Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 2. Правоздатність корпорацій в англосаксонському праві

Корпорація як соціальне явище виникла в період, коли

підприємництво вступило у фазу великих капіталозатрат. Багато

тоді прагнули відкрити свою справу і ризикнути капіталом, але під

загрозою краху не хотіли брати на себе повну відповідальність за

' Див, наприклад: Модельний закон про підприємницькі корпорації

(1984 р.) / / В кн.: США: Конституція і законодавчі акти. М., 1993.

С. 382 - 400.

!! 23

результат бізнесу. Корпоративна форма охороняла осіб, що вклали свої

капітали в підприємство, від втрат, які перевищували розмір

вкладу. Вона відкривала можливість здійснювати контроль за ве-

дением справ, хоча звільняла вкладників від відповідальності за

повсякденне управління. У рамках корпорацій її члени могли

спільно розділяти ризик, який би вони не взяли на себе пооди-

нічку. Саме завдяки цьому і були здійснені багато начи-

нания.

Спочатку правоздатність корпорацій в усіх країнах була

суто спеціальної. Дозволи (грамоти) на створення корпорацій

видавали вищі законодавчі або виконавчі органи влади,

в яких вказувалося "справа" або вид діяльності корпорацій,

наприклад, для ведення торгівлі з Індією, для будівництва мос-

тов, залізниць. В даний час більшість країн, викорис-

зующих систему загального права, перейшли до встановлення загальної

правоздатності.

Загальна правоздатність означає, що корпорація може зани-

маться будь-яким видом допустимої державою підприємництва розглянув-

кой діяльності, якщо її статут не передбачає більш вузьких

цілей (наприклад, банківська або страхова справа). Ось як визна-

ляется правоздатність корпорації в? 3.02 Модельного закону про

підприємницьких корпораціях США (1984 р.). До речі, цей

параграф так і називається "Загальні повноваження".

Якщо статутом не передбачено інше, кожна корпорація

може:

1) бути відповідачем, заявляти скаргу і вести захист в суді

від свого імені;

2) мати печатку корпорації, змінювану на її розсуд, а

також факсиміле цієї печатки, що дозволяє відтворювати її ізо-

бражения будь-яким способом;

3) видавати і змінювати внутрішній регламент, інші внутрішні

розпорядчі акти, що визначають порядок управління корпо -

рацією;

4) придбавати, використовувати рухоме або нерухоме иму-

щество, або отримувати з нього дохід;

5) продавати, передавати, звертати в заставу, здавати в оренду,

обмінювати майно, здійснювати інші, пов'язані з ним, распоря-

дітельного дії;

6) здійснювати підписку на акції, облігації або інші цінності,

належать іншим юридичним особам;

7) укладати договори, нести відповідальність, отримувати денеж-

ві позики, випускати власні облігації;

!! 24 ??

8) надавати грошові позики , інвестувати і реінвестування-

ровать свої кошти, приймати в заставу майно;

9) входити до складу юридичних осіб у якості засновника ^

учасника, члена, компаньйона або керуючого;

10) бути підприємцем, здійснювати свої повноваження як

в межах даного штату, так і поза його межами;

II) обирати директорів, призначати посадових осіб, визна-

лять коло їхніх обов'язків, встановлювати розмір оплати їх праці

надавати їм позики і кредит;

12) виплачувати пенсії та засновувати пенсійні фонди;

13) проводити пожертвування у фонди соціальної допомоги

або до фондів, засновані для благодійних, наукових або

освітніх цілей;

14) вести будь-яку, не заборонену законом підприємницьку-

кую діяльність, що сприяє урядовому курсу;

15) здійснювати платежі і пожертвування, а також інші, але

суперечать закону дії, які розвивають і зміцнюють

справи корпорації.

(* 1)

У зв'язку з цим вважається цілком законним, якщо корпорація

в подальшому починає займатися, поряд з основною своєю де-

ятельное, визначеною у статуті, та іншою діяльністю, яка

у виробничому і комерційному відношенні слабо або взагалі

неможливо пов'язана з основним її профілем. Тому будь-яка корпо-

рація, незалежно від того, яким конкретним видом бізнесу воно

займається, практично не обмежена в можливості використання

прав, якими взагалі наділені підприємницькі корпорації

Повноваження, які формулюються в законах, найчастіше

"перекочовують" до статуту корпорації. Крім них, корпорація мо-

жет внести до статуту на свій розсуд і інші, не відображені

в законі повноваження. Всі ці права, записані в статуті, називаючи-

ються відкрито вираженими правами. Якщо ж деякі права по

тих чи інших причин опинилися за межами статуту, то вони

вважаються правами розуміють і також можуть бути викорис-

зовано корпораціями нарівні з відкрито вираженими (наприклад,

благодійна, спонсорська діяльність тощо).

Доктрина ultra vires, згідно з якою угоди корпорації,

виходять за рамки її статуту, або угоди, зроблені за преде

лами її повноважень, визнавалися недійсними, втратила своє

(** 1) Сі.: США: Конституція і законодавчі акти. С. 385 - 386.

Значення '. Модельний закон США про підприємницьких корпора-

циях містить ясне правило з приводу ultra vires: дійсність

скоєних корпорацією дій не може бути оскаржена на тому

підставі, що корпорація не володіла або не володіє полномочи-

ями на їх вчинення (? 3.04). Причини подібної метаморфози

наступні: по-перше, вимога здійснювати операції тільки в межах вели-

лах статуту заважало розвитку ділової активності корпорацій; во-

другого, принцип ultra vires не давав можливості корпораціям

гнучко реагувати на зміну кон'юнктури ринку і переливати

капітали в найбільш перспективні галузі господарства, і, нарешті,

доктрина ultra vires ставила під питання законність багатьох операцій,

скоєних від імені корпорації, що не сприяло стабільності

ності господарських відносин.

Однак для того, щоб акціонери могли контролювати

діяльність акціонерного товариства, американський законодавець, в

Зокрема, передбачив три випадки, коли необмежене право

корпорації може бути оскаржене:

1) акціонер може пред'явити позов до корпорації про заборону

вчинення певних дій, що виходять за рамки предостав-

лених корпорації повноважень, якщо ув'язнені з перевищенням

правомочностей договори ще не були виконані, а рішення осущес-

ються ;

2) корпорація або особа, яка виступає від її імені та в її

інтересах, може пред'явити позов до керуючих корпорації про

відшкодування збитків, що виникли в результаті дій цих до-

лжностних осіб, вчинених з перевищенням повноважень;

3) Генеральний атторней (прокурор) може пред'явити позов про

ліквідації корпорації у випадках, якщо корпорація була створена

обманним шляхом або якщо корпорація постійно перевищувала предос-

тавленная їй законом повноваження або зловживала ними

(див.

? 3.04).

'Історичні корені цієї доктрини треба шукати на ранній стадії раз-

витія капіталізму, коли компанії нерідко використовувалися як засіб про-

ведення махінацій. В Англії такого роду побоювання, засновані на реальних

події, викликали прийняття знаменитого закону про мильних бульбашках (Bubble

Act of 1720), призначеного для обмеження акціонерного руху. Вва-

тается, що цей Закон фактично затримав розвиток законодавства про кого-

паніях в Англії принаймні на століття. У США початкове недовіру

до корпорацій і побоювання, що вони придбають величезну економічну владу,

теж мало місце. Це й відбилося на появі доктрини ultra vires і на

встановленні в законодавстві обмежень у їх діяльності.

!! 26

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 2. Правоздатність корпорацій в англосаксонському праві"
 1. Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи права
  англо-саксонської системи
 2. ? 1. Корпорації та їх види в англо-саксонської системи права
  корпорація "в англо-саксонської система права або в системі загального права використовується досить широко. Ним користуються щоразу, коли хочуть підкреслити, що організація, звана цим ім'ям, розглядається як єдине ціле і може виступати учасником в цивільному обороті. Всі корпорації, наприклад, в США, діляться на чотири групи: публічні (public), полупублічние (quasi-public),
 3. Хіларі Патнем ЧОМУ ІСНУЮТЬ ФІЛОСОФИ? 119
  англо-саксонська філософія «загіпнотизована» цим питанням. Нещодавно відомий американський філософ 120, які підпали під вплив Дерріда, наполягав на тому, що не існує зовнішнього "світу", за Який міг б чіплятися мову, існують тільки «тексти». Звичайно, питання: «Як тексти пов'язані з іншими текстами?» зачарував французьку філософію, і американському філософу може здатися, що
 4. 6. Неотчуждаемость правоздатності та неможливість її обмеження
  правоздатності або обмежити її. Отже, для правоздатності характерна невідчужуваність. Пункт 3 ст. 22 ЦК встановлює, що угоди, спрямовані на обмеження правоздатності, є нікчемною. Громадянин має право з дотриманням встановлених законом вимозі розпоряджатися суб'єктивними правами (продати або подарувати належну йому річ і т. д.), але не може зменшити свою
 5. 24. Спеціальне право і дієздатність юридичної особи.
  правоздатністю надає громадянам юридичну можливість бути учасниками різних правовідносин для задоволення своїх різноманітних потреб. Таким чином, правоздатність є необхідною умовою (передумовою) правоволодіння. Відповідно до ст. 26 ЦК юридична особа має цивільну правоздатність відповідно до встановлених цілей її діяльності.
 6. 5. Виникнення і припинення правоздатності
  правоздатність згідно закону виникає в момент народження громадянина і припиняється смертю. Наведена формулювання закону викликає проте питання. Необхідно, насамперед, усвідомити, чи виникають з народженням людини всі елементи змісту правоздатності, передбачені законом, або тільки окремі елементи. Як було зазначено, принцип рівності правоздатності не означає повного
 7. 2. Суб'єкти екологічних правовідносин. Правоздатність і дієздатність
  правоздатність і дієздатність. За характером забезпечуваних і охоронюваних правом екологічно значущих інтересів суб'єкти екологічних правовідносин поділяються на дві групи - фізичні особи та організації. До організацій належать держава в цілому, державні органи, муніципальні органи, юридичні особи, громадські організації. Коло суб'єктів визначається
 8. Комунальне управління в Німеччині
  корпорації та адміністрації. Представницька корпорація (общинний рада, міське збори депутатів та ін) обирається безпосередньо населенням. Обирається також глава адміністрації - бургомістр, який одночасно за посадою головує в представницької корпорації. Цей тип називають конституцією ради. магістратного тип характеризується тим, що представницький орган, який обирається
 9.  ? 3. Установа корпорацій в США та інших країнах англо-саксонської системи права
    корпорацій. Коротко його можна охарактеризувати як надзвичайно спрощений. Засновниками корпорацій можуть бути одна або кілька осіб. Поняття "особа" включає не тільки фізичних осіб, але й товари-вин, корпорації, причому самої різної властивості, в тому числі, і урядові. При установі корпорації необхідно представити статут, а в деяких країнах і регламент, який затверджується
 10.  2. Правоздатність і суб'єктивні права громадянина
    правоздатним ще не означає фактично, реально мати конкретні права та обов'язки, які передбачені або допускаються законом. Правоздатність, як зазначено в літературі, це лише основа для правоволодіння, його предпосилка1. За кожним громадянином закон визнає здатність мати безліч майнових та особистих немайнових прав, але конкретний громадянин ніколи не може мати весь їх
 11.  7. Цивільна правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства
    правоздатністю нарівні з російськими громадянами, тобто їм надається національний режим. Отже, іноземні громадяни, які перебувають в нашій країні, мають рівний правоздатністю незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального проісхожденія1. Вони, як і російські громадяни, можуть мати майно у власності,
 12.  Загальне поняття правоздатності дається в законі.
    правоздатність означає здатність бути суб'єктом цих прав і обов'язків, можливість мати будь-яке право чи обов'язок із передбачених або що допускаються законом. Цінність даної категорії полягає в тому, що тільки за наявності правоздатності можливе виникнення конкретних суб'єктивних прав і обов'язків. Вона - необхідна загальна передумова їх виникнення і тим самим їх
 13.  § 4. Суб'єкти правовідносин
    правоздатність), 2) здатність до самостійного здійснення прав і обов'язків (дієздатність). Правоздатність поділяється на види залежно від того, яке коло суб'єктів і який зміст їх прав та обов'язків. Виділяють загальну, галузеву і спеціальну правоздатність. Загальна правоздатність - це здатність особи бути суб'єктом права взагалі. Це означає, що
 14.  3. Поняття правосуб'єктності
    правоздатності та дієздатності "2. Деякі прихильники цього погляду для характеристики правосуб'єктності вживають навіть поняття" праводееспособность "3. 1 См / Веберс Я. Р. Правосуб'єктність громадян у радянському цивільному і сімейному праві. С. 129. 2 Вітрук Н. В. Основи теорії правового становища особистості в соціалістичному суспільстві. М., 1979. С. 89. 3 Див: Алексєєв С. С. Загальна теорія права.
 15.  2. Правоздатність юридичної особи
    правоздатність і дієздатність. Однак ці його якості відрізняються від аналогічних якостей, визнаних законом за фізичними особами (громадянами). Насамперед, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають одночасно, в момент його державної реєстрації (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ЦК). У громадян ж дієздатність, як відомо, виникає лише з досягненням
 16.  3. Зміст правоздатності громадян і його межі
    правоздатності громадян утворює ті майнові та особисті немайнові права та обов'язки, якими громадянин відповідно до закону може володіти. Іншими словами, зміст цивільної правоздатності становлять не самі права, а можливість їх мати. Примірний перелік майнових та особистих немайнових прав, якими можуть володіти російські громадяни, дається в ст. 18 ГК, де