Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Незалежний (аудиторський) контроль


(як різновид зовнішнього контролю) здійснюється на договірних платних засадах під час перевірки достовірності звітних даних, балансів і водночас надає консультаційні послуги з питань обліку, фінансів, економіки тощо. Такий контроль призначений здебільшого для об'єктів недержавного сектору економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Незалежний (аудиторський) контроль"
 1. § 2. Види контролю та система правоохоронних та правозастосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання
  незалежні від нього органи господарського контролю. Відповідно, внутрішнім контролем є контроль у межах однієї організації або галузі силами їх структурних підрозділів і штатних працівників. Внутрішній (внутрішньогосподарський) контроль слід розглядати у двох напрямах: галузевий (за радянських часів його називали відомчим) і контроль власника. Своєю чергою, галузевий контроль здійснюється на
 2. 79. Функції фінансів
  незалежними аудиторськими фірмами. Суспільний контроль - це контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави. Існують другорядні функції, які теж показують, яким чином реалізується суспільне призначення фінансів. Функція ефективності припускає встановлення державою таких податків та пільг, які регулюють Ірошовий обіг і систему кредитування, сприяє пожвавленню ділової активності,
 3. 54.Регулювання перевірок діяльності суб'єктів господарювання.
  незалежними особами (аудиторами), аудиторськими організаціями, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського
 4. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  незалежно від джерела їх походження. Ця виручка підлягає обов'язковому та повному зарахуванню на спеціальні розподільчі рахунки, що відкриваються й ведуться у комерційних банках України, які мають ліцензію Національного банку України. У разі здійснення зовнішньоекономічних операцій, що не передбачають сплату в грошовій формі (бартер, різні взаєморозрахунки, операції з давальницькою сировиною),
 5. Словник-довідник
  незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність. Господарське товариство - 1) підприємство або інший суб'єкт господарювання, створений юридичними особами та/або громадянами способом об'єднання їх майна й участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку; 2) юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між
 6. 5. Правове становище виробничого кооперативу.
  незалежних аудиторських перевірок діяльності кооперативу; вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними організаціями; делегує виконавчому директору кооперативу право на прийняття відповідних рішень з питань компетенції правління, якщо це передбачено статутом кооперативу; вирішує інші питання діяльності кооперативу. Правління очолює голова
 7. 1. Поняття, види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України; обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин; принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у: праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у
 8. 4.Облік цінних паперів емітованих банком
  контролю з боку комерційного банку та регіонального управління Національного банку за здійсненням уповноваженими банківськими установами зазначених операцій. Кошти, отримані філією банку за реалізовані акції за їх номінальною вартістю, зараховуються на рахунок 3641 (П) "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку" і перераховуються головному банку через рахунок 390
 9. Банки й банківська система.
  незалежний у своїй дiяльностi, але пiдзвiтний Державній Думі . Це необхiдна умова ефективній дiяльностi ЦБ по пiдтримцi грошовокредитне й валютної стабiльностi, оскiльки мета ЦБ (стабiльнiсть у грошово-кредитнiй сферi) нерiдко вступають у протирiччя з короткостроковими полiтичними цiлями уряду. Це важливо для обмеження можливостi уряду використати ресурси ЦБ для покриття дефіциту бюджету.
 10. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  незалежно від джерела фінансування цих (витрат) виплат. Суми коштів, нарахорваних за щорічні й додаткові відпустки, включаються у фонд оплати праці звітного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки в звітному місяці. Суми, що випадають на дні відпустки в наступному місяці - у фонд оплати праці наступного місяця. При натуральній формі оплати праці і забезпеченні соціальної допомоги
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи