Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004 - перейти до змісту підручника

допиті посередника


з'ясовується: хто та при яких обставинах залучав його як посередника; чи не був він сам ініціатором цього; яка винагорода була йому запропонована (або він зажадав) і що фактично одержав; коли він зустрічався з особою, яка одержала хабар, і хабародавцем, при яких обставинах; хто про них може дати показання.
Для перевірки показань про обставини давання й одержання хабара, усунення суперечностей у показаннях, а також у викритті учасників злочину проводиться очна ставка. У деяких випадках клопотання про очну ставку походить від обвинуваченого. Однак при цьому слід встановити, чи не буде спроб з боку обвинуваченого яким-небудь способом вплинути на іншого учасника очної ставки з метою змінення останнім своїх показань.
При розслідуванні хабарництва може проводитися пред'явлення для впізнання з метою встановлення особи, якій був переданий хабар (особа, яка одержала хабар, посередник), якщо допитувана особа (хабародавець, свідок) не може назвати прізвище, адресу або конкретну посаду обвинуваченого. Може виникнути ситуація, коли обвинувачений, який визнав свою вину, стверджує, що може впізнати особу, яка дала йому хабар, хоча й не знає його прізвища, місця проживання або роботи. У таких випадках доцільно провести пред'явлення для впізнання обвинуваченим хабародавця. Ця слідча дія проводиться також і для впізнання предметів, що раніше належали хабародавцю та були виявлені в особи, яка отримала хабар, або у посередника.
Якщо виникає необхідність в уточненні місця передачі хабара або місця проживання учасників хабарництва, проводиться перевірка показань на місці. При допиті, що обов'язково передує перевірці показань, докладно з'ясовуються деталі матеріальної обстановки місця передачі хабара, що можуть стати відомими лише внаслідок безпосереднього сприйняття їх допитуваним.
При необхідності перевірити показання очевидців передачі хабара з метою встановлення можливості за певних умов бачити або чути те, що відбувається, доцільно провести слідчий експеримент.
Провадження судових експертиз у справах про хабарництво пов'язане з вирішенням питань, що належать до компетенції почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертизи документів, судово-економічних, трасологічних та інших видів експертиз.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "допиті посередника"
 1. допиті хабародавця
  посередником), розташування окремих предметів, про їх особливості. Бажано запропонувати допитуваному зобразити схематично місце передачі хабара (помешкання або ділянку місцевості), після чого така схема додається до протоколу допиту. Для зіставлення схеми і показань із фактичною обстановкою залежно від обставин доцільно зробити огляд зазначеного помешкання (місцевості) або перевірку показань на
 2. 2. Індикативні ціни
  посередника (Б), зареєстрованої в офшорній зоні. Купивши товар на внутрішньому ринку України і включивши до його ціни пов'язані з виконанням умов даної угоди витрати, фірма (А) продає товар фірмі (Б) з дотриманням у контракті рівня IЦ на даний товар. А фірма (Б) у свою чергу продає товар кінцевому споживачу/покупцю (У) за прийнятною для нього ціні. При цьому ціна на товар влаштовує кінцевого
 3. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  посередник ООН у Палестині, за керівну роль в укладанні угод про перемир'я, підписаних у 1949 році Ізраїлем, Єгиптом, Йорданією, Ліваном і Сирією; 1957 рік: Лестер Пірсон, колишній державний секретар Канади, голова Генеральної Асамблеї, за роботу на благо справи миру протягом усього життя і за керівну роль у зусиллях ООН із врегулювання кризи навколо Суецького каналу; 1961 рік: Дат Хаммаршельд,
 4. 73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій
  посередника ООН у збройному конфлікті між Ізраїлем і арабськими державами графа Бернадота й полковника Сірий Міжнародний Суд ООН визнав, що Організація Об'єднаних Націй як суб'єкт міжнародного права й носій міжнародних прав і обов'язків може здійснювати свої права шляхом пред'явлення міжнародних
 5. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
  посередник, примирливої комісії й арбітражу Африканські держави використовують можливості Асамблеї й Ради міністрів для дозволу прикордонних суперечок і територіальних конфліктів. Так, Рада міністрів виносив резолюції по мирному дозволі прикордонних суперечок між Алжиром і Марокко, Сомалі й Кенією, Ефіопією й Сомалі У статутних документах СНД, ОБСЄ, Ради Європи і Європейського Союзу також
 6. 89. Механізми й інструменти ОБСЄ по мирному врегулюванню суперечок
  посередники й арбітри. Примирлива комісія й Арбітражний трибунал створюються для кожної суперечки. До складу Комісії входять світові посередники, обирані зі списку, що становиться державами - учасниками Конвенції. Кожна держава-учасник призначає двох світових посередників, з яких принаймні один повинен бути громадянином цієї держави. Світові посередники призначаються на 6-літній строк з
 7. 100. Міжнародно-правовий захист жертв війни
  допиті зобов'язаний повідомити тільки прізвище, ім'я й звання, дату народження й особистий номер або, через брак такого, іншу рівноцінну інформацію. Кожна воююча сторона зобов'язана постачати посвідченням особи всяка особа, на яке поширюється її юрисдикція і яке може виявитися військовополоненим Ніякі фізичні або моральні катування й ніякі інші примусові заходи не можуть застосовуватися до
 8. Притягнення особи як обвинуваченого
  допиті обвинуваченого. Обвинувачений - особа, щодо якої у встановленому законом порядку винесено постанову про притягнення як обвинуваченого. Підставою притягнення особи як обвинуваченого є наявність системи неспростовних доказів, що підтверджують винність особи у вчиненні конкретного злочину. Це означає, що на момент винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого: - висунуті всі
 9. Обовязки слідчого
  допиті можуть бути присутні прокурор, начальник слідчого підрозділу, старший слідчої групи, а також захисник, законний представник обвинуваченого. У протоколі зазначаються: місце і дата допиту, посада, звання чи класний чин і прізвище особи, що проводила допит; відомості про осіб, які були присутні при допиті; час початку і закінчення допиту; перерви; ПІБ обвинуваченого, детальні анкетні дані;
 10. 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
  допиті обвинуваченого перекладач 10) чи заявляли обвинувачений та його захисник будьякі клопотання, чи подавали скарги кому, чи додержано порядок їх розгляду, які наслідки розгляду; 11) чи забезпечені в процесі розслідування інші права обвинуваченого та його захисника. Особливої уваги потребують справи, де обвинувачений не визнає себе винним у вчиненні злочину і висуває конкретні доводи у