Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Д. Л. Родзинський. ФІЛОСОФІЯ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ. Навчальний посібник. Москва, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 2. Що таке благодать?

Благодать - це вилив па людина-KSI божественно-светоносной енергії, виступаючої вис зп їм божественним даром - милістю, чиє переживання єднає волю людини з волею Бога. Подібна єдність д = в; ух воль (синергія) є необхідною знамен-ягаем людині, з відетел ьствующім про можливе з пасе НЕ-п л його гріховної душі. У результаті впливу благодаті-розум людини відновлює свою втрачену пз-.з-а первородного гріха Адама силу, яка проявляє себе на всіх рівнях д у і и е в і о й орга н і зації.

Як же реорганізується душа чоло * ігка, перебудовуючи під благодаттю свій неправильний гріховний лад

па правильний? Спочатку слід оповіді н-, що гріховний уклад душі кожної людини є следс віє боговідступництва Адама, через що всі последующ і? Е людство, втративши свою здатність вести діалог з ДЗюгом, вис улаштовувати своє ставлення з миром, собою і Богс) М по -іншому, чи не-вірно. Одна до благодать відновлює порядок, який на духовному, інтелектуальному, фізичному та моральному рівнях повертає повною мірою людині статус «образу і подоби Бога». Він проявляється в тому, що на духовному рівні людині відкриваються раніше не відчувають відчуття особистого безсмертя і вічного життя, а розум, скидаючи обмеженість свого часу, культури і ментальності, знаходить абсолютну, нічим не обмежену свободу. Інакше кажучи, розум, ставши духовної інтуїцією - енергією Бога, знайшов можливість витати там, де захоче, не відаючи пі просторових, ні часових меж.

На інтелектуальному рівні розум повернув собі здатність послідовно і безпомилково міркувати, вибудовуючи абсолютну шкалу битійсгвенних цінностей, яка вже була розглянута нами раніше в розділі етики. Ця шкала дозволяє робити вибір, що наближує людину з кожним кроком до Бога. Таким чином, під благодаттю світ в інтелектуальній сфері постає як ієрархічно упорядкований ціннісний універсум, де всяка річ або явище мають своє місце і роль, виступаючи одночасно для чого-небудь метою і засобом, які, довгим шляхом або коротким, все одно ведуть до Бога.

На фізичному рівні благодать, вторгаючись в спотворений душевний уклад, наводить порядок серед трьох інстинктів людини. Так, два інстинкту з трьох, а саме: інстинкт самозбереження і інстинкт агресії перестають тяжіти над свідомістю людини, а разом з ними зникають і відповідні їм страхи і ненависть. Зате залишається, посилений благодаттю, третій, головний інстинкт - любові. Він виступає продовженням божественної гармонії і порядку. Оскільки Бог є любов, то свідомість людини йод благодаттю стає провідником божествен-ного промислу, видаючи його волю за свою. Тому, згідно Аврелія Августина, якщо людина всім своїм серцем і розумінням любить Бога, то він може робити все, ч то захоче.

Бо в цьому стані він вище писаного людьми закону. Любов, перетворюючись на головну силу, «обволікає» собою всю душу людини, проявляючись на духовному рівні у вигляді «агапе» - любові до Бога; па інтелектуальному рівні у вигляді «філії» - любові до знань; на фізичному рівні - в «ерос» - любові до коханої людини; на моральному рівні - у вигляді «сторге» любові до всіх людей. Тепер стає зрозуміло, чому серед християнських чеснот: Віри, Надії і Любові любов займає головне місце.

І, нарешті, на моральному рівні благодать змінює ставлення людини до навколишнього світу. Якщо до благодаті боротьба за місце в світі була метою його існування, то після її «дотику» світ стає «фоном» проявляється досконалості людини. І це моральна досконалість виражає себе в аскетизмі, смиренні та пророцтвах. Аскетичне ставлення до світу обумовлено тим, що благодать позбавила свідомість людини від впливу на нього світу як місця, в якому він повинен спокутувати свою гріховний стан. Світ з «юдолі скорботи і печалі» перетворився для нього на «райський сад», де до свого боговідступництва насолоджувалися життям Адам і Єва. Смирення виступає результатом від каза людини від своєї волі як сукупності похотей, неприборканих бажань і свавілля, але розчинення себе, подібно слухняному дитині, у волі свого батька - в божественному Промисел. Пророчий дар є наслідком благодатного позбавлення від «суєтності думки» і повернення розуму здатності бачити граничну мета існування як для себе, так і для людства. Пророчий розум вказує найкоротший шлях для всіх і остерігає від можливих помилок і помилок. Кращі пророцтва стають частиною Священного Писання.

Розглянувши змістовний аспект благодаті, звернемося до формального боку питання: які бувають типи благодаті? В історії християнської літератури ми найчастіше зустрічаємося з двома типами благодаті - незаслуженої і заслуженою. Концепція «незаслуженої благодаті» була розвинена і піднесена як головна иде-ологема церкви Августином Аврелієм, який у відомому суперечці з Пелагием відстоював свої погляди, що стали аж до дванадцятого століття основною доктриною християнства. Вони зводилися до наступного: після гріхопадіння Адама все людство перетворилося на одне «тісто погибелі», «масу гріха», і тому самостійне порятунок душі неможливо. Оскільки вибирати достойних не з кого, то Бог за власним, незрозумілому людському розуміли, вибору воліє одних іншим. Одним з головних критеріїв, за яким можна судити про вибраність, стає сила віри, яка виступає необхідною умовою, але далеко не достатньою. Інакше кажучи, віра стає заслугою самої людини, а наслідком переваги Богом цієї людини перед іншими.

Як приклад Августин наводить випадок, описаний у «Іовом завіті»: Савле став «караючим мечем» іудаїзму над християнством. Християни, що вважалися відступниками іудаїзму, жорстоко каралися Сав-лом і його помічниками. Але але дорозі в Дамаск на Савла зійшла благодать, в результаті чого з запеклого ворога християн він стає одним з головних апостолів християнського вчення. 'Гак, під благодаттю відбувається переродження іудея Савла в ревного апостола - християнина Павла. Сам Павло починає захищати згодом концепцію «незаслуженої» благодаті, посилаючись при цьому на слова Бога: «Що ви маєте з того, що Я нам ще раніше не дав».

Інші обгрунтування наводять прихильники концепції «заслуженої благодаті», до яких відносяться 11е-Лагійе і частково Фома Аквінський. Відкинувши доктрину первородного гріха, Пелагий стверджував, що людина завдяки свободі волі здатний сам знайти благодать і наступне за нею порятунок. Первородний гріх ос шається лише поганим прикладом і тому ніяк не зашкодив людству. З образу Христа Пелагий знімає божественну природу, стверджуючи, що його життя і подвиг є прикладом для загального наслідування. Через кілька століть, а саме в XIII столітті, Фома Аквінський по-своєму підтримав концепцію «заслуженої» благодаті, стверджуючи, що людина повинна сам зроблений, перші кроки до Бога, і тоді Господь винагородить зусилля людини зустрічним рухом, який виявить себе в благодаті.

Наступною характерною особливістю благодаті стає те, що вона перетворює людину на аморальну істота, яка, перебуваючи вище суспільних законів, може з ними не рахуватися. Як таке може бути? Світ дан Богом занепалого людству. Але для того щоб зберегти хоч віддалений образ порядку, суспільство змушене створювати закони, які б регулювали соціальний гуртожиток. Зрозуміло, що суспільні закони залишаються каламутним, часто спотвореним відображенням того божественного закону, який виступає символом ідеального світопорядку, задуманого Богом, перед гріхопадінням. Цей ідеальний світопорядок і його Логос доступний тільки для обраних, чий розум під благодаттю повернув собі свою втрачену силу. Тому цінність благодаті незмірно вище цінності будь-якого людського закону. Під благодаттю людина вільна від услов-пости закону і тому може творити, що забажає. Саме в таких вчинках Бог і здійснює свою Волю - промисел. Це стверджує апостол Павло у своєму Першому посланні до Коринтян: «Духовний судить про все, а про нього судити ніхто не може. Бо хто розум Господній, щоб міг навчати? »(2; 15-16).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Що таке благодать? "
 1. § 2. Що таке благодать?
  Що його справжньому пріродоі виступає божественне Ніщо, порівнянне зі сном без сновидінь. І це абсолютне Ніщо - Брахман - є потенційне все. Тут і світ, і людина виступають самообмеженням божественної нескінченності в змозі його сновидіння. І подібно до того, як будь-яка обмежена форма бере свій початок з нескінченного божественного Ніщо, щоб назад туди повернутися, так і всяке
 2. Запитання для повторення
  таке відношення логічного слідування? Як перевірити, чи має воно місце в умовиводах? Що таке безпосередні умовиводи? Назвіть види безпосередніх умовиводів. Назвіть правила посилок і правила термінів простого категоричного силогізму. Що таке ентимема? Назвіть необхідні операції з відновлення ентімем. Чим відрізняється прогресивний полісіллогізм від
 3. § 1. Введення
  що будь-яка форма релігії тісно пов'язана з філософським світоглядом. Але якщо філософія віддає свою перевагу в пізнанні навколишньої реальності і внутрішнього світу людини розуму і рождающемуся з нього раціональному знанню, то релігія в переважній більшості випадків спирається на почуття, вольову спрямованість і витікаючу з них глибоку внутрішню віру, що має у своїй підставі
 4. Контрольні питання і завдання
  таке система права? Що характеризують за допомогою цієї категорії? 2. Що таке галузь права? Які критерії її виділення в системі права? Назвіть галузі права в російській системі права? У чому полягає об'єктивний характер виділення галузей права? 3. Що таке правовий інститут? Які види правових інститутів розрізняють у системі права росії? Що таке підгалузь права?
 5. Запитання для повторення
  такий доказ і спростування? Назвіть види і структуру докази. Перерахуйте правила і можливі помилки в процедурах обгрунтування. Що таке виверт у процесі аргументації? Які види вивертів
 6. Запитання для повторення
  таке дилема? Назвіть види дилем. Охарактеризуйте правильні модуси умовно-категоричних-го силогізму. Які модуси має розділової-категоричний силогізм? Що таке метод натурального виводу? Які основні прямі і непрямі правила логіки судження
 7. Контрольні питання для СРС 1.
  Таке знання і пізнання? 2. Як співвідносяться пізнання і практика? 3. Назвіть і охарактеризуйте основні підходи до проблеми пізнання. 4. Що таке істина? Критерії істини. 5. У чому полягає специфіка наукового знання? 6. Назвіть і охарактеризуйте рівні наукового знання. 7. Що таке метод? План семінарського заняття 1. Різноманіття форм знання і пізнавальної діяльності. 2.
 8. Контрольні питання і завдання
  таке держава? Які значення цього поняття вам відомі? У яких сенсах воно вживається в джерелах конституційного права зарубіжних країн? 2. У чому сенс конституційних характеристик держави як демократичної, соціальної, правової, світської? 3. У чому сенс конституційного встановлення принципів внутрішньої і зовнішньої політики держави? 4. У чому відмінність між
 9. Проблемні питання 1.
  Таке політичний процес, які його основні типи і базові інтерпретації? 2. Які структура і внутрішні компоненти політичного процесу? 3. У чому полягає механізм розробки і здійснення державної політики? 4. Які основні етапи прийняття державних рішень? 5. Хто виступає акторами макрополітичних процесу, якими є типи взаємовідносин між ними? 6. Що
 10. 4. ЩО ТАКЕ ДЕМОКРАТІЯ?
  4. ЩО ТАКЕ
 11. 2. ЩО ТАКЕ ЕЛІТИ?
  2. ЩО ТАКЕ
 12. 1. ЩО ТАКЕ ПОЛІТИКА, ВЛАДА, ДЕРЖАВА?
  1. ЩО ТАКЕ ПОЛІТИКА, ВЛАДА,
 13. РАДЖА ХАЛВАНІ
  що таке благополуччя, що таке життєве благо. Аристотель. Евдемова етика. 1216а10 Я не можу жити спокійним життям, як ти. Мені потрібно все: жахливі падіння, запаморочливі злети і жирна начинка посередині! Може, я і отруюю життя деяким задирають носа своїй самовпевнений ної ходою і неприємним запахом. О, я ніколи не стану улюбленцем так званих «батьків міста», що цокають
 14. Контрольні питання
  таке правова держава? Як відбувався процес формування уявлень про правову державу в історії політико-правової думки? 2. Які ознаки правової держави виділяються сучасною наукою? 3 Що таке соціальна держава? 4. Які види соціальних держав розрізняють в сучасному світі? Список літератури Васильєв А. В. Теорія
 15.  Контрольні питання
    таке державна влада? У чому її відмінність від інших видів соціальної влади в суспільстві? 3. Які підходи існують до формулювання поняття «держава»? 4. Які основні ознаки держави? 5. У чому полягають основні загальносоціальні завдання сучасної держави 6. Що таке функції держави? Які види функцій виділяються сучасною наукою? Якими
 16.  Перепідготовка керівників
    такий розвиток здібностей за посадовими рівнями? Що такий розвиток здібностей по галузях виробництва? Що такий розвиток здібностей залежно від організаційної