Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008 - перейти до змісту підручника

СПАДКОВЕ ПРАВО

Тема 21. Спадкування власності громадян

Поняття і значення спадкування. Спадкове спадкоємство і його види. Підстави спадкування.

Поняття і склад спадщини. Спадкова маса. Об'єкти спадкового спадкоємства. Особливості спадкування окремих видів майна.

Відкриття спадщини. Суб'єкти спадкового спадкоємства.

Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Форма заповіту.

Оформлення заповідальнихрозпоряджень банківськими вкладами. Таємниця заповіту.

Зміст заповіту. Заповідальний відмову. Зміна і скасування заповіту. Виконання заповіту. Спадкоємці за заповітом. Поняття, зміст і суб'єкти права на обов'язкову частку.

Спадкування за законом. Спадкоємці за законом, порядок їх закликання до спадкоємства. Частки спадкоємців за законом в спадковій масі. Спадкування за правом представлення.

Спадкування виморочність майна.

Прийняття спадщини. Способи та термін прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. Оформлення спадкових прав. Правові наслідки прийняття спадщини. Відповідальність спадкоємця по боргах спадкодавця. Розділ спадкового майна. Відмова від спадщини, його оформлення і правові наслідки. Охорона спадкового майна і управління ним.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СПАДКОВЕ ПРАВО "
 1. 3. Поняття і система цивільного законодавства.
  Спадкове право, - то тепер ні тієї, ні іншої системи в чистому вигляді не існує. Хоча деякі цивільні кодекси, склепіння, уложення і пр. і побудовані за інституційною (цивільний кодекс Франції) або пандектній системі (Німецьке цивільне укладення), але система (структура цивільного, приватного права, як галузі) виглядає складніше. Говорячи про систему цивільного права України, слід
 2. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Спадкового права (розділ VII) можна назвати: встановлення черг спадкування за законом з рівністю часток спадкоємців всередині черги (ст. ст. 529, 530); визначення порядку спадкування непрацездатними утриманцями, усиновленими і усиновителями (ст . ст. 531, 532); розширення права розпорядження майном шляхом заповіту з обмеженням його тільки застереженням про право на обов'язкову частку
 3. 7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
  Право є однією з профілюючих дисциплін юридичного циклу, обов'язковою для вивчення студентами-юристами незалежно від типу ВНЗ, факультету, спеціалізації тощо Предметом цієї навчальної дисципліни є цивільне право в усіх трьох названих вище проявах: як галузь, як система законодавства, як наука. Завдання її полягає в придбанні студентами-юристами суми знань про
 4. 74. Момент виникнення права власності у набувача.
  Право набувача грунтується на праві відчужувача. Такими способами є: придбання майна за договором та у порядку спадкування. 1) Договір, як узгоджене волевиявлення, является3 підставою виникнення права власності в тих випадках, коли в ньому присутній намір передачі такого-права від відчужувача до набувача. Це може бути купівля-продаж, дарування, міна тощо
 5. 8. Поняття, сутність і система цивільного права.
  Спадкове право). У ЦК містяться наступні розділи: загальні положення, право власності та ін речові права, обов'язкове право, право на рез інтелектуальної діяльності, спадкове право, міжнародне приватне право. Джерела ГП (або гражд зак-во) - це сис-ма нормативних актів, що містять норми
 6. § 4. Система цивільного права
  спадкові відносини. Відповідно до цього всередині цивільного права можна виділити шість підгалузей: право власності та інші речові права, зобов'язальне право, особисті немайнові права, право на результати творчої діяльності, сімейне право, спадкове право. Кожна із зазначених вище підгалузей також має свій предмет і метод правового регулювання. Так, в предмет
 7. § 1. Цивільне законодавство та його система
  спадкове право та міжнародне приватне право, тобто на відносини з іноземним елементом, ще не прийнята. Структура частини першої та частини другої ЦК спирається на об'єктивно існуючу систему цивільного права. Разом з тим між системою цивільного права і структурою ГК є деякі розбіжності, зумовлені як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами. ГК як галузевий
 8. § 1. Основні цивільно-правові системи сучасності
  спадкове право; 3) правозастосовчу практику, не тільки судову, але також конституційну, адміністративну та інш.; 4) доктрину як сукупність існуючих поглядів на право і практику його застосування. Кожен з цих компонентів пов'язаний з іншими, і всі вони в сукупності дозволяють відмежовувати одну правову систему від іншої. Однак аналіз окремих правових систем цілком
 9. § 2. Континентальна система
  спадкового права ("Особлива частина"). Німецька система також у подальшому була модернізована. Пандектній система при її створенні в юрвдіко-технічному сенсі була вище інституційної. Досить вказати на такий використовуваний нею прийом, як поділ Загальної та Особливої частин. Проте надалі інституційна та пандектній системи розвивалися і зближувалися, і зараз вже важко говорити про
 10. § 3. Англо-американська система
  право (common law) Великобританії, що народилося в результаті діяльності королівських судів, рішення яких визнавалися мають обов'язкову силу для нижчих судів. Шляхом прийняття нових судових рішень забезпечувався розвиток спочатку загального права, а потім, коли воно зупинилося у своєму розвитку, права справедливості (equity), яке склалося в результаті діяльності суду канцлера. Цей
 11. Місце речових прав у системі законодавства і курсу цивільного права.
  Спадкового права. Нарешті, право члена кооперативу на кооперативну квартиру до її викупу і права членів сім'ї власника житлового приміщення розглядаються в розділі, присвяченому житловим правовідносин. Що ж до місця глави, спеціально присвяченій обмеженим речовим правам, то вона замикає вивчення матеріально-правових інститутів, що входять до складу речового права. Відповідно
 12. § 3. Сервітути
  спадкове право передбачає такий особистий сервітут, як право довічного проживання в чужому будинку (habitatio), який може бути встановлений в силу заповідального відмови (легата). У зв'язку з визнанням права приватної власності на землю і залученням її в цивільний оборот система сервітутів буде ставати все більш розгалуженою. Уже й зараз на грунті відносин сусідства виникає
 13. § 2. Принципи цивільного права
  спадкове право, зобов'язальне право. Недоторканність власності передбачає вибір таких механізмів виникнення, здійснення і припинення права власності, за допомогою яких, по-перше, забезпечується недоторканність інтересів інших власників, по-друге, забезпечується відновлення права власності, якщо воно було порушено. Принцип свободи договору - це
 14. § 3. Структура галузі цивільного права. Функції цивільного права
  спадкове право, що визначає зміст і порядок універсального правонаступництва, пов'язаного зі смертю громадянина. З огляду структури громадянського права видно, що інститути та підгалузі в ній виділяються або за предметним, або за функціонально-службовому критерієм. Характер предмета регулювання обумовлює формування таких підгалузей та інститутів, як підгалузь права
© 2014-2022  ibib.ltd.ua