Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти


Господарський кодекс в Главі 31 вперше на законодавчому рівні врегульовує відносини, що виникають при здійсненні такого виду господарської діяльності як комерційне посередництво.
Комерційне посередництво, яке ще іменується в ГК агентськими відносинами, завжди є підприємницькою діяльністю. Поняття комерційного посередництва розкривається в ч. 1 ст. 295 ГК, положення якої дають змогу виділити ознаки цього виду господарської діяльності.
По-перше, комерційне підприємництво полягає в наданні послуг шляхом посередництва.
По-друге, комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, тобто діяльністю з метою отримання прибутку.
По-третє, комерційне підприємництво здійснюється лише певними суб'єктами: комерційним агентом, яким завжди є суб'єкт підприємництва, та суб'єктом господарювання (не обов'язково суб'єктом підприємництва), який є споживачем послуг посередництва. Згідно з ч. 2 ст. 295 ГК комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво.
По-четверте, комерційне посередництво (агентська діяльність) має певні межі застосування: воно здійснюється у сфері
- 390 -
господарювання і лише при здійсненні суб'єктами господарювання господарської діяльності. Разом з тим законом можуть бути встановлені обмеження або заборона здійснення комерційного посередництва в окремих галузях господарювання (ч. 5 ст. 295 ГК).
По-п 'яте, комерційне посередництво здійснюється комерційним агентом від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє. Тому підприємці, які діють хоч і в чужих інтересах, але від власного імені, не визнаються комерційними агентами (ч. З ст. 295 ГК). Комерційний агент не може також укладати угоди від імені того, кого він представляє, стосовно себе особисто (ч. 4 ст. 295 ГК).
ГК (ст. 296) встановлює спеціальні підстави виникнення агентських відносин, зазначаючи, що агентські відносини виникають у разі:
надання суб'єктом господарювання на підставі договору пов новажень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;
схвалення суб'єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єк та агентом без повноваження на її укладення або з перевищен ням наданого йому повноваження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти"
 1. ЗМІСТ
  комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання 390 § 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти 390 § 2. Агентський договір: зміст, виконання та припинення.. 391 ГЛАВА 22. Правове регулювання діяльності транспорту 395 § 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України 395 § 2. Законодавство про транспорт 398 § 3. Правове
 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації. Лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів, яка полягає в надан- ні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій
 3. § 3. Система господарського законодавства
  комерційна діяльність (підприємництво) Глава 5. Некомерційна господарська діяльність Розділ II. «Суб'єкти господарювання» Глава 6. Загальні положення Глава 7. Підприємство Глава 8. Державні та комунальні унітарні підприємства Глава 9. Господарські товариства Глава 10. Підприємства колективної власності Глава 11. Приватні підприємства. Інші види підприємств Глава 12. Об'єднання підприємств Глава
 4. Поняття екологічного права України
  комерційних й інших цілей. На відміну від попереднього закону (1981 р.) знижена пріоритетність з врахуванням екологічних вимог таких видів користування тваринним світом, як мис-ливство, рибальство, включаючи видобування водних безхребетних та морських ссавців; добування тварин, які не належать до об'єктів мисливства і рибальства. Серед заходів охорони тваринного світу визначаються як традиційні
 5. Поняття екологічного права України
  комерційних й інших цілей. На відміну від попереднього закону (1981 р.) знижена пріоритетність з врахуванням екологічних вимог таких видів користування тваринним світом, як мисливство, рибальство, включаючи видобування водних безхребетних та морських ссавців; добування тварин, які не належать до об'єктів мисливства і рибальства. Серед заходів охорони тваринного світу визначаються як традиційні
 6. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (див. закони України: "Про підприємства в Україні", "Про власність", "Про підприємництво", "Прогосподарські товариства", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про відповідальність підприємств, установ і організацій за порушення законодавства про ветеринарну
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  комерційних 296 банків, розширити повноваження НБУ щодо здійснення контролю та нагляду за банківською діяльністю. Одним із важливих аспектів, якому держава повинна приділяти особливу увагу в процесі її впливу на економічний розвиток суспільства, є законодавче встановлення системи поставок для загальнодержавних потреб, стабілізація господарських зв'язків у сферах транспорту і зв'язку,
 8. 1 .Поняття та види господарської діяльності.
  комерційну діяльність і некомерційну господарську діяльність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти такої діяльності (підприємництва) є підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). Господарська
 9. 61.Комерційне посередництво у сфері господарювання.
  комерційне посередництво. Комерційне посередництво, яке ще іменується в ГК агентськими відносинами, завжди є підприємницькою діяльністю. Поняття комерційного посередництва розкривається в ч. 1 ст. 295 ГК, положення якої дають змогу виділити ознаки цього виду господарської діяльності. 1) комерційне підприємництво полягає в наданні послуг шляхом посередництва. 2) комерційне посередництво (агентська
 10. Словник-довідник
  комерційне підприємство - суб'єкт підприємницької діяльності, що діє на основі статуту на принципах підприємництва і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності всім належним йому на праві господарського відання майном. Державне (комунальне) господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua