Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

- Які основні гарантії права на працю?Відповідно до ч.2 ст.43 Конституції України держава створює умови для повного здійснення
Громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності , реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів,
відповідно до суспільних потреб.

Проголошуючи право на працю, будь-яка демократична
держава створює певні гарантії, тобто такі кошти, які забезпечують реалізацію конституційного права на працю. Всі гарантії прийнято поділяти на соціально-економічні і юридичні.

До соціально-економічних гарантій належать;

економічний розвиток держави; функціонування різних форм власності; здійснення органами влади і управління програм соціально-економічного розвитку країни; розвиток соціального
партнерства (в Україні вже склалася практика укладання генеральних угод); створення нових підприємств, установ і організацій, заснованих на
різних формах власності і формах хозяйствен '
ної діяльності; залучення для розвитку економіки країни іноземних інвестицій, створення підприємств з іноземними інвестиціями; можливість займатися підприємницькою та іншою діяльністю,
не забороненої законом.

До юридичним гарантіям ставитися закріплення
в ст. 24 Конституції Украіви положення, що всі громадяни мають рівні права і свободи та є рівними перед
законом. Частина 2 ст. 24 Конституції України а також ст.21 КЗпП України проголошують, що всі грома
27

данє рівні у трудових правах незалежно від походження, кольору шкіри, соціального чи майнового стану , расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних
переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Важливе значення має закріплення в законодавстві положення про те, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників, порівняно з законодавством України
про працю, є недійсними.

Згідно ст. 5 'КЗпП України держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України:

вільний вибір виду діяльності;

безплатне сприяння державними службами
зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб;

надання підприємствами, установами, організаціями, відповідно до їх попередньо поданих заявок, роботи за фахом випускникам
державних вищих навчальних закладів, професійних навчально-виховних закладів; - '

безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії;

компенсацію, відповідно до законодавства,
матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість; '

правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Особливою гарантією є можливість громадян
звернення до суду у разі порушення трудового законодавства аж до звернення громадян в міжнародні судові інстанції, якщо використані всі
національні засоби захисту (ст. 55 Конституції
Україна).

28

Закріплюючи гарантії права на працю, законодавство України про працю встановлює порядок прийому на
роботу, порядок переведення, закріплює вичерпний
перелік підстав розірвання трудового договору з
ініціативи власника (або уповноваженого ним органу), а також необхідність, отримання власником
попередньої згоди профспілкового комітету на
звільнення працівника, за винятком випадків, коли
така згода не вимагається в силу закону. Розірвання трудового договору з ініціативи власника при
відмову профспілкового комітету на звільнення працівника є грубим порушенням конституційного
Права на працю, а працівник (право якого було порушено) підлягає відновленню на колишній роботі.

Крім вищевикладеного, до основних юридичним гарантіям прав на працю слід віднести: заборона
використання примусової праці (ч.З ст.43 Конституції України); здійснення з боку держави нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства; припис про необхідність
забезпечення здорових та безпечних умов праці, розвитку і вдосконалення інституту охорони праці
(ч.4 ст.43 Конституції Україна, глава XI КЗпП України та ін законодавство); право на колективні
трудові суперечки і право на страйк для захисту
трудящими економічних і соціальних інтересів-,
(сг.44 Конституції України, Закон України <-0 порядок вирішення колективних трудових споровими і т.д.)
та інші гарантії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " - Які основні гарантії права на працю? "
 1. А. Теоретичні основи охорони авторських прав
  які-то рішучі зрушення у справі охорони авторських прав можна лише тоді, коли Росія вийде з тою глибокої кризи, в якому вона перебуває нині
 2. Зміст
  основні принципи трудового права України? ... 18 Які існують основні види принципів трудового права? ... ... 20 Хто є суб'єктами трудового права? ... ЇЇ Що таке Міжнародна Організація Праці і які її основні
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  які були і в інших народів: перехід від присвоює економіки до виробляє, до сільськогосподарського укладу, до первинної металургії і металообробці, поява міст-держав (городищ) з їх загальносоціальні функціями, організацією первинної трудової діяльності общинників-хліборобів, ремісників, раннеклассовом структурами. Словом, потреба забезпечити виробляє економіку,
 4. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  які вбивчі для суспільства висновки справи-лись з цих теоретичних положень. Вже на початку 30-х років у партії, та й у державі майбутній прокурор СРСР Вишинський став головним юридичним теоретиком, ідеологом, що забезпечував правове прикриття всім добре відомим злочинам Сталіна і його підручних. У 1933 році він зробив доповідь захисникам, працюючим в Московської обласної колегії,
 5. Петро Великий
  які законні причини його царська величність Петро Перший ... до розпочатої війни проти короля Карла XII Шведського в 1700 р. мав ». Обидві ці роботи були складені відомим дипломатом, президентом Комерц-колегії П.П. Шафірова. П.П. Шафіров трактує Північну війну, як цілком закономірний наслідок економічних і політичних перетворень, які йшли в Росії з початку XVIII в. Він підкреслює, що
 6. 1. Національний характер
  які інші держави країна, але і те, що це богообрана і богоносних країна. На превеликий жаль, XX століття не виправдав таких надій. Мабуть, навпаки, Росія показала приклади нігілізму, політичного терору, тоталітаризму і морального падіння. Чому так сталося, - про це має бути особливий розмову. Важливо лише підкреслити, що, незважаючи ні на що, багато що з чудових рис
 7. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
  які на цей випадок наказували законом. Судову реформу 1864 р. скасувала узаконений суд, і в статуті цивільного судочинства зберегло тільки добровільний третейський суд. Згода сторін на розбір справи третейським судом повинно було бути виражене у третейського запису, підписана сторонами і третейськими суддями, і завірено нотаріусом або світовим суддею. З кінця XIX століття пішов процес
 8. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  основні положення деяких нормативних актів, що регулюють найбільш важливі сфери правовідносини держава-військовослужбовець: федеральні закони «Про статус військовослужбовців», «Про військовий обов'язок і військову службу »,« Положення про Офіцерському зборах ЗС РФ »і їх відповідність Конституції РФ, цілям і принципам проведеної реформи ЗС РФ. Стаття 59 Конституції РФ, будучи відсильною статтею,
 9. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  які умови служби хочуть обрати сторони. І постає питання про варіанти укладених контрактів. Ще Платон вказував на неможливість арифметичного рівності для людей. «Бо для нерівних, рівне стало б нерівним, якщо б не дотримувалася належна міра», - вказував він у своїх «Діалогах», і це повною мірою відноситься до армійської системі, яка представляє собою держава в державі з
 10. Білет № 7. 1.Види Конституцій
  основного закону, а також певною процедурою його прийняття. Але в деяких країнах (Великобританія, Швеція) під конституцією розуміють кілька правових актів і навіть звичаї (конституційні угоди), а єдиного писаного акта немає. Подібна система - зовсім не ознака слабкості конституційного ладу. Конституції можуть класифікуватися і по порядку прийняття. Бувають символічні (даровані
© 2014-2022  ibib.ltd.ua