Головна
ГоловнаІсторіяІсторія стародавнього світу → 
« Попередня Наступна »
Б.В.Шарикін .. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Методичні вказівки.

Головна мета семінарського заняття - познайомитися з найважливішими досягненнями грецької культури, яка створила початки багатьох явищ, характерних і для культури сучасної і була, таким чином, найважливішим етапом розвитку світової цивілізації. Семінар протікає в
вигляді студентської наукової конференції, доповіді до якої готуються заздалегідь (з початку вивчення теми «Давня Греція»). За заслуховування доповіді спільно обговорюються.
При підготовці всіх доповідей автори повинні постійно мати на увазі обставини, які послужили передумовами розквіту духовного життя в Стародавній Греції: демократичний лад зі свободою слова і гарантією прав для громадянина, активну участь громадян у політичному житті, так само як, і в різних громадських святах, їх висока самосвідомість, почуття відповідальності за долі громади, грамотність більшості громадян, розвиток риторики і логіки, як наслідок демократичності політичного процесу та змагальності суду. Той факт, що храми і жрецтво не грали в житті Греції такої ролі, як в близькосхідних деспотіях, теж сприяв розвитку культури. Це треба підкреслити як в текстах самих доповідей, так і в процесі обговорення. У всіх сферах культури можна простежити наявність характерного для греків агонального (змагального) духу. Малася і економічна передумова грецького культурного розквіту у вигляді зростання товарно-грошових відносин.
Очевидно, доцільно буде розглянути розвиток грецької культури в хронологічному порядку. У ранній період розвитку грецької культури (8-6 ст. До н.е.) Греція відчувала сильний вплив старих культурних центрів Сходу, а, значить, і центри самої грецької культури були знаходилися на сході країни Мілет, Самос і Лесбос. Скульптура мала ще архаїчні форми, але поступово звільнялася від них, в архітектурі з'явився ордер, відбулося становлення самого типу храму, розквіту досягла грецька лірика Феогнида, Архілоха, Алкея і Сапфо. Вищим проявом демократизму в поезії були байки Езопа. Вазова живопис - єдиний вид живопису, що дійшов від тих часів до нас. Архаїчна епоха - століття бурхливого розвитку філософії, появи її перших напрямків. Епоха ж грецької класики дала вже скоєні філософські системи в
вигляді спадщини філософів афінської школи: Сократа, Платона і Аристотеля, а також софістів. Особливий інтерес представляють собою їх побудови в галузі суспільно-політичної теорії.
У повідомленнях, присвячених розвитку давньогрецького театру, колишнього засобом формування та підтримки полісних цінностей, треба особливу увагу приділити творчості трагіків: Есхіла, Софокла, Евріпіда, а також комедіографа Арістофана і характерним для них тем долі, сили рока, богоборства, відстоювання гідності особистості.
Розвиток скульптури епохи класики дає можливість простежити наростання інтересу до внутрішнього світу особистості, її почуттів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методичні вказівки. "
 1. Тема 18. Розслідування злочинів проти життя і здоров'я (вбивства, заподіяння шкоди здоров'ю).
  Методичні вказівки в схемах). М., 1983. Керівництво з розслідування вбивств. М., Інститут прокуратури СРСР, 1977. Селіванов Н.А., Соя-Серко А.А. розслідування вбивств. М., 1994. Встановлення осіб, які вчинили вбивства, пов'язані із заволодінням особистим майном громадян в житлових приміщеннях. М., 1990. Шиканемо В.І. Комплексна експертиза та її застосування при розслідуванні вбивств. Іркутськ,
 2. Тема 23. Розслідування посадових злочинів.
  Вказівки. Л., 1988. Дулов А.В. Основи розслідування злочинів, скоєних посадовими особами. Мінськ, 1985. Камінський М. К. Розслідування хабарництво. Горький, 1978. Степанов В.В. Розслідування хабарництва. Саратов, 1966. Хілобок М.П. Розслідування посадових злочинів / Под ред. Г.Г. Зуйкова. М.,
 3. 1. Поняття і зміст договору продажу підприємства
  методичних вказівок М, 1995 4 Основні критерії (система показників) діяльності економічних суб'єктів, за якими їх бухгалтерська (фінансова) звітність підлягає обов'язковій щорічній аудиторській перевірці, затверджені Урядом РФ (см постанова Уряду РФ від 7 грудня 1994 р № 1355 / / СЗРФ 1994 № 33 Ст 3451) 1. по-друге, перевірка законності здійснених господарських операцій1.
 4. 3. Висновок та оформлення договору оренди підприємства
  методичних вказівок 3 Основні критерії (система показників) діяльності економічних суб'єктів, за якими їх бухгалтерська (фінансова) звітність підлягає обов'язковій щорічній аудиторській перевірці, затверджені постановою Уряду РФ від 7 грудня 1994 г № 1355 (СЗРФ 1994 № 33 Ст 3451) 4 См п 5 Тимчасових правил аудиторської діяльності в Російській Федерації, затверджених Указом
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  методично досить обмежене, зійшло майже нанівець, і зараз не чутно, щоб десь проводилися великі правові соціологічні дослідження, до тому числі з вивчення ефективності дії права. А потреба - і велика в них мається на новому витку історії Росії. Низька якість багатьох законів, прийнятих Федеральними Зборами, законодавчими органами суб'єктів федерації, і пояснюється в тому
 6. 8.3. Комплексна оцінка управлінської праці (Коута)
  методичним вказівкам бального методу, викладеним у попередньому параграфі в табличній формі. У табл. 5 наведено приклад розрахунку по плановому відділу підприємства. З розрахунку видно, що плановий відділ сприяв виконанню 6 приватних показників, закріплених за ним, в т. ч. таких важливих, як балансовий прибуток, обсяг товарної продукції, продуктивність праці, витрати на управління,
 7. Методичні вказівки
  Кінець IX - X століття в історії Стародавньої Русі характеризувався цілою низкою процесів безпосередньо пов'язаних з формуванням території Давньоруської держави: підпорядкуванням Рюриковичам східнослов'янських племінних союзів та інших в етнічному плані племен; встановленням данніческіх відносин з їх населенням і ймовірно повним підпорядкуванням, аж до фізичного знищення, як, наприклад, у Києві чи Полоцьку
 8. Методичні вказівки
  Правління Володимира Святославовича у Вітчизняній історіографії традиційно вважається переломним від політики перших російських князів до часу розквіту Київської Русі. Вивчення теми передбачає, перш за все, ознайомлення з ПВЛ. У рамках теми розбираються ємні і не прості питання не завжди мають однозначні відповіді. У значній мірі їх аналізу сприятимуть питання в кінці кожної
 9. Методичні вказівки
  Епоха Ярослава Мудрого - час економічної та політичної розквіту Київської Русі, становлення феодальних відносин. Перші чотири питання даної теми припускають ознайомлення з ПВЛ і спеціальною літературою. Для розкриття п'ятого питання необхідно буде ознайомитися з роботою М.Н. Тихомирова - Посібник з вивчення Руської Правди. При підготовці шостого питання небхідно мати на увазі, що
 10. Методичні вказівки
  У 1073 році почалася нова міжусобна боротьба за владу на Русі, по суті тривала з різним ступенем запеклості аж до початку XII століття, коли в 1113 році до влади в Києві прийшов Володимир Мономах. Боротьба між синами, а потім і внуками Ярослава змусила змінити порядок спадкування на Русі. Перерозподіл доль призвело до необхідності проведення князівських з'їздів. Загальна
© 2014-2022  ibib.ltd.ua