Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті → 
« Попередня Наступна »
С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Додаткова література: 1.

Абдулліна О. Л. Особистість студента в процесі професійної підготовки / / Вища освіта в Росії. - 1993. - № 3. 2.

Антипов В.В. Психологічні механізми дезадаптації і адаптації до мінливих соціальних умов / / Психологія людини в умовах соціальної нестабільності / Под ред.

Б.А. Сосновського. - М., 1994. 3.

Єлканов С.Б. Основи професійного самовиховання майбутнього вчителя. - М., 1989. 4.

Ємельянов Ю.Н. Активне соціально-педагогічне навчання. - М., 1985. 5.

Іванова С.П. Підготовка молодого фахівця-педагога до читання психологічної літератури. Навчальний посібник. - Вологда, 1989. 6.

Іванова С.П. Сучасна освіта і психологічна культура педагога. - Псков, 1999. 7.

Кан-Калик В. А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. - М., 1987. 8.

Колективна навчально-пізнавальна діяльність школярів / Под ред. І.Б. Первина. - М., 1985. 9.

Коростильова Л.А., Коржова Є.Ю., Королева М.М.

Самореалізаціонний потенціал педагога і розвиток особистості учня.

- СПб., 1996. 10.

КРИУЛИН А. А. Професійна культура і система психологічної підготовки вчителя: Мікроергономіческій підхід. - М., 1996. 11.

КРИУЛИН А. А. Врятувати освіту. Як? (Роздуми психолога). - Курськ, 2001. 12.

Лийметс Х.Й. Групова робота на уроці. - М., 1975. 13.

Моделювання педагогічних ситуацій / За ред. Ю.Н. Кулюткіна, Г С. Сухобская. - М.: Педагогіка, 1981. 14.

Мудрик А.В. Спілкування як чинник виховання школярів. - М., 1984. 15.

Нове педагогічне мислення / Под ред. А.В. Петровського, - М., 1989. 16.

Петровська Л.А. Компетентність у спілкуванні: соціально-психологічний тренінг. - М.: МГУ, 1989. 17.

Проблеми і перспективи вищої гуманітарної освіти в епоху соціальних реформ. - СПб., 1997. 18.

Психолого-педагогічна грамотність сучасного вчителя. - СПб., 1997. 19.

Регуш Л.А. Розвиток здібностей прогнозування в пізнавальної діяльності. - Л.: ЛІМІ. 1983. 20.

Риданова І.І. Основи педагогіки спілкування.

- Мінськ, 1998. 21.

Селевко Г.К. Сучасні освітні технології: Навчальний посібник. - М.: Народна освіта, 1998. 22.

Сластенін В.А. Гуманістична парадигма освіти як основа формування вітчизняної стратегії професійної підготовки вчителя / / Національні цінності освіти: історія і сучасність. - М., 1996. (С.229-235).

23. Слободчиков В.І., Ісаєва Н.О. Психологічні умови введення студентів у професію педагога / / Питання психології. - 1996 - № 4 - (с.72-80).

24. Телегіна Е.Д. Психологічна підготовка учнів

у вузах як фактор соціально-професійної адаптації / / Викладач. Вип. 1 (3). - М, 1998. 25.

Цукерман Г.А., Майстрів Б. М. Психологія саморозвитку. - М., 1995. 26.

Якунін В. А. Психологія навчальної діяльності студента. - М., 1994. 27.

Яценко Т. С. Соціально-психологічне навчання у підготовці майбутніх вчителів. - Київ, 1987.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаткова література: 1. "
 1. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі державного освітнього стандарту за фахом 02.11.00 - «Юриспруденція». Для викладачів, аспірантів, студентів вищих
 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ до семінарських, практичних (ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ
  додатковою літературою та нормативними актами, рекомендованими до цього заняття. До найбільш складних питань теми рекомендується складати конспект відповідей. Студенти повинні готувати всі питання семінарського заняття і зобов'язані вміти давати визначення основних категорій криміналістики. Відповідати на те чи інше питання студентам рекомендується найбільш повно і точно, при цьому потрібно вміти логічно
 3. Додаткова література
  Закон Російської Федерації «Про державну таємницю» від 21 липня 1993 (у редакції Федерального закону від 6 жовтня 1997р.) Кореневський Ю.В. Токарєва М.Є. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в доведенні по кримінальних справах: Методичний посібник. - М.: «Юрист - Інформ», 2000. Маркушин А.Г. Оперативно-розшукова діяльність: необхідність і законність. - Н. Новгород, 1997.
 4. Передмова
  додатковій літературі. Для полегшення пошуку джерел можна скористатися списками нормативно-правових актів та літератури по підприємницькому праву, які містяться в практикумі з підприємницькому праву, підготовленому колективом кафедри [Підприємницьке право України: Практикум / / Під загальною ред. Н.А. Саніахметової. - Харків: "Одіссей", 1999. -416с.]. Доктор юридичних
 5. 5. Проблема "підприємницького" права
  література Цивільне та торгове право капіталістичних держав. Вид. 3-е. М., 1993 (§ 2 і 3 гл 1); Кулагін М. І. Підприємництво і право: досвід Заходу. М., 1992 (гл. 1); Черепахін Б. Б. До питання про приватне і публічне право. М., 1994; Шершеневич Г. Ф. Підручник торговельного права (з видання 1914 р.). М., 1994 (§ 2 і 3); Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907
 6. 4. Визначення цивільного права
  література Братусь З . Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963; Єгоров Н. Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин. Л., 1988; Калмиков Ю. X. Про значення загальних положень цивільного законодавства / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми . Теорія. Практика. М., 1998; Садиков О. Н. Цивільне право і його галузеві особливості / / Проблеми вдосконалення
 7. 3. Основні завдання курсу цивільного права
  література Іоффе О. С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР. Ч. 1. Л., 1975; ч. 2. Л., 1978; Красавчиков О. А. Радянська наука цивільного права (поняття, предмет, метод, склад і система) . Свердловськ, 1961; Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 р.). М., 1995 (§
 8. 5. Тлумачення цивільно-правових норм
  літературі, в тому числі в спеціальних коментарях до законів, є науковим (доктринальним) і не має обов'язкової сили. Однак його авторитетність, заснована на проведеному науковому аналізі і знаннях авторів, може надавати певний вплив на правотворчу та правозастосовну практику. Нерідко розрізняють також буквальне (зване іноді автентичне), обмежувальне і
 9. 6. Переважні права
  література Іоффе Про С. Правовідносини по радянському цивільному праву. Л, 1949, Іоффе О. С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР. Ч. 1. Л., 1975 (гл. 3); Матузов І. Н Особистість. Права. Демократія Теоретичні проблеми суб'єктивного права. Саратов, 1972, Халфина Р О. Загальне вчення про правовідносинах М, 1974; Черепахін Б. Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву М,
 10. 2. Види актів цивільного стану та їх реєстрація
  література Белякова А М. Цивільно-правові наслідки дій неповнолітніх / / Радянська юстиція. 1965. № 7; Веберс Я. Р. Правосуб'єктність громадян у радянському цивільному і сімейному праві. Рига, 1976 (гл. 2, 3); Єршова Н. М. Питання сім'ї в цивільному праві. М. , 1977 (гл. 2); Малеин Н. С. Про поняття, обмеження та захисту правосуб'єктності громадян / / Теоретичні питання цивільного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua