Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА
. ІСПИТ «МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО », 2011 - перейти до змісту підручника

Місцевий бюджет: дохідна частина і видаткова частинаКожне муніципальне утворення має власний бюджет (місцевий бюджет). Муніципальний бюджет - форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання функцій і вирішення завдань, віднесених до предметів відання місцевого самоврядування.
Місцевий бюджет можна розділити на поточний (сукупність доходів і витрат ОМСУ, що забезпечують першочергові потреби, функціонування муніципального господарства) і бюджет розвитку (сукупність доходів і витрат ОМСУ, що спрямовуються на вдосконалення та розвиток МО).
Бюджет муніципального району та зведення бюджетів поселень, що входять до складу муніципального району, складають консолідований бюджет муніципального району.
Доходи місцевих бюджетів - кошти, які надходять в безоплатному порядку в розпорядження ОМСУ. Витрати - грошові кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій МСУ. Органи МСУ самостійно визначають розміри та умови оплати праці депутатів, членів виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоуправленія.К власних доходів місцевих бюджетів належать:
1) кошти самооподаткування громадян; 2) доходи від місцевих податків і зборів; 3) доходи від регіональних податків і зборів; 4) доходи від федеральних податків і зборів; 5) безоплатні перерахування з бюджетів інших рівнів, включаючи дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних утворень, інші кошти фінансової допомоги з бюджетів інших рівнів, та інші безоплатні перерахування; 6) доходи від майна, що знаходиться в муніципальній власності ; 7) частину прибутку муніципальних підприємств, що залишається після сплати податків і зборів та здійснення інших обов'язкових платежів, в розмірах, що встановлюються нормативними правовими актами представницьких органів муніципального освіти, і частина доходів від надання органами місцевого самоврядування та муніципальними установами платних послуг, що залишається після сплати податків і зборів; 8) штрафи; 9) добровільні пожертвування; 10) інші надходження.
Видатки місцевих бюджетів: надання муніципальних послуг, в тому числі асигнування на оплату муніципальних контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для муніципальних потреб; соціальне забезпечення населення; надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які є муніципальними установами; надання субсидій юридичним особам, індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг; обслуговування муніципального боргу.
Трансферти населенню - це бюджетні кошти, відпущені для фінансування обов'язкових виплат населенню: пенсій, стипендій, допомог, компенсацій, інших соціальних виплат. Органи місцевого самоврядування в порядку, встановленому федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, представляють у федеральні органи державної влади та (або) органи державної влади суб'єктів Російської Федерації звіти про виконання місцевих бюджетів.
Проект місцевого бюджету, рішення про затвердження місцевого бюджету, річний звіт про його виконання, щоквартальні відомості про хід виконання місцевого бюджету та про чисельність муніципальних службовців органів місцевого самоврядування, працівників муніципальних установ із зазначенням фактичних витрат на їх грошове утримання підлягають офіційному опублікуванню.
Органи місцевого самоврядування поселення забезпечують жителям поселення можливість ознайомитися із зазначеними документами та відомостями у разі неможливості їх опублікування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Місцевий бюджет: дохідна частина і видаткова частина "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  місцевостями, організація трудової діяльності, створення примітивних, але досить важливих інформаційних систем, захист населення, військові походи, збір податків, данини (так зване полюддя). Величезну роль у духовному організації російського суспільства і в розвитку державності відіграло християнство. Храм здійснював духовне просвітництво населення, виступаючи центром інформаційних систем,
 2. Види і стадії адміністративного права
  місцевого самоврядування, їх посадовими особами. 2) відповідність актів, що видаються цими органами, Конституція РФ, федеральний закон. 3) дотримання прав і свобод людини і громадянина федеральними міністерствами і відомствами, представницькими (або законодавець-ними) і виконавчими органами суб'єктів РФ, органами місцевого само-врядування, їх посадовими особами, органами управління та
 3. 50 . Основ-ні функції і повноваження органів місцевого самоупр.
  Місцевого управління визначаються насамперед поєднанням інтересів приватного підприємництва та центральної влади, що породжене-ет дисбаланс відцентрових і ЦЕНТРОБУД-мітельних тенденцій в організації управління. Повноваження органів місцевого управління зазвичай встановлюються спеціальними законами про місцеве управління і законами, які регулюють окремі галузі державного-венногоуправленія
 4. Список літератури
  місцевого самоврядування в Російській Федерації: Федеральний Закон від 28 Серпень 1995 / / Збори законодавства РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. Про статус військовослужбовців: Федеральний Закон РФ від 06.03.98 / / Відомості Верховної РФ. 1998. № 12. Ст. 1593. Про Рахункову палату РФ: Федеральний Закон від 11 січня 1996 / / Збори законодавства РФ. 1995. № 3. Ст. 167. Про безпеку: Закон РРФСР / /
 5. 2.1 Особливості підприємств громадського харчування
  місцевого самоврядування; іншої організаційно-правової форми, а також індивідуального підприємця встановлюються ними самостійно. Виконавець зобов'язаний дотримуватися встановлених у державних стандартах, санітарних, протипожежних правилах, технологічних нормативи, інших правилах і нормативних документах обов'язкові вимоги до якості послуг, їх безпеки для життя, здоров'я
 6. § 1. Цивільне законодавство та його система
  місцевою адміністрацією. Цими Правилами було передбачено, що готель не несе відповідальності за пропажу з номерів готелю речей, що не зданих в камеру зберігання. Тим часом це правило суперечить ст. 925 ЦК, яка встановлює, що готель як хранитель і без особливого про те угоди з проживають в ній особою (постояльцем) відповідає за втрату, нестачу або пошкодження його речей,
 7. § 1. Цивільна правоздатність держави і державних (муніципальних) утворень
  місцеве самоврядування, є муніципальна власність, місцевий бюджет, скарбниця і виборні органи місцевого самоврядування. Муніципальні освіти створюються за моделлю утворень державних, проте на відміну від останніх органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12 Конституції РФ, п. 5 ст. 14 Закону РФ про загальні принципи організації місцевого
 8. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи (п. 3 ст. 125 ЦК). Наприклад, інтереси держави в органах управління акціонерних товариств (господарських товариств) , частина акцій (частки, вклади) яких закріплена у федеральній власності, можуть представляти фізичні особи, які уклали відповідні договори на представлення цих інтересів. Таким чином, російське законодавство
 9. § 4. Здійснення права державної і муніципальної власності
  місцевого самоврядування, права власника щодо майна, що до складу муніципальної власності, від імені муніципального освіти здійснюють органи місцевого самоврядування, а у випадках, передбачених законами суб'єктів Російської Федерації і статутами муніципальних утворень,-населення безпосередньо . У складі державної і муніципальної власності необхідно
 10. § 1. Суб'єкти та об'єкти права власності
  місцевого самоврядування, так і новоявлені організації, в тому числі і комерційні структури. Особливий інтерес для нашої теми представляє питання про долю майна КПРС і утвореної незадовго до розпаду Союзу РСР Комуністичної партії РСФСР, оскільки він був предметом спеціального розгляду Конституційного Суду Російської Федерації. Як відомо. Конституційний суд відмовився визнати
© 2014-2020  ibib.ltd.ua