Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 3. СудимістьПравова природа судимості детермінується поняттям і змістом кримінальної відповідальності. Як відомо, кримінальна відповідальність являє собою правовідносини, яке виникає між державою в особі її правоохоронних органів і особою, совершівйшм злочин. Зміст кримінальної відповідальності включає в себе три основних елементи:
1. Оцінка з боку держави діяння як злочинного, а особи - як злочинця, виражена в обвинувальному вироку суду.
2. Покарання як міра державного примусу.
3. Судимість.
Таким чином, судимість - це елемент, складова частина кримінальної відповідальності, яка слідує за фактом скоєння злочину. До тих пір, поки особа має судимість, кримінальна відповідальність не може вважатися повністю реалізованою. Саме з моментом її погашення або зняття зв'язується момент припинення кримінальної відповідальності.
Судимість - це особливе правове становище особи, створене фактом його засудження до певної міри покарання за скоєний злочин. Судимість завжди носить персоніфікований характер, бо в кримінальному праві немає просто судимості, а є 'судимість конкретної особи за вчинення конкретного злочину і до конкретної міри покарання.
Особливе правове становище судимого особи виражається в можливості настання для нього певних наслідків (правообмежень) загальноправового та кримінально-правового характеру.
Наслідки загальноправової характеру стосуються обмежень у галузі цивільного, трудового, адміністративного, конституційного права. Перерахуємо хоча б деякі з них.
1. Обмеження в галузі виборчого права. Засуджені до позбавлення волі та відбувають покарання за що набрало законної сили вироком суду не можуть обирати і бути обраними до представницьких органів влади і управління.
2. Обмеження в реалізації права на освіту. Особи, які мають судимість, не можуть навчатися в деяких навчальних закладах.
3. Обмеження у виборі роду діяльності. Мають судимість особи не можуть бути прийняті на роботу в деякі підприємства, установи та організації, особливо "режимні".
4. Обмеження у виконанні військових обов'язків. Особи, які мають судимість і відбувають покарання, не під-
лежать призову на дійсну військову службу. Особи, вже відбули покарання, але мають судимість, підлягають обмеженому заклику і можуть проходити службу далеко не у всіх частинах і родах військ.
5. Обмеження прав на придбання і зберігання певних предметів (наприклад, зброї).
6. Обмеження у виїзді за кордон.
7. У певних випадках можливі обмеження у виборі місця проживання та в свободі пересування по території Російської Федерації.
Наслідки кримінально-правового характеру. Згідно ч. 1 ст. 86 КК судимість враховується при рецидиві злочинів і при призначенні покарання. Реально ж кримінально-правові наслідки судимості дещо ширше.
1. Судимість враховується, перш за все, при визнанні простого, небезпечного чи особливо небезпечного рецидиву в порядку ст. 18 КК.
2. У разі, якщо особа, яка має судимість, вчиняє новий тотожне злочин або (у випадках, зазначених у законі) однорідне злочин тій, за який вона була засуджена, виникає такий інститут множинності, як неодноразовість злочинів, регульований ст. 16 КК. Неодноразовість злочинів, пов'язана з попередньою судимістю, в більшості випадків впливає на кваліфікацію дій винного.
3. Судимість має значення при виборі режиму відбування покарання. Так, згідно зі ст. 58 КК, повторне позбавлення волі має відбувати у виправних колоніях суворого режиму, а при багаторазовій судимості (особливо небезпечному рецидиві злочинів) - у виправних колоніях особливого режиму. Крім того, при особливо небезпечному рецидиві злочинів частина покарання може відбувати у в'язниці.
4. Наявність судимості в певних обставинах може змінити порядок призначення покарання. Так, якщо особа, відбуваючи покарання, вчиняє новий злочин, до нього застосовуються більш суворі правила - призначення покарання за сукупністю вироків, які передбачені ст. 70 КК. При сукупністю вироків неможливо поглинання покарання, а тільки його повне або часткове складання, максимальні межі якого (якщо мова йде про позбавлення волі) збільшені до 30 років.
5. Судимість в рамках неодноразовості і рецидиву злочинів, згідно зі ст. 63 КК, розглядається як обсто-
ятельство, що обтяжує покарання в межах санкції статті Особливої частини.
6. Наявність судимості виключає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за більшістю встановлених главою II КК видів.
Початковим терміном судимості є день набрання обвинувальним вироком законної сили, а кінцевим - день погашення або зняття судимості. Терміни судимості залежать від тяжкості скоєних злочинів, виду призначеного покарання та порядку його призначення. При цьому загальне правило може бути сформульовано таким чином: чим більш тяжкий злочин скоюється, тим більш тривалі терміни встановлюються для погашення судимості.
Згідно ч. 2 ст. 86 КК особу, звільнену від покарання, вважається несудимим. Це ще раз підтверджує, що підставою виникнення судимості є не факт вчинення злочину, а факт засудження, причому до певної міри покарання.
Відповідно до ч. Зет. 86 КК судимість погашається: "а) щодо осіб,-умовно засуджених, - після закінчення випробувального терміну;
б) щодо осіб, засуджених до більш м'яким видів покарань, ніж позбавлення волі, - у протягом одного року після відбуття покарання;
в) щодо осіб, засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої або середньої тяжкості, - після закінчення трьох років після відбування покарання;
г) щодо осіб, засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини, - після закінчення шести років після відбуття покарання;
д) щодо осіб, засуджених за особливо тяжкі злочини, - після закінчення восьми років після відбуття покарання ".
Згідно ст. 95 КК для осіб, які вчинили злочини до досягнення віку вісімнадцяти років, терміни погашення судимості скорочуються і рівні:
а) одного року після від'їзду позбавлення волі за злочини невеликої або середньої тяжкості;
б) трьом рокам після від'їзду позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин.
Оскільки всі дані терміни пов'язані тільки з категорією злочинів і видом призначеного покарання і не залежать від його розмірів, при засудженні особи за сукупність-
ності злочинів або сукупністю вироків судимість погашається за кожний злочин, що входить у сукупність, окремо.
Строки погашення судимості починають обчислюватися після повного відбуття як основного, так і додаткового покарання. Якщо засуджений був звільнений умовно-достроково, то строк погашення судимості обчислюється, відповідно, з моменту звільнення як від основного, так і від дополяі-тельного покарання. Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш м'яким, то строк погашення судимості обчислюється з моменту фактичного відбуття більш м'якого покарання.
Законодавство встановлює два порядку анулювання правових наслідків судимості - погашення і зняття. Погашається судимість автоматично, коли встановлений законом термін закінчився. Знімається судимість ухвалою суду за клопотанням засудженого і за умови бездоганної поведінки особи після відбуття покарання. Питання про бездоганність поведінки завжди вирішується індивідуально, виходячи з фактичних обставин: відсутність правопорушень, постійне місце проживання, наявність роботи або іншого джерела існування, позитивні характеристики з місця роботи і проживання та т. д. Закон не встановлює будь-яких формальних термінів для зняття судимості . Але за всіх обставин з моменту звільнення особи має пройти якийсь час, достатній для того, щоб можна було робити висновок про бездоганність поведінки засудженого.
На відміну від раніше діючого законодавства КК 1996 р. не передбачає зняття судимості з осіб, визнаних винними в особливо небезпечному рецидив. Відносно них судимість може тільки погашатися.
Немає в новому КК та інституту переривання строків погашення судимості. Очевидно, факт вчинення нового злочину в період непогашеної або незнятої судимості не перериватиме протягом строків давності за попередні судимості. Здається, проте, що подібна редакція ст. 86 КК свідчить не про справжнє ставлення законодавця до даної проблеми, а про упущення при конструюванні норми. Якщо визнати, що факт вчинення нового злочину не перериває перебіг строків погашення попередньої судимості, то практично повністю зникає можливість визнання знову скоєних злочинів рецидивом, небезпечним і особливо небезпечним рецидивом. Так, особливо небезпечний
рецидив можливий, наприклад, в тому випадку, якщо особа раніше три або більше разів було засуджено до позбавлення волі за умисний тяжкий злочин і знову вчинила умисний злочин, за який засуджується до позбавлення волі (п. "а" ч. 3 ст. 18УК). Тяжкими визнаються злочини, за які передбачено покарання, що не перевищує десяти років позбавлення волі. А максимальні строки погашення судимості - вісім років. Таким чином, судимість за перший з числа тяжких злочинів буде погашена ще в період відбуття покарання за друге. Оскільки погашення судимості анулює всі правові наслідки засудження, визнати рецидив особливо небезпечним в даному випадку неможливо.
Тому, всупереч відсутності в законі даного положення, ризикнемо стверджувати, що факт вчинення нового злочину перериває перебіг строків давності погашення судимості. У цьому випадку строки погашення судимості за попередній злочин почнуть обчислюватися з моменту повного відбуття покарання за знову вчинений.
Погашення або зняття судимості анулює всі правові наслідки, пов'язані з судимістю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Судимість "
 1. Адміністративна відповідальність
  судимості і звільнення з роботи. Застосування заходів УО тягне судимість, одним із заходів дисциплінарного стягнення є звільнення з роботи. 7. Більшість складів адміністративного проступку можна на-звати формальними, тобто адміністративна відповідальність настає, як правило, незалежно від того, чи є безпосередньо негативні наслідки від даного порушення чи ні. (Наприклад,
 2. Загальні положення про третейський розгляд
  судимість або притягнуто до кримінальної відповідальності; повноваження, якого в якості судді, нотаріуса, адвоката, слідчого, прокурора, іншого працівника пра-воохранітельних органів було припинено в установленому законом порядку за вчинення проступків, несумісних з професійною діяльністю; має обмеження за статусом. Встановлено спеціальні вимоги і залежно від того, як
 3. 2. Формування складу суду. Едінолічноеі колегіальний розгляд справ. Прівлеченіек розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи
  судимість; особи, які вчинили вчинок, применшує авторитет судової влади; особи, визнані недієздатними або обмежено дієздатними набрав законної сили рішенням суду; особи, які заміщають державні посади, передбачені Федеральним законом «Про основи державної служби Російської Федерації» та іншими федеральними законами, а також особи, які заміщають виборні посади в
 4. 20. Юридична відповідальність
  судимості і звільнення з роботи Дисциплінарна - за порушення трудової, службової, військової дисципліни. Здійснюється в порядку службової підлеглості Цивільно-правова - за порушення цивільно-правових зобов'язань, що посягають на майнові або пов'язані з ними особисті немайнові правовідносини. Регламентується Цивільним кодексом. Привертають до відповідальності
 5. 1. Вимоги до нотаріусів
  судимості; не перебувати в штаті інших державних, приватних та громадських підприємств і організацій; не займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також не виконувати іншу оплачувану роботу. Водночас нотаріус має право у вільний від роботи час займатися викладацькою та науковою діяльністю, за плату складати проекти угод і заяв,
 6. Явище організованої злочинності.
    судимий і відсидів 18 років за хуліганство, грабежі та згвалтування неповнолітньої, був радником Б. Єльцина - очолював Комісію з прав людини в Громадській палаті при Президентові Російської Федерації (! ..). В інтерв'ю для «АиФ» шестирічної давнини В. податей не без пафосу стверджував, що вже до того часу він і співтовариші створили по всьому Примор'ю розгалужену мережу
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    судимостей на власність, проживання в певній місцевості, членство в організаціях. Видача ліцензій та державних підрядів може бути обумовлена відсутністю зв'язків з кримінальним світом і підтвердженням надійності репутації. Поширення жорстких правил на фізичних і юридичних осіб, що займаються економічною, фінансовою діяльністю, що представляє значну небезпеку для
 8. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
    судимості і приводах громадян, бажаючих підписати контракт з МО США. Особам, судимим і мають приводи в поліцію, в укладанні контракту відповідно до цього положення відмовляють. У 1997 році з цих підстав було відмовлено в укладанні контрактів 239 людям, в 1,5 рази більше, ніж у 1996 році. Більше 1 000 чоловік було відсіяно в ході попереднього відбору (в 1997 році в НД США було прийнято
 9. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
    судимий Братнім міським судом Іркутської області за ст. 286 ч. 3 п. "а", "б", "в" і 111 ч. 4 КК РФ до 7 років позбавлення волі, виправданий за ст. 296 ч. 3 та 286 ч. 3 п. "а", "б" УК РФ на підставі виправдувального вердикту колегії присяжних засідателів зважаючи на відсутність складу злочину. Органами попереднього слідства К. пред'явлено звинувачення в тому, що він, займаючи посаду міліціонера
 10. § 1. Звук як джерело кріміналістічної ІНФОРМАЦІЇ при розкрітті злочинна и розшуку злочинців
    судимість; освіта НЕ Вище середньої. Як же БУВ здівованій Слідчий, коли Затриманий рекетир Архипов Олександр Дійсно оказался жителем Новоросійська ВІКОМ 24 років, освіта середня, раніше БУВ Тричі засуджений, працює продавцем шашліків у кооперативному кафе "Арарат". Реальний портрет злочинців Повністю збігається з портретом, Який создали ЕКСПЕРТ за Фонограма его мови. Таким чином, звук - це
© 2014-2022  ibib.ltd.ua