Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяДитяча психологія спілкування → 
« Попередня Наступна »
Б. С. Волков, Н. В. Волкова. Психологія спілкування в дитячому віці. 3-є вид. - СПб.: Пітер. - 272 с.: Ил. - (Серія «Дитячому психологу»)., 2008 - перейти до змісту підручника

Глава 10 міжвікової спілкування


У плані міжвікової контактів дітей різного віку цікаве дослідження провела Е. В. Кисельова. Вона встановила, що в межвоз-растний контактах дітей реалізується велика кількість соціальних ролей: старшого, молодшого, лідера, веденого, умільця і т. д., в результаті чого відпрацьовуються рольові позиції.
У будь-якому віці межролевой спілкування є суттєвим фактором розвитку особистості дитини.
Якщо дитина не задовольняє природну потребу в емоційно комфортному контакті зі старшими і молодшими в сім'ї, школі, в компаніях, то виявляються такі негативні явища, як підвищена особистісна агресія, невміння будувати відносини, вступати в контакти з оточуючими і т. п.
міжвікової спілкування може бути стихійним і організованим педагогами в школі, в дошкільних установах, позашкільних, спортивних товариствах, за місцем проживання і т. д.
міжвікової спілкування надає дітям істотну допомогу тим, що:
| створюється додаткова сфера самореалізації, і дитина може реалізувати себе не тільки в середовищі своїх ровесників, а й у суспільстві дітей іншого віку;
| відбувається взаємовплив, взаємозбагачення між дітьми різних віків;
| з'являється можливість переживати ситуацію успіху у присутності референтної групи;
| виробляються способи поведінки в самих різних ситуаціях;
| інтенсивно розвиваються: взаємна довіра, взаємодопомога, підтримка і відкритість;
| виробляються самостійність і незалежність, рефлексивність мислення;
| розвиваються самосвідомість і самопізнання, формується уявлення про себе.

Позитивні результати міжвікової спілкування зростають при хорошому керівництві педагога-організатора.
-271 -
Ситуація. Міша (9 років) любить перебувати разом з підлітками, чотирнадцятирічний Геною, Вітею і Сашею. Разом вони збирають велосипеди з декількох зламаних, разом вони потім катаються, демонструючи один одному свої успіхи.
2Развітію яких психічних функцій сприяє таке спілкування?
Рішення. Спостерігаючи один за одним, учасники спілкування, вільно чи мимоволі, ставлять перед собою питання: «Як би я вчинив у цьому випадку?», «Як би я виправив цю деталь?», «Як би я зробив це?» І т. п .
Хлопці після спілкування один з одним більш критично ставляться до багато чого того, що раніше приймалося ними беззастережно, у них успішно розвивається самосвідомість.
***
Як правило, більш юний вік є «стартовим майданчиком» для розвитку лідерських позицій у старших, адже серед однолітків затвердити себе в такій якості набагато складніше.
У міжвікової спілкуванні і підлітки, і юнаки вчаться «приміряти» на себе «дорослі» ролі, приймати самостійні рішення (табл. 10.1).
Таблиця 10.1
Етапи міжвікової спілкування

Етапи спілкування

Характеристика етапів спілкування

1. Взаємне оцінювання

Оцінюються здібності, можливості один одного, приймаються або не приймаються партнери по спілкуванню

2. Наслідування

Один або обидва партнери виступають як «зразка»

3. Самореалізація

Реалізується потреба в особистісному самоствердженні. Самореалізація виражається в суспільно корисній поведінці, в бажанні сподобатися

4. Саморегуляція

Задоволення прагнення до самовіддачі призводить до пізнання дітьми своїх можливостей і можливостей партнерів по спілкуванню, до вироблення особистісної позиції, прискоренню формування позитивної «Я-концепції» (через розвиток ідентичності особистості)Крім іншого, в міжвікової спілкуванні реалізується функція реалізації відповідальності. Намагаючись виправдати довіру старших, молодші відповідальніше ставляться до прийняття рішень, до власних вчинків.
Є. В. Кисельової виявлені наступні умови, що забезпечують ефективний вплив організованого міжвікової спілкування на розвиток особистості:
| добровільність входження в спілкування; «м'які» методи управління спілкуванням, сприяють самореалізації особистості (свобода вибору партнерів по спілкуванню, створення ситуацій успіху для учасників, активізація через рольове занурення самостійності школярів у процесі спілкування, колективна експертиза, демонстрація бажаного зразка, організація простору і часу спілкування);
| поступове ускладнення змісту спілкування (від освоєння інформації до самовизначення);
| творчий характер спілкування, який передбачає прояв індивідуальності, включення елементів спонтанності і непередбачуваності в розвиток процесу спілкування;
| превалювання «ігровий» позиції педагога-організатора спілкування.
***
Реалізація цих умов дає можливість створити оптимальну атмосферу «прийняття» (емоційного комфорту) в процесі спілкування, що, в свою чергу, дозволяє кожному його учаснику усвідомити власну цінність і значимість для інших, тобто розвинути ідентичність особистості. Усі зазначені виховні можливості міжвікової спілкування можуть продуктивно використовуватися в дитячому громадському об'єднанні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 10 міжвікової спілкування "
 1. Глава 2 Психологія спілкування
  спілкування - це взаємодія людей, спрямоване на узгодження та об'єднання зусиль з метою досягнення загального результату (М. І. Лісіна). У спілкуванні виділяються п'ять його основних функцій (рис. 2.1). Малюнок Три складових спілкування: 1) спілкування як комунікація - обмін інформацією і переживаннями; 2) спілкування як міжособистісну взаємодію; 3) спілкування як розуміння людьми один одного -
 2. Глава 9 Спілкування і мова
  Глава 9 Спілкування і
 3. 10 Психологія спілкування 18 глава Переконливе виступ
  глава Переконливе
 4. Глава 4 Загальні питання спілкування з дитиною
  спілкування з
 5. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТЕСТІВ
  Глава 1: 1.1 - 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5В; 1.2 - 1Г, 2Г, 3Г. Глава 2: 2.1 - 1А, 2Г, 3В, 4В; 2.2 - 1В, 2Г, 3А. Глава 3: 3.1 - 1Б, 2А, 3А; 3.2 - 1Г, 2В, 3В. Глава 4: 4.1 - 1А, 2В, 3Г; 4.3 - 1Б, 2В, 3Б; 4.3 - 1Г, 2Г, 3Г; 4.4. - 1Г, 2Г, 3Г, 4В, 5Б; 4.6 - 1Г, 2Б; 4.7 - 1Г, 2В, 3В, 4А, 5А; 4.8 - 1В, 2Г, 3Г, 4А. Глава 5: 5.1 - 1В, 2Б, 3А; 5.2 - 1Б, 2Г, 3Б, 4Г, 5Г; 5.3 - 1Г, 2В, 3Г.
 6. Введення
  Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 7. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 8. Психологічні проблеми вилучення знань.
  Спілкування) менеджера з кадрів та кандидата на посаду. Втрати інформації в ході бесіди очевидні - до менеджера з персоналу, що проводить інтерв'ю, доходить лише менше третини інформації, якою володіє і про яку хоче розповісти кандидат на посаду. Втрати інформації пов'язані з об'єктивними законами спілкування та обмеженнями вербального (словесного) спілкування. Менеджер з кадрів може збільшити
 9. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 10. Загальна характеристика
  спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями, а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним, коли відповідає цілям і
 11. Зв'язки: інтеграція соціальної психології
  главах інформацію про ... ви знайдете формуванні відносин до підозрюваного на підставі досудової розголосу перші враження формуванні установок (глава 5) (глава 2); соціальних точності показань свідків та обробці інформації повернення інформації з пам'яті (глава 3) схожості поліцейської процедури упізнання і експериментів створенні експериментів для отримання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua