Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого


Обвинувачений- особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченого (ст. 4 КПК). Ч. ст. 1 2 КПК зобов'язує слідчого негайно надіслати прокурору копію постанови про притягнення особи як обвинуваченого. На базі її перевіряється законність і обґрунтованість пред'явленого обвинувачення .За необхідності прокурор витребовує кримінальну
справу. Прокурор перевіряє:
1) чи є достатні підстави для притягнення особи як бвинуваченого.
Обвинувачення має бути засновано тільки на доказах, , які відносяться до усіх елементів складу злочину;
2) чи своєчасно винесено постанову про притягнення особи як обвинуваченого. Так, ч. 4 ст. 148 КПК визначає, що при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, обвинувачення йому має бути пред'явлено не пізніше 10 діб з моменту застосування запобіжного
заходу. Якщо в цей строк обвинувачення не буде пред'явлене, запобіжний захід скасовується.
В інших випадках обвинувачення має бути пред'явлене не пізніше 2 днів з моменту винесення слідчим останови
про притягнення цієї особи як обвинуваченого і, в усякому
разі, не пізніше дня явки обвинуваченого або його приводу
(ст. 1 КПК);
3) наскільки обґрунтована кваліфікація злочину.
4) чи відповідає постанова про притягнення особи як обвинуваченого
вимогам, що пред'являються у ст. 1 2 КПК;
5) чи додержано слідчим вимоги закону про порядок
виклику та приводу обвинуваченого;
6) чи роз'яснені особі при пред'явленні обвинувачення
її права і чи зроблено про це відмітку на постанові про притягнення як обвинуваченого;
7) чи додержано вимоги ст. 14 КПК про час та порядок допиту обвинуваченого;
8) чи забезпечено обвинуваченому право на захист;
9) чи брав участь в необхідних випадках при пред'явленні
обвинувачення та допиті обвинуваченого перекладач
10) чи заявляли обвинувачений та його захисник будьякі клопотання, чи подавали скарги кому, чи додержано
порядок їх розгляду, які наслідки розгляду;
11) чи забезпечені в процесі розслідування інші права
обвинуваченого та його захисника.
Особливої уваги потребують справи, де обвинувачений не визнає себе винним у вчиненні злочину і висуває конкретні доводи у своє виправдання.
На час винесення постанови про притягнення як обвинуваченого
повинно бути доведено, що: 1) діяння, з приводу якого провадиться розслідування, дійсно мало місце;
2) вчинене воно особою, відносно якої вирішується питання про притягнення її до обвинувачення; у діянні цієї особи
міститься склад конкретного злочину, передбаченого кримінальним
законом; 4) відсутні обставини, які виключають провадження по справі і кримінальну відповідальність цієї
особи або ж дозволяють замінити її мірами суспільного впливу або адміністративного стягнення.
Виявивши порушення або невиконання вимог закону,
прокурор вживає заходів до усунення таких фактів та поновлення орушених прав учасників кримінального роцесу (скасовує незаконну постанову слідчого, дає вказівки про притягнення особи як бвинуваченого, про правильну кримінально-правову кваліфікацію діяння).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого"
 1. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  Прокурорський нагляд виступає гарантією законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства. Повноваження прокурора під час нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства поділяються на: 1) повноваження, спрямовані на запобігання порушень законності (відвід слідчого, особи, що провадить дізнання, відмова у санкціонуванні слідчих дій, ненадання згоди на
 2. 58. Методи прокурорського нагляду
  Для виявлення порушень законів у діяльності органів, які здійснюють дізнання та досудове слідство, прокурор використовує такі методи: 1) ознайомлення з матеріалами розслідування кримінальної справи : - шляхом безпосередньої перевірки і вивчення матеріалів. Справи він вивчає показання свідків, потерпілого, обвинуваченого, висновки експертизи та інші докази, робить висновок про повноту і
 3. 63. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів
  Згідно ст. 106 КПК , особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який може бути ризначено покарання у вигляді позбавлення волі, може бути затримано лише за наявності однієї з таких підстав: 1) коли цю особу застали за чиненням злочину або безпосередньо після його вчинення; 2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вказують на цю особу як на таку, що вчинила злочин; 3) коли на
 4. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  Згідно ст. 155 КПК взяття під варту застосовується у справах про злочини, за які передбачено покарання у игляді позбавлення волі на строк понад 3 роки. У виняткових випадках і на строк не більше трьох років. Взяття під варту на стадії досудового слідства застосовується: 1) якщо особа підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі
 5. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  Процесуальна характеристика прокурора. 1. Прокурор - це суб'єкт кримінально-процесуального права,який виконує функцію кримінального переслідування осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, шляхом давання на досудовому провадженні вказівок органам дізнання та досудового слідства щодовикриття винних і підтримання у суді державного обвинувачення*. Підставою участі прокурора у конкретній кримінальній
 6. 2.4. Етапи стадії
  Найвдалішою є періодизація стадії досудового слідства, яку запропонували М. М. Михеєнко, В. Т. Нор та В. П. Шибіко. На думку цих учених, є 4 етапи цієї стадії: провадження після порушення справи невідкладних та іншихслідчих дій для з'ясування події злочину та участі в ньому конкретної особи; виконання процесуальних дій, пов'язаних із притягненнямособи як обвинуваченого, пред'явленням їй
 7. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  Особливості провадження в справах неповнолітніх, що виявляються в центральній стадії кримінального процесу - судовому розгляді, полягають у такому. 1 Див.: Землянська В. Запровадження відновлюючих підходів: зміна погляду на кримінальне судочинство // Право України. - 2003. - № 10. - С. 155. 1. Справу, що надійшла до суду від прокурора з постановою про її закриття і застосування примусових заходів
 8. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
  Стаття 148. Підстави для застосування запобіжного заходу. При наявності достатніх підстав вважати, що обвинувачений, перебуваючи на волі, скриється від слідства і суду або перешкодить встановленню істини в кримінальній справі, або займатиметься злочинною діяльністю, а також для забезпечення виконання вироку слідчий, прокурор вправі застосувати щодо обвинуваченого один із запобіжних заходів,
 9. 1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  Додержання законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство, складають предмет прокурорського нагляду (ч. 1 ст. 29 Закону «Про прокуратуру»). Йдеться, перш за все, про додержання прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві; встановленого порядку вирішення заяв і повідомлень про злочини, проведення дізнання та досудового слідства, а також законність рішень, що
 10. 53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство, у загальних рисах сформульовані у ч. 2 ст. 29 Закону «Про прокуратуру». Так, нагляд має своїм завданням сприяти: 1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; 2) виконанню закону про невідворотність
© 2014-2022  ibib.ltd.ua