Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

3.3. Англо-американська правова сім'я

На відміну від держав романо-германської правової сім'ї, де основним джерелом права є закон, в державах англо-американської правової сім'ї (Англії, США, Австралії,

Канаді та ін.) основним джерелом права є судовий прецедент, тобто норми, сформульовані в судових рішеннях. Однак це не означає, що в цих державах немає конституцій (у США їй вже більше двохсот років і вона мало змінилася). Але в державах даної правової сім'ї судам дозволено вельми широко тлумачити конституцію, пристосовуючи її до потреб суспільної практики.

Родоначальником цієї правової сім'ї є Англія, в якої в силу настороженого ставлення до вищої влади на противагу їй підтримувався високий престиж судової системи. При визнанні судового прецеденту основним джерелом права суд при вирішенні того чи іншого питання зв'язаний рішенням з аналогічного питання, прийнятому судом такої ж інстанції або вищестоящим судом. Однак фактично при підборі прецеденту, його тлумачення, прийняття або неприйняття під приводом значної відмінності обставин розгляду справи від вже розглянутої, суди мають значним розсудом, тобто фактично творять своє право.

За наявності парламенту, який прийняв за сотні років десятки тисяч актів, в Англії існують сотні тисяч судових прецедентів, що, звичайно, з кожним роком все більш ускладнює їх використання і робить право дуже казуистичность.

В принципі закон може скасувати прецедент, а при суперечності закону і прецеденту має застосовуватися закон. Однак правопріменітель, в тому числі суддя, керується не тільки текстом закону, але і його тлумаченням, яке міститься в судових рішеннях.

Інша відмінність англо-американської правової сім'ї від рома-но-германської полягає в тому, що в англійській правовій системі немає чітко вираженого розподілу на галузі права. Це обумовлено тим, що судова діяльність орієнтована насамперед на вирішення конкретних справ, а не на формулювання загальних правил поведінки.

В англо-американської правової сім'ї особливо виділяється правова система США. Вона почала складатися в умовах колоніалізму і до теперішнього часу зберегла обумовлені їм особливості. Одна з них полягає в тому, що формування правової системи практично не зазнало впливу звичаїв і традицій корінних жителів, які розглядалися колоністами як люди нижчого порядку. Крім того, у правовій систе

51

8

ме США не виражені і власні національні традиції, оскільки вона формувалася вихідцями з Європи різних національностей. Серед них нерідко зустрічалися злочинці, різні відщепенці, не знайшли собі місце в Європі, що зробило і робить істотний вплив на правозастосовчу практику США, обумовлює агресивність їх державної політики.

На території Північної Америки було 13 англійських колоній, але існували також іспанські, французькі, голландські колонії.

Всі вони відрізнялися не тільки політичними та соціально-побутовими, але і різними правовими особливостями. Після здобуття США в XIX в. незалежності окремі штати зберегли особливості правової системи держави - колишньої метрополії. Однак у правовій системі США елементи правових систем європейських держав не домінують.

Борючись зі своїм «англійським минулим», США в 1787 р. прийняли свою Конституцію, що заклав основи єдиної для всієї держави правової системи. Проте кожен з 50 штатів США, які є федеративною державою, має значну самостійність у побудові власної правової системи, що відрізняється від правової системи інших штатів. Кожен штат США має законодавчі органи, тому закони мають у США більшу, а судові рішення - меншу значимість, ніж в Англії. Проте розвиток так званого прецедентного права в США, що має різні правові системи, дуже велике. Там щорічно публікується 300 томів судової практики, і, незважаючи на використання комп'ютерних баз даних і пошукових систем, виявлення потрібних судових прецедентів є складною справою. Таким чином, правова система США є дуже заплутаною.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Англо-американська правова сім'я "
 1. 13. Сім'я загального права. Прецедент в англійському та американському праві.
  Американський тип правової сім'ї (сов-ть істотних ознак, властивих гос-вам єдиної суспільно-економічної формації) має системи загального права - сукупність національних правових систем, які мають спільні риси, які проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку суспільної норми, сформованої суддями в судовому прецеденті, який домінує як форма права: (США,
 2. § 1. Основні цивільно-правові системи сучасності
  англо-американська , або система загального права, мусульманська і патріархальна. Раніше йшлося також про соціалістичній системі права. Зараз про таку систему може йти мова тільки як про один з різновидів уже названих систем або як про особливу "авторитарною" різновиди системи права. Цивільно-правова система - об'єднання нижчого рівня порівняно з системою права взагалі,
 3. 3.1. Правова система і правова сім'я
  англо-американську,
 4. 3.4. Релігійно-традиційна правова сім'я
  англо-американської правових сімей, оскільки ні закони, ні судові прецеденти не є в них основними джерелами права. Більш того, в більшості країн Африки основним джерелом права, особливо в далеких від столиць селищах, визнаються місцеві звичаї. В інших країнах право розглядається як частина релігії (мусульманське право, індуське право). Звичайно, з часом ці країни все більше
 5. § 2. Типологія сучасних правових систем
  англосаксонська, соціалістична, релігійна і традиційна. Класифікація К. Цвайгерта має підставою правової стиль, що враховує такі фактори: 1) походження і еволюція правової системи; 2) своеобра Тема 8. Правові системи сучасності зие юридичного мислення; 3) специфічні правові інститути; 4) природа джерел права і способи їх тлумачення; 5) ідеологічні
 6. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Англо-французькі війська висаджуються в Новоросійську, Севастополі та Одесі, а в грудні займають Баку і Батумі. У листопаді в Омську встановлюється військова диктатура адмірала А.В. Колчака, що проголосив себе «верховним правителем» Росії і верховним головнокомандувачем. Спроба Антанти розгорнути свої війська на півдні Росії закінчилася повним провалом через антивоєнних і революційних настроїв
 7. 11. Правові системи. Типологія правових систем.
  Англо-американська (Англія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія)-англійське загальне право (Англія)-американське право (США) 3) змішаний тип-північноєвропейської (Данія, Швеція, Ісландія) -латиноамериканська (Аргентина, Чилі) 4) релігійно-традиційний тип-релігійно-общинний (мусульманські, християнські групи)-далекосхідне-традиційне (китайська, японська)-звичайно-громад. (Країни Африки)
 8. А. Теоретичні основи охорони авторських прав
  англомовних країнах йшов по-різному. Континентальна європейське право розвивалося в напрямку охорони прав авторів. У XIX в. такі автори, як Віктор Гюго, очолили рух за ефективну охорону прав авторів не тільки всередині країни, а й за її межами. Авторське право в англомовних країнах розвивали видавці спочатку шляхом приватних угод між собою, але потім, на початку XVIII
 9. 7. Право на публічне виконання
  американським законодавством на невеликі і середні ресторани і бари не поширюється дія положень про публічних показах. Закон РФ "Про авторське право і суміжні права" закріплює два близьких, але не збігаються один з одним майнових права автора - право на публічний показ і право на публічне виконання. Перше з них реалізується в основному відносно творів
 10. § 2. Складові елементи права власності
  англо-американській правовій системі, що допускає існування розділеної власності, довірчий власник володіє настільки ж великими правомочностями щодо довіреної йому майна, як і дійсний власник. Континентальна система права, яка заперечує можливість розщеплення власності між декількома суб'єктами, розглядає відносини з довірчого управління чужий
© 2014-2022  ibib.ltd.ua