Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

57. Акти застосування права: структура та види.


Акт застосування норм права (правозастосовний акт) - індивідуальний правовий акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права (компетентного державного органу чи посадової особи), який встановлює (змінює, припиняє) на основі юридичних норм права та обов'язки учасників конкретних правовідносин або міру відповідальності конкретних осіб за вчинене ними правопорушення. У встановлених законом випадках він оформляється у вигляді письмового документа (акта-документа).
Ознаки акта застосування норм права:
1.Прінімается на основі нормативно-правового акта і спирається на певну норму права, тобто є законним і обгрунтованим;
2.Ісходіт від компетентних органів держави в особі їх посадових осіб і являє собою категоричне, офіційно-владне, обов'язкове для виконання веління, яке охороняється примусовою силою держави;
3.Адресуется чітко визначеним суб'єктам, тобто є персоніфікованим, індивідуальним;
4.Распространяет норму права на конкретну юридичну ситуацію (виключається поширення на подібні випадки), вичерпує себе одноразовим застосуванням, тобто розрахований на один раз;
5. Має певну встановлену законом форму документа (наказ, рішення, вирок, розпорядження), якщо це - письмовий акт (а їх більшість). Містить чітко позначені реквізити: назву, підпис, дата. Володіє суворої структурою: вступна, описова, мотивувальна і результативна частини;
6. Може бути оскаржений чи опротестований ким-небудь із за зацікавлених осіб.
Правозастосовчий акт, як правило, забезпечує виникнення і розвиток правовідносин у конкретній ситуації.
Види актів застосування:
За формою зовнішнього вираження:
1) письмовий акт (їх більшість). Письмовий акт може бути, як мінімум, двох видів:
а) окремий документ (вирок суду);
б) резолюція па матеріалах справи (затвердження прокурором обвинувального висновку) ;
2) усний акт (виклик понятих);
3) конклюденлгний акт - акт дії (наприклад, застосування працівниками міліції табельної зброї або застосування жестів міліціонером-регулювальником дорожнього руху).
За способом прийняття:
1) колегіальні; 2) одноосібні. За суб'єктам прийняття: - акти парламенту; - акти глави держави; - акти виконавчих органів; - рішення загальних судів; - акти арбітражу; - акти нотаріату; - акти прокурорського нагляду; - акти місцевих (муніципальних) органів влади;
- акти керівників підприємств, військових частин тощо; - акти уповноважених органів громадських організацій і т. п.
Акти застосування норм права приймаються практично всіма органами держави.
За юридичною формою:
- укази; - постанови; - розпорядження; - накази; - визначення (суду та ін.); - протести, подання, припису, вироки, рішення.
По функціям у правовому регулюванні (або функціями права):
1) регулятивні - офіційно підтверджують або визначають права і обов'язки сторін, викладені в диспозиції регулятивних норм (напр. , свідоцтво про реєстрацію шлюбу);
2) охоронні - встановлюють міру юридичної відповідальності відповідно санкції охоронних норм (напр., квитанція про сплату штрафу).
За галузевою належністю:
1) кримінально-правові; 2) адміністративно-правові; 3) цивільно-правові та ін (крім процесуальних).
За юридичними наслідками:
1) Правовстановлюючі (про призначення директора, про присвоєння звання);
2) Правоконстатірующіе (свідоцтво про шлюбі; свідоцтво про смерть);
3) Правопрекращающие (протест прокурора з приводу незаконного виселення громадянина Г.);
4) Правоизменяющие (заміна арешту підслідного на підписку про невиїзд);
5) Правоотменяющіе (винесення судом рішення про ліквідацію акта, про втрату його юридичної сили).
За значенням в юридичному процесі:
- основні акти, що містять завершене рішення у справі (вирок, рішення суду);
- допоміжні акти, що забезпечують прийняття основних (постанова і порушення кримінальної справи).
За характером індивідуальних велінь (приписів):
- дозволяють; - зобов'язуючі; - забороняють.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 57. Акти застосування права: структура та види. "
 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 2. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  Одним з найважливіших інститутів сучасного міжнародного приватного права є міжнародний комерційний арбітраж. Маючи тривалу і багатогранну історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою
 3. 10. Система органів державного управління в Україні, їх правова основа.
  Суб'єкти адміністративного права - це всі ті, хто згідно з адміністративно-правових норм наділені конкретним обсягом прав і обов'язків у сфері виконавчої влади. Суб'єкти державного управління - це не тільки органи виконавчої влади, а й державні службовці, громадські об'єднання та громадяни, які є учасниками виконавчої (управлінської) діяльності. Органи
 4. 16. Структура правовідносин.
  Структура правовідносини включає такі елементи, як суб'єкти, об'єкти, зміст, юридичні факти. Суб'єкти та об'єкти правовідносин: Суб'єкт (учасник) правовідносин - правосуб'єктність особа, у якої в рамках правовідносини виникають суб'єктивні юридичні права (обов'язки). Суб'єктами правовідносин можуть бути особи, наділені правосуб'єктністю - невід'ємним від особи
 5. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  Правова культура - якісний стан всіх соціальних інститутів, так чи інакше пов'язаних з існуванням права в суспільстві. Це не просто сукупність соціальних явищ, але саме якісний стан останніх, характеризує рівень розвитку, ефективність правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 7. § 6. Конкуренція (колізія) кримінально-правових норм
  Класифікація видів колізій проводиться по різних підставах. З позицій системи права та законодавства можна виділити межправовие, міжгалузеві та внутрішньогалузеві колізії. Межправовие колізії виникають між нормами права, що належать до різних правових систем. У їх рамках слід виділити: колізії міжнародних та внутрішньодержавних норм кримінального права; колізії національних та
 8. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 9. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 10. Драма «розселянення»
  Дослідження історії колективізації - цього драматичного повороту в житті села - протягом довгого часу грунтувалося на установках, закріплених в партійно-державних документах 30-х рр.., потім в «Короткому курсі історії ВКП (б)», а на початку 50-х рр.., доповнених роботою І.В. Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР». Тому тематика робіт спочатку зводилася в основному до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua