Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ


Стаття 148. Підстави для застосування запобіжного заходу. При наявності достатніх підстав вважати, що обвинувачений, перебуваючи на волі, скриється від слідства і суду або перешкодить встановленню істини в кримінальній справі, або займатиметься злочинною діяльністю, а також для забезпечення виконання вироку слідчий, прокурор вправі застосувати щодо обвинуваченого один із запобіжних заходів, передбачених статтею 149 цього Кодексу. Про застосування запобіжного заходу складається постанова з додержанням правил статті 130 цього Кодексу. Постанова про обрання запобіжного заходу оголошується обвинуваченому під розписку. В разі його відмови розписатися слідчий відмічає про це на постанові. Якщо немає підстав для застосування запобіжного заходу, від обвинуваченого відбирається письмове зобов'язання про те, що він повідомить про зміну свого місця перебування, а також про те, що він з'явиться до слідчого і суду за їх викликом. У виняткових випадках запобіжний захід може бути застосований щодо особи, підозрюваної у вчиненні злочину, і до пред'явлення їй обвинувачення. В цьому разі обвинувачення повинно бути пред'явлене не пізніше десяти діб з моменту застосування запобіжного заходу.
Стаття 149. Запобіжні заходи. Запобіжними заходами є: 1) підписка про невиїзд; 2) особиста порука; 3) порука громадської організації або трудового колективу; 3-1) застава; 4) взяття під варту; 5) нагляд командування військової частини. Перелік запобіжних заходів, даний в цій статті, не є вичерпним. До неповнолітнього обвинуваченого може бути також передача його під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або ж адміністрації дитячого закладу (ст436). До обвинуваченого чи підозрюваного може застосовуватись тільки один із зазначених у законі запобіжних заходів, а не декілька одночасно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ"
 1. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  заходи щодо корис тування мисливською і службово-штатною зброєю та газовими пістолетами і револьверами", - постанови КМУ: "Про затвердження Правил застосування спеці альних засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР", "Про затвердження Положення про застосування вогне пальної зброї", "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, об ліку і застосування спеціальних засобів
 2. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента від 19 березня 1997 р. // Офіційний вісник України. - 1997. - № 12. - 4.1. . Про Національну програму боротьби з корупцією: Указ Пре- 153 кої діяльності: Указ Президента від 20 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 20. - Ст. 878. 324. Про ріелторську діяльність: Указ Президента від 27 червня
 3. § 1. Поняття документа у криміналістиці
  заходи щодо впливу променів світла, вологості, хімічних
 4. § 5. Робота з мікрослідами накладення і мікрочастками на місці події
  заходів щодо виявлення мікрочасток накладення текстильних волокон, грунту; у справах про наїзди транспортних засобів мало вилучається мікрочасток з місць безпосереднього контакту. При розслідуванні злочинів про виготовлення і збут наркотиків особливе значення мають мікрочастки (макової соломки, листя і пилку конопель, сім'я маку тощо). На жаль, помічено, що при розшуку мало беруться до уваги
 5. ПЕРЕДМОВА
  заходи, слідчі дії) за логіко-правовими схемами, що забезпечило не "випинання" особливостей понять, а їх системний опис; 2) виклав правовий блок навчальної дисципліни: методи кримінально-процесуального права, його предмет, норми тощо; 3) зробив спробу максимально поєднати положення кримінально-процесуального права із положеннями загальної теорії та інших галузей права; 4) використав основні
 6. 5. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН. ЙОГО ЧИННІСТЬ У ПРОСТОРІ, У ЧАСІ ТА ЩОДО ОСІБ
  заходи тощо). Правило зворотної дії закону має гуманістичну спрямованість. Окремими законами може бути встановлено спеціальні правила їх дії в часі. Наприклад, згідно зі ст. 4 Закону України від 1 жовтня 1996 р. "Про застосування амністії в Україні" дія закону про амністію поширюється на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на ті, що тривають або продовжуються,
 7. Запобіжні заходи
  заходів процесуального примусу, спрямованих на забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого шляхом певного обмеження їхніх особистих прав. Окрім ознак, притаманних для всіх заходів кримінально-процесуального примусу, запобіжні заходи мають ще й такі: 1) їх може бути застосовано тільки до певних суб'єктів кримінального процесу: обвинуваченого, підсудного,
 8. 2. ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ, ПІДСТАВИ І ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
  заходів у кримінальномупроцесі регламентовано в ч. 1 ст. 148 КПК: 1) запобігання (звідси - запобіжні заходи): спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду; перешкоджанню встановленню істини у кримінальній справі; продовженню злочинної діяльності; 2) забезпечення: - виконання процесуальних рішень. Загальними підставами застосування запобіжних заходів є достатні підстави вважати", що
 9. Процесуальна характеристика віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.
  заходів. Підстави: такі самі, що й загальні підстави застосування запобіжних заходів. Умови: здатність батьків та інших суб'єктів досягти мети запобіжного заходу. Процесуальний порядок: з'ясування дізнавачем, слідчим, прокурором, судом (суддею)можливостей батьків (та інших суб'єктів) забезпечити належну поведінку неповнолітнього і явку його за викликом; складання постанови про віддання
 10. Головні положення притягнення особи як обвинуваченого:
  заходи кримінально-процесуального примусу (привід, запобіжні заходи, відсторонення відпосади тощо). У слідчого виникають процесуальні повноваження: на отриманнявід обвинуваченого шляхом допиту фактичних даних, на застосування заходів процесуального примусу тощо. ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1: Притягнення особи як обвинуваченого і притягнення особидо кримінальної відповідальності не є тотожними поняттями.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua