Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

7. Цивільна правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянстваІноземні громадяни згідно зі ст. 160 Основ користуються в нашій країні цивільну правоздатність нарівні з російськими громадянами, тобто їм надається національний режим. Отже, іноземні громадяни, які перебувають в нашій країні, мають рівний правоздатністю незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального проісхожденія1. Вони, як і російські громадяни, можуть мати майно у власності, користуватися житловими приміщеннями та іншим майном, успадковувати і заповідати майно і мати інші майнові та особисті немайнові права, не заборонені чинним цивільним законодавством і не суперечать його загальним засадам. Згідно абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК правила, встановлені цивільним законодавством, застосовуються до відносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено федеральним законом.
Разом з тим іноземні громадяни не можуть користуватися більшою за обсягом правоздатністю, ніж російські громадяни. У зв'язку з розширенням змісту правоздатності громадян в останні роки розширилася і можливість іноземних громадян мати цивільні права та обов'язки.
1 См ст 2 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р
Наприклад, законом значно розширено коло об'єктів права власності громадян. Положення законів, які відносяться до власності громадян, застосовуються також до знаходиться в нашій країні власності іноземних громадян.
Встановивши для іноземних громадян національний режим, Основи цивільного законодавства передбачили в вилучення з цього правила можливість деяких обмежень правоздатності іноземних громадян порівняно з правоздатністю російських громадян. Наприклад, до складу екіпажу повітряних та морських суден можуть входити за загальним правилом лише російські громадяни. Обмеження цивільної правоздатності іноземних громадян, крім зазначених випадків, можливо за постановою Уряду РФ в порядку відповідної заходи (реторсии) для громадян тих держав, в яких є спеціальні обмеження цивільної правоздатності російських громадян (ст. 162 Основ). Наприклад, якщо в якій-небудь країні нашим громадянам заборонено набувати у власність житлові будинки, то громадяни цієї країни відповідно до даного закону також не вправі будуть мати житлові будинки на праві власності на нашій території.
Цивільна правоздатність осіб без громадянства (апатридів), тобто осіб, які проживають на нашій території, не будучи російськими громадянами і не маючи доказів своєї належності до громадянства іноземної держави, аналогічна правоздатності іноземних громадян. Згідно п. 1 ст. 160 Основ особи без громадянства користуються цивільною правоздатністю нарівні з російськими громадянами. Отже, їм, як і іноземним громадянам, наданий національний режим. Окремі винятки можуть бути встановлені законами РФ.
Іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають на території РФ, гарантовані права і свободи, передбачені її законами, в тому числі у сфері майнових та особистих немайнових відносин. Поряд з цим на них покладається обов'язок дотримуватися вимог зазначених законів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Цивільна правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства "
 1. Порядок розгляду справ за участю іноземних ОСІБ, їх процесуальні права і обов'язки
  цивільних прав та прийняття на себе цивільних обов'язків ; внутрішні відносини, в тому числі відносини юридичної особи З його учасниками; здатність юридичної особи відповідати за своїми зобов'язаннями. Юридична особа не може посилатися на обмеження повноважень її органу або представника на вчинення правочину, невідоме праву країни, в якій орган чи представник юридичної особи
 2. 46. Правовий статус колективних суб'єктів: поняття і види.
  Цивільному обороті на основі норм приватного права. І в сфері приватно-правових відносин держава є рівноправним учасником, що не володіє якими-небудь пільгами і перевагами. Держава як суб'єкт відносин у галузі приватного права і як суб'єкт власності може виступати в двох організаційно-правових формах: - у формі загальнодержавної скарбниці; - у формі створюваних ним
 3. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Цивільних законів іноземних держав, міжнародних договорів і угод. Якщо говорити про найбільш характерних моментах, що відрізняють цей кодекс від раніше чинного ЦК УРСР 1922р., То, перш за все, слід назвати такі риси: 1) за своєю структурою Кодекс помітно відійшов від пандектній системи, виключивши з меж правового регулювання сімейні відносини, але передбачивши розділи,
 4. 13. Поняття і зміст цивільної правоздатності, її початок і кінець.
  Цивільні права і нести обов'язки (ст. 9 ЦК). Будь-який суб'єкт права в силу закону має правоздатність, тому що не можна бути суб'єктом права, не володіючи одночасно правоздатністю. Правоздатність - це обществественного-юридичне якість, властивість, так як кожен громадянин наделяетется правоздатністю державою, у зв'язку з тим, що цивільний закон оголошує його суб'єктом права.
 5. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  цивільної правосуб'єктності. Суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного права, існують між людьми. У відносини можуть вступати як окремі громадяни, так і колективні утворення, які мають передбаченими законом ознаками. До числа таких утворень відносяться організації, іменовані юридичними особами, а також особливі суб'єкти цивільного права-держави,
 6. § 2. Склад цивільних правовідносин
  громадянського правовідносини входять суб'єкти, на поведінку яких насамперед і впливають норми цивільного законодавства. Важливим елементом правовідносини є його зміст, в яке завжди входять права та обов'язки сторін. Крім того, обов'язковим елементом будь-якого правовідносини визнається його об'єкт, тобто те, з приводу чого і виникає конкретна правова зв'язок. Для засвоєння
 7. § 1. Правоздатність громадян (фізичних осіб)
  цивільного права іменується правосуб'єктність. Правосуб'єктність включає в себе правоздатність і дієздатність. Поняття правоздатності громадян. Під правоздатністю громадян ст. 17 ГК розуміє здатність мати цивільні права і нести обов'язки, тобто можливість бути учасником всіх дозволених нормами закону цивільних правовідносин. Ця здатність гарантується державою,
 8. 3. Громадянин як суб'єкт цивільного права
  цивільних. Однак цивільне законодавство Російської Федерації для позначення людини як суб'єкта цивільних прав і обов'язків вживає інше поняття - "громадянин". Видається, що це поняття характеризує людину не як "члена людської сім'ї", а як особа, що перебуває в певному зв'язку з державою. Отже, громадянин - поняття юридичне. 1 Див: Радянське
 9. Види і стадії адміністративного права
  цивільних справ суд, визнаючи акти управ-ня незаконними, скасовує або виправляє їх. Виявивши порушення за-конності в роботі органів виконавчої влади, суд виносить окрему ухвалу. У справах про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство, дрібне розкрадання) суд перевіряє законність дій органу виконавчої влади з залучення особи до адміністративної відповідь-
 10. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  цивільну службу - до її закінчення. 4) затриманий за підозрою у вчиненні злочину або при-влечу як обвинуваченого - до винесення рішення по справі 5) засуджений за вчинення злочину - до відбуття покарання 6) ухиляється від виконання зобов'язань, накладених судом - до їх виконання 7) повідомив про себе свідомо неправдиві відомості при оформленні докумен-тів - до вирішення питання в термін
© 2014-2022  ibib.ltd.ua