Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Принцип законності.


Принцип законності - це конституційно-правове положення,згідно з яким всі учасники кримінального процесу повинні виконувати приписи норм кримінально-процесуального та інших галузейправа.
Стаття 58 та п. 1 ч. З ст. 129 Конституції України, статті 2, 5,15 КПК.
Зміст принципу законності в кримінальному процесі визначається такими положеннями:
усі учасники кримінального процесу зобов'язані дотримуватися приписів законів, а для державних органів і їх посадових осіб дієпринцип "дозволено тільки те, що передбачено законом";
у разі конкуренції закону і відомчих нормативно-правовихактів, якими регламентується порядок провадження у кримінальнихсправах, підлягає застосуванню закон";
у разі конкуренції конституційних норм і норм інших законівслід застосовувати норми Конституції України, як такі, що маютьнайвищу юридичну силу;
правильне застосування закону є завданням кримінальногопроцесу (ст. 2 КПК);
будь-яке порушення закону має бути усунено;
учасники кримінального процесу, винні у порушенні закону,мають обов'язково понести за це юридичну відповідальність;
Характеристику принципів всіх класифікаційних груп буде проведено за такою схемою:
визначення (формулювання) принципу;
статті законів, в яких його відображено;
положення, що становлять його зміст;
винятки із принципу.
Під час характеристики принципів буде вказано тільки цифру, під якою той чи інший елемент характеристики є в переліку.
Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно законами визначаються судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, основи організації та Діяльності адвокатури.
ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше, якна підставах і в порядку, встановлених законом (ст. 5 КПК);
ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, атакож підданий кримінальному покаранню інакше як за вирокомсуду й відповідно до закону (ч. 2 ст. 15 КПК);
- істотне порушення кримінально-процесуального закону(ст. 370 КПК) та неправильне застосування кримінального закону (ст. 371 КПК) є підставами до скасування або зміни вироку.
4. Винятків із цього принципу немає*.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Принцип законності."
 1. Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві
  принципами: законності, гласності, об'єктивної істини, демократизму, рівності всіх перед законом, економічності, оперативності, доцільності та ін. В дисциплінарному провадженні виділяють наступні стадії: порушення дисциплінарного провадження; дисциплінарне розслідування; розгляд дисциплінарної справи і винесення рішення; виконання прийнятого рішення; перегляд рішення за скаргою; перегляд рішення
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  принципу формально-декларованого "демократичного", а насправді - цілком "бюрократичного" - централізму в побудові системи і діяльності органів виконавчої влади. В умовах невиправдано високої централізації державного управління головним показником роботи є не якісне виконання органом чи посадовою особою нормативно визначеної компетенції, 257 функцій та повноважень, а механічне відтворення
 3. 5. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  принципів нотаріального права входять принципи законності, обґрунтованості нотаріальних актів, сприяння громадянам та організаціям у здійсненні їхніх прав і законних інтересів, національної мови, додержання таємниці вчинення нотаріальних дій. Принцип законності. Вчиняючи нотаріальні дії, нотаріус зобов'язаний точно дотримуватися законів. У конкретнішому розумінні це означає, що нотаріус у своїй
 4. 6. Конституційні принципи цивільного процесуального права.
  принципи: здійснення правосуддя виключно судами (ст. 124); принцип територіальності (ст. 125); участь народу в здійсненні правосуддя (ст. 124). Цей принцип не реалізований у цивільному процесуальному праві, оскільки розгляд цивільних справ здійснюється професійними суддями; виборність і призначуваність суддів (ст. 128). Вперше на посаду професійного судді (на 5 років) призначає Президент України.
 5. 42. Поняття та види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права.
  принципу законності у цивільному процесі с встановлення санкцій, тобто нсіативних наслідків невиконання чи неналежного виконання обов'язків учасниками цивільного процесу. Відповідальність за порушення норм цивільного процесуального права маг ряд функцій: каральну, тобто покарання винної особи за невчинення дії, яку вона повинна була вчинити, чи навпаки, за вчинення дії, яку особі було
 6. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
  принципи): 1) принцип законності використання науково-технічного засобу; 2) принцип етичності застосування науково-технічного засобу; 3) принцип науковості; 4) принцип безпеки науково-технічного засобу; 5) принцип цілісності об'єктів у незмінному вигляді; 6) принцип ефективності використання науково-технічного засобу. Використання криміналістичної техніки є припустимим, якщо при цьому не
 7. Значення принципів кримінально-процесуального права
  принципи кримінального процесу тісно пов'язані між собою, взаємно обумовлюють один одного, а тому утворюють систему. Своєю чергою, в цій системі можна виокремити принципи, що мають однакові ознаки. В процесуальній літературі залежно від певних ознак принципи кримінально-процесуального права поділяють на кілька груп. За юридичною силою джерела, в якому їх закріплено: - конституційні - в
 8. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
  принципах, які мають таку саму мету, що й право, забезпечують шляхи розвитку цієї галузі. З розвитком суспільства розвиваються і принципи цивільного процесуального права, вдосконалюючись з урахуванням потреб політичних і соціально-економічних перетворень, подальшого забезпечення гарантій захисту суб'єктивних прав та інтересів. Значення принципів зумовлюється їх впливом на нормотворчу діяльність,
 9. Виклик до суду
  принципом об'єднання близьких за змістом та логічно пов'язаних тем у блоки. 1 блок (модуль) - теми 1-13. Контроль знань здійснюється у формі - усних відповідей на запитання та вирішення практичних завдань; - виконання самостійних письмових робіт. 2 блок (модуль) - теми 14-24. Контроль знань здійснюється у формі виконання самостійних письмових робіт. Виконання завдань блочного контролю знань
 10. 2. Система антимонопольних органів і їх компетенція.
  принципах: законності; гласності; захисту прав суб'єктів господарювання на засадах їх рівності перед законом та пріоритету прав споживачів. Антимонопольний комітет України, відповідно до статті 7 Закону України «Про антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 р.: контролює дотримання антимонопольного законодавства в процесі економічної концентрації, зокрема, при створенні,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua