Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 1. Корпорації та їх види в англо-саксонської системи права

Термін "корпорація" в англо-саксонської система права або в

системі загального права використовується досить широко. Ним користуються

всякий раз, коли хочуть підкреслити, що організація, звана

цим ім'ям, розглядається як єдине ціле і може виступати

учасником у цивільному обороті.

Все корпорації, наприклад, в США, діляться на чотири групи:

публічні (public), полупублічние (quasi-public), підприємець-

ські (business) і непідприємницькі (non-profit). (* 1)

До публічних корпораціям належать державні і муні-

ціпальние органи (міста , округу, селища). Вони є подрузі-

поділами державного апарату, наділені відповідними

владними повноваженнями і здійснюють управлінську діяч-

ність в межах певної території. У континентальній сис-

темі права ця група організацій називається державними

органами і не відноситься до числа корпорацій.

Полупублічнимі вважаються корпорації, службовці загальним потребам

населення, наприклад, корпорації в галузі постачання населення

газом, водою, електрикою, корпорації по іригації, залізничн-

рожніх корпорації тощо У цьому випадку терміном "корпорація"

називаються організації, що існують на гроші платника податків

ков і здійснюють функції з обслуговування певних

загальних потреб населення. До числа полупублічних корпорацій

відносять і підприємства, акції яких належать державі і

є державною формою власності (підприємства обо-

ронного, космічного комплексу та ін) (* 2) В принципі їх правове

(** 1) Див: Сиродоева О.Н. Проблеми юридичної особи у законодавець-

стве США / / Правознавство. 1992. N 4. С. 26.

(** 2) В Англії термін "полупублічние корпорації" розуміється більш широ-

ко. Там до числа таких відносять і акціонерні корпорації, які продають

свої акції широкій публіці, тобто, використовуючи наші терміни, акціонерні об-

щества відкритого типу ( Див: Мозолин В.П. Корпорації, монополії і право

в США. С. 49).

!! 21

становище подібно з іншими видами корпорацій. Але в ряді випадків

їм надаються пільги, наприклад, вони звільняються від подат-

гообложенія, від позадоговірної відповідальності і т.

п.

Всі інші корпорації відносяться до категорії приватних, тобто

Тих, у створенні яких держава не бере участі і кото-

рие утворені з ініціативи громадян для здійснення ними

своїх, приватних інтересів.

Приватні корпорації діляться на дві групи: непредпрініма-

тельские і підприємницькі корпорації.

Непідприємницькими корпораціями вважаються релігійні-

ні організації, корпорації в галузі освіти (школи, к-

Леджен, університети і т. п.), благодійні фонди. Вони не

переслідують цілей отримання прибутку і, якщо такі є, то

звертають її для досягнення мети, яка визначалася як

основною при створенні непідприємницької корпорації.

Підприємницькі (комерційні) корпорації створюються

з метою отримання прибутку. Вони домінують серед усіх вище-

Здавалося видів корпорацій з точки зору економічної ваги.

Наприклад, за даними Бюро статистики США, в 1984 р. в країні

діяло 3 млн. корпорацій у порівнянні з майже 13 млн.

індивідуальних підприємців та 1 млн. товариств, але на частку

корпорацій припадало приблизно 89% загального доходу від підпри-

кої діяльності. (* 1) Політичне вплив підприємець-

ських корпорацій також значно: вони є однією з найбільш

потужних лобіюють груп і в більшості випадків змушують

рахуватися з собою законодавців. Крім того, підприємницькі

корпорації становлять великий інтерес в юридичному ставлення-

нии: правове регулювання їх діяльності відрізняється великою

складністю (централізоване регулювання доповнюється корпора-

тивним), високою організованістю і деталізацією.

Підприємницькі корпорації діють в різних сфе-

рах: промисловості, транспорту, торгівлі, комунального обслу-

живания і цілому ряді інших галузей господарства. Особливому право-

вому регулюванню підлягають такі корпорації, як банки, страху-

ші компанії і деякі інші.

Така класифікація корпорацій, використовувана в англо-сак-

сонском праві.

Своєрідністю відрізняється і трактування підприємницьких

корпорацій в системі загального права.

(** 1) Див: Сиродоева О.Н. Указ. робота. С. 26.

!! 22

Якщо взяти за основу їх характеристики форму майнової

відособленості, то виявляється, що до числа корпорацій відносяться

тільки ті, які засновані на акціонерному капіталі і за своїм

правовим положенням корпорації нагадують акціонерні гро-

тва країн континентального права '. Товариство ні в Англії, ні

в США, згідно з законодавством, не відноситься до числа корпора-

ций. У відповідності з традиційними принципами загального права оіі

є сукупністю осіб і на відміну від корпорації не призна-

ється юридичною особою.

Проте теорія і практика щодо товариств зайняли,

відміну від законодавця, іншу позицію. Визнання за повними

товариствами (пп. 8 - 9 Уніфікованого закону про товариствах

1914 р.) і командитне товариство (п. 10 Уніфікованого

закону про командитних товариствах 1916 р., с-змінами

внесеними в 1985 р.) права володіти відокремленим майном

а також набувати права і нести обов'язки від свого імені

дозволило багатьом, зокрема, американським ученим, зарахувати в

товариства до юридичних осіб. Таку ж позицію відносно

товариств займає і судова практика, згідно з якою вва-

ється, що якщо хоча б один товариш виступив від імені товаришів

щества на судовому процесі, то товариство буде пов'язано рі-

ням суду.

У всякому разі слід визнати, що в англо-саксонської

системі права пробиває собі дорогу тенденція поступового призна-

ня товариства юридичним особою. Все це свідчить про

те, що йде процес конвергенції різних правових систем.

Отже, в системі англо-саксонського права підприємницька

корпорація - це акціонерне товариство, тобто панує вузьке

розуміння корпорації. В системі континентального права справа йде

інакше. ^

!! 22

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 1. Корпорації та їх види в англо-саксонської системи права"
 1. Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи права
  англо-саксонської системи
 2. Хіларі Патнем ЧОМУ ІСНУЮТЬ ФІЛОСОФИ? 119
  англо-саксонська філософія «загіпнотизована» цим питанням. Нещодавно відомий американський філософ 120, які підпали під вплив Дерріда, наполягав на тому, що не існує зовнішнього "світу", за Який міг би чіплятися мову, існують тільки «тексти». Звичайно, питання: «Як тексти пов'язані з іншими текстами?» Зачарував французьку філософію, і американському філософу може здатися, що
 3. Комунальне управління в Німеччині
  корпорації та адміністрації. Представницька корпорація (общинний рада, міське збори депутатів та ін) обирається безпосередньо населенням. Обирається також глава адміністрації - бургомістр, який одночасно за посадою головує в представницької корпорації. Цей тип називають конституцією ради. Магістратного тип характеризується тим, що представницький орган, який обирається
 4. Глава 4. Основні види корпорацій
  корпорацій
 5. Глава 3. Корпорації в континентальній системі права
  системі
 6. 5. Корпоративні правовідносини
  корпораціях (від лат. Corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам
 7. Частина ІІІ. ІНШІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ Європейського І ПОЗАЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА АНГЛО-американська ТИПУ
  Частина ІІІ. ІНШІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ Європейського І ПОЗАЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА АНГЛО-американська
 8. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 9. Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
  корпорацій і корпоративного
 10. ? 2. Особливості корпорацій в континентальній Європі
  корпорації в континентальному праві, з одного сторо-ни, ширше, оскільки в нього включаються такі об'єднання осіб, які згідно з правом США чи Англії такими або не вважа-ються, або майже відсутні, наприклад, товариства, го-сударственние установи, державні підприємства. Але, з іншого боку, до числа корпорацій, нехай навіть публічних, в англосаксонському праві належать і
 11. ? 1. Ознаки корпорації
  корпорації в основному со-впадає з поняттям юридичної особи. Тому корпорацію можна визначити як колективне утворення, організацію, визнану правом юридичною особою, засновану на об'єднаних капіталах і здійснювати будь-яку соціально-корисну діяльність. Проаналізуємо корпорацію за ознаками, зазначеним у даному визначенні. По-перше, корпорація не є
 12. Глава 30 АНГЛО-американська ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
  Глава 30 АНГЛО-американська ТИП ПРАВОВОЇ