії застосування:

1. Аналіз фактичних обставин справи, з якими пов'язано застосування диспозиції чи санкції правової норми.

2. Вибір (пошук) правової норми для визначення поведінки учасників правовідносини або для оцінки поведінки, коли застосовується санкція.

3. З'ясування сенсу і змісту норми права.

4. Роз'яснення норми права компетентним державним органом або іншим суб'єктом.

5. Прийняття акта застосування права.

Розглянемо зміст перелічених стадій.

Аналіз фактичних обставин починається з визначення кола фактів, необхідних для вирішення справи. Після цього приступають до збору та процесуальному закріпленню фактів, дослідженню, встановленню достовірності таких фактів. Вони оцінюються з точки зору істинності чи хибності, їх наявності або відсутності.

Збір, аналіз і оцінка фактів, необхідних для вирішення справи, зазвичай проводиться не будь-якими доступними середовищ-

158

Стадії правозастосовної діяльності

ствами, а з допомогою певних юридичних засобів, у встановлених законом формах і порядку. У результаті дослідження фактичних обставин у справі встановлюється об'єктивна істина.

Вибір норми права - це відшукання такої норми, яка розрахована на регулювання даних відносин.

При цьому перевіряються:

- справжність норми права та її дієвість (тобто неотмененного, несуперечливість нормам, що володіє більш високою юридичною силою);

- характер дії норми;

- межі дії норми у часі, у просторі і по колу осіб.

На цій стадії здійснюється кваліфікація, тобто вирішується питання про те, яка норма повинна бути покладена в основу даної справи. Тісний зв'язок і взаємозумовленість правових норм зумовлюють необхідність вибору в ряді випадків не однієї, а декількох норм, які доповнюють, розвивають і коректують один одного і лише в комплексі створюють правову основу для вирішення конкретної справи. При виборі норми важливо також враховувати загальні приписи і нормативні принципи відповідного правового інституту, галузі права.

Якщо законодавець в межах загального правила встановив особливе регулювання для спеціального кола відносин (наприклад, в рамках загального порядку купівлі-продажу особливі правила встановлені для купівлі-продажу об'єктів нерухомості), то більш конкретна норма, що володіє такою ж юридичну чинність, має пріоритет при вирішенні відповідних справ.

У деяких випадках в процесі вибору норми виявляється, що один і той же питання регулюють дві (або більше) формально діючі норми неспівпадаючого і навіть суперечливого змісту (колізія норм).

Способи вирішення колізій норм зводяться до наступного: а) якщо коллізірующіе норми виходять від різних органів, то застосовується норма, що виходить від вищого органу, б) якщо такі норми прийняті одним органом, то застосовується норма, видана пізніше.

159

Тема 12. Реалізація права

З'ясування сенсу і змісту норми права і роз'яснення норми, права компетентним державним органом або іншим суб'єктом є стадіями тлумачення. У результаті даної діяльності встановлюється справжній зміст норми, зміст державної волі, вираженої в ній.

Остання стадія - прийняття акта застосування права або винесення рішення. Саме у прийнятті на основі норми права має офіційне значення індивідуального акту владного характеру (рішення суду, наказ керівника підприємства тощо) проявляється застосування права у власному розумінні слова, в той час як всі попередні стадії готують умови для остаточного рішення. Винесення рішення являє собою акт, що зв'язує норми права з конкретним випадком, владно поширює на нього дію норми, яка встановлює права і обов'язки конкретних суб'єктів права.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Стадії правозастосовної діяльності "
 1. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
  Стадії є підготовчими, третя - заключною, основною. На третій стадії приймається владне рішення - акт застосування права. 1. Коло фактичних обставин, із установлення яких починається застосування права, дуже широкий. При скоєнні злочину - це особа, яка вчинила злочин, час, місце, спосіб учинення, шкідливі наслідки, характер провини (умисел,
 2. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  стадії пізнання злочинного діяння і відповідають ознакам (елементам) складу злочину, якщо виходити з четирехелемент-ного його визначення, проте, в процесі обгрунтування кримінальної відповідальності вони не завжди збігаються. Так, наявність у законодавстві правила, передбаченого ч. 2 ст . 11 КК РРФСР, дає підставу розглядати ознаки, що характеризують суб'єкта, насамперед як
 3. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
  стадії аналізу складу ще не виникає, так як наша пізнавальна діяльність обмежується простим перерахуванням ознак складу злочину і встановленням відповідності їх ознаками, зазначеним у законі. Цього може бути достатньо і для того, щоб відмежувати поняття крадіжки від грабежу, так як для цього, за законодавством, потрібно розглядати кожне з них як незмінне за своїми
 4. Розкриття сутності суспільної небезпеки злочинного діяння і складу злочину як підстави кримінальної відповідальності
  стадії руху від конкретного до абстрактного, на другому - від абстрактного до конкретного. На першій стадії пізнання виявляє, фіксує і узагальнює те, що виступає на поверхні явищ, і, виходячи з нього , пояснює особливе і засвоює або відтворює сутність досліджуваного явища (злочину). У процесі взаимопереходов від конкретного до абстрактного, як уже зазначалося, настає такий
 5. § 3. Система кримінального права
  стадії злочинної діяльності, співучасть, множинність, види покарань, судимість і т. д. Інститути складаються з окремих норм (статей кримінального закону), що містять не тільки гіпотезу, диспозицію і санкцію, а й у певних випадках різні види складів злочинів (частини статей кримінального закону): простий, привілейований, кваліфікований та особливо кваліфікований.
 6. § 6. Підстава кримінальної відповідальності
  стадії судового розгляду, то суд виносить виправдувальний вирок. Точка зору законодавця на наявність у скоєному діянні ознак складу злочину як на підставу кримінальної відповідальності зорієнтована не на змістовні (фактичні) властивості самого діяння, а на їх правову форму вираження. Ще далі від істини відводить формулювання КК РФ 1996 р., згідно з якою підставою
 7. § 1. Поняття та ознаки співучасті
  стадії вчинення злочину причинно пов'язана з інтелектуально-вольовою діяльністю виконавця злочину: всі нитки ведуть до свідомості і волі виконавця. Сукупні дії всіх співучасників при цьому стають необхідною умовою успіху злочинної діяльності виконавця і настання злочинного результату. До цього потрібно додати, що діяльність підбурювача і пособника має своїм
 8. § 3. Неодноразовість злочинів
  стадії замаху або приготування) або особа виконувала різні юридичні функції (в одному епізоді крадіжки було виконавцем, в іншому - пособником). Дії винного тут мають бути кваліфіковані за двома статтями КК, але другий злочин розглядається як кваліфіковане за ознакою неодноразовості. Наприклад, дії особи, яка вчинила крадіжку, а потім грабіж, повинні бути
 9. § 6. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності
  стадії кримінального процесу. У разі вчинення особою нового злочину терміни давності по кожному з них обчислюються самостійно. Своєрідно вирішується питання про терміни давності при триваючих і продовжуваних злочинах. При длящіхс ^ давність обчислюється з моменту припинення з волі або всупереч волі винного дії або бездіяльності, наприклад, сполученого з тривалим невиконанням
 10. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  стадії обговорення. Перш за все це проблема структури нормативно-правового акта і її співвідношення зі структурою самого права. Нормативно-правовий акт завжди має зовнішню структуру: певні реквізити, які дозволяють його відносити до відповідного виду, наприклад, розрізняти закон це чи постанову, а також визначити, коли він був прийнятий, коли вступив в дію, ким прийнятий,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua