Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 6. Обіг акцій

Звернення акцій здійснюється на вторинному ринку. У т о-

ричном и і ринок акцій являє собою всю сукупність

актів купівлі-продажу юридичними та фізичними особами, в тому

числі за посередництва інвестиційних інститутів, акцій після

їх первинного розміщення. У свою чергу вторинний ринок акцій

складається з двох частин: біржового та позабіржового ("вуличного")

ринків. Співвідношення цих частин для різних країн різна.

У США, наприклад, вже давно обсяги торгівлі цінними паперами

на позабіржовому ринку зрівнялися з оборотом основної біржі

країни - Нью- Йоркській.

У XVII - XIX ст. угоди з цінними паперами укладалися

прямо на вулиці, на торгових ринках (звідси пішов вислів

"вуличний" ринок). Поступово з'явилися професійні посеред-

ники ринку цінних паперів - брокери. В епоху промислової

революції випуск цінних паперів і торгівля ними приймають настоль-

ко значні масштаби, що "вуличному" ринку з цим процесом

вже не впоратися. У Лондоні в 1773 р. в будівлі королівської

Міняльні відкрили організований ринок цінних паперів - фондову

біржу. У 60-х роках XIX в. в Німеччині з'явилися універсальні

інвестиційні банки, які взяли на себе весь комплекс посреднічес-

ких операцій з цінними паперами.

Відродження фондових бірж в Росії почалося в 1990 р. За

міру становлення товарних бірж при них відкривалися фондові

відділи. У листопаді 1990 р. була заснована Московська центральна

фондова біржа (МЦФБ).

Відповідно до російського законодавства фондова біржа

визначається як некомерційне акціонерне товариство. По "Поло-

жению про випуск та обіг цінних паперів і фондових біржах"

предметом діяльності фондової біржі є "забезпечення

необхідних умов нормального обігу цінних паперів, визна-

розподіл їх ринкових цін (цін, що відображають рівновагу між

попитом і пропозицією на цінні папери) і належне распрос-

траненіе інформації про них, підтримка високого рівня професії-

сіоналізма учасників ринку цінних паперів ". Цю діяльність

фондова біржа здійснює як виняткову. Членами фон-

довой біржі можуть бути тільки її акціонери. Відповідно до

Положенням фондова біржа повинна бути зареєстрована і по-

лучіть ліцензію на ведення біржової діяльності в Міністерстві

фінансів РФ.

Фондова біржа за погодженням з Міністерством фінансів

РФ встановлює правила допуску акцій до торгівлі на фондовій

біржі (лістингу), а також правила виключення акцій з торгівлі

на фондовій біржі (делістингу). Щоб потрапити в число компаній,

акції яких допущені до біржової торгівлі, компанія повинна

задовольняти виробленим членами біржі вимогам у ставлення-

нии обсягів продажів, розмірів одержуваного прибутку, числа акцио-

неров, ринкової вартості акцій, періодичності і характеру звіт-

ності і т.

д.

Використання МЦФБ методу лістингу викликало значний

відтік акцій з ринку. Так, оборот акцій знизився з 400 млн. рублів

за перші чотири місяці 1991-му до 18 млн. рублів за відповідними-

ющий час 1992 р. Велика кількість сумнівних акцій

вибуло з обороту біржі.

Одне з основних напрямків діяльності біржі - установ-

ня (котирование від французького "coter" - виставляння ціни,

буквально нумерувати ) цін на акції.

Специфічною особливістю розвитку фондових бірж на Заході

в 80-х - 90-х роках є те, що всередині себе вони починають

створювати додаткові (більш дрібні) вторинні ринки.

!! 230

Ці ринки, як правило, відрізняються від основних менш жорсткими

правилами звітності, розмірами активів і прибутковості, числом

акціонерів компаній, акції яких можуть прийматися до котирув-

ке. Внутрібіржевие ринок ^ дозволяє дрібним компаніям мати пос-

тоянную котирування акцій і тим самим привертати увагу ін-

Вестор.

У ряді країн (Англія, Швеція, Японія та ін), крім основ-

ного і вторинного ринків фондових бірж, діють також

треті - внутрібіржевие ринки. Особливість як другого, так і

третя ринку фондових бірж полягає в тому, що ні за обсягами

угод, ні за ринковою вартістю акцій вони не можуть конкуруючими-

вать з основними ринками фондових бірж.

Біржовий ринок вичерпується поняттям фондової біржі як

особливого, інституціального організованого ринку, на якому об-

ращаются цінні папери найбільш високої якості та операції на

якому здійснюють професійні учасники ринку цінних паперів.

Фондова біржа повинна забезпечити сталість і ліквідність

ринку цінних паперів, визначення цін, ринкової кон'юнктури.

Звернення акцій може здійснюватися і на позабіржовому

ринку. Багато компаній не можуть виходити на біржу, так як їх

акції не задовольняють жорстким вимогам лістингу. Але крім

того, в практиці західних країн деякі компанії, акції кото-

рих хоча і відповідають критеріям лістингу, все ж не котирують їх

на біржах, а вважають за краще використовувати позабіржовий ринок, пос-

Кольку, за їх оцінкою, більш розгалужена мережа позабіржового обо-

рота, що включає багатьох дилерів, вигідніше зайво жорсткою і

централізованої системи обігу на біржах. Таким чином, поза-

біржовий ринок служить більшою мірою місцем обігу акцій

початківців і невеликих компаній. Інформація про сформовані на

ньому цінах, про обсяги здійснених угод регулярно друкується

поряд з даними біржового обороту.

Основні дійові особи на фондовому ринку - брокери і

дилери. Брокери ведуть операції з акціями за рахунок і за дорученням

клієнтів, а дилери - від свого імені і за свій рахунок.

Умови здійснення угод, пов'язаних з обігом акцій на

російському фондовому ринку, встановлені "Положенням про випуск

та обіг цінних паперів і фондових біржах "та Інструкцією

Міністерства фінансів РФ" Про правила вчинення та реєстрації

угод з цінними паперами "від 6 липня 1992 р.

:

операція з купівлі-продажу акцій повинна бути належно офор-

мленія відповідно з єдиними правилами;

!! 231

при здійсненні угоди учасники ринку цінних паперів зобов'язані

надавати інвесторам (клієнтам) повну об'єктивну інформа-

цію про акції, що є предметом угоди, про ризики, пов'язані

з вкладенням в дану цінний папір, про її прибутковості, порядку і

строках одержання дивідендів, а також механізмі оподаткування

доходів по ній;

частка позикових коштів, що залучаються для покупки акцій, що не

може перевищувати 50% від загальної вартості акцій;

у разі придбання яких- або особою або групою осіб,

пов'язаних між собою угодою, або контролюючих имущес-

тво один одного, 15 або більше відсотків акцій якого-небудь емітента,

про угоду має бути повідомлено в Міністерство фінансів РФ в

п'ятиденний термін. Придбання 35 або більше відсотків акцій

-якого емітента або акцій, що забезпечують більше 50% голосів

акціонерів, однією юридичною особою або громадянином чи груп-

співай осіб, пов'язаних між собою угодою, або групою осіб,

контролюючих майно одне одного, вимагає попереднього

згоди Державного комітету з антимонопольної політики і

підтримці нових економічних структур. Дана вимога не

поширюється на засновників акціонерного товариства при його

установі, якщо його статутний капітал не перевищує 50 млн.

рублів;

угоди з акціями підлягають реєстрації;

вчинення угод з акціями з використанням КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ-

ної інформації забороняється;

особам, яким за родом своєї діяльності стала доступна

конфіденційна інформація, забороняється її розголошувати, викорис-

зовать в інвестиційних консультаціях і в цілях особистого інвес-

тирования;

за недотримання правил здійснення угод з акціями та їх

реєстрації, професійні учасники ринку цінних паперів можуть

бути позбавлені кваліфікаційних атестатів, а інвестиційні ін-

ститутов - ліцензій на право здійснення діяльності в якості

інвестиційних інститутів.

Найважливіша риса вторинного ринку - ліквідність цінних

паперів, тобто можливість успішної і великої торгівлі, здатність

поглинати значні обсяги цінних паперів у короткий час при

невеликих коливаннях курсів і при низьких витратах на реалі-

цію, а також суворе дотримання правил здійснення та реєстрації

угод з цінними паперами.

!! 232

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 6. Звернення акцій"
 1. Стаття 8. Акції
  акцій. Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25% статутного капіталу товариства. 8.2. Усі акції товариства є іменними. 8.3. Номінальна вартість всіх звичайних акцій повинна бути однаковою. 8.4. Кількість і номінальна вартість розміщених товариством акцій становить: - ___ звичайних акцій номінальною вартістю ___ руб. кожна, загальною
 2. Стаття 26. Перелік питань, рішення по яких приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів учасників загальних зборів акціонерів
  акцій, що приймають участь у зборах, за винятком випадків, коли приймаються рішення з наступних питань: 1) внесення змін та доповнень до статуту товариства або затвердження статуту в новій редакції; 2) реорганізація товариства; 3) ліквідація товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів; 4) визначення граничного
 3. Стаття 9. Права акціонерів
  акцій можуть брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, мають право на отримання дивідендів, а у разі ліквідації товариства - право на отримання частини його майна. 9.3. Привілейовані акції суспільства одного типу надають акціонерам - їх власникам однаковий обсяг прав, мають однакову номінальну вартість. Власники привілейованих
 4. Стаття 24. Компетенція загальних зборів акціонерів
  акцій; 6) збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; 7) зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій, придбання товариством частини акцій з метою скорочення їх загальної кількості або погашення трохи повністю оплачених акцій відповідно до статті 20 Закону РФ "Про
 5. Стаття 12. Фонди і чисті активи товариства
  акцій товариства у випадках відсутності інших коштів. Резервний фонд товариства не може бути використаний для інших цілей. 12.2. У суспільстві може бути створений спеціальний фонд акціонування працівників, що формується за рахунок чистого прибутку товариства. Кошти цього фонду витрачаються виключно на придбання акцій товариства, що продаються його акціонерами, для подальшого розміщення цих акцій серед
 6. Стаття 4. Правове становище товариства
  акцій (у тому числі ___ звичайних і ___ привілейованих акцій), що засвідчують обов'язкові права працівників товариств (акціонерів) по відношенню до суспільства. 4.2. Товариство є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, учітивамое на його самостійному балансі. Суспільство від свого імені набуває і здійснює майнові та особисті
 7.  6. Приватизаційні цінні папери
    звернення і скупку у
 8.  15. Інвестування за допомогою фондового ринку
    акцій державних підприємств у процесі їх приватизації, незалежно від характеру коштів і майна, за які акції купуються. Велику роль тут грають інвестиційні компанії, які купують акції інших підприємств за рахунок коштів різних осіб, акумульованих в обмін на акції цих інвестиційних компаній. Ці компанії купують акції самостійно, від свого імені та в
 9.  Залежне господарське товариство
    акцій першого суспільства. Суспільство, яке придбало більше 20% голосуючих акцій, зобов'язане негайно опублікувати відомості про це в порядку, що визначається Федеральною комісією з цінних паперів та фондового ринку при Уряді Російської Федерації і Федеральним антимонопольним органом. Положення зазначеного пункту 4 статті 6 базуються на нормах статті 106 ГК РФ. Як бачимо, в даному
 10.  Стаття 15. Компетенція ради директорів
    акцій; - укладення угод у випадках, передбачених статтею 83 Закону РФ "Про акціонерні товариства"; - здійснення великих угод, пов'язаних з придбанням та відчуженням суспільством майна, у випадках, передбачених статтею 79 Закону РФ "Про акціонерні товариства"; - придбання та викуп товариством розміщених акцій у випадках, передбачених Законом РФ "Про акціонерні товариства"; -
 11.  26. Холдингові компанії
    акцій інших, одного або більше, господарюючих суб'єктів. Як видно, для того щоб вважатися холдинговою компанією в Україні, господарюючий суб'єкт повинен володіти не просто пакетами акцій інших, дочірніх компаній, а саме контрольними пакетами акцій. Це обов'язкова умова визнання господарюючого суб'єкта холдинговою компанією, створюваної в процесі корпоратизації та приватизації в Україні.
 12.  Стаття 28. Ліквідація товариства
    акцій при установі акціонерних товариств, додаткових акцій, облігацій і їх проспектів емісії затверджені Постановою Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 17 вересня 1996 р. N 19; Тимчасове положення про ліцензування брокерської і дилерської діяльності на ринку цінних паперів затверджено Постановою Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 19 грудня 1996 р. N 22;
 13.  3. Інформація про проведення зборів
    акцій більше однієї тисячі зобов'язана надіслати письмове повідомлення або опублікувати інформацію про проведення зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати його проведення. Повідомлення про проведення зборів повинне містити: - найменування і місце знаходження товариства; - дату, час і місце проведення зборів; - дату складання списку акціонерів, що мають право на участь у зборах; - питання,