Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

63. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів


Згідно ст. 106 КПК , особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який може бути ризначено покарання у вигляді позбавлення волі, може бути затримано лише за наявності однієї з таких підстав:
1) коли цю особу застали за чиненням злочину або безпосередньо після його вчинення;
2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вказують на цю особу як на таку, що вчинила злочин;
3) коли на підозрюваному або на його одязі, при ньому або в його житлі виявлені явні сліди злочину.
За наявності інших даних, її може бути затримано лише , коли особа намагалася втекти або коли вона не має постійного місця проживання, чи не встановлено особу підозрюваного.
Про кожний випадок затримання орган дізнання зобов'язаний скласти протокол та його копію вручити затриманому і направити прокурору. На вимогу прокурора йому також надсилаються матеріали, що стали підставою до затримання.
Протягом 72 годин орган дізнання, слідчий:
1) звільняє затриманого,
2) звільняє затриманого й обирає до нього запобіжний захід, не пов'язаний із утриманням під вартою;
3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного захисту у вигляді взяття під варту.
При перевірці законності запобіжного заходу у вигляді затримання особи прокурор має ознайомитись із матеріалами справи.
Прокурор перевіряє наявність підстав для застосування кримінально-запобіжного заходу:
1) факту вчинення злочину;
2) встановлення конкретної особи, щодо якої винесено постанову
про притягнення як обвинуваченого;
3) наявність у кримінальній справі достатніх доказів, що обвинувачений може:
-ухилитись від дізнання, попереднього слідства та суду;
-може продовжувати займатись злочинною діяльністю;
-може загрожувати свідку, іншим учасникам кримінального судочинства; знищити докази чи чинити перепони щодо провадження по кримінальній справі;
-наявність достатніх даних вважати, що застосування запобіжного заходу об'єктивно необ
хідне для забезпечення виконання вироку.
За відсутності законних підстав прокурор визнає постанову про затримання неправомірною,скасовує її своєю постановою і звільняє особу з-під варти та вирішує питання про відповідальність винної посадової особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "63. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів"
 1. 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
  Обвинувачений- особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченого (ст. 4 КПК). Ч. ст. 1 2 КПК зобов'язує слідчого негайно надіслати прокурору копію постанови про притягнення особи як обвинуваченого. На базі її перевіряється законність і обґрунтованість пред'явленого обвинувачення .За необхідності прокурор витребовує кримінальну справу. Прокурор перевіряє: 1) чи є
 2. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  Прокурорський нагляд виступає гарантією законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства. Повноваження прокурора під час нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства поділяються на: 1) повноваження, спрямовані на запобігання порушень законності (відвід слідчого, особи, що провадить дізнання, відмова у санкціонуванні слідчих дій, ненадання згоди на
 3. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  Згідно ст. 155 КПК взяття під варту застосовується у справах про злочини, за які передбачено покарання у игляді позбавлення волі на строк понад 3 роки. У виняткових випадках і на строк не більше трьох років. Взяття під варту на стадії досудового слідства застосовується: 1) якщо особа підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі
 4. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
  Ст. 30 ЗУ «Про прокуратуру» зобов'язує прокурора вживати заходів до того, щоб органи досудового слідства додержувалися строків провадження слідства та тримання під вартою, встановлених КПК. У разі неможливості закінчити озслідування та відсутності підстав для скасування або зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, забезпечити своєчасне продовження строків слідства, а також
 5. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  Процесуальна характеристика прокурора. 1. Прокурор - це суб'єкт кримінально-процесуального права,який виконує функцію кримінального переслідування осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, шляхом давання на досудовому провадженні вказівок органам дізнання та досудового слідства щодовикриття винних і підтримання у суді державного обвинувачення*. Підставою участі прокурора у конкретній кримінальній
 6. 7. Строки тримання під вартою.
  Тримання під вартою під час досудового слідства згідно з ч. 1 ст. 156 КПК може тривати не більше 2 місяців. Строк тримання під вартою обчислюють з моменту взяття під варту, а якщо йому передувало затримання підозрюваного, - з моменту затримання, і до моменту направлення прокурором кримінальної справи з обвинувальним висновком до суду або до моменту скасування або заміни на інший, більш м'який
 7. Процесуальна характеристика віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.
  Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи - це покладання на зазначених суб'єктів обов'язку із забезпечення ними належної поведінкинеповнолітнього та його явки до органів дізнання, слідчого, прокурора і суду. Спосіб запобігання - виконання батьками, опікунами, піклувальниками або адміністрацією дитячої установи обов'язку
 8. 2.4. Етапи стадії
  Найвдалішою є періодизація стадії досудового слідства, яку запропонували М. М. Михеєнко, В. Т. Нор та В. П. Шибіко. На думку цих учених, є 4 етапи цієї стадії: провадження після порушення справи невідкладних та іншихслідчих дій для з'ясування події злочину та участі в ньому конкретної особи; виконання процесуальних дій, пов'язаних із притягненнямособи як обвинуваченого, пред'явленням їй
 9. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
  Стаття 148. Підстави для застосування запобіжного заходу. При наявності достатніх підстав вважати, що обвинувачений, перебуваючи на волі, скриється від слідства і суду або перешкодить встановленню істини в кримінальній справі, або займатиметься злочинною діяльністю, а також для забезпечення виконання вироку слідчий, прокурор вправі застосувати щодо обвинуваченого один із запобіжних заходів,
 10. 53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство, у загальних рисах сформульовані у ч. 2 ст. 29 Закону «Про прокуратуру». Так, нагляд має своїм завданням сприяти: 1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; 2) виконанню закону про невідворотність
© 2014-2022  ibib.ltd.ua