Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельний право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

2. Державний екологічний контроль

Завдання державного екологічного контролю - перевірка та забезпечення виконання правових вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища всіма державними органами, підприємствами, організаціями та громадянами, яким такі вимоги адресовані. Державний контроль носить, таким чином, надвідомчий характер.

Суттєвою особливістю державного екологічного контролю є і те, що він ведеться від імені держави. Здійснюваний в рамках екологічної функції держави, державний контроль в даній сфері значною мірою визначає ефективність даної функції. Потенційно державний екологічний контроль більш інших видів контролю може впливати на процес виконання екологічних вимог, оскільки він як інструмент здійснення екологічної функції держави може використовувати не лише власні повноваження державно-владного характеру, а й вдаватися

2. Державний екологічний контроль

337

до підтримки правоохоронних органів - прокуратури і суду. Основними заходами адміністративного примусу при цьому є заходи адміністративного припинення (призупинення або припинення експлуатації екологічно шкідливих об'єктів), адміністративної відповідальності (попередження, штраф тощо), адміністративно-процесуальні заходи (постановка питання про притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності, відшкодування екологічної шкоди або застосування заходів громадського впливу).

Державний екологічний контроль проводиться у формі попереджувального та поточного. Завдання попереджувального контролю - недопущення господарської, управлінської та іншої діяльності, яка в майбутньому може мати шкідливий вплив на природу. Здійснюється такий контроль на стадіях планування чи проектування цієї діяльності, реалізації проекту, введення об'єктів в експлуатацію. Поточний державний екологічний контроль здійснюється спеціально уповноваженими органами на стадії експлуатації підприємств та інших екологічно значущих об'єктів, в процесі природокористування.

Відповідно підрозділу органів державного управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища на органи загальної та спеціальної компетенції державний екологічний контроль можна поділити на загальний і спеціальний.

Загальний екологічний контроль здійснюється органами загальної компетенції, спеціальний - органами спеціальної компетенції. Підрозділ державного екологічного контролю на загальний і спеціальний зумовлює специфіку форм та способів його проведення.

Державний екологічний контроль проводиться на основі певних принципів. Головні з них:

- відкритість і доступність для юридичних осіб, індивідуальних підприємців та інших суб'єктів-пріродопользовате-лей нормативних правових актів, що встановлюють обов'язкові екологічні вимоги, виконання яких перевіряється при проведенні державного контролю (нагляду);

- законність. Даний принцип проявляється в тому, що такий контроль можуть проводити лише уповноважені органи в межах компетенції і повноважень, визначених нормативними правовими актами;

- періодичність та оперативність проведення заходів з контролю, які передбачають повне і максимально швидке проведення їх у встановлені терміни;

т

338

XVI. Правові основи екологічного контролю

- об'єктивність, яка грунтується на достовірних і повних даних про діяльність контрольованого об'єкта;

- поділ господарських і контрольних функцій. Даний принцип характерний лише для спеціально уповноважених органів державного екологічного контролю. Носив раніше в основному доктринальний характер, в даний час він закріплений у ст. 65 Закону про охорону навколишнього середовища. Його суть полягає в тому, що функція проведення спеціального державного екологічного контролю не може покладатися на органи, які експлуатують природні ресурси;

- можливість оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів державного контролю (нагляду), які порушують порядок проведення заходів з контролю, визначений законодавством.

Правові засади організації та здійснення державного екологічного контролю встановлені Конституцією РФ, законами, які регулюють статус Президента Росії, Уряду РФ і урядів суб'єктів Федерації, екологічним законодавством, а також низкою спеціальних підзаконних актів. До основних актів належать Закони про охорону навколишнього середовища (ст. 64-66), про надра (ст. 37), про тваринний світ (ст. 16) та про охорону атмосферного повітря (ст.

24), Земельний кодекс РФ (ст. 71), Водний кодекс РФ (ст. 81), Лісовий кодекс РФ (ст. 76). У відповідності з названими законами Уряд РФ затвердив ряд положень про здійснення державного контролю за використанням та охороною окремих природних ресурсів (див. додаток 1).

Державний контроль у сфері взаємодії суспільства і природи регулюється також законом загального характеру - Федеральним законом від 8 серпня 2001 р. «Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду)» 1. Хоча цей Закон, судячи з назви, регулює відносини у сфері захисту прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду), він передбачає ряд істотних положень з організації та проведення контролю, важливих для ефективної реалізації цієї найважливішої функції державного управління.

2. Державний екологічний контроль

339

Далі - Закон про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців.

Як передбачає ст. 1 даного Закону, він не застосовується до заходів з контролю, при проведенні яких не потрібна взаємодія органів державного контролю (нагляду) з юридичними особами та індивідуальними підприємцями і на них не покладаються обов'язки з надання інформації та виконанню вимог органів державного контролю (нагляду), а також до заходів з контролю, проведеним у відношенні юридичних осіб і індивідуальних підприємців з їх ініціативи. У контексті Закону захід з контролю - сукупність дій посадових осіб органів державного контролю (нагляду), пов'язаних з проведенням перевірки виконання юридичною особою або індивідуальним підприємцем обов'язкових вимог. Очевидно, по-перше, те, що стосовно до державному екологічному контролю взаємодію з юридичними особами або індивідуальними підприємцями необхідно і корисно для обох сторін, по-друге - до названих суб'єктам як природокористувачів відноситься ряд обов'язкових екологічних вимог.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Державний екологічний контроль "
 1. 5. Джерела екологічно значимої інформації
  При оцінці джерел екологічно значимої інформації важливо підкреслити, що розвиток відносин у сфері взаємодії суспільства і природи і, зокрема, будь-яка діяльність, здійснювана в рамках екологічного права, супроводжується накопиченням такої інформації. Об'єктивно з цим процесом пов'язані екологічне нормування, оцінка впливу на навколишнє середовище, екологічна експертиза,
 2. 1. Поняття, види і завдання екологічного контролю
  Екологічний контроль - найважливіша правова міра забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища від шкідливих впливів, функція державного управління та правовий інститут екологічного права. Грунтуючись на ролі екологічного контролю в механізмі охорони навколишнього середовища, його можна оцінювати як найважливішу правову міру. Саме за допомогою екологічного контролю в
 3. Контрольні питання
  1. У чому полягає предмет екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст
 4. Єрофєєв Б. В.. Екологічне право Росії, 2006

 5. 1. Поняття і функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення Під юридичною відповідальністю за екологічні правопорушення розуміється відношення між державою в особі спеціально уповноважених органів у галузі охорони навколишнього середовища, правоохоронних органів, іншими уповноваженими суб'єктами і вчинили екологічне правопорушення особою (фізичною, посадовою чи юридичним) щодо застосування до порушнику відповідного стягнення. Сутність юридичної відповід
  За допомогою застосування юридичної відповідальності реалізується державний примус до виконання екологічних вимог. При цьому важливо мати на увазі, що юридична відповідальність не є єдиним інструментом примусу до їх виконання в механізмі екологічного права. З урахуванням специфіки функцій цього механізму таку роль відіграють також державна екологічна експертиза,
 6. Лекція 3 Державне управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
  Мета лекції: розглянути поняття і зміст державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування Питання до теми: 1. Поняття державне управління у сфері охорони навколишнього середовища 2. Принципи державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування 3. Функції державного управління в сфері охорони навколишнього середовища та
 7. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 8. 8. Порядок проведення державної екологічної експертизи
  Порядок проведення державної екологічної експертизи регулюється як Законом про екологічну експертизу, так і Положенням про порядок проведення державної екологічної експертизи, затвердженим постановою Уряду РФ від 11 червня 1996 р., і включає наступні стадії: а) подання матеріалів до Міністерства природних ресурсів РФ або його територіальні органи на рівні
 9. Глобальна криза надійності екологічних систем
  Глобальний термодинамічний (тепловий) криза Сучасний глобальний екологічна криза забруднення (редуцентов) і браку мінеральних ресурсів Другий антропогенний екологічна криза (продуцентів) Криза примітивного землеробства Перший антропогенний екологічна криза (консументів, перепромисла) Криза збідніння ресурсів промислу і збирання Доантропогенний екологічний
 10. Організація управління природокористуванням
  Діяльність з раціоналізації природокористування та охорони навколишнього середовища вимагає спеціальної організації. Для цього необхідний незалежний від інтересів окремих організацій і галузей господарства орган, здатний управляти природокористуванням як єдиним комплексом. У нашій країні вперше такий орган був створений в 1988 р. - Державний комітет з охорони природи СРСР, в 1991 р. - Міністерство
 11. 5. Гарантії та захист екологічних прав людини
  У Конституції Росії передбачена система юридичних гарантій екологічних прав людини і громадянина. Зокрема, визначаються юридичні процедури, в рамках яких може здійснюватися охорона таких прав: - судовий захист прав і свобод; - право оскарження до суду рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань
 12. 14.6. Державна екологічна експертиза та контроль
  Важливою організаційно-правовою формою контролю у галузі природокористування і охорони навколишнього середовища є державна екологічна експертиза. Їй передувало введення обов'язкової процедури оцінки впливу на середовище (ОВС) господарської діяльності в індустріально розвинених країнах світу. Найбільш закінчені методологічні та організаційні принципи ОВС були розроблені в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua