Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення


Необхідність запровадження в КПК такого поняття було зумовлено тим, що після скасування в 2001 р. стадії перегляду судових рішень у порядку нагляду виникла потреба якось реагувати на судові помилки, в тому числі ті, що сталися через ігнорування доказів, які є в справі, помилкову їх оцінку, неправильне застосування норм матеріального (кримінального) закону.
Оскільки засуджений не винен у тому, що посадові особи державних органів помилились, то законодавець встановив правило, згідно з яким не допускається перегляд судових рішень з цих підстав з метою:
застосувати закон про більш тяжкий злочин;
збільшити обсяг обвинувачення;
чи з інших підстав погіршити становище засудженого;а також перегляд:
виправдувального вироку;
- ухвали чи постанови суду про закриття справи (з будь-якихпідстав)
Особливості характеристики стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження зумовлено підставою, за якою переглядають рішення.
2.1. Завдання стадії
1. Встановлення нововиявлених обставин і фактів неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.
Виявлення у зв'язку з цим помилок, допущених судами підчас розгляду і вирішення справ судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
Вжиття передбачених законом заходів до усунення виявленихпомилок шляхом скасування судових рішень, які набрали чинності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення"
 1. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ'
  неправильним застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, які суттєво вплинули на правильність переглядуваного судового рішення. У кримінальному процесі немає такої судової інстанції, рішення якої могли б бути остаточними і не могли переглядатися в порядку виключного провадження. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження - це
 2. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які суттєво вплинули на правильність судового рішення (питання права). Нововиявлені обставини - це юридичні факти (обставини), які існували під час досудового провадження і судового розгляду кримінальної справи, але не дістали відображення в матеріалах справи, через що вони залишились
 3. 2.2. Учасники стадії
  неправильним застосуванням кримінального закону або істотнимпорушенням вимог кримінально-процесуального закону, які суттєвовплинули на правильність судового рішення. 2. Прокурор.Прокурор району (міста): а) приймає заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами; б) розслідує нововиявлені обставини або доручає це органамдосудового слідства; в) за результатами розслідування
 4. 2.4. Етапи стадії
  неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які суттєво вплинули на правильність судового рішення, то стадія має такі етапи. I. Досудовий етап (порушення питання про перегляд судового рішення). Змістом цього етапу є подання до касаційного суду клопотання: засудженим, його захисником чи законним представником, прокурором, який брав
 5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  застосуванням заходів адміністративної відповідальності фізичних і юридичних осіб. Таким чином, з огляду на зміст предмету адміністративного права слід визначити його як галузь права (систему правових норм), яка регулює суспільні відносини у зв'язку з реалізацією: 1) виконавчої влади у сфері функціонування держави та місце вого самоврядування; 2) делегованих державою функцій і
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  застосування цих санкцій. Окремі правові акти, що визначають адміністративно-правовий статус громадян, не відповідають вимогам Конституції України, потребують нової редакції або внесення значних змін і доповнень. В них ще не завжди враховується принцип "громадянину дозволено все, що прямо не заборонено законом" і навпаки, органи держави та посадові особи діють тільки в межах прямо дозволеного
 7. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових до-казів, ню потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення. Ці обставини мають існувати на момент винесення відповідного судового рішення, про їх недо-стовірність не повинні знати заявник або суд. Крім тою, вони мають тягнути за собою винесення у справі неправильного рішення чи
 8. Принцип законності.
  неправильне застосування кримінального закону (ст. 371 КПК) є підставами до скасування або зміни вироку. 4. Винятків із цього принципу
 9. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  застосування статті кримінального закону з більш тяжкою санкцією і не пов'язана з істотною зміною обвинувачення за фактичними обставинами, прокурор або його заступник складає постанову, в якій зазначає зміни, що вносяться до обвинувального висновку); - допущено порушення під час порушення справи, провадженнядізнання або досудового слідства таких вимог кримінально-процесуального закону, без
 10. 2.4. Етапи стадії
  застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування". Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ (узагальнення Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України) // Вісник Верховного Суду України. -2004. - № 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994