Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Майно і господарська діяльність товариства

У власності товариства власників житла може перебувати рухоме майно, а також нерухоме майно, розташоване всередині або за межами багатоквартирного будинку (див. ч. 1 ст. 151 Кодексу).

Право власності товариства власників житла як юридичної особи може виникнути щодо тих об'єктів рухомого і нерухомого майна, які за плату або безоплатно в установленому порядку придбані таким товариством. Оскільки товариство власників житла має спеціальної (статутний) правоздатністю, то здійснювати такі акти, як придбання майна, воно має право лише за умови, що це відповідає предмету і цілям його діяльності. Придбання товариством, наприклад, майнового комплексу кондитерської фабрики навряд чи буде відповідати зазначеним критеріям.

Під майном в даному випадку слід розуміти речі в цивільно-правовому сенсі, включаючи майнові права, гроші та цінні папери. Грошові кошти можуть зберігатися в формі готівки в касі, на розрахунковому рахунку в банку, спеціальних рахунках, а також у цінних паперах.

Вартість майна товариства відображається в документах його бухгалтерського обліку та звітності. Саме це майно і є відокремленим майном товариства як юридичної особи, яким товариство відповідає за своїми зобов'язаннями перед кредиторами.

Слід також мати на увазі, що згідно ст. 36 Кодексу все майно, яке обслуговує більше одного приміщення в багатоквартирному будинку, включаючи технічні підвали, горища, сходові майданчики тощо (Повний перелік представлений у ст. 36), знаходиться у спільній частковій власності власників приміщень. Це загальне нерухоме майно не підлягає відчуженню і тому не може бути передано у власність товариству власників житла.

Товариство має право придбати у власність приміщення в багатоквартирному будинку, що не відносяться до спільної часткової власності, що належать на праві власності особам, які використовували їх для інших цілей, ніж проживання (за умови, що це нежитлові приміщення, наприклад перший поверх будинку, в якому розташовані магазин, хімчистка, ательє і т.п.) (1).

(1) Див: Коментар до Житлового кодексу Російської Федерації / Під ред. М.Ю. Тихомирова. М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2005 - 2008. С. 338 (http://www.urkniga.ru).

Відповідно до ст. 16 введеного закону в існуючій забудові поселень земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і інші входять до складу такого будинку об'єкти нерухомого майна, є спільною частковою власністю власників приміщень у багатоквартирному будинку. Тому така земельна ділянка не може стати об'єктом права власності товариства власників житла. Виняток становлять випадки, коли товариству як юридичній особі на праві власності належать які-або приміщення у відповідному багатоквартирному будинку. Тоді товариство буде володіти часткою у праві спільної часткової власності власників приміщень. Див також ст. 36 Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 151 Кодексу кошти товариства власників житла складаються

з:

обов'язкових платежів, вступних та інших внесків членів товариства;

доходів від господарської діяльності товариства, спрямованих на здійснення цілей, завдань і виконання обов'язків товариства;

субсидій на забезпечення експлуатації спільного майна в багатоквартирному будинку, проведення поточного та капітального ремонту, надання окремих видів комунальних послуг та інших субсидій;

інших надходжень.

Джерела формування основних і обігових коштів товариства власників житла перераховані у відкритому переліку. Такими джерелами можуть бути і інші надходження, придбання яких товариством не вступає в протиріччя з предметом і цілями його діяльності.

На підставі рішення загальних зборів членів товариства власників житла в товаристві можуть бути утворені спеціальні фонди, що витрачаються на передбачені статутом цілі. Порядок утворення спеціальних фондів визначається загальними зборами членів товариства.

Підкреслимо, що Кодекс не зобов'язує товариство власників житла формувати спеціальні фінансові фонди. Маються на увазі, зокрема, ремонтний фонд, фонд поточних витрат, резервний фонд та ін

Наприклад, резервний фонд може бути утворений шляхом щоквартальних відрахувань від чистого прибутку товариства, отриманої в результаті його господарської діяльності, до досягнення нею визначеного рішенням загальних зборів розміру. Кошти резервного фонду зазвичай використовуються для покриття непередбачених витрат, втрат і збитків, ліквідації аварійних ситуацій. Доцільно передбачити, що резервний фонд не може бути використаний для інших цілей. Кошти резервного фонду товариство може розміщувати в кредитних організаціях на умовах договору банківського рахунку або в короткострокових депозитних вкладах.

Звернемо увагу, що подібні фонди можуть бути утворені за рішенням загальних зборів членів товариства власників житла в порядку, ним же встановленому. З цього випливає, що спеціальні фінансові фонди товариства і порядок їх утворення не обов'язково повинні бути зазначені в статуті.

Правління товариства власників житла має право розпоряджатися коштами товариства, що знаходяться на рахунку в банку, відповідно до фінансового плану товариства.

Під "фінансовим планом товариства", про який йдеться в ч. 4 ст. 151 Кодексу, швидше за все, слід розуміти затверджений загальними зборами членів товариства річний план фінансової діяльності товариства (див. п. 8 ч. 2 ст. 145 Кодексу).

Цілі, на які можуть витрачатися кошти товариства, що знаходяться на рахунках у кредитних організаціях, а також правила вчинення правлінням дій, пов'язаних з розпорядженням такими засобами, можна досить докладно визначити в статуті товариства або положенні про правління, затверджуваному загальними зборами.

Відповідно рах. ч. 1 і 2 ст. 152 Кодексу для досягнення цілей, передбачених статутом, товариство власників житла має право займатися господарською діяльністю.

Товариство власників житла може займатися наступними видами господарської діяльності: 1)

обслуговування, експлуатація та ремонт нерухомого майна в багатоквартирному будинку; 2)

будівництво додаткових приміщень та об'єктів спільного майна в багатоквартирному будинку; 3)

здача в оренду, найм частини спільного майна в багатоквартирному будинку.

Крім господарської діяльності, види якої зазначені в ч. 2 ст. 152 Кодексу у вичерпному переліку, товариство власників житла має право займатися підприємницькою діяльністю як некомерційне юридична особа (п. 3 ст. 50 ГК РФ).

Некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені, і цих цілей.

Звісно ж необхідним, по можливості, розрізняти поняття "господарська діяльність" і "підприємницька діяльність". При цьому слід мати на увазі, що ГК РФ не оперує терміном "господарська діяльність".

У контексті даної статті господарська діяльність - це конкретні технічні, фізичні та інші подібні дії, інтелектуальні зусилля персоналу товариства, спрямовані, наприклад, на забезпечення утримання майна (обслуговування, експлуатація, ремонт, благоустрій і т. п.). При цьому, з нашої точки зору, не має значення, здійснюється така господарська діяльність силами персоналу товариства або силами третіх осіб, залучених до виконання відповідних робіт (надання послуг) на підставі цивільно-правових договорів (наприклад, за договором підряду).

Підприємницької є самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку (див. п . 1 ст. 2 ГК РФ). Тому, наприклад, здача в оренду, найм частини спільного майна в багатоквартирному будинку або будівництво тих чи інших об'єктів з метою систематичного отримання прибутку від їх використання є, безсумнівно, підприємницькою діяльністю.

На підставі рішення загальних зборів членів товариства власників житла дохід від господарської діяльності товариства використовується для оплати спільних витрат або направляється в спеціальні фонди, що витрачаються на цілі, передбачені статутом товариства. Додатковий дохід може бути спрямований на інші цілі діяльності товариства власників житла, передбачені главою 14 Кодексу та статутом товариства (див. ч. 3 ст. 152 Кодексу).

Доходи товариства власників житла, отримані від господарської та (або) підприємницької діяльності, на відміну від доходів житлових та житлово-будівельних кооперативів, не можуть бути розподілені між членами товариства.

Зазначені доходи використовуються для фінансування загальних витрат або надсилаються в спеціальні фінансові фонди товариства (див. ч. 3 ст. 151 Кодексу). Додатковий дохід (мабуть, тут мається на увазі дохід, що перевищує середньостатистичні показники прибутковості діяльності товариства за певний період часу) може бути направлений на цілі, передбачені главою 14 Кодексу та статутом товариства. Тому в статуті товариства бажано чітко сформулювати відповідні напрями використання додаткових доходів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Майно і господарська діяльність товариства "
 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  майна товаришів. Ведення спільних справ товариства. Відповідальність товаришів за спільними зобов'язаннями. Зміна та припинення договору простого товариства. Види договорів простого товариства. Просте торгове і просте цивільне товариство. Договір про спільну діяльність по створенню або реорганізації юридичної особи. Негласне товариство. Тема 49. Зобов'язання
 2. 2. Участь публічно-правових утворень в корпоративних відносинах
  майна або спільно з іншими суб'єктами цивільного права. Однак засновниками таких товариств від їх імені можуть виступати лише відповідні комітети або фонди майна. Інші державні або муніципальні органи не вправі ні самі, ні від імені публічно-правових утворень виступати в ролі засновників або учасників господарських товариств або в якості вкладників у товариствах на
 3. 31. Комерційні юридичні особи.
  Майном. Прибуток і збитки повного товариства респределяются між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі. Товариство на вірі. - Товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є один або кілька учасників -
 4. 4. Передача виключних прав у спільне майно товаришів і до статутного (складеного) капіталу господарського товариства (товариства)
  майнових правовідносин як з освітою, так і без утворення юридичної особи (просте товариство). Поряд з грошима, цінними паперами, іншими майновими правами виняткові права, що мають грошову оцінку, можуть бути формою вкладу в майно господарського товариства або товариства (п. 6 ст. 66 ЦК) або у спільне майно товаришів за договором про спільну діяльність (ст.
 5. § 2. Класифікація (види) юридичних осіб
  майна; 2) цілі діяльності юридичних осіб. Відповідно до першого критерієм (п.2ст. 48 ГК РФ) засновники (учасники) юридичної особи можуть мати зобов'язальні права щодо самої юридичної особи або речові права на його майно. У першу групу входять юридичні особи, учасники яких у зв'язку з передачею ним майна повністю втрачають свої речові права на нього, але
 6. § 6. Загальні положення про господарські товариства і товариства
    майно, створене за рахунок внесків засновників і вироблене (придбане) організаціями в процесі їх діяльності. Учасники втрачають право власності на своє майно, передане товариству (товариству) в якості внеску. Замість права власності вони набувають вимоги зобов'язально-правового характеру до цих юридичним особам. Господарські товариства можуть
 7. 82. Право власності господарських товариств і об'єднань.
    майнові внески його членів, а також майно, придбане в результаті господарської діяльності, та інше майно, придбане на підставах, не заборонених законом. 2. Внесок членів господарського товариства може складатись з основних та оборотних фондів, грошових коштів, цінних паперів. Член господарського товариства має право за загальною згодою передати в рахунок свого внеску право
 8. Ревізійна комісія (ревізор)
    господарської деятельностьютоваріщества, так званий внутрішній аудит. Ревізійна комісія (ревізор) товариства власників житла обирається загальними зборами членів товариства не більше ніж на два роки. До складу ревізійної комісії товариства власників житла не можуть входити члени правління товариства (див. ч. 1 ст. 150 Кодексу). Єдина вимога до кандидатур
 9. 29. Види юридичних осіб.
    майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Юридичні особи повинні мати самостійний баланс або кошторис. Види юридичних осіб: У зв'язку з участю в освіті майна юридичної особи його засновники (учасники) можуть мати
 10. 5. Товариство з додатковою відповідальністю
    майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків (п. 1 ст. 95 ЦК). Така відповідальність настає лише при недостатності майна самого товариства для покриття виниклих у нього боргів, тобто в субсидіарної порядку. В іншому статус цього господарського товариства аналогічний статусу товариства з обмеженою відповідальністю, що тягне застосування до нього і відповідних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua