Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1. Поняття, види і завдання екологічного контролю

Екологічний контроль - найважливіша правова міра забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища від шкідливих впливів, функція державного управління та правовий інститут екологічного права. Грунтуючись на ролі екологічного контролю в механізмі охорони навколишнього середовища, його можна оцінювати як найважливішу правову міру. Саме за допомогою екологічного контролю в основному забезпечується примус відповідних суб'єктів права навколишнього середовища до виконання екологічних вимог. Вельми часто заходи юридичної відповідальності за екологічні правопорушення застосовуються в процесі екологічного контролю або за його результатами.

Раніше підкреслювалося, що функція екологічного контролю виконується і при здійсненні інших правових заходів забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища - екологічного нормування, екологічної експертизи, екологічного ліцензування, екологічної сертифікації. Але в рамках всіх цих напрямків діяльності екологічний контроль, тобто забезпечення виконання еколого-правових вимог, здійснюється об'єктивно, попутно, стосовно кожного з названих видів діяльності.

Реалізація будь-який з таких заходів, як і проведення екологічного контролю, являє собою самостійну, цілеспрямовану діяльність спеціально уповноважених державних органів, здійснювану в рамках встановленої процедури, на основі спеціальних правових норм і спрямовану на вирішення своїх завдань.

Російське адміністративне право виділяє два види контрольної діяльності - контроль і нагляд. Під екологічним контролем розуміється діяльність уповноважених суб'єктів з перевірки дотримання та виконання вимог екологічного законодавства. Адміністративний нагляд являє собою специфічну різновид державного контролю. Суть його полягає в спостереженні за виконанням діючих в

336

XVI. Правові основи екологічного контролю

сфери управління природоохоронних правил. Нагляд проводиться відносно органів виконавчої влади, підприємств, громадських формувань і громадян.

Екологічний контроль як правова міра виконує ряд функцій - попереджувальну, інформаційну та каральну.

Роль попереджувальної функції полягає в тому, що суб'єкти екологічного контролю, знаючи про можливу перевірку виконання ними правових екологічних вимог, самостійно виявляють активність у виконанні вимог законодавства та попередження порушень. Інформаційна функція пов'язана з тим, що в процесі контролю відповідні органи та особи збирають різноманітну інформацію про природоохранительной діяльності підконтрольних і піднаглядних об'єктів. Каральна функція проявляється у застосуванні до порушників правових екологічних вимог передбачених законодавством санкцій.

У природоохранительной практиці Росії виділяються наступні види екологічного контролю: державний, відомчий, виробничий, муніципальний, громадський. Критеріями такої класифікації є суб'єкт, від імені якого проводиться контроль, і сфера дії контролю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття, види і завдання екологічного контролю "
 1. 5. Джерела екологічно значимої інформації
  екологічно значимої інформації важливо підкреслити, що розвиток відносин у сфері взаємодії суспільства і природи і, зокрема, будь-яка діяльність, здійснювана в рамках екологічного права, супроводжується накопиченням такої інформації. Об'єктивно з цим процесом пов'язані екологічне нормування, оцінка впливу на навколишнє середовище, екологічна експертиза, екологічне
 2. Контрольні питання
  поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому основні особливості об'єктів екологічних правовідносин в Російській Федерації? 6. Які основні принципи екологіческогоправа Росії? У чому значення механізмів екологічного контролю, екологічної експертизи, системи державного екологічного управління в Російській Федерації? Список літератури
 3. Єрофєєв Б. В.. Екологічне право Росії, 2006

 4. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 5. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Поняття, види. 18. Методи регулювання взаємовідносин виробництва з навколишнім середовищем. 19. Екологічні витрати: поняття, структура. 20. Поняття економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 21. Економічна ефективність природоохоронних витрат: поняття, категорії витрат. 22. Методи оцінки економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 23. Розрахунок ефективності
 6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6. Діалектика взаємовідносин людини і природи в процесі розвитку
 7. Глобальна криза надійності екологічних систем
  екологічна криза забруднення (редуцентов) і браку мінеральних ресурсів Другий антропогенний екологічна криза (продуцентів) Криза примітивного землеробства Перший антропогенний екологічна криза (консументів, перепромисла) Криза збідніння ресурсів промислу і збирання Доантропогенний екологічна криза аридизации 3 млн років тому Виникнення предків людини
 8. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)
  поняття, закони і принципи загальної екології. 3. Екологія і практична діяльність людини. 4. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 5. Екологічні проблеми індустріалізації. 6. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. 7. Транспорт і його вплив на навколишнє середовище. 8. Екологічні
 9. Лекція 3 Державне управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
  поняття та зміст державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування Питання до теми: 1. Поняття державне управління у сфері охорони навколишнього середовища 2. Принципи державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування 3. Функції державного управління в сфері охорони довкілля та природокористування 4. Система
 10. 1. Поняття і функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення Під юридичною відповідальністю за екологічні правопорушення розуміється відношення між державою в особі спеціально уповноважених органів у галузі охорони навколишнього середовища, правоохоронних органів, іншими уповноваженими суб'єктами і вчинили екологічне правопорушення особою (фізичною, посадовою чи юридичним) щодо застосування до порушнику відповідного стягнення. Сутність юридичної відповід
  екологічних вимог. При цьому важливо мати на увазі, що юридична відповідальність не є єдиним інструментом примусу до їх виконання в механізмі екологічного права. З урахуванням специфіки функцій цього механізму таку роль відіграють також державна екологічна експертиза, екологічне ліцензування, екологічна сертифікація, екологічний контроль, в певній мірі -
 11. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ"
  понять і подальший розвиток знань з понятійно-термінологічний апарат. 1.1. Структура курсу "Основи загальної екології та неоекології". 1.2. Цілі і завдання курсу. 1.3. Основні особливості засвоєння курсу. Значення і роль програмних, проблемних лекцій і консультативних занять. Роль і значення тестового контролю за модулями програми. 1.4. Знання, вміння і навички,
 12. Організація управління природокористуванням
  завданнями зазначеного міністерства є: - контроль за використанням та охороною всіх природних ресурсів; - розробка пропозицій по раціоналізації природокористування; - затвердження стандартів і правил природокористування, обов'язкових для всіх інших міністерств і відомств, і контроль за їх дотриманням; - керівництво заповідною справою і ведення загальнодержавної Червоної книги; -