Головна
ГоловнаІсторіяСучасна російська історія → 
« Попередня Наступна »
А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 8 ПОЛІТИЧНА КРИЗА СЕРПНЯ 1991

Події 19-21 серпня 1991 р. займають особливе місце у вітчизняній літературі. З одного боку, можна констатувати, що тема не обділена увагою, а з іншого - те, що переважають видання мемуарного та публіцистичного плану, де, хоча й висвітлюються багато найважливіші боку кризи, цілісна картина все Всі отсутствует1. Залишаються без відповіді досить великі питання, в числі яких і питання про те, а хто ж у ті дні скоїв перево-Ось. Публікації виявляють не менше трьох різних позицій по? Тому приводу.

Найбільш поширеною є версія, сформульована тоссійскім керівництвом ще 19-21 серпня 1991 р. Згідно з цією Версії, «путч» спробувала здійснити «імперська» реакційна партійно-державна номенклатура, яка опиралася глибоким демократичним перетворенням, проведеним насамперед російською владою. Тоді ж в 1991 р. була видана добірка матеріалів під характерною назвою «Коричневий путч червоних. Ршгуст 1991 ». Обкладинка книги була прикрашена знаком, з'єднував зірку і свастику.

Згідно з другою версією, головним ініціатором невдалого? Перевороту »був президент СРСР. Прихильники цієї версії пошагала, що М.С. Горбачов, провокуючи зіткнення російських і Ьоюзних влади, розраховував на їх взаємне ослаблення і велику Трступчівость в майбутньому. В. С. Павлов же вважає, що таким чином Президент СРСР хотів позбутися свого оточення, яким юн тоді вже тяготілся2. При цьому, як припускали деякі втори, Горбачов діяв у змові з Ельціним3.

І нарешті, третя версія належить Г. X. Попову, який Навесні 1992 р. в інтерв'ю керівнику санкт-петербурзького телебачення Б. А. Куркової заявив, що в серпні 1991 р. «путч * - зроби-ли« демократи », чим немало шокував співрозмовницю.

Противники ГКЧП зазвичай акцентують увагу на подіях Власне серпня 1991 р., вказуючи на протиправний характер Кйствій і документів «змовників». Учасники та прихильники i До 11 січня підкреслюють, що їх виступ стало відчайдушною по-

213

Лекція 8

тортурами зупинити дію тих деструктивних процесів, які почалися задовго до серпня 1991 р., привели радянське суспільство до глибокої кризи і поставили під питання існування самої держави. Для історика цікаві ті правові та політичні кордони, в рамках яких діяли конфліктуючі сторони.

Вищі союзні керівники прагнули перешкодити підписанню Договору, що означало припинення існування єдиної держави. Як це можна було зробити? Президент СРСР був одним з розробників цього договору та ініціатором його якнайшвидшого підписання, причому відмовився виконувати рішення, що носили для нього обов'язковий характер4. На думку ряду вищих керівників СРСР, єдино, що було здатне запобігти краху країни, це введення режиму надзвичайного стану, який міг би покласти край «війни законів» і відновити керованість державою в рамках СРСР. Однак проблема полягала в тому, що введення режиму НС здійснювалося президентом СРСР з наступним затвердженням Верховною Радою СРСР, а глава держави тривалий час піти на цей крок не наважувався. Тому в правовому плані перед майбутніми «змовниками» стояла практично нерозв'язна задача: реально «натиснути» на президента міг лише Верховна Рада, скликати який до 20 серпня було тоді вже неможливо. За суги, вищі посадові особи Союзу виявилися перед дилемою: або мовчки змиритися з підписанням Договору, або спробувати щось зробити; причому в обох ситуаціях їх позиція не була б юридично бездоганною. У другому випадку перед прихильниками збереження Союзу було три варіанти дій: спробувати все ж схилити президента до введення ПП; під слушним приводом постаратися «відсунути» його на період «непопулярних» дій; реально відсторонити Горбачова від виконання обов'язків з подальшим винесенням питання на З'їзд народних депутатів . Згодом В. А. Крючков жалкував про те, що ні обраний останній сценарій5. У серпні ж 1991 обговорювалися лише два перші варіанти, а, враховуючи всі попередні обставини, реальним вважали лише второй6. Сильно тиснув і часовий фактор: все потрібно було зробити до 20 серпня.

Ідея введення надзвичайного стану в серпні 1991 р. не була новою. З 1990 р. неодноразово ставилося питання про введення НС на території всієї країни і чи в ряді регіонів як варіант президентського правління. Причому тема не просто обговорювалася: Горбач давав конкретні доручення по підготовці відповідних мате ріалів. Правоохоронні органи неодноразово отримували на цей

Політична криза серпня 1991

рахунок вказівки в зв'язку з подіями в Прибалтиці, Закавказзі, Молдавії, Південної Осетії, в регіонах особливої страйкової активності. Не раз обговорювалася ситуація і в Москві. Доручення президента носили прикладний характер: вони стосувалися підготовки відповідних постанов, звернень, містили перелік необхідних організаційних та надзвичайних мер7. На загальносоюзному рівні питання регулярно піднімалося з листопада 1990 р. У грудні 1990 р. на IV З'їзді народних депутатів були затверджені пропозиції Горбачова про реорганізацію виконавчо-розпорядчих органів влади СРСР і про введення форми президентського правління. 29 грудня 1990 був підписаний спільний наказ міністра внутрішніх справ і міністра оборони про організацію спільного патрулірованія8, неоднозначно сприйнятий різними політичними силами.

В практичну площину питання про введення режиму надзвичайного стану перейшов в середини 1991 р. На закритому засіданні сесії Верховної Ради СРСР 17 червня 1991 після доповіді прем'єр-міністра В. С. Павлова на необхідності його введення наполягали голова КДБ В. А. Крючков, міністр внутрішніх справ Б. К. Пуго і міністр оборони Д. Т. Язов9. За переліком відомств, які вони представляли, та з урахуванням сфер, якими вони займалися, можна зробити висновок про те, що про застосування рішучих заходів говорили люди, щодня і гостро відчували наслідки втрати керованості соціальними процесами. Однак тоді, в розпал «Новоогарьовського процесу», президент СРСР не підтримав членів свого Кабінету. Водночас доручення Горбачова продовжувати аналіз ситуації, вивчати можливості повного або часткового введення НС в країні або в окремих її частинах, застосування жорстких заходів, перш за все для запобігання економічного краху, отримували як зазначені посадові особи, так і інші відповідальні працівники апарату президента і керівники ЦК10. Їм пропонувалося працювати і «чекати моменту». Останнє доручення Крючков, Язов і Пуго отримали перед самим від'їздом Горбачова на південь. Про велику ступеня достовірності цієї версії може свідчити той факт, що пізніше, вже перебуваючи у Форосі, Генеральний секретар взявся за підготовку статті про неприпустимість введення надзвичайного стану ". Неважко припустити, що у разі потенційного успіху подібного заходу статтю« про шкоду »можна було б без праці переробити в статтю «про користь»; не менше грунтовної буде і здогад про те, що він знав (або здогадувався), що могло статися, але нічого не зробив (або щось зробив, але це залишилося невідомим) 12. В користь цієї версії

214

215

Лекція 8

говорить заява, зроблена Горбачовим для журналістів 22 серпня 1991: «Всієї правди ви ніколи не дізнаєтеся!» 1 *

Створення ГКЧП і його дії 17-18 серпня достатньо, хоча і суперечливо, відображені в літературі. Набагато менше уваги приділено « змістовної »стороні діяльності« гекачепістів ». пов'язаної насамперед з першим« пакетом »документів, що з'явилися від їхнього імені 19 серпня.

Першим був указ віце-президента Г. І. Янаєва, де повідомлялося про« неможливості »Горбачовим виконувати обов'язки президента« за станом здоров'я »і про вступ в цьому зв'язку у виконання обов'язків глави держави самого Янаєва. Цей - найкоротший з усіх - документ мав легалізувати всі наступні дії ГКЧП, проте він не був підкріплений ніяким, навіть формальним медичного висновку або чимось подібним, що робило його спочатку уразливим і ставило під сумнів всю подальшу політичну комбінацію14.

Другим документом було «Заява радянського керівництва». підписану Г. І. Янаєва, В. З . Павловим і О. Д. Бакланова, де повідомлялося, що в окремих місцевостях СРСР на термін 6 місяців з 19 серпня вводиться надзвичайний стан. Наказувалося «встановити, що на всій території СРСР безумовне верховенство мають Конституція СРСР і закони Союзу РСР». Цей пункт «Заяви» позначив основний засіб, яке мало покласти край «конфронтації, хаосу і анархії». Реалізувати це був покликаний спеціально створюваний Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР, рішення якого були обов'язкові для неухильного виконання усіма органами влади на всій території Союза15.

Третім документом ГКЧП було «Звернення до радянського народу», де вперше на такому високому рівні констатувалося, що «розпочата з ініціативи М.С. Горбачова політика реформ зайшла в глухий кут». Причини, що викликали «безвір'я, апатію і відчай », втрату довіри до влади і некерованість країни, члени ГКЧП пов'язували з« виникненням екстремістських сил, що взяли курс на ліквідацію Радянського Союзу і захоплення влади будь-якою ціною ». І хоча в руках цих сил в деяких випадках опинилася влада, використовується вона« в далеких народу інтересах як засіб безпринципного самовираження ». Автори« Звернення »вказували на те, що криза влади катастрофічно позначився на економіці, де хаотичне сповзання до ринку викликало вибух регіонального, відомчого, групового та особистого егоїзму. Війна законів привела до руйнування єдиного

Політична криза серпня 1991

Ьародно-господарського комплексу, результатом чого стало різке іаденіе рівня життя людей. Члени ГКЧП попереджали, що без прийняття термінових і рішучих заходів по стабілізації економіки неминучі голод і новий виток зубожіння з можливим масовим проявом стихійного невдоволення. Автори звертали увагу на [те, що префектури, мерії та інші протизаконні структури явоч-рним порядком підміняють Поради; фактично цілеспрямовано скоюється антиконституційний переворот, що веде до «неприборканої особистої диктатури». Під загрозою опинилася елементарна особиста езопасность: розмиваються моральні підвалини суспільства. Яскравим сві-! етельством ослаблення держави є поява до нього тер-іторіальних претензій, а також пропозиції про встановлення меж-унаролной опіки деякими об'єктами і регіонами.

Члени ГКЧП обіцяли: провести широке обговорення нового ктзного договору, відновити законність і правопорядок, підтримувати дійсно демократичні процеси, взяти під контроль соціальний захист найширших верств населення, розвивати багатоукладність народного господарства, зосередитися на вирішенні житлової та продовольчої проблем. На закінчення автори Ьоззванін зверталися до всім патріотичним силам із закликом обсягів по-ініться, щоб «покласти край нинішньому смутному часу» 16, ОКУМЕНТА цікавий тим, що чи не вперше в радянській, по ~ айней міру післявоєнної, історії не містив закликів захищати оііалізм; в ньому навіть не зустрічалися прикметники «комуністичний» і «соціалістичний». Апеляція до патріотичних почуттів Була покликана підкреслити критичність моменту, консолідувати? сіх національно-державно налаштованих громадян СРСР, незалежно від їхніх політичних симпатій. Документ дуже нагадував еланное в момент найгострішої економічної і політичного Ізіс в Польщі в 1982 г . звернення В. Ярузельського, коли партій-Вий лідер - президент - також звернувся до всієї націі17.

І нарешті, в першу «пакеті» була Постанова ГКЧП № 1, tae перераховувався комплекс конкретних заходів переважно політичного плану, реалізувати які намічалося в першу чергу Що це були за заходи? По-перше, передбачалося призупинення повноважень органів влади (союзних і автономних рес-ублік, країв, областей, міст і т.д.), нездатних забезпечити блюдение режиму надзвичайного стану і виконання поста-овлення ГКЧП. Виконання функцій цих органів влади могло ить покладено на осіб, спеціально уповноважених ДКНС. По-орих, наказувалося негайно розформувати структу

217

216

Лекція 8

ри влади і управління, воєнізовані формування, що суперечать Конституції СРСР і законам СРСР. По-третє, підтверджувалася недійсність законів і рішень, що суперечать Конституції та законам СРСР. По-четверте, припинялася діяльність політичних партій, громадських організації та масових рухів, які перешкоджають нормалізації обстановки. Всього постанова містила 16 пунктів, в числі яких - заходи з охорони громадського порядку і безпеки держави, суспільства і громадян; заходи, що не допускають проведення мітингів, вуличних походів і демонстрацій, а також страйків; заходи щодо встановлення контролю над засобами масової інформації, з наведення порядку і дисципліни в усіх сферах життя суспільства, щодо своєчасної збиранні врожаю та задоволенню першорядних соціальних нужд18.

 Про те, яке значення члени ГКЧП надавали наведення порядку в інформаційній сфері, свідчить факт видання двох спеціальних постанов (№ 2 та № 3), одне з яких регулювало видання друкованої продукції, а інше - діяльність Всесоюзної гостелерадіокомпаніі19. 

 Одночасно 20 серпня було опубліковано написане рані * Заява Голови Верховної Ради СРСР А. І. Лук'янова з приводу підготовленого тексту Союзної договора20 і його жи Постанова про скликання 26 серпня сесії ВР СРСР, покликаному затвердити рішення про введення надзвичайного стану. 

 Проаналізувавши всі перераховані документи, що визначили концепцію потенційних дій ГКЧП, можна зробити висновок (i тому, що всі містилися в них підходи та пропозиції Узагальнюючого чи ідеї, які не раз в різних формах висувалися союзи и-| ми органами влади до серпня 1991 р., і в цьому сенсі документ!.] першого «пакету» не містили нічого нового, за винятком ІПСА створення самого ГКЧП і управління країною від його імені. 

 Російське керівництво, переважно проти якого була спрямована активність ГКЧП, досить оперативно, продумана і комплексно відреагувало на перші ж дії Комітету. 11 одне з центральних місць вийшла тема «турботи * - про президента ССС'1 і його здоров'я, що було далеко не випадково: цей сюжет становитс! одним з найважливіших важелів політичного тиску на дека *] ков, так як сфокусував увагу на дійсно сумнівний | Л ном характері приводу відсторонення Горбачова з посади. «Усунений від влади законно обраний Президент сграни». «Відсторонений of посади Президент СРСР, що є Головнокомандувачем 

 Політична криза серпня 1991 

 Збройних Сил СРСР »,« Провести в найближчі 3 дні медичний огляд Президента СРСР за участю фахівців на-гов-експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Валютні витрати російський уряд приймає на себе »- це цитати з найважливіших російських документів 19-21 августа21;« педалювання> - теми було покликане підкреслити відсутність правової бази як для створення ГКЧП, так і для його діяльності. Звідси - Ькцент на антиконституційність Комітету і визнання незаконними всіх його кроків, зрозуміло, без їх розгляду по суті. 

 У той же час в першому російському документі - зверненні YK громадянам Росії », - зазначалося, що« керівництво Росії зайняло рішучу позицію по Союзному договору, прагнучи єдності Радянського Союзу ... Наша позиція з цього питання дозволила істотно прискорити підготовку цього Договору ». Таке розви-е подій, на думку підписали документ Б. М. Єльцина,. С. Силаєва і Р. І. Хасбулатова, викликало «озлоблення реакційних мул», підштовхнувши їх до авантюри. Автори закликали не тільки не відмовляти підтримки «змовникам» і слідувати Законам і Ука-~ м Президента РРФСР, а й наполягали на проведенні загальної ссрочпой страйку в республіке22. Однак у змістовному плані найбільш важливим, на наш погляд, був підписаний відразу ж 19 серпня Указ Президента РРФСР № 61. Відштовхуючись від ідеї втрати легітимності «радянським» - (союзним) керівництвом у зв'язку з «вчиненням державного злочину», Єльцин перепідпорядкував всі органи виконавчої влади Со-вза РСР «обраному народом президенту РРФСР». Головне, що? Пеціально підкреслювалося в Указі, полягало в тому, що під управління Росії «тимчасово» переводилися всі силові структури Союзу: розташовані на території республіки підрозділи КДБ, М ВД і МО СРСР. Комітет РРФСР з оборонних питань фактично набував статусу Міністерства оборони23. Указом № 64 ЮП 20 серпня Єльцин оголосив про прийняття на себе повноважень командувача Збройними силами СРСР на території РСФСР2 *, перепідпорядкувавши собі найвищий армійський командний склад, зобов'язавши його відмовитися від виконання наказів Язова і Крючкова і слідувати тільки своєму військовому обов'язку. Цим указом віце-Президенту А. В. Руцкой пропонувалося розробити пропозиції щодо створення національної гвардії РСФСР25. 

 На ці кроки, що виходять за межі союзної Конституції, російський президент не наважувався піти протягом усієї першої Половини 1991 р., хоча і робив багато для наближення до цієї 

 219 

 218 

 Лекція 8 

 мети. Тепер же, скориставшись моментом, Єльцин вибивав по суті єдину залишалася опору і головний важіль впливу президента СРСР, що остаточно зумовлювало і долю СРСР. І хоча формально 9 вересня 1991 деякі з цих указів були отменени26, проте з кінця серпня 1991 саме голос російського керівництва опинявся вирішальним у питаннях оборони і безпеки. 

 До безперечних «творчих удач» прихильників Білого дому слід віднести розгортання інформаційно-психологічної війни, яка велася наступально і агресивно, що дозволило їм демонізувати ГКЧП в суспільній свідомості і принести додатковий «протестний * політичний капітал російському керівництву. Вже оголошення відбувається в перший же день «путчем хунти» мало викликати асоціації зі стереотипними образами кривавих диктаторів і правовим свавіллям. В офіційних документах констатувалося, що країна опинилася перед загрозою терору («сгустілісьтучі терору» 27), віщують придушення інакомислення, концентраційні табори, нічні арести28. Говорилося про «реакційному», «правом», «антиконституційному перевороті», який зробила «група високопоставлених корумпованих партократів», «зрадили свого друга і шефа» 29, про «зраду Вітчизні» 30, про «комуністичної хунті». Продовжували виходити деякі активні некомуністичні газети (наприклад, «Демократична Росія»), припинені видання організували спеціальний випуск під егідою «Загальної газети» ", функціонувала радіостанція« Ехо Москви », друкувалися лістовкі32, готувалися транспаранти.

 Широко поширювалися чутки про нібито вже зроблених і підготовлювані арестах33, про намічається штурмі Білого дому, про можливе застосування отруйних речовин. Для оборони будували барикади, роздавали протигази, навчали застосуванню пляшок із запальною смесью34, що також мало величезне пропагандистське значення, хоча з військової точки зору було абсолютно безглуздим. 

 У цих умовах 20-21 серпня з'являється «другий пакет» документів ГКЧП, що носили ситуативний характер і є реакцією на дії російського керівництва. Указом Г. І. Янаєва у зв'язку зі спробами організувати мітинги, ходи і маніфестації, а також у зв'язку з фактами підбурювання до заворушень у Москві вводився надзвичайний положеніе35. Наступним Указом «виконуючий обов'язки Президента СРСР» - відміняв єльцинські акти про переведення під юрисдикцію Росії союзних виконавчих структур, перепідпорядкування силових відомств, а також акти, 

 Політична криза серпня 1991 

 містили вимоги невизнання і непокори ГКЧ П і невиконання його распоряженій36. У «Повідомленні» ГКЧП від 20 серпня засуджувався наказ заступника міністра внутрішніх справ Росії про відрядження до Москви сотень озброєних курсантів, яких передбачалося використовувати як інструмент тиску на «радянське керівництво». Висвітлюється побоювання, що це може стати «детонатором * найнебезпечніших вибухонебезпечних процесів в столиці СССР37. Цим документом, власне, і закінчилася нормотворча діяльність ГКЧП. 

 Цікавий і питання про реакцію на протистояння союзної і російської влади з боку республік, регіонів, різних суспільно-політичних сил. Показово, що в спогадах лідерів протиборчих сторін - Єльцина і Крючкова - оцінки ситуації багато в чому збігалися. Крючков писав, що 19 і 20 серпня плени ГКЧП переговорили по телефону з керівниками всіх союзних республік, багатьох країв і областей. Кравчук, Назарбаєв, лкаев, Дементей та інші, відзначаючи складність ситуації, засудження ho приводу введення надзвичайного стану не висловлювали. Кравчук, згадував Крючков, навіть не виключав можливості введення надзвичайних заходів у західних областях України, де обстановку вважав найбільш насторажівающей38. Єльцин, зі свого боку, пива, що «реакція лідерів республік мене спочатку просто вразила. | Вони розмовляли вкрай стримано. Їх теж збентежила заява Лужкова. Вони теж хотіли знати справжню роль Горбачова ... Але глав-юе - це бажання дистанціюватися від московських подій, збережи ь .. суверенітет ... виступити в діалозі з ГКЧП як рівноправний артнер »і. Аналогічна ситуація спостерігалася і в російських регіонах. Незважаючи на заклики російського керівництва до політичної? Бастовке і акціям політичного непокори, ситуація по країні ила спокойной40. Цікаво, що навіть у Москві не застрайкувало ні Одне (!) Предпріятіе41; московських «демократів» підтримали лише? Вірні * 'шахтарі; в Кузбасі за вказівкою Ради робочих комі-ш застрайкували 16 шахт і розрізів з 10142. Місцеві органи влади Каші проявляли стриманість, обмежуючись прийняттям документів, де висловлювалася готовність слідувати Конституції СРСР і російськими законами і засуджувалося введення НС. Водночас були і? Остаточно великі регіони, лідери яких відкрито підтримали ГКЧП. Це - керівництво Татарстану, Краснодарського краю, Ростовської, Самарської і Липецької областей43. Коректно-негативну Позицію зайняли профспілки (ВКП і ФНРП) 44, багато інших громадських організацій. 19-21 серпня зберігали мовчання - по край 

 221 

 220 

 Лекція 8 

 ній мірі, зовнішнє - організації КПРС різних уровней45. І хоча документи «путчистів» публікувалися в центральній партійній пресі, це було швидше даниною радянській традиції. 

 Аналіз фактичного матеріалу, спогадів учасників подій підтверджує тезу Крючкова про те, що спочатку позиція Росії носила двоїстий характер. З одного боку, її лідери встали на шлях нещадної інформаційно-політичної конфронтації з «радянським керівництвом», а з іншого - Єльцин і його оточення перебували в постійному контакті з членами ГКЧП та іншими союзними керівниками, з'ясовуючи наміри і ступінь їх серйозності. Сам Єльцин у ці дні розмовляв по телефону і з Янаєвим, і з Язовим; Силаєв не раз з'єднувався з Крючковим і Янаєва; Силаєв, Хасбулатов, Руцькой їздили в Кремль до Лукьянову46. У Білому домі телефони не відключалися. Новий лідер російських комуністів Купцов підтримував постійний телефонний зв'язок з Єльциним. Секретар ЦК КПРС А.С. Дзасохов також спілкувався по телефону з представниками президентського апарату і Ради Міністрів РРФСР. У російському парламенті побували завідувачі відділами ЦК47. 

 Вивчення подій 19-21 серпня 1991 р. показує, що на їх результат вплинули не стільки силові фактори чи правова обосно ванность позицій сторін, скільки почуття політичної ситуації, вміння зібрати в потрібний момент і в потрібному місці своїх прихильників і поставити противника в такі умови, в яких навіть чисельну або силова перевага не принесе йому перемогу. 

 Судячи зі спогадів та інших джерел «з табору ГКЧ П. мета його створення полягала в тому, щоб «натиснути» на російське керівництво, змусити сісти за стіл переговорів і сформулювати прийнятні для збереження СРСР і виведення країни з кризи умови майбутнього Союзного договору. При цьому союзні лідери справедливо розраховували на неприйняття більшістю населення М. С. Горбачова і відсутність масової стійкої політичної бази у Єльцина, а також на підвладні їм, союзним керівникам, КДБ, МВС і СА СРСР. 

 Що недооцінили «гекачепістів»? По-перше, інформаційно-політичну та організаційну «отмобилизования» опонентів, безкомпромісність їх позиції, готовність йти «до кінця-По-друге, неприйняття населенням військового тиску, хоча і очевидно, що воно було спрямоване проти вузької елітної групи. Російської ж стороною це підносилося як використання сили проти народу. 

 Політична криза серпня 1991 

 Очевидно також і те, що серед членів ГКЧП були як ті, хто Вив готовий зайти у використанні сили достатньо далеко, так і лр \ I ні, які не знали про це зовсім або не готовий це зробити відразу. I | Обіди позиція останніх, які вважали залучити армію, перш? Сього для надання психологічного тиску. Як пізніше говорив Маршал Д. Т. Язов, він погодився увійти до Комітету з твердою застереженням, що армії буде відведена роль пасивної гнітючої сіли48. 

 Цікаво, що Єльцину належить чи не перша спроба зіставити політичний криза серпня 1991 р. і вересневому-рктябрьскіі 1993 р., щоб виявити, яких помилок слід було уникнути, щоб не програти сутичку. По «методології» російського президента єдиний варіант, який обіцяв успіх ГКЧП в 1991 р., - це ізоляція найбільш активної частини конфронтаційно Ьстроснной опозиційної еліти з подальшим перетворенням до з «непримиренної» в «системну» 4''. Тому, повертаючись до со-итіям тих днів, можна досить впевнено стверджувати, що багато чого було зумовлено 19 серпня, коли була упущена (недооцінена) можливість мирно і без крові відсікти від важелів політич-Ьго. інформаційного і, почасти, силового впливу «верхівку» ссійского керівництва, а потім продиктувати їй умови свого компромісу ». Переможців навряд чи судили б строго, оскільки? Ри цьому вихід за конституційні рамки був би не більшим,? Ем допустили російські лідери після появи ГКЧП. 

 1 Вранці 19 серпня, коли стало відомо про створення Комітету, але ие були ясні його наміри, російське керівництво стало гото-1іть умови опору за двома сценаріями: на випадок можливого арешту і на той, якщо цього не проізойдет50. Для реалізації рервого передбачалося створити опорну базу опору в Свердловську, для чого туди в терміновому порядку був відправлений О. І. Лобов, призначений главою резервного складу правітельства51; міністр ностранних справ А. В. Козирєв вилетів до Парижа для організації кжлунаролной підтримки Росії. Однак і тактично, і стратегічно більш важливим виявився інший крок, з другого сценарію:? Два дізнавшись про ГКЧП, Єльцин відразу ж запропонував «піднімати на-? Od" v Це була безпрограшна акція, оскільки тбіліський, бакинський і вільнюський «синдроми», коли армія використан-Рась проти екстремістів, але була піддана хулі за те, що було піднято зброю проти «мирного населення», утруднювали і навіть? слали практично неможливим її залучення для активних дій у Москві. Але в тих випадках застосування Збройних сил все ре передували великі і криваві провокації, у столиці ж 

 222 

 223 

 Лекція 8 

 все мало вигляд «верхівкової розборки», сенс якої був затуманений складною політичною риторикою. Тому противники ГКЧП відразу ж включили перевірений багатьма попередніми акціями «мобілізаційний» механізм: російські керівники закликали під стіни Білого дому своїх прихильників і старались протягом усього періоду протистояння зберігати навколо нею «живе кільце», для чого культивувалася атмосфера майбутнього штурму. За оцінкою генерала А. І. Лебедя, в середині дня 19 серпня перед Білим домом знаходилося 70-90 тисяч человек53. Такий же цифрою - 70 тисяч - оперував і П. С. Грачев54. За даними В. А. Крючкова, чисельність «захисників * в різний час коливалася від 4 до 30 тисяч55. Встречавшаяся ж цифра 600-700 тисяч єдиний чи відповідає реальності56. 

 Друге завдання, яке стали вирішувати російська влада, - організація «оборони» Білого дому. До ночі 20 серпня серед «захисників демократії-були 1500 ополченців, 300 озброєних професіоналів, 300« афганців », 6 заставши, 16 баррікад57. Трохи пізніше до них приєдналися бійці ОМОНу російського подчіненія58, а вранці 21 серпня в Москву увійшли курсанти Рязанській і Орловській шкіл міліціі59. Наявність відносно нечисленних сил оборот.!, Оточених багатотисячним беззбройним «живим кільцем», було, тим не менш, важливим стримуючим фактором. Обидві протистояли щие сторони прекрасно розуміли політичні наслідки віз <| мужнього кровопролиття. Тому кількісне збільшення booJ Ружену прихильників Білого дому вело, з одного боку, до по »] підвищенню ризику навіть випадкового зіткнення, а з іншого - знижував *! можливості використовувати проти оборонялися армію: осозшм] ня неминучості жертв серед мирного населення в разі кожи ликта призвело до відмови від участі у можливому штурмі не тільки військових генералів, а й керівництва дисциплінованою елі? ної «Альфи». 

 Ситуація в армії теж була складніше, ніж могла здатися на перший погляд. При збереженні властивих їй дисципліни і су бордінаціі тут, також як і в суспільстві, існували разлітn.f політичні симпатії, які виявлялися менш відкрито, по певні моменти надавали значний вплив на події! Так сталося і в серпні 1991 р., коли в складі армійського руко. ництва ідейно-політичної єдності вже не існувало. 

 У 1992 р. на слідстві у справі ГКЧП держрадник Ю. В. Скока повідомив, що з командувачем Повітряно-десантними військам ^ П. С. Грачовим він познайомився в лютому 1991 р., після того, ка 

 Політична криза серпня 1991 

 Єльцин доручив йому налагодити контакти з арміей6 ". Обіцянкою під-іержкі з боку Грачова Єльцин заручився і напередодні« путчу »в [ході відвідування зразковою Тульської дівізіі61. Взаємодія з - ним для російського керівництва було особливо важливим, оскільки Грачов був одним з тих трьох генералів , які за дорученням Крючкова в серпні розробляли план конкретних заходів щодо введення надзвичайного стану, тобто Грачов спочатку був «в курсі» відносно військового аспекга майбутніх собитій62. Ялина-щин навіть писав, що Грачов керував військовою стороною «путчу».? Проте саме Грачову Єльцин зателефонував вранці 19 серпня, іолучіл підтвердження колишніх домовленостей і обіцянка по-шочь63. Тоді ж заступнику командувача ВДВ генералу Лебедю Вив дано наказ відправитися до Верховній Раді РРФСР, увійти в контакт з начальником охорони і організувати охорону і оборону? данія силами 2-го батальйону Рязанського полка64. Коли батальйон іостіг стін Білого дому, президент Росії оголосив, що «на сторо-му повсталого народу переходить парашутно-десантний батальйон Ьюд командуванням генерала Лебедя»'' '. Через добу за наказом Язо-ва батальйон був відведений від стін Білого дому, а при відході «в люки БМД і відкриті вікна кабін летіли цукерки, пряники, червінці» 66. Сам Грачов трохи пізніше так говорив з приводу цих подій: кЯзов наказав мені взяти під охорону п'ять об'єктів - Держтелерадіо, [Моссовет , Верховна Рада РРФСР, Держбанки Держсховище. Але й [Єльцин розпорядився виділити собі охорону. Тому про невиконання? ріказа мова на перших порах не йшла: я намагався лавірувати між моїм армійським керівництвом і російським урядом ... Але з цивільних мало хто уявляв, що відбувається у військах на самому Шелі ... доходило до курйозів ... Не встигли взяти під охорону Моссовет, Як назустріч ... вийшов Лужков: «Якого ... ви сюди прислали десант-тиків?» Не бажаючи нагнітати ситуацію, солдат вивели в Тушино. А буквально через годину Грачову подзвонив мер Москви Г. X. Попов: Навів Сергійович, ми тут тебе неправильно зрозуміли. Поверни нам цей? атальон назад ». Кілька ображений« нерозумінням »Грачов (повернути батальйон відмовився, проте допомога, в разі необходимос-(Гі, обещал67. Грачов говорив і про те, що не має наміру віддавати десант-дайкам наказ про штурм, якщо цього зажадає від нього начальство68. 

 I Однозначно негативну позицію по відношенню до ГКЧП Ваня командувач ВПС маршал Є. І. Шапошников; її поділяв і ком cue iau військової авіаціі69. Причому ця позиція не ховалася від Ь. Т. Язова70. Шапошников був готовий і на активне протистояння? Путчистам »: він вважав можливим використовувати авіацію в якос- 

 I - «733 

 225 

 224 

 Лекція 8 

 стве стримуючого фактора у разі переходу ГКЧП до застосування оружія71. У ході слідства у справі ГКЧП Скоков посилався на розмову Грачова з Шапошниковим, в якому останній попереджав, що, «якщо буде штурм" Білого дому ", то для відволікання сил путчистів буде дана команда двома літаками бомбити Кремль» 72. 

 У ході переговорів Грачова з першим заступником міністра внут рішніх справ СРСР генералом Б. В. Громовим той теж заявив, що не поведе внутрішні війська на штурм Білого дома73. 

 Скільки реально військ було введено в столицю? 21 серпня 1991, виступаючи на сесії російського парламенту, Хасбулатов сказав, що «на Москву були кинуті 500 танків і близько 10 диви-1ій> - '. Роком пізніше колишній керуючий справами Кабінету міністрів СРСР І. Простяков писав, що 19-го в місто ввійшли 4 тис. солдатів і офіцерів, проте члени ГКЧП, швидко зрозумівши свою помилку, вже в перший день надзвичайного стану в 17 годин 45 хвилин стали планувати виведення військ, який тоді і почався. До вечора 20 серпня 95% військ вже повернулося на пункти сбора75. 

 Питання про можливість штурму Білого дому дійсно обговорювалося в Генеральному штабі в середині - другій половині дня 20 серпня. Остаточне рішення передбачалося прийняти після рекогносцировки, яку було запропоновано провести генералам А. І. Лебедю, В. Ф. Карпухіна (командир «Альфи») і А. А. сажкових (заст. командувача Московським військовим округом). Повернувшись, вони доповіли, що з військової точки зору взяти будівлю не складе труднощів, проте будь-які силові дії на підступах пріведуг до масового кровопролиття. Проте Лебедю було доручено «накидати план блокування будівлі Верховної Ради», для реалізації якого передбачалося задіяти дивізію Дзержинського, Тульську ВДВ, бригаду спецназу «Теплий Стан» і групу «Альфа» 7 *. Потім у розмові один на один Грачов попросив Лебедя особисто поїхати до Раді і довести до відома захисників, що блокування можливо і штурм почнеться в 3:00 ночі. Інформація була адресована Скокову і Коржакову77. Вночі стало відомо, що «Альфа» від участі в блокуванні і штурмі відмовилася, Дзержинська і Тульська дивізії не рушили з місць, а бригада «Теплий Стан» «взагалі кудись i iponana *. Пізніше командир бригади «Витязь-внутрішніх військ СРСР В. Лисюк згадував, що в ту ніч його бійці, озброєні по« повній програмі », розмістилися у вантажних автомобілях і вирушили на завдання. Однак при виїзді з військової частини вони отримали подяку за готовність і наказ повернутися в казарми78. 

 Політична криза серпня 1991 

 Як в офіційних джерелах, так і в мемуарній літературі немає згадок про те, що наказ про штурм був відданий. Думається, якби він існував, то цей факт неодмінно отримав би помітне освітлення, особливо в джерелах «оборонялася» тоді сторони. 

 Таке тлумачення подій справді правдоподібно, воно примикає до офіційної російської версії, згідно з якою «путчисти» були готові «силою і кров'ю» задушити «російську? Емократію», чому стали проти військові і перешкодили москвичі. З цією версією категоричним не згодні Язов і Крючков, які стверджували, що штурмом брати Білий дім ніхто не збирався і тому наказу про його захоплення не віддавали. Проте багато Мемуаристи вважають ніч з 20 на 21 серпня найбільш тривожною, оскільки тоді все в Білому домі перебували в очікуванні нападу. Однак і Коржаков, і Крючков пишуть про те, що цієї ночі костоялісь телефонні переговори між Крючковим і Єльциним, тон яких був досить спокійний. Предметом обговорення були варіанти виходу з конфлікту. Розглядали, зокрема, і те, яким чином повертати до Москви Горбачева79. 

 У цих умовах в ніч з 20 на 21 серпня стався інцидент, якому було призначено зробити значний вплив на розвиток політичної ситуації. За дивних обставин загинули три молодих людини - всі з числа «захисників» Білого дому. Настало пізніше розслідування цих подій показав, що те, що трапилося рило швидше навіть не нещасним випадком, а результатом заздалегідь продуманої провокаціі80, наслідки якої могли бути жахливими'' '. Проте факт пролиття крові «мирних» жителів знаходяться у підпорядкуванні ГКЧП військовими став, з одного боку, тією краплею, яка вирішила наперед кінець коливанням і без того нестійких прихильників Комітету, а з іншого - дозволив російському керівництву почати развернугое політичний наступ на своїх супротивників і одержати повну і беззастережну перемогу. 

 О 8.00 21 серпня почалося засідання Колегії Міністерства оборони СССР82. Вищі військові керівники висловилися за те, щоб вивести війська з Москви, скасувати підвищену готовність, а міністру оборони без зволікання вийти з ГКЧП. Найбільш виразно за це виступали головком ВПС Є. І. Шапошников, головком ракетних військ стратегічного призначення Ю. П. Максимов і головком ВМФ В. Н. Чернавин; з ними солідаризувалися і заступники Язова83. У підсумку Колегія прийняла рішення про виведення військ з Москви і про переведення їх з підвищеною в постійну, т.

 е. 

 226 

 227 

 Is * 

 Лекція 8 

 «Звичайну», бойову готовность84. Рішення Міноборони було опера тивно доведено до учасників відкрилася 21 серпня сесії Вер ховного Ради Росії. Майже одночасно останню спробу «затримати» армію зробили члени ГКЧП. 21 серпня в 10.00 декілька учасників Комітету, а також О. І. Шенін, Ю. А. Прокоф'єв і Ю. С. Плеханов з'явилися до Язову до Міністерства оборони, з тим щоб «порадитися про подальші кроки» 115. До Москві до цього часу підійшли нові військові частини, які, однак, до столиці введені не були. Язовже повідомив прибулим про рішення колегії МО, не без образи звернувши їхню увагу на бездіяльність як ГКЧП, так і інших ведомств86. 

 У цих умовах розпочала роботу сесія Верховної Ради РРФСР На хід її роботи зробила вплив атмосфера найгострішої конфронтації двох попередніх днів. Керівники Росії постали на сесії як головні організатори боротьби з «противниками демократії», які зазнали до того ж великим особистим ризику; їх авторитет, принаймні серед республіканських депутатів, був надзвичайно високий. Цей момент був використаний не тільки для підтвердження правильності прийнятих протягом двох днів рішень, а й для подальших змін в системі організації ріс сийской влади. 21 серпня було прийнято постанову Верховної Ради РРФСР, згідно з яким президенту РРФСР надавалося право надалі до прийняття Закону РРФСР про управління краєм, областю усувати від посади голів (всіх рівнів) Рад народних депутатів у разі невиконання цими Радами законодавства РРФСР, указів президента РСФСР, актів уряду РРФСР чи виконання ними рішень антиконституційних органів. Не менш революційним був другий пункт постанови. Їм вводилася посада голови адміністрації в краї, області та ін як керівника відповідного виконавчого органу. Глава адміністрації ставав правонаступником виконкому відповідної Ради народних депутатів. У третьому пункті постанови президенту РРФСР надавалося право на зазначений період («надалі до прийняття Закону», де б регулювався порядок виборів, тобто на невизначений чітко термін) одноосібно призначати голів адміністрацій і звільняти з цих посад. Причому постанову вводилося в дію з моменту його прінятія87. Документ істотно змінював діяти шую систему управлінських відносин, значно обмежуючи владні функції Рад і посилюючи «виконавчу вертикаль", підпорядковану безпосередньо (і майже виключно) Президе! I 

 Політична криза серпня 1991 

 Ту. Робилося це під егідою «ліквідації наслідків державного перевороту в СРСР»; надзвичайні умови виникнення документа відсували на другий план питання про його відповідність навіть чинної російської Конституції. 

 Президент Росії в перший же день скористався новим правом: його указом (№ 70) «за підтримку антиконституційної діяльності ГКЧП * і« невиконання указів Президента РРФСР »були звільнені від займаних посад чотири голови виконкомів ряду найбільших регіонов88. 

 21 серпня 1991 російський президент видав указ про передачу Всесоюзної телерадіокомпанії у відання уряду РРФСР. Тимчасово, до призначення її голови, керувати компанією наказувалося міністру друку і масової інформації РРФСР М. Н. Полторанін. Другий же загальносоюзний телеканал передавався в управління Всеросійської телерадіокомпанії для створення загальнореспубліканської телесеті89. 

 21 серпня 1991 відбулася ще одна важлива подія. В принципі, події 19-21 серпня можна було розглядати і як прояв-йеніе гострої політичної кризи, і як спробу державного перевороту. Багато чого залежало від позиції Горбачова, що не Вила ясна ні для однієї з конфліктуючих сторін і якій обидві Вони побоювалися. Тому російське керівництво поспішало. Визначивши, що трапилося як спробу усунення від влади законного Президента, тобто вчинення злочину, воно розраховувало на відповідну реакцію правоохоронних органів, які, Однак, не виявляли своєї позиції. Спочатку на вимогу Єльцина заарештувати вище керівництво країни генеральний прокурор Росії В. Г. Степанков взагалі відмовився це зробити без санкції генпрокурора СРСР Н. С. Трубіна. Союзний прокурор вказував на юридичні складнощі: він говорив, що спочатку парламент повинен Підтвердити факт спроби повалення влади або щось в цьому роді, в також висловитися щодо опосвідчення Горбачова. Єльцину ж вдалося «дотиснути» прокурорських працівників і отримати згоду на задержаніе90. 

 Треба сказати, що коливання юристів 21 серпня були небезпідставні. Забігаючи трохи наперед, можна констатувати, що в 1992-1993 рр.. у справі ГКЧП прокурорські працівники відчували помітні труднощі у визначенні складу злочину. Це знайшло відображення в заміні звинувачення в «зраді Батьківщини» на «змову з метою захоплення влади». Нове формулювання звинувачення вважали небеззаперечної навіть з формально-правової точки зору багато юрис 

 229 

 228 

 Лекція 8 

 ти91. О. М. Попцов в 1995 р. жалкував, що на суді «команда, заявлена з боку звинувачення, менш професійна, ніж з боку зашиті» 4 -. У перекладі на звичайну мову це означало визнання того факту, що, навіть маючи щонайменше моральну підтримку влади, обвинувачення не змогло швидко і переконливо довести злочинність скоєних союзним керівництвом у серпні 1991р. вчинків. Відомо також і те, що в лютому 1994 р. Держдума амністувала проходили у справі ГКЧП93, однак генерал В. І. Варенников відмовився від амністії і був виправданий, тобто в його діях серпня 1991 не знайшли складу кримінально караного діяння. Більше того, і вироку зазначалося / що «мотивами і метою скоєного були корисливі спонукання або особиста зацікавленість, а збереження держави, що відповідало волі народу, висловленої на референдумі 17 березня 1991 ГЛ Найцікавіше ж, мабуть, полягало в тому, що виправдувального вироку зажадав державний обвінітель94. 

 Останнім епізодом протистояння між ГКЧП і російським керівництвом на завершальному етапі політичної кризи 19-21 серпня 1991 р. стало питання про те, хто перший зустрінеться з Горбачовим, підтримку якого в цій ситуації вважали важливою обидві конфліктуючі сторони. Єльцин зробив ряд демаршів, спрямованих на те, щоб озброєна російська делегація випередила гекачепістів і «звільнила» «відстороненого від влади законно обраного Президента країни» 95. У свою чергу, «радянське керівництво-розраховувало на певну лояльність президента СРСР і поспішало представити йому свою версію події раніше. Горбачов, проте, вже зробив свій вибір; в Форосі він відмовився прийняти «змовників-та пізно ввечері 21 серпня повернувся до Москви і оточенні« переможців ». Там же, у Внуково, по розпорядженні) Генерального прокурора Росії В. Г. Степанкова були затримані В. А. Крючков, Д. Т. Язов і А. І. Тізяков. У наступні дні до них були приєднані та інші активні учасники подій. 

 *** 

 Отже, повертаючись до питання, поставленого на початку лекції: «Хто ж у серпні 1991 р. зробив переворот? * - Можна сказати наступне. 

 До середини 1991 р. країна підійшла з сумним підсумком. Деструктивні процеси розвивалися настільки інтенсивно, що для відновлення елементарної керованості звичайних заходів було вже недостатньо. І це усвідомлювали всі політичні сили. 

 230 

 Політична криза серпня 1991 I --- __ 

 I За право виведення країни з кризи боролися два чітко позна-I чівшіх центру політичної влади: союзне керівництво за вирахуванням Горбачова і російські лідери. На безкомпромісність 'про-I тівостоянія вплинуло те, що за кожним з них стояли не просто особистісні амбіції, а різні уявлення про шляхи економічного, політичного та національно-державного розвитку ьтрани. Перші виступали за соціалістичний вибір, розвиток системи Рад, збереження єдиної держави в рамках СРСР. Другі заявляли про прихильність ліберальним підходам в економіці, про необхідність зміни радянської системи, вважали можливим здійснити це лише в рамках конфедеративного союзу I держав. 

 З союзним керівництвом асоціювали всі невдачі в соціально-економічній, національній і зовнішній політиці 1985 -? 991 рр.., Тому його привабливість і політичний авторитет? Юстоянно знижувалися; в інформаційному просторі панування-Вал «вірус анти-СРСР» 96. У той же час російське керівництво не Кило обтяжене вантажем очевидних прорахунків, на протестній хвилі Кмогло згуртувати найрізноманітніші соціальні групи. Протягом другої половини 1990 - першої половини 1991 молода «російська демократія» продемонструвала велику політичну активність, здатність пристосовуватися до швидко мінливих обставин і готовність «йти до копиця-. «Консерватори розуміли, що 1вер бій дамо вже ми, - писав в 1992 р. один з лідерів радика-1ов Г. X. Попов. - Консерватори спробували випередити нас ... ГКЧП - Іонечно порушення законності. Але і нам би довелося її порушувати (як, до речі, сталося при ліквідації СРСР) »97. 

 , Величезне значення в тих умовах грав часовий фактор. Навіть? Орбачев в 1992 р. визнавав, що переговори про підписання нового Союзного договору потрібно було почати на кілька місяців раніше, всенью 1990 р., і що він сам «на якомусь етапі не вловив моменту» 98. До серпень 1991 р. ситуація дійсно вийшла з-під контролю. Дезінтеграція країни зайшла дуже далеко, союзний центр існував 1о чому номінально, а сам президент ще до 19 серпня переходив иа позиції «найсильніших», слідував в політичному фарватері російських лідерів. У цьому плані він об'єктивно був зацікавлений в тому, щоб «відсунути-своїх соратників по союзних структурам: правова перевагу їх позиції в очах Горбачова меркнула чиряк реальним співвідношенням політичних сил, в якому сам президент вже« визначився ». Як справедливо писав А. С. Грачов, | подібно пожежі у великому універмазі, путч давав можливість 

 231 

 Лекція 8 

 Горбачову, як його директору, списати поряд з реально згорілими і, може бути, ніколи не були у нього товари »99. 

 Єдиними дієздатними загальнодержавними структурами залишалися збройні сили і спецслужби СРСР. Проте вже тоді було складно оцінити, наскільки ефективним могло бути їх втручання в ситуацію. Це питання так і залишився н числі риторичних, оскільки реалізоване частиною політиків і військових виступ не було підготовлено ні політично, ні технічно, що і призвело до його невдачі. 

 Складність розуміння подій 19-21 серпня полягає в тому, що «путч * почали одні, а переворот вчинили інші, протилежні сили. Згасання військового втручання з боку ГКЧП супроводжувалося розширенням правотворчості російських владних структур, які в «надзвичайних умовах * 'пішли на те, що збиралися зробити лише після наміченого підписання Союзного договору. Цей момент слід підкреслити особливо, оскільки в дей наслідком російського керівництва 19-21 серпня не було експромтів: всі прийняті акти відображали давно і безумовно позначені позиції. У цьому плані не можна погодитися з широко поширеною точкою зору, згідно з якою «путч» зірвав плани рефор мування Союзу. Події 19-21 серпня лише перевели латентний процес дезінтеграції СРСР у відкриту форму, поклавши початок новому періоду (до кінця 1991 р.), основним змістом якого з'явився послідовний демонтаж союзних структур. 

 -Примітки - 

 1 Горбачов М. С. Серпневий путч. Причини і наслідки. М., 1991; Коричневий путч червоних. Серпень 1991 М., 1991; Білоусова Г. А., Лебедєв В. А. партократів і путч. М, 1992; Горбачов М. С. Грудень-91. Моя позиція. М., 1992; Григор'єв С. М. Істина моменту. М., 1992; Червоне або бе лое? (Драма серпня 1991: факти, гіпотези, зіткнення думок). М., 1992; Степанков В. Г., Лисов Є. К. Кремлівський змову. Версія слідства. М., 1992; Хасбулатов Р. І. Технологія перевороту. М., 1992; Соловйов В., Клепікова Є. Борис Єльцин. М., 1992.; У серпні 1991-го. Росія очима оче Відци. М., СПб., 1993; Лук'янов А. І. Переворот уявний і справжній. Під ронеж, 1993; Павлов В. С. серпня зсередини. Горбачов-пугч. М., 1993; Черняєв А. С. Шість літі Горбачовим. М., 1993; Шахназаров Г. X. Ціна свободи Реформація Горбачова очима його помічника. М., 1993; Гульбінскій / /., Шакина М. Афганістан ... Кремль ... Лефортово ..? Епізоди політичної біо 

 232 

 Політична криза серпня 1991 

 геафіі Олександра Руцького. М., 1994; Єльцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. Непохитна і легендарна. У вогні політичних баталій. М., 1994; Шебаршин Л. В. З життя начальника розвідки. М., 1994; Болдін В. І. Крах п'єдесталу. Штрихи до портрета М.С. Горбачова. М., 1995; Горбачов М. С. Життя і реформи. Кн. 2. М. 1995; Лебідь А. І. За державу прикро ... М., 1995; шопці О. М. Хроніка часів «царя Бориса». М., 1995; Філатов С. А. Цілком нетаємно. М., 2000; Шапошников Е. І. Вибір. 2-е вид. М., 1995; Крючков В. А. Особиста справа: У 2 ч. М., 1996; Широнин В. С. Під ковпаком контррозвідки. Таємна підгрунтя перебудови. М., 1996; Коржаков А.В. Борис Ялина-ІІН: від світанку до заходу. М., 1997; Черняєв А.С. 1991 рік. Щоденник помічника [Президента СРСР. М., 1997; Широнин В. С. КДБ - ЦРУ. Секретні пружини Перебудови. М., 1997; Зенькович Н. А. Новини з Кремля. Смоленськ, 1998; Пукьянов А І. У вирі російської смути. М., 1999; ЯзовД. Т. Удари руд1> 6и. Спогади солдата і маршала. 2-е вид. М., 2000 та ін 

 2 Павлов В. С. Указ. соч. 

 3 Незалежна газета. 1991. 21 серпня. 

 4 Мається на увазі Постанова Верховної Ради СРСР «Про проект Договору про Союз суверенних держав * від 12 липня 1991 року. Див: Правда 1991. 13 липня. 

 5 Крючков В. А. Указ. соч. С. 161. 

 6 Крючков В. А. Указ. соч.; Лук'янов А. І. Переворот уявний і сьогоденні; Павлов В. С. Указ. соч. 

 7 Крючков В. А. Указ. соч. С. 37-38. 

 8 Хроніка ... С. 109. 

 9 Див: День. 1991. 21 грудня. 

 10 Крючков В. А. Указ. соч. С. 146. 

 11 Черняєв А. С. 1991: Щоденник помічника Президента СРСР. С. 190 - 

 I'M. 

 12 Такого висновку дійшов в 1994 р. і суд, який займався «справою гені-а Варенникова». Див: ЯзовД. Т. Указ. соч. С. 490. 

 13 Черняєв А. С. Шість років з Горбачовим. С. 489. 

 14 Радянська Росія. 1991. 20 серпня. 

 15 Там же. 

 16 Там же. 

 17 Правда. 1982. 27 січня. 

 18 Радянська Росія. 1991. 21 серпня. 

 19 Там же. 

 20 Лук'янов А. І. Указ. соч. С. 53. 

 21 Червоне або біле? С. 71, 73, 80. 

 22 Там же. С. 72. 

 23 Коричневий путч червоних. С. 45-46; Офіційна публікація ука-Відомості З'їзду народних депугатов і Верховної Ради РРФСР. 

 1991. № 34. 

 24 Б. М. Єльцин стверджує, що переконав його це зробити генерал А. І. ебедь Див: Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 114. 

 233 

 Лекція 8 

 25 Коричневий путч червоних. С. 61-62. 

 26 Независимая газета. 1991. 11 вересня. 

 27 Червоне або біле? С. 74. 28Тамже. С. 73. 

 29 Коричневий путч червоних. С. 51. 

 30 Червоне або біле? С. 79. 

 31 Коричневий путч червоних. С. 67. 

 32 Там же. С. 69. 

 33 Шахназаров Г. X. Указ. соч. С. 264. 

 34 Коричневий путч червоних. С. 57, 82, 83. 

 35 Червоне або біле? С. 77. 

 36 Там же. С. 81. 

 37 Коричневий путч червоних. С. 82. 

 38 Крючков В. А. Указ. соч. С. 192-193. 

 39 Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 91. 

 40 Там же. С. 105. 

 41 Коричневий путч червоних. С. 58. 

 42 Белоусова Г. А., Лебедєв В. А. Указ. соч. С. 37-41. 

 43 Коричневий путч червоних. С. 72, 119. 

 44 Там же. С. 70, 109. 

 45 Белоусова Г. А., Лебедєв В. А. Указ. соч. С. 37-41. 

 46 Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 103; Крючков В. А. Указ. соч. С. 193-194. 

 47 Коричневий путч червоних. С. 120. 

 48 Непохитна і легендарна. С. 230. 

 49 Див: Єльцин Б. Н. Указ. соч. 

 50 У 1992 р. Г. X. Попов стверджував, що варіанти протидії потенційним «путчистам» розглядалися задовго до серпня 1991 СМ.: Попов Г. X. Серпень дев'яносто першому / / Вісті. 1992. 21 серпня. 

 51 Росія-2000. Політична історія сучасної Росії. 1985-1999 п. Т. 2. Особи Росії. М, 2000. С. 539. 

 52 Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 107, 110. 

 53 Лебідь А. І. Указ. соч. С. 390. 

 54 Червоне або біле? С. 115. 

 55 Там же. С. 112. 

 56 Коричневий путч червоних. С. 69. "Тамже. С. 83. 

 58 Там же. С. 93. 

 59 Там же. С. 111. 

 60 Непохитна і легендарна. С. 239. 

 61 Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 83. 

 62 Крючков В. А. Указ. соч. С. 148. 

 63 Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 83-84. 

 64 Лебідь А. І. Указ. соч. С. 385. "Тамже. С. 392. 

 66 Лебідь А. І. Указ. соч. С. 397. 

 234 

 Політична криза серпня 1991 

 67 Червоне або біле? С. 115. 

 68 Шапошников Е. І. Указ. соч. С. 39. '' 69 Там же. С. 37. 

 70 Там же. С. 35. 

 71 Тамже. С. 40. 

 72 Непохитна і легендарна. С. 239. 

 73 Шапошников Е. І. Указ. соч. С. 40. 

 74 Коричневий путч червоних. С. 111. 

 75 Непохитна і легендарна. С. 237. '76 Лебідь А. І. Указ. соч. С. 400-403. 

 "Тамже. С. 303-304. 

 78 Інтерв'ю творцям фільму «Президент всієї Русі» / / НТВ. 2001. В.9 січня. 

 79 Крючков В. А. Указ. соч. С. 197; Коржаков А. В. Борис Єльцин: від світанку до заходу. С. 113. 

 \ Г 80 Червоне або біле? С. 116-129. 

 81 Лебідь А. І. Указ. соч. С. 406. 

 82 Коричневий путч червоних. С. 105. 

 83 Шапошников Е. І. Указ. соч. С. 45. 

 84 Текст см. в: Коричневий путч червоних. С. 105. 

 85 Крючков В. А. Указ. соч. С. 200. 

 86 Там же. 

 87 Коричневий путч червоних. С. 114. 

 88 Там же. С. 119. | 89 Там же. С. 106. 

 90 Свідком переговорів Б. М. Єльцина з прокурорами СРСР і РРФСР Був О. М. Попцов, який описав їх у своїх мемуарах. Див: Попцов О. М. - Сроніка часів «царя Бориса». М, 1995. С. 199-202. 

 91 «Змова з метою захоплення влади» розкривав зміст «зради Батьківщини», а оскільки не було «зради», то «зависав» і «змова». 

 f. 92Тамже. С. 522. 

 '93 Також були амністовані і учасники подій сентября-жовтня 1993 

 94 Див: ЯзовД. Т. Указ. соч. С. 490-491. L 95 Шапошников Е. І. Указ. соч. С. 47-49. 

 96 Шахрай С. М. Радянський Союз був убитий вірусом анти-СРСР / / Неза-Шісімая газета. 1996. 10 грудня. 

 97 Попов Г. X. Указ. соч. 

 98 Горбачов М. С. грудня 91-го. Моя позиція. М., 1992. С. 145, 149. 

 99 Грачов А. С. Кремлівська хроніка. М, 1994. С. 252. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Лекція 8 ПОЛІТИЧНА КРИЗА СЕРПНЯ 1991 "
 1. Лекція 15 ЗАКЛЮЧНА
    політичне керівництво демонструвало готовність надати більший динамізм радянському суспільству. Однак вибір раціональних заходів реформування був ускладнений як існуючими ідеологічними обмеженнями, так і різнорідністю самої еліти. Перетворення 1985-1991 рр.. розгорталися на несприятливому міжнародному тлі. На початку 1980-х років на авторитет СРСР негативно впливала
 2. Лекція 1 ВСТУПНА
    політичних процесів, спрямованість яких по суги докорінно відрізняється від того, що спостерігалося протягом попередніх десятиліть. По-перше, за останні 10-15 років у народів колишнього СРСР в силу різних факторів і причин сталася «націоналізація» масової свідомості. По-друге, що опанували повнотою політичної влади союзно-республіканські еліти об'єктивно зацікавлені в
 3. Лекція 2 Визрівання ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР До СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ
    політичне життя горбачовської епохи наклала серйозний відбиток на висвітлення проблеми передумов реформ. Тривалий час у її подачі переважали ідеолого-публіцистичні моменти. Ініціатори перетворень, прагнучи обгрунтувати їх радикальність, проводили думку про існування в СРСР у 1970-х - середині 1980-х років «механізму гальмування», який перешкоджав динамічному суспільному
 4. ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛІТИКИ РРФСР. ВЕСНА 1990 - ВЕСНА 1991
    політична система СРСР. Початок її реформи в 1989 р. привело до загального зниження рівня керованості соціальними процесами. Передача владних функцій від партійних структур радянським, які організаційно не були до цього підготовлені, привела до ослаблення централізованого впливу на економіку і політику, міжнаціональні відносини і соціальні процеси. Ситуація ускладнювалася претензіями на
 5. КРИЗА ГОРБАЧЕВСЬКОГО ЛІДЕРСТВА І Новоогарьовського ПРОЦЕС. ВЕСНА-ЛІТО 1991
    політичних сил? На наш погляд, це? Ило пов'язано з різним тлумаченням поняття «перебудова». І зараз ведуться дискусії про те, що це було: спроба реферування соціалізму з правоцентристських позицій або рево-роііонная ломка соціалістичного ладу («побудова демо-агічсского общесгва»). На наш погляд, відповідь на це питання вклю-в.ет в себе відповіді на три розкривають його питання. Що
 6. ДЕМОНТАЖ Союзні ДЕРЖАВНОСТІ
    політичних відносин, головними з яких були республіканські лідери, які виражали волю своїх еліт. Прийняті тоді рішення визначалися реальним співвідношенням сил і по-різному розуміється «політичною доцільністю». Насамперед, події 19-21 серпня в масовій свідомості остаточно дискредитували союзні органи влади, які після кризи виявилися паралізованими, а деякі
 7. ВИБІР МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
    політичної боротьби, яка велася в 1990 1991 рр.. і задавала певні стартові можливості будь-яким ре форматорів незалежно від їх поглядів. Думаю, можна навіть пред покласти, що саме результати передував господарювання ня в деякій мірі визначили вибір команди «рятувальників», теоретичні уявлення яких в даному випадку мали вторинне значення. Аналіз стану
 8. КОНЦЕНТРАЦІЯ ВЛАДИ У виконавчих структурах РОСІЇ
    політичній кризі в країні привів гасло «Вся влада Радам!», вважав тупикової ленінську ідею делегування прав Рад «знизу», що, на його думку, створювало нескінченну мережу парламентів різних рівнів і анархію5. В опублікованій масовим тиражем статті він писав, що «курс на десовєтізацію вже зараз, а тим більше в найближчому майбутньому стане загальним гаслом. Обмеження влади Рад
 9. ФЕДЕРАТИВНА ПОЛІТИКА РОСІЇ
    політичну (а в по нятіях чеченців - і правову) базу для дій Дудаєва восени 1991 р. Слід також спеціально відзначити, що до складу Виконкому ЧН З входили люди, котрі представляли різні політич кі сили. Водночас «Декларацію» прийняв Верховний Сові i Чир, який тоді очолював член ЦК КПРС, перший секрс тарь Чечено-Інгушської республіканського комітету КПРС Д. Г. Зан гаев,
 10. ТЕНДЕНЦІЇ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ПІСЛЯ СЕРПНЯ 1991
    політичні ролі російських лідерів, що групувалися навколо Б. М. Єльцина. У цьому середовищі домінували радикально-демократичні та антикомуністичні настрої, які в другій половині 1991 р. стали визначати і офіційний політико-ідеологічний курс в державній політиці швидко йде до повної незалежності Російської Федерації. Вибрана 19-21 серпня 1991 р. тактика
© 2014-2022  ibib.ltd.ua