Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

МУЛЬТИФАКТОРІАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, АБО ХВОРОБИ ЗІ СПАДКОВОЮ СХИЛЬНІСТЮ

Ця група хвороб відрізняється від генних хвороб тим, що для свого прояву потребує дії факторів зовнішнього середовища. Серед них також розрізняють моногенні, при яких спадкова схильність обумовлена одним патологічно зміненим геном, і полігенні. Останні визначаються багатьма генами, які в нормальному стані, але при певній взаємодії між собою і з факторами середовища створюють схильність до появи захворювання. Вони називаються мул'тіфакто- ріального захворюваннями (МФЗ).

Захворювання моногенні з спадковою схильністю щодо нечисленні. До них можна застосувати метод менделев- ського генетичного аналізу. З огляду на важливу роль середовища в їх прояві, вони розглядаються як спадково обумовлені патологічні реакції на дію різних зовнішніх факторів (лікарських препаратів, харчових добавок, фізичних і біологічних агентів), в основі яких лежить спадкова недостатність деяких ферментів.

До таких реакцій можуть бути віднесені спадково обумовлена непереносимість сульфаніламідних препаратів, що виявляється в гемолизе еритроцитів, підвищення температури при застосуванні загальних анестезуючих засобів.

У людини описана мутація, яка обумовлює патологічну реакцію на забруднення атмосфери, яка проявляється в ранньому розвитку емфіземи легенів (у віці 30-40 років). У генетично чутливих індивідів небажані реакції можуть викликати деякі компоненти їжі і харчові добавки. Відома непереносимість у ряду людей молочного цукру-лактози. Гени непереносимості лактози широко поширені серед азіатського населення (до 95-100%) і серед американських негрів і індіанців (до 70-75%). У деяких людей спостерігається непереносимість до вживаним в їжу кінським бобам, що викликає у них гемоліз. Ряд осіб не переносить жирної їжі і в ранньому віці страждає атеросклерозом, що підвищує ризик розвитку інфаркту міокарда. У деяких людей вживання в їжу сиру і шоколаду провокує мігрень. Відзначено специфічні реакції людей на алкоголь. Консерванти і харчові барвники у деяких людей не піддаються нормальному засвоєнню, що також проявляється в непереносимості цих компонентів їжі.

Поряд з хімічними агентами у людей відзначається успадковується патологічна реакція на фізичні фактори (тепло, холод, сонячне світло) і фактори біологічної природи (вірусні, бактеріальні, грибкові інфекції, вакцини). Іноді відзначається спадкова стійкість до дії біологічних агентів. Наприклад гетерозиготи HbA HbS стійкі до зараження збудником тропічної малярії.

До хвороб зі спадковою схильністю, зумовленої багатьма генетичними і середовищні фактори, відносяться такі захворювання, як псоріаз, цукровий діабет, шизофренія. Цим захворюванням властивий сімейний характер, і участь спадкових факторів в їх виникненні не викликає сумнівів. Однак генетична природа схильності до багатьох з них поки не розшифрована.

Нерідко схильність до ряду захворювань спостерігається у людей з певним поєднанням різних генів. Так, у людей з II (А) групою крові частіше спостерігається рак шлунка і кишечника, матки, яєчників і молочної залози, а також пернициозная анемія, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, холецистит, жовчнокам'яна хвороба, ревматизм, а сифіліс протікає легше, ніж у людей з іншими групами крові. У людей з I (0) групою крові частіше зустрічається виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Встановлення за допомогою різних методів генетичних досліджень точного діагнозу захворювання, з'ясування ролі спадковості і середовища в його розвитку, визначення типу успадкування в разі спадкових хвороб дають можливість лікарю розробляти методи лікування і профілактики цих захворювань в наступних поколіннях.

 1. Нервово-гуморальна регуляція кровотворення - вікова фізіологія і психофізіологія
  Великим російським клініцистом С. П. Боткіним було піднято питання про провідну роль нервової системи в регуляції кровотворення. їм описані випадки раптового розвитку анемії після психічного потрясіння. У лабораторії С. П. Боткіна в 1883 р було показано, що при подразненні нервів, що йдуть
 2. Нервові волокна - цитологія, гістологія і ембріологія
  Нервові волокна утворені відростками нейронів і оточені клітинами олігодендроглії. У складі нервового волокна розташовані в центрі відростки (дендрити, або нейрити) називають осьовими циліндрами. Відповідно до складу нервових волокон і структурними особливостями розрізняють безміеліновие і
 3. Нервова тканина, розвиток нервової тканини - цитологія, гістологія і ембріологія
  Нервова тканина утворена клітинами двох типів: нейронами (нейроцитами) і нейроглії. Нейрони приймають, аналізують, синтезують і передають сигнали від органів почуттів і чутливих структур на рухові освіти, найчастіше на м'язові волокна, а також на епітеліальні, секреторні, ендокринні та інші
 4. Нерозходження х-хромосом у людини - генетика в 2 Ч. Частина 1
  У ряду тварин різних видів і людини виявлено патологію за статевими хромосомами. Основна причина таких аномалій - нерасхождение статевих хромосом в процесі мітозу дробиться зиготи і нерасхождение статевих хромосом в бластомери на ранніх етапах розвитку особини. Нерасхожденіе статевих хромосом
 5. Некроз пульпи (гангрена пульпи) - стоматологія. Ендодонтія
  Некроз (гангрену) пульпи характеризують скарги пацієнтів на гнильний запах з зуба, зміна кольору зуба. При гангрени пульпи змішана мікрофлора представлена в основному анаеробами - веретенообразной паличкою і спірохетами. Скарги на тягнуть, тривалі, розпираючий біль при дії температурних подразників,
 6. Найбільш поширені грижі живота - факультетська хірургія
  Пахові грижі. Пахова грижа - це виходження з черевної порожнини внутрішніх органів із покриває їх парієтальної очеревиною через паховий канал (вище пахової зв'язки). Пахова область має форму прямокутного трикутника. Нижня межа її - пахова (пупартова) зв'язка. Лінія, що з'єднує передні верхні
 7. Наднирники - фізіологія людини і тварин
  наднирники являють собою невеликі парні залози, розташовані на верхніх полюсах нирок і мають масу від 5 до 7 г (рис. 2.7, а). Мал. 2.7. Розташування наднирників в організмі людини ( а ), Кора і мозкова речовина (Б) і зони кори надниркових залоз (в) У складі кожного наднирника виділяють два
 8. Мутагенез і канцерогенез - генетика
  Сучасні уявлення про причини злоякісної трансформації клітин - перетворення їх на ракові - засновані на двох групах фактів. Перша з них - існування онкогенних вірусів, або ретровірусів, містять РНК в якості генетичного матеріалу, ДНК-копії яких можуть вбудовуватися в геном инфицируемой клітини
© 2014-2022  ibib.ltd.ua