Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

26. Договір ренти.


За цим договором одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі (ст.731). Юридичні ознаки договору: односторонній, реальний, відплатний. Специфічні ознаки: зміст ренти полягає в обов'язку однієї особи надати утримання іншій; відносини ренти мають стабільний характер; характерна ознака ренти - алеаторність (лат. аlеа - випадок), тобто існує ризик, що розмір рентних платежів буде більшим або меншим за вартість відчуженого під виплату ренти майна. Сторонами договору: одержувач ренти та платник ренти. Предметом договору є майно (речі та їх сукупність, майнові права та обов'язки, результати інтелектуальної діяльності та виключні права на них), яке передається під виплату ренти, а також сама рента (у грошовій формі; шляхом надання речей, виконання робіт або надання послуг). До договору ренти, згідно зі ст.734, можуть застосовуватися в субсидіарному порядку загальні положення про купівлю-продаж та про договір дарування. Форма договору - письмова, підлягає нотар.
посвідченню, при передачі нерухомого майна - держ. реєстрації. Способи забезпечення виконання зобов'язань щодо виплати ренти: страхування (обов'язок платника ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх обов'язків за договором ренти (ч.3 ст.735)) та застава. У разі передання нерухомого майна одержувач ренти набуває право застави на це майно (ч.1 ст.735). Платник ренти має право відчужувати майно (при цьому до набувача переходять обов'язки платника), передане йому під виплату ренти, лише за згодою одержувача ренти. Різновиди договору ренти - безстрокова рента (постійна) та строкова. Особливості договору постійної ренти: обов'язок виплачувати ренту не обмежується будь-яким строком, зокрема й строком життя або існування її одержувача (право на одержання ренти може переходити у спадщину); ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно, несе платник ренти, а у разі передання його за плату - платник має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати. Договір постійної ренти припиняється, крім загальних підстав, у разі (ст.
740): відмови платника від договору ренти; розірвання договору на вимогу одержувача, якщо: платник прострочив виплату ренти більше ніж на 1 рік; платник порушив свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти; платника ренти визнано неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ним ренти у розмірі та в строки, що встановлено договором; в інших випадках, встановлених договором. Правові наслідки розірвання договору: якщо майно передано безоплатно, то одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати суми ренти; якщо майно передано за плату, то одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти та вартості переданого майна (ст.741). Особливості договору строкової ренти: є підставою виникнення строкових зобов'язань протягом певного строку; зобов'язання можуть припинятися лише платником ренти на загальних підставах; випадкове знищення (пошкодження) майна, переданого під виплату ренти на певний строк, не звільняє платника ренти від обов'язку виплачувати її до закінчення строку виплати
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "26. Договір ренти."
 1. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами (витратами). Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) банком, визнаються комісійними доходами
 2. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  договір фахівці з кредитування банку проводять відповідну роботу щодо суб'єктів кредитування. Вони оцінюють кредитний проект, після чого ставлять питання перед керівництвом банку про доцільність (чи недоцільність) кредитування клієнта. Повний пакет необхідних документів для надання кредиту передають до юридичного управління. Юридичне управління готує свій висновок, де відображаються такі основні
 3. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору; вантажна митна декларація; акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт; документи, передбачені за документарної форми розрахунків (акредитив,
 4. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  договір, нормативно-правовий акт) основним джерелом адміністративного права, проте не єдиним, є нормативно-правовий акт, який може бути у формі: 15 закону (Конституція України, кодекси (КпАП, Митний, Повітряний та ін.), Основи законодавства Україні про культуру, Основи законодавства України про охорону здоров'я, закони); підзаконного нормативного акту (укази та розпорядження Президента
 5. Тема 6. Форми державного управління
  договір - це один із видів публічно-правових договорів. Він являє собою засновану на підставі норм адміністративного права і добровільної згоди волі двох або більше суб'єктів адміністративного права, один із яких завжди виступає суб'єктом державної волі, угоду, яка започатковує, змінює і припиняє взаємні права і обов'язки його учасників. Необхідно звернути увагу на класифікацію
 6. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  договір як джерело адміністративного права. (ТуПоняття, особливості і види адміністративно-правових відносин. 102 8. Склад адміністративно-правових відносин. Адміністративні право- і дієздатність. Література: 1, 9,10,17, 72, 73, 76, 77, 82, 88, 97 та ін. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права 1. Поняття і ознаки суб'єкта адміністративного права. Фактори, що впливають на коло суб'єктів
 7. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  договірного і звичаєвого характеру, що виникають у результаті угод між державами й іншими суб'єктами міжнародного спілкування і регулюючих відносини між ними з метою мирного співіснування. Виходячи з особливої значимості міжнародного права для становлення, розвитку й існування людського співтовариства і світового об'єднання держав, воно має різноманітні трактування, що даються як
 8. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  договірні відносини між двома державами (сильною і слабкою), що встановлюють особливі взаємні обов'язки і права, у результаті яких слабка держава знаходиться під владою сильної держави-протектора. Згідно договору більш сильна держава повинна була захищати свого партнера, а слабка держава, формально зберігаючи свій суверенітет, повинна була, у свою чергу, виконувати зобов'язання, обговорені
 9. 15. Поняття і види міжнародного правонаступництва
  договір або ставати його учасником тільки тому, що в момент правонаступництва цей договір був чинним у відношенні території - об'єкта правонаступництва; в) нова держава може стати учасницею будь-якого багатостороннього договору, що був у силі для території правонаступництва, шляхом повідомлення про правонаступництво. Якщо до моменту правона ступництва держава-попередниця підписала договір з
 10. 16. Джерела міжнародного права.
  договір і звичай, що, у силу їхньої значимості, поширеності й інтенсивного застосування, виступають і в якості універсальних джерел міжнародного права. У відповідності зі статтею 1 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року договір розуміється як міжнародна угода, укладена між державами в писемній формі і регульована міжнародним правом, незалежно від того, чи міститься така
© 2014-2022  ibib.ltd.ua