Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008 - перейти до змісту підручника

Цивільні правовідносини

Тема 5. Поняття, зміст і види

цивільних правовідносин

Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин.

Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин.

Поняття і зміст цивільної правосуб'єктності. Склад учасників (суб'єктів) цивільних правовідносин. Об'єкти цивільних правовідносин.

Види цивільних правовідносин. Речові, зобов'язальні, корпоративні та виключні правовідносини. Правовідносини, що включають в свій зміст переважні права. Немайнові цивільні правовідносини.

Тема 6. Громадяни (фізичні особи)

як учасники цивільних правовідносин

Особистість (чоловік) і громадянська правосуб'єктність. Громадянин як індивідуальний суб'єкт цивільного права. Ім'я, громадянство та інші ознаки, індивідуалізують його правовий статус.

Правоздатність громадян (фізичних осіб). Правоздатність та суб'єктивні цивільні права громадян. Зміст правоздатності громадян і її межі. Рівність правоздатності. Виникнення і припинення правоздатності. Невідчужуваність правоздатності та неможливість її обмеження. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства.

Дієздатність громадян (фізичних осіб). Невідчужуваність дієздатності. Різновиди дієздатності. Дієздатність неповнолітніх громадян. Емансипація. Випадки та умови обмеження дієздатності громадян. Визнання громадянина недієздатним.

Банкрутство громадянина та його цивільно-правові наслідки.

Опіка та піклування. Патронаж над дієздатними громадянами.

Особливості цивільно-правового положення індивідуальних підприємців. Банкрутство індивідуального підприємця.

Місце проживання громадян і його цивільно-правове значення. Вибір місця проживання. Місце проживання переселенців і біженців.

Порядок, умови і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення її померлою.

Поняття, види та цивільно-правове значення актів цивільного стану.

Тема 7. Юридичні особи

як учасники цивільних правовідносин

Сутність юридичної особи. Розвиток вчення про юридичних осіб в науці цивільного права.

Поняття та ознаки юридичної особи. Індивідуалізація юридичної особи, її цивільно-правове значення. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи. Представництва та філії юридичних осіб.

Порядок і способи створення юридичних осіб. Реорганізація юридичних осіб та її види. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи. Неспроможність (банкрутство) юридичних осіб. Основні процедури банкрутства.

Види юридичних осіб, їх класифікація та її цивільно-правове значення. Корпорації та установи. Комерційні та некомерційні організації. Інші види юридичних осіб.

Господарські (торгові) товариства і суспільства. Особливості юридичної особистості окремих різновидів товариств і товариств. Поняття та особливості цивільно-правового статусу дочірніх і залежних товариств. Виробничі кооперативи. Державні і муніципальні унітарні підприємства як юридичні особи. Особливості цивільно-правового статусу казенних підприємств.

Юридична особистість некомерційних організацій. Споживчі кооперативи. Громадські та релігійні організації (об'єднання). Благодійні та інші фонди. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки). Фінансовані власниками установи як юридичні особи. Некомерційні партнерства й інші некомерційні організації як юридичні особи.

Тема 8. Публічно-правові утворення

як учасники цивільних правовідносин

Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності публічно-правових утворень. Російська Федерація, її суб'єкти та муніципальні освіти як особливі суб'єкти цивільного права. Органи публічної влади, що реалізують цивільну правосуб'єктність держави та інших публічно-правових утворень.

Випадки та порядок участі публічно-правових утворень в речових, зобов'язальних та інших цивільних правовідносинах. Особливості майнової відповідальності публічно-правових утворень. Судовий імунітет держави.

Тема 9. Об'єкти цивільних правовідносин

Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин. Майно як основний об'єкт цивільного (майнового) обігу. Дії та послуги як об'єкти цивільних правовідносин. Охраноспособностью інформація. Результати творчої діяльності та особисті немайнові блага як нематеріальні об'єкти цивільних правовідносин.

Речі як об'єкти цивільних правовідносин. Оборотоздатність речей. Рухомі і нерухомі речі. Інші види речей. Майнові комплекси як об'єкти цивільного обороту. Гроші як об'єкти цивільних правовідносин. Цивільно-правовий режим готівкових та безготівкових грошей. Особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей.

Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин. Основні ознаки цінних паперів. Пред'явницькі, ордерні та іменні цінні папери. Інші класифікації цінних паперів. Особливості цивільно-правового режиму фондових (емісійних) цінних паперів. Проблема бездокументарних цінних паперів.

Тема 10. Підстави виникнення, зміни та припинення

цивільних правовідносин

Поняття і види юридичних фактів у цивільному праві. Юридичні склади.

Поняття і види угод. Договори і односторонні угоди. Умовні угоди, їх види.

Умови дійсності угод. Воля і волевиявлення в угоді. Форма угоди, наслідки її недотримання. Державна реєстрація деяких видів угод та її цивільно-правове значення.

Недійсність угод. Підстави недійсності угод. Оспорімие і нікчемні угоди. Недійсність частини угоди. Правові наслідки недійсності угод.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " цивільні правовідносини "
 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  цивільних правовідносин (економічні суперечки) або з адміністративних правовідносин. Про місце і роль арбітражного процесуального права в системі права, а також про необхідність існування арбітражної процесуальної форми в науці висловлювалися різні точки зору. Аргументи «за»: 1. На думку прихильників Н.Б. Зейдер, Л.Ф. Лісницький і НІ. Клейн, специфіка економічної діяльності
 2. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  цивільних правовідносин і підвідомчий арбітражному суду, до прийняття ним рішення може бути переданий сторонами на розгляд третейського суду. При цьому діяльність третейських судів не є правосуддям, а третейський розгляд - судовим процесом. Така діяльність за своєю правовою природою - форма приватного правозастосування, заснована на угоді сторін. У кінцевому рахунку
 3. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
  цивільних правовідносин економічні суперечки і інші справи, пов'язані Із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності юридичними особами та індивідуальними підприємцями, а у випадках, передбачених АПК РФ і іншими федеральними законами, іншими організаціями та громадянами. Арбітражні суди розглядають в порядку адміністративного судочинства виникають з
 4. Види позовів
  цивільних правовідносин, зловживання правом і т.д.). 2) Матеріально-правова класифікація позовів. Залежно від характеру спірного матеріального правовідносини по галузях і інститутам громадянського, адміністративного, податкового та інших галузей права виділяються позови, що виникають з цивільних, адміністративних, податкових, земельних та інших правовідносин. Потім кожен вид позову,
 5. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  цивільно-правових спорів на взаємоприйнятних для сторін умовах, що не суперечать закону і не порушують права та інтереси інших осіб. Мирова угода може бути укладена сторонами на будь-якій стадії арбітражного процесу і при виконанні судового акту. Мирова угода може бути укладена з кожного справі, якщо інше не передбачено АПК РФ і іншим федеральним законом. З питання про межах
 6. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  цивільних правовідносин (економічні суперечки) або з адміністративних правовідносин. Предметом арбітражного процесу як форми діяльності суду є економічні суперечки чи інші справи, віднесені до компетенції арбітражних судів АПК РФ і іншими федеральними законами. Кінцева мета процесу - відновлення порушеного права. Встановлений нормами арбітражного процесуального права
 7. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  цивільних правовідносин і підвідомчий арбітражному суду, до прийняття ним рішення може бути переданий сторонами на розгляд третейського суду. При цьому діяльність третейських судів не є правосуддям, а третейський розгляд - судовим процесом. Така діяльність за своєю правовою природою - форма приватного правозастосування, заснована на угоді сторін. У кінцевому рахунку
 8. 3. Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної деятельності.Спеціальная підвідомчість справ арбітражним судам
  цивільних правовідносин економічні суперечки і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності юридичними особами та індивідуальними підприємцями, а в випадках, передбачених АПК РФ і іншими федеральними законами, іншими організаціями та громадянами. Арбітражні суди розглядають в порядку адміністративного судочинства виникають з
 9. 2. Формування складу суду. Едінолічноеі колегіальний розгляд справ. Прівлеченіек розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи
  цивільних та інших правовідносин, якщо яка-небудь зі сторін заявить клопотання про розгляд справи за участю арбітражних засідателів. Не підлягають розгляду за участю арбітражних засідателів справи, спеціально передбачені АПК РФ, а також справи, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, і справи окремого провадження. Справи в арбітражному суді апеляційної та касаційної
 10. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  цивільне законодавство розрізняють поняття позову в процесуальному і в матеріальному праві. Позов у процесуальному сенсі являє собою звернене до арбітражного суду першої інстанції вимога про захист своїх прав та інтересів. У цьому аспекті позов є засіб порушення арбітражного процесу. Позов в матеріальному сенсі - це право на задоволення своїх позовних вимог. Саме в цьому
 11. 2. Оскарження рішень третейських судів. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для скасування рішення третейського суду, визначення арбітражного суду по даній категорії справ
  цивільних правовідносин при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності, може бути здійснено особами, що у третейському розгляді, шляхом подання заяви до арбітражного суду про скасування рішення третейського суду. Заява про скасування рішення третейського суду подається до арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації, на території якого прийнято рішення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua