Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 7. Реєстрація угод з цінними паперами

Російське законодавство вимагає при здійсненні операцій з

цінними паперами виробляти їх реєстрацію. Такий порядок

встановлений виходячи з того, що цінні папери нерідко стають

предметом шахрайства, обману, вимагання, крадіжки та інших

зловживань . При цьому слід враховувати, що цінні папери

зачіпають істотні права громадян.

У країнах з розвиненою ринковою економікою реєстрація угод

з цінними паперами не визнається законодавцем як необ-

ходимой і обов'язковою. Ймовірно, це пов'язано з тим, що там частіше

всього використовуються не іменні, а представницькі цінні папери.

Механізм ринкового господарства в цих країнах вже налагоджений і має.

Як би амортизатори, тобто юридичні засоби проти злоупотреб-

лений.

З метою забезпечення прав акціонерів 27 жовтні 1993 р. було

видано Указ Президента РФ, (* 1) зобов'язує всі відкриті акціонер-

ві суспільства вести реєстр своїх акціонерів. Ведення реєстру на-

чинается не пізніше одного місяця з моменту державної ре-

гистрации суспільства. Якщо в зазначений термін ведення реєстру громад-

тва, створеного у процесі приватизації, не розпочато, то відповідними-

ющий комітет з управління майном, як засновник товариства,

укладає від імені цього товариства договір на ведення реєстру

акціонерів.

Ведення реєстру акціонерів у принципі здійснюється самим

акціонерним товариством, але воно може доручити це робити банку,

інвестиційному інституту, депозитарію або спеціалізованому

реєстратору на комерційній основі. Якщо число акціонерів пре-

вишает 1000, то акціонерне товариство зобов'язане доручити вести

реєстр вищевказаним інститутам.

Незважаючи на те, що в централізованих нормативних актах

даються відправні моменти здійснення реєстрації угод з

цінними паперами, самі корпорації вирішують безліч питань

детального характеру, пов'язаних з веденням реєстрації угод,

приймаючи корпоративний акт "Про порядок здійснення угод з цін-

вими паперами "або" Положення про реєстр акціонерів та про порядок

його ведення ".

У даному корпоративному акті зазвичай відображаються такі

моменти.

(** 1) Див: Указ Президента РФ "Про заходи щодо забезпечення прав акціонерів"

/ / Відомості Верховної Ради та Правітельстаа РФ.

1993. № 44. Ст. 4192.

!! 233

Форма реєстру. В якості такої може служити журнал

реєстрації і на додаток до нього можливе ведення обліку на

індивідуальних картках в алфавітному порядку; електронна за-

пись, при цьому оригіналом реєстру акціонерів є запис на

паперовому носії, завірена двома підписами посадових осіб

та печаткою власника реєстру.

Реквізити реєстру: 1) повне найменування товариства;

2) номер реєстраційної книги; 3) держатель реєстру; 4) дата

початку книги; 5) підписи двох посадових осіб власника реєстру;

6) друк власника реєстру.

Книги реєстру є бланками суворої звітності та пронуме-

меровиваются, прошнуровуються. Заповнення їх має вироб-

диться посадовою особою, відповідальною за ведення реєстру,

чорнилом синього або чорного кольору, на офіційній мові місце-

знаходження товариства, розбірливим почерком; неоднозначних толко-

ваний відомостей в реєстрі не повинно бути.

Дані, що включаються до реєстру: 1) повне найменування,

юридичну адресу товариства; 2) розмір статутного капіталу, кількістю-

ство, номінальна вартість акцій, їх категорії (типи), відомості

про дроблення акцій і консолідації; 3) повне найменування (фамі-

лія, ім'я, по батькові) акціонера, його місцезнаходження (местожітель-

ство), 4) банківські реквізити кожного акціонера; 5) акції,

викуплені товариством за рахунок власних коштів; 6) ціна (курс)

придбання акцій акціонером; 7) виплата дивідендів; 8) докумен-

ти, що підтверджують вчинення операції з цінними паперами (якщо

угоди вчинені без участі інвестиційних посередників або

депозитарію); 9) дати придбання / відчуження акцій акціонера-

ми; 10) дата припинення членства в АТ; II) номінальний тримаючи-

тель акцій (якщо такий є); 12) депозитарій (якщо такий

є); 13) дата проведеного запису.

Підстави для внесення записів до реєстру. Ними можуть бути

документи, що підтверджують оплату акцій (при установі громад-

тва), протоколи про результати закритої підписки, про результати

торгів (при приватизації), документ фонду майна про внесення

внеску в статутний капітал. Документами для внесення вторинної

. Запису до реєстру є: договір купівлі-продажу акцій, договір

міни, нотаріально завірений договір дарування, свідоцтво про

право успадкування акцій, рішення суду, арбітражного або третин-

ського суду про звернення стягнення на акції, які є предме-

тому застави, документ, що містить напис нотаріуса про безспірне

стягнення акцій, та ін

!! 234

Крім цього реєстратору обов'язково надаються: до-

кумент, що підтверджує факт сплати податку на операції з цінними є-

ми паперами (при купівлі-продажу), для фізичних осіб - паспорт,

для юридичних - копія статуту, довіреність особі на право

здійснення угоди, довідка про банківські реквізити, підписана

керівником і головним бухгалтером.

Внесення записів до реєстру проводиться власником реєстру в

триденний термін з моменту подання відповідних надлом-

жаще оформлених документів. Надання самих цінних бу-

маг не є обов'язковим, так як право власності отчуж-

дателя на цінний папір підтверджується записом у реєстрі.

Захист прав акціонерів. Відмова власника реєстру від поза-

сения записів до реєстру не допускається, за винятком випадків,

коли число придбаних акцій дорівнює або більше 35% від усіх

акцій. Відмова може бути оскаржена в ревізійну комісію

суспільства, до суду або до арбітражного суду. На вимогу акціонера

йому видається виписка з реєстру, яка не є цінним

папером і її передача іншій особі не тягне перехід права

власності на цінні папери.

Відомості, що містяться в реєстрі, є суворо конфіден-

соціальними. Доступ до них має право мати в будь-який час тільки

голова та члени ради директорів, генеральний директор

суспільства, члени ревізійної комісії, інші особи з дозволу

генерального директора, спеціальні державні органи в

визначених законом ситуаціях (прокуратура, органи внутрішніх

справ, податкова поліція і ін.)

Реєстратор (сторонній реєстратор) несе відповідальність за

вчинення офіційних записів про проведені операції, предос-

тавленіе неправильних даних про таких записах , за розголошення

відомостей, що містяться в реєстрі, в тому числі і у вигляді відшкодування

збитків суспільству і (або) акціонеру.

!! 234

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 7. Реєстрація угод з цінними паперами"
 1. § 10. Функція реєстрації Банком Росії емісії цінних паперів кредитними організаціями
  реєстрацію емісії цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральними законами. Тут, крім банківських законів, маються на увазі: Федеральний закон "Про ринок цінних паперів"; Федеральний закон "Про акціонерні товариства"; Федеральний закон "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів"; Федеральний закон "Про іпотечні цінні папери ".
 2. 8. Додаткові вимоги до форми угод і їх реквізитами
  угод та їх реквізитами можуть доповнюватися законом, іншими правовими актами та угодою сторін. Так, вимоги про скріплення підписів сторін печатками визначаються угодою учасників угоди, а вимоги до бланків цінних паперів, передбачені з метою запобігання їх підробок, визначаються у законодавстві. Додаткові вимоги до письмової форми угод можуть бути найрізноманітнішими
 3. 29. Учасники ринку цінних паперів
  реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Фондова біржа - організація, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.
 4. 7. Види інвестицій
  цінними паперами (наприклад, договірні зобов'язання); г) права на здійснення господарської діяльності, наприклад, ліцензованої діяльності (без передачі самої ліцензії), права інтелектуальної власності (наприклад, ноу-хау) і інші майнові права (наприклад, права власності на частку, пай у статутному фонді юридичної
 5. ? 6. Обіг акцій
  реєстрації угод з цінними паперами "від 6 липня 1992 р .: угода з купівлі-продажу акцій повинна бути належно офор-млення відповідно з єдиними правилами;!! 231 при здійсненні угоди учасники ринку цінних паперів зобов'язані надавати інвесторам (клієнтам) повну об'єктивну інформа-цію про акції, що є предметом угоди, про ризики , пов'язаних з вкладенням в дану цінний
 6. § 11. Функція здійснення банківських операцій і операцій
  реєстрації випусків (додаткових випусків) емісійних цінних паперів, емісія яких здійснюється ним в цілях реалізації єдиної державної грошово-кредитної політики відповідно до законодавства Російської Федерації, від сплати державного мита, звільняється. (Підпункт 5 пункту 1 статті 333.35
 7. 10. Державна реєстрація угод
  реєстрація угоди або державна реєстрація прав на майно. Тому в цивільному праві мають місце правила про те, що: угода, що підлягає державній реєстрації, породжує права і обов'язки з моменту її державної реєстрації (див. ст. 164 ЦК); права на майно, підлягають державній реєстрації, виникають з моменту реєстрації відповідних прав на нього (див. п. 2
 8. 4. Припинення правової охорони товарного знака
  реєстрації недійсною або анулювання реєстрації. Підставами для повної або часткової недійсності реєстрації товарного знака може служити її проведення неналежним суб'єктом, наприклад фізичною особою, яка не є підприємцем, або з порушенням норм, що передбачають відмову в реєстрації деяких позначень Реєстрація товарного знака анулюється Патентним
 9. Цивільні правовідносини
  реєстрація деяких видів угод та її цивільно-правове значення. Недійсність угод. Підстави недійсності угод. Оспорімие і нікчемні угоди. Недійсність частини угоди. Правові наслідки недійсності
 10. 4. Обмеження на застосування правил про наслідки недійсності угод
  угод. Так, відповідно до ст. 566 ЦК загальні норми про наслідки недійсності угод, що передбачають повернення або стягнення в натурі отриманого за договором з одного боку або з обох сторін, застосовуються до договору продажу підприємства, якщо такі наслідки суттєво не порушують права та охоронювані законом інтереси кредиторів, продавця і покупця, інших осіб і не суперечать
 11. § 8. Угоди з вадами форми
    реєстрації. Недотримання простої письмової форми за загальним правилом (п. 1 ст. 162 ГК РФ) не тягне недійсності правочину, але зазвичай позбавляє сторони права в разі, спору посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків. Допускаються письмові та інші докази, наприклад, укладення відповідних експертиз або пояснення сторін у процесі. І лише в окремих
 12. 2. Предмет права утримання
    реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним ", ні ст. 131 і 164 ЦК прямо не говорять про реєстрацію права утримання. Право утримання, безсумнівно, можна віднести до обмежень (обтяжень), стесняющим правовласника при здійсненні права власності або інших речових прав на конкретний об'єкт нерухомого майна (сервітут, іпотека, довірче управління, оренда, арешт
 13. 2. Класифікація (види) цінних паперів
    реєстрації угоди (див.: Penningtons Company Law. Butterworths. London, 1990. P. 347). 2 Детальніше див: Агарков М. М. Основи банкового права. Вчення про цінні папери. М., 1994. С. 199-202; Бєлов В. А. Цінні папери в російському цивільному праві. М., 1996. С. 96-99. Цим властивістю не володіють так звані звичайні іменні цінні папери, які тому не завжди відносять до числа цінних паперів
 14. 1. Реєстрація фірмового найменування
    реєстрації цього найменування, тобто державної реєстрації самої юридичної особи під даним найменуванням, оскільки в установчих документах будь-якої комерційної організації обов'язково вказується її фірмове найменування. Порядок реєстрації юридичних осіб регулюється законом, що передбачає реєстрацію різних, у тому числі комерційних, юридичних осіб в органах юстиції
 15. 9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку
    реєстрації комерційних банків в Україні регламентована Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про господарські товариства", а більш детальна регламентація міститься в Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281. Комерційні банки в Україні можуть створюватися тільки у формі
 16. 5. Види угод
    угод загальних ознак не виключає їх підрозділи на види: 1 Див: Красавчиков О. А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. С. 120 і слід.; Агарков М. М. Поняття угоди по радянському цивільному праву. С. 46 і слід. 2 Див: Генкін Д. М. Недійсність угод, укладених з метою, суперечною законом / / Уч. зап. ВИЮН. Вип. 5. М., 1947. С. 50. 3 Див: Новицький І. Б. Указ. соч. С. 64-67.
 17. 1. Двостороння реституція
    реєстрації угоди; - з виходом за межі правоздатності юридичної особи; - з виходом за межі обмежень повноваження на здійснення угоди; - недієздатними громадянами; - малолітніми, які не досягли чотирнадцятирічного віку; - неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років; - громадянами, обмеженими у дієздатності; - громадянином, не здатним розуміти значення
 18. § 8. Функція прийняття рішення про державну реєстрацію кредитних організацій та їх ліцензування
    реєстрацію кредитних організацій. Не було єдиної системи та єдиного реєстру юридичних осіб. Утруднялася сама можливість ознайомлення з установчими документами будь-якої юридичної особи, в тому числі - кредитної організації. Це створювало відомі складності і для багатьох кредитних організацій і для багатьох клієнтів. Потім все ж був прийнятий ГК РФ, в якому з'явилася стаття, яка говорить про те, що
 19. 3. Рухомі і нерухомі речі
    реєстрації прав на нерухомість і угод з нею, яка передбачена законом (ст. 131 ЦК) 1. Така реєстрація є юридичним актом визнання та підтвердження державою (публічною владою) виникнення, обмеження (обтяження), переходу або припинення прав на нерухомість і служить єдиним доказом існування зареєстрованих прав. Ці права можуть бути оскаржені тільки
 20. Відмова у державній реєстрації
    реєстрацію можуть бути оскаржені до суду, арбітражного суду. Наслідки недотримання нотаріальної форми, а також вимоги про державну реєстрацію відрізняються більш жорсткими заходами, ніж при недотриманні простої письмової форми. Недотримання нотаріальної форми угоди або вимоги державної реєстрації тягне недійсність угоди. Таким чином, правило про нотаріальну форму і
© 2014-2020  ibib.ltd.ua