Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Цитологія, гістологія і ембріологія
««   ЗМІСТ   »»

НЕЙРОГЛІЇ

Нейроглія - комплекс клітин (глиоцитов), що виконують опорну, розмежувальну, трофічну, секреторну і захисну функції.

У складі нейроглії розрізняють макроглія (епендима, астроглії, олігодендроглії) і мікроглію (рис. 52).

Макроглія формується в нервовій трубці з спонгіоблас- тов одночасно з нейронами, що розвиваються з нейроблас- тов.

Епендіма виникає раніше інших різновидів макрогліі і найбільш розвинена у нижчих хребетних. У вищих хребетних епендима розвинена на ранніх стадіях ембріонального розвитку; в постембріональний період вона вистилає порожнини центральної нервової системи: шлуночки головного мозку і спинно

Клітини нейроглії (по A. W. Ham, D. Н. Cormack)

Мал. 52. Клітини нейроглії (по A. W. Ham, D. Н. Cormack):

а - епендима шлуночків мозку; б - плазмовий астроцит; в - волокнистий а стропи; г - олігодендрогліопіти; д - гліальні макрофаги

мозкової канал. Призматичні клітини епендими на звернених в порожнині полюсах містять вії, на протилежних полюсах є довгі відростки, які перетинають в радіальному напрямку всю нервову трубку. Вії беруть участь в секреторною функції, виділяючи в порожнині шлуночків головного мозку і спинномозкового каналу різні активні речовини. Довгі відростки клітин епендими утворюють підтримує остов органів нервової системи.

астроглії представлена клітинами - астроцитами, мають безліч відростків. По довжині відростків розрізняють коротколучістие (протоплазматичні) і дліннолучістие (волокнисті) астроцити, перші локалізовані в сірій речовині, другі - в білій речовині центральної нервової системи.

Коротколучістие (плазматичні) астроцити мають численні короткі розгалужені відростки. У складі сірої речовини плазматичні астроцити виконують розмежувальну функцію і беруть участь в обміні речовин.

Дліннолучістие (волокнисті) астроцити мають 30 ... 40 тонких довгих відростків. У складі білої речовини волокнисті астроцити на кровоносних судинах і поверхні мозку формують розмежувальні мембрани, утворюють підтримує апарат центральної нервової системи.

олігодендроглії представлена клітинами з нечисленними відростками (від лат. oligos - мало, dcndron - дерево). У центральній і периферичної нервових системах клітини олігодендроглії оточують тіла нейронів. Леммоціти, або клітини Шванна, входять до складу оболонок нервових волокон і нервових закінчень.

Мікроглія (гліальні макрофаги) - система макрофагів сірої і білої речовин центральної нервової системи. Мікроглія розвивається з мезенхіми, форма клітин отростчатая і непостійна відповідно зі здатністю клітин до амебоидному переміщенню. Мікрогліоціти з невеликими відростками виконують захисну функцію.

 1. Обмін речовин в клітині - вікова анатомія і фізіологія
  У живій клітині безперервно йдуть метаболічні (від грец. metabole - перетворення), т. е. обмінні процеси - біологічний синтез і розпад речовин. З простих низькомолекулярних речовин, що утворилися в результаті розщеплення (гідролізу) надійшли з їжею білків, жирів і вуглеводів, за допомогою
 2. Обмін речовин і енергії в клітині. Клітинний цикл. Поняття про тканини, обмін речовин і енергії в клітині - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати типи клітинного обміну речовин; механізми синтезу білка і роль нуклеїнових кислот в цих процесах; механізми клітинного ділення; основні тканини організму людини; основи організації живих систем, необхідні для вивчення пристрою і
 3. Обмін ліпідів, перетравлювання і всмоктування ліпідів їжі, переварювання триацилгліцеролів - біохімія частина 2.
  Ліпіди є важливою складовою частиною харчових речовин. Залежно від віку, фізичного навантаження, кліматичних умов потреба в них становить від 70 до 100 г на добу. Значення жирів для нормального функціонування організму визначається нс тільки їх високу енергетичну цінність. Як зазначалося раніше
 4. Обмін енергії - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Зростаючий організм характеризується інтенсивним поглинанням кисню і виділенням вуглекислого газу, що свідчить про великий інтенсивності протікають обмінних процесів. Діти дошкільного віку споживають від 6,1 см 3 кисню на 1 кг маси тіла, підлітки 14-15 років 7,5 см 3 , дорослі - 3,7 см 3
 5. Нюховий аналізатор - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  У тварин сприйняття різних хімічних речовин, що знаходяться в навколишньому середовищі, здійснюється за допомогою двох хімічних аналізаторів: нюхового і смакового. Нюховий аналізатор є дистантних аналізатором, т. Е. Сприймає хімічні речовини, джерело яких знаходиться на відстані (іноді досить
 6. Нуклеїнові кислоти. Хімічний склад, структура, функції, загальна характеристика - біохімія
  Нуклеїнові кислоти являють собою високомолекулярні лінійні гетерополімери з молекулярної масою від 250 до 1,2 - 10 5 kDa. Мономірні ланками нуклеїнових кислот є нуклеотиди - складні органічні молекули, що складаються з азотистих основ, залишку пентози (ри- бози або дезоксирибози) і фосфорної
 7. Ноцицептивна система, поняття болю і ноцицепції - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати види і характеристики больових відчуттів; структури головного мозку, що беруть участь у передачі та контролі за передачею больових відчуттів; механізми і структури антиноцицептивної системи; вміти пояснювати принципи роботи «ворітної
 8. Нейрони і синапси - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  В основі сучасного уявлення про структуру та функції ЦНС лежить нейронна теорія. Нервова система побудована з двох типів клітин: нервових і гліальних, причому число останніх в 8 ... 9 разів перевищує число нервових. Однак саме нейрони забезпечують все різноманіття процесів, пов'язаних з передачею
© 2014-2022  ibib.ltd.ua