Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 3. Неодноразовість злочинівЗгідно ст. 16 КК "неоднократностью злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених однією статтею або частиною статті цього Кодексу. Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу, може визнаватися неодноразовим у випадках, передбачених відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу".
Неодноразовість як вид множинності виникає при наявності таких умов:
1. Особа вчиняє не менше двох злочинів.
2. За загальним правилом неодноразовість утворюють юридично тотожні злочину. Лише у виняткових випадках вона утворюється злочинами, передбаченими різними статтями КК. Таких виняткових випадків в КК декілька. Перш за все це примітка до ст. 158 КК (крадіжка), в якому зазначається, що "неодноразовим у статтях 158-166 цього Кодексу визнається вчинення злочину, якщо йому передувало вчинення одного або більше злочинів, передбачених цими статтями, а також статтями 209, 221, 226, 229 цього Кодексу" . У відповідності з даним роз'ясненням будь-які два розкрадання неза-
но від форми, виду і предмета злочинного посягання утворюють неодноразовість.
Другий випадок міститься в примітці до ст. 221 КК, що встановлює відповідальність за розкрадання або вимагання радіоактивних матеріалів, згідно з яким неодноразовим в даній статті, а також у ст. 226 (розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв) і ст. 229 (розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин) цього Кодексу визнається злочин, якщо йому передувало вчинення одного або більше діянь, передбачених цими статтями, а також ст. 158-164 і 209 цього Кодексу. Іншими словами, і в даному випадку закріплено правило, аналогічне викладеному в примітці до ст. 158 КК.
Розкрадання за своєю юридичною природою є однорідними злочинами, бо вони можуть відрізнятися за способом скоєння, по предмету або об'єкту посягання, але за основними юридичними ознаками складу всі вони збігаються між собою, що й дає законодавцю можливість ввести єдиний кримінально-правовий інститут, іменований "розкрадання". Тому можна зробити висновок, що поряд з тотожними злочинами неодноразовість можуть утворювати і однорідні злочини, але лише в тих випадках, коли це зазначено в законі. Перелік таких вказівок в КК носить вичерпний характер і дано вище. Різнорідні злочини неодноразовість утворити не можуть.
3. При неодноразовості особа вчиняє два або більше злочини, кожне з яких самостійно.
У цьому зв'язку неодноразовість необхідно відмежовувати від єдиних злочинів, що мають складну внутрішню структуру.
По-перше, її слід відрізняти від необхідної тотожною неодноразовості. При неодноразовості як вигляді множинності кожен епізод, в тому числі і перший, є кримінально караним і утворює самостійний склад злочину. Крім того, її можуть утворювати не тільки тотожні, але й однорідні злочину.
По-друге, неодноразовість відрізняється від єдиних складних злочинів з альтернативним складом. Тут особа так само, як і при неодноразовості, здійснює два або більше Діяння, передбачених однією статтею або однією частиною статті КК. Але вчинення послідовно двох або більше Діянь з їх числа суть єдиний злочин, яке не утворює неодноразовості як виду множинності.
Нарешті, неодноразові злочину необхідно відмежовувати від продовжуваних. Це викликає особливі труднощі у правозастосовчій діяльності з причини подібності їх об'єктивних ознак. Дійсно, і в тому і в іншому випадку відбувається кілька діянь, всі вони можуть бути злочинними, і кожне з них може утворити самостійний склад. Правда, деяка відмінність між даними інститутами починається з об'єктивної сторони. Окремі епізоди продовжуємозлочину, що розглядаються ізольовано, можуть бути адміністративно карні або взагалі непокараність; але в більшості випадків епізоди продовжуємо злочинної діяльності носять злочинний характер і могли б утворювати самостійний склад. Тому головне розмежування між неоднократностью і продовжуємо злочином необхідно проводити за елементами суб'єктивної сторони. Всі епізоди продовжуємозлочину об'єднані єдиним умислом, що виникли до початку вчинення злочину. Неодноразові злочини скоюються щоразу по знову виник наміру.
4. Згідно ч. 2 ст. 16 КК злочин не визнається вчиненим неодноразово, якщо за раніше вчинений злочин особу було у встановленому законом порядку звільнена від кримінальної відповідальності або судимість за скоєний особою злочин була знята або погашена.
Види неодноразовості та їх вплив на кваліфікацію злочинних діянь. Аналіз цитованої вище ч. 2 ст. 16 КК, а також статей Особливої частини КК дозволяє визначити два різновиди: неодноразовість, не пов'язану з попередньою судимістю, і неодноразовість, пов'язану з попередньою судимістю.
При неодноразовості, пов'язаної з попередньою судимістю, знову вчинений злочин має бути кваліфіковано за тією частиною статті КК, яка формулює склад, що містить таку кваліфікуючу ознаку, як неодноразовість. Так, якщо особа була судимо за скоєння крадіжки і в межах строків погашення судимості знову вчинила крадіжку, дії винного повинні бути кваліфіковані за п. "б" ч. 2 ст. 158 КК.
Неодноразовість, не пов'язана з попередньою судимістю, виникає в тому випадку, коли особа в межах строку давності здійснює два або більше злочини, за жоден ще не засуджена і одночасно залучається за них до кримінальної відповідальності. Залежно від категорії скоєних злочинів неодноразовість, пов'язана з попередньою судимістю, поділяється на: тотожну (чисту) і однорідну (змішану).
При тотожною неодноразовості всі скоєні злочини передбачені однією статтею або однією частиною статті КК. Дії винного при цьому підпадають під ту частину статті КК, яка містить кваліфікований склад із зазначенням ознаки неодноразовості злочинів. Наприклад, якщо особа з інтервалом в місяць вчинила три квартирні крадіжки, всі три епізоди злочинної діяльності повинні бути кваліфіковані за п. "б" ч. 2 ст. 158 КК.
При однорідної (змішаною) неодноразовості особа скоює злочини, що кваліфікуються за різними (але схожим) статтями КК. Однорідними визнаються також злочини, передбачені однією статтею КК або однією частиною статті КК, якщо вони перервані на різних стадіях злочинної діяльності (перша крадіжка була закінченим злочином, друга - припинена на стадії замаху або готування) або особа виконувало різні юридичні функції (в одному епізоді крадіжки було виконавцем, в іншому - пособником). Дії винного тут мають бути кваліфіковані за двома статтями КК, але другий злочин розглядається як кваліфіковане за ознакою неодноразовості. Наприклад, дії особи, яка вчинила крадіжку, а потім грабіж, повинні бути кваліфіковані за ч.1 ст. 158 і поп. "Б" ч. 2 ст. 161 КК. Юридичне значення неодноразовості злочинів. 1. Згідно п. "а" ч. 1 ст. 63 КК неодноразовість злочинів є обставиною, що обтяжує покарання в межах санкції статті Особливої частини КК. Причому в якості такого вона може розглядатися тільки в тому випадку, якщо статті Особливої частини не передбачають неодноразовість як кваліфікуючої ознаки складу злочину.
2. Згідно ч. Зет. 16 КК "у випадках, коли неодноразовість злочинів передбачена цим Кодексом як обставини, що тягне за собою більш суворе покарання, вчинені особою злочину кваліфікуються за відповідною частиною статті цього Кодексу, що передбачає покарання за неодноразовість злочинів". Дану різновид неодноразовості умовно можна назвати що кваліфікує, оскільки вона безпосередньо впливає на кваліфікацію дій винного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Неодноразовість злочинів "
 1. § 2. Види злочинів
  Одна з істотних новел КК РФ - система норм, присвячених вирішенню питання про види злочину. Що в ній звертає на себе особливу увагу? Насамперед те, що вона за місцем розташування зв'язується з поняттям злочину і, по-перше, поділяє всі злочини на чотири категорії, іменовані злочинами: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими, а по-друге,
 2. § 5. Рецидив злочинів
  Рецидивом визнається вчинення умисного злочину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин. Необхідно виділити наступні ознаки даного виду множинності: 1. При рецидиві, так само як і при неодноразовості злочинів і реальної сукупності, особа довершує два або більше діяння, кожне з яких утворює самостійний склад. 2. Друге злочин
 3. § 3. Судимість
  Правова природа судимості детермінується поняттям і змістом кримінальної відповідальності. Як відомо, кримінальна відповідальність являє собою правовідносини, яке виникає між державою в особі її правоохоронних органів і особою, совершівйшм злочин. Зміст кримінальної відповідальності включає в себе три основних елементи: 1. Оцінка з боку держави діяння в
 4. Адміністративна відповідальність
  1. Поняття і підстава адміністративної відповідальності, її від-відмінність від інших видів юр. від-ти. 2. Поняття, ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. У РФ діє велика кількість адміністративних
 5. 5. Оточення І. В. Сталіна
  У політичній системі радянського суспільства тривалий час провідна роль належала Політбюро (Президії) ЦК партії. Багато найважливіших для долі країни і народу рішення приймалися на його засіданнях, тому важливе значення має питання про його склад. У складах Політбюро ленінського періоду (після його створення на VIII з'їзді партії в 1919 р.) за 6 років відбулися незначні зміни, в
 6. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  Патрульно-постова служба міліції відповідно до Закону Російської Федерації "Про міліцію" входить до складу міліції громадської безпеки (місцевої міліції) і виконує функції охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на вулицях, об'єктах транспорту та інших громадських місцях, яка організовується в містах та інших населених пунктах і здійснюється спеціально
 7. 3.2. ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ, СПЕЦІАЛЬНЬГХ ЗАСОБІВ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
  Наряди міліції мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю тільки у випадках і порядку, передбачених Законом Російської Федерації "Про міліцію", а також відповідно з Правилами застосування спеціальних засобів, що перебувають на озброєнні в органах внутрішніх справ РФ, затвердженими Постановою Ради Міністрів РРФСР від 3 вересня 1991 р. № 455. Всі співробітники
 8. Виявлення в процесі попереднього розслідування (судового слідства) обставин, що свідчать про відставання в психічному розвитку обвинуваченого (підозрюваного) неповнолітнього.
  Вікова неосудність, обумовлена відставанням у психічному розвитку є безумовною підставою звільнення від кримінальної відповідальності. Ця обставина не можна не враховувати при визначенні обов'язкових елементів предмета доказування у справах неповнолітніх. Виявлення можливих ознак відставання в психічному розвитку має входити до переліку таких елементів поряд з
 9. ДОДАТОК
  Як приклад обгрунтованого експертного висновку наведемо акт судово-психологічної експертизи обвинуваченого П. 14 , 5 років, по кримінальній справі № 98057596. Експертиза проведена судовим експертом-психологом Самарської психіатричної лікарні, асистентом кафедри психіатрії та психотерапії Самарського державного медичного університету, кандидатом медичних наук Романовим Д. В.
 10. § 5. Суспільна небезпека злочинного діяння і суспільна небезпека особистості
    У кримінально-правовій літературі часто вживається термін - суспільна небезпека особистості. Такий термін вживається і в кримінальному законодавстві: на-1 Див В. Н. Кудрявцев. Об'єктивна сторона злочину. М., 1960, стор 99. 2 Див А. 2 травня е р е м. кагати а Ьітатзт, і'агзга ^ а, 1964, 5. 33 28 приклад, у ст. 50 КК РРФСР йдеться про можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua