Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право Україна / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що слід розуміти під правом на працю?Одним з основних соціально-економічних прав,
закріплених в міжнародних правових актах і в
Конституції України, є право на працю.

У Загальній декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (ст.23)
закріплюється, що кожна людина має право на працю,
на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття, на рівну оплату за рівну працю, на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї.

У Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, ухваленому Генеральною
Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 підкреслюється, що держави визнають право на працю, яке
включає право кожної людини на отримання віз
25

можности заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується (ст.6).

Відповідно до ст.43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Право на працю насамперед означає свободу праці,
а також право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та суспільними потребами.

Зміст права на працю включає в себе такі основні напрямки:

З можливість отримати роботу і вступити в трудові правовідносини з підприємством, установою
або організацією незалежно від форми власності
і форми господарської діяльності або з фізичною особою;

З можливість отримання підходящої роботи, то
є отримання роботи за своєю професією, спеціальністю, кваліфікацією з оплатою праці залежно від
виконаної роботи, але не нижче встановленого державою мінімуму;

З можливість вільно вибирати рід занять , вільно обирати професію, спеціальність, посаду.
Громадянин може реалізувати конституційне право на працю шляхом укладення трудового договору з власником (або уповноваженою ним органом) на
підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою або займатися творчої, підприємницькою або іншою діяльністю (наприклад, бути
письменником, художником, приватним нотаріусом, адвокатом і т.д.);

З можливість реалізувати свої здібності до праці в безпечних для здоров'я умовах праці;

З можливість відповідно до законодавства
при вивільненні, безробіттю отримати від державної служби зайнятості необхідну допомогу в працевлаштуванні і матеріальну підтримку на період
пошуку підходящої роботи;

26

З можливість вимагати відновлення порушеного права на працю як при прийомі на роботу, так і при
переведення на іншу роботу і при звільненні.

Право на працю мають всі ірудоспособньїе громадяни,
досягли віку 16 років (а у виняткових випадках З з 15 років).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що слід розуміти під правом на працю? "
 1. Зміст
  Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
 2. Б. Виникнення міжнародних стандартів та міжнародних організацій
  У XIX в. в індустріально розвинених країнах виникло усвідомлення того, що охорона інтелектуальної власності лише на національному рівні недостатня. При такому рівні охорони стимули до розвитку обмежувалися отриманням прибутку, яку можна було витягти лише в межах однієї країни. Автори творів і винахідники з малих країн бачили, що їхні роботи відтворювалися в усьому світі,
 3. 3. Об'єкти авторського права
  У ст. 9 (2) Угоди ТРІПС так визначена природа того, що може бути об'єктом авторського права: "Охорона авторським правом поширюється на об'єктивно виражені результати інтелектуальної діяльності, але не поширюється на ідеї, процеси, способи, концепції або математичні формули в чистому вигляді". Стаття 2 Договору ВОІВ з авторських прав сформульована майже ідентичним
 4. § 1. Правоздатність громадян (фізичних осіб)
  Здатність фізичної особи бути суб'єктом цивільного права іменується правосуб'єктність. Правосуб'єктність включає в себе правоздатність і дієздатність. Поняття правоздатності громадян. Під правоздатністю громадян ст. 17 ГК розуміє здатність мати цивільні права і нести обов'язки, тобто можливість бути учасником всіх дозволених нормами закону цивільних правовідносин. Ця
 5. 6. Твори, які не є об'єктами авторського права
  Закон традиційно передбачає коло творів, які не є об'єктами авторського права. 1 См § 5 цієї глави. Це: 1. офіційні документи (зокрема, закони, судові рішення, інші тексти адміністративного і судового характеру, а також їх офіційні переклади; 2. державні символи і знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки тощо); 3. твори народного творчості;
 6. Що слід розуміти під гарантійними виплатами?
  У процесі реалізації конституційних прав та виконання обов'язків виникають життєві ситуації, коли перед громадянином стоїть завдання чи борг виконувати державні або громадські обов'язки, при цьому за працівником зберігається місце роботи. Трудове законодавство України передбачає випадки збереження за працівниками заробітної плати, коли вони з поважних причин не виконували
 7. Що слід розуміти під охороною праці?
  У юридичній літературі поняття Иохрана праціїх вживається в широкому і вузькому сенсах. У широкому значенні цей термін застосовується для позначення всієї сукупності норм трудового права, спрямованих на всебічну охорону трудових прав громадян, тобто права на працю і її оплату, на відпочинок, соціальне забезпечення і т ^ д. На основі такого розуміння охорони праці вчені сформулювали принцип охорони
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 9. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права . Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 10. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  Коеволюція права і людини. Поняття особистості. Свобода особи і право. Права і свободи людини і громадянина, їх система. Правовий статус і реальні положення особистості. Особистість і законність. Внутрішньодержавна та міжнародно-правовий захист прав і свобод людини і громадянина. Держава і особистість. Важлива тема теорії права виникає з роздумів про ідеали, про глобальної мети права, його
© 2014-2022  ibib.ltd.ua