Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

29. Учасники ринку цінних паперів


Відповідно до визначення, даного в Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 р., фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
Правовий статус фондового ринку визначений законодавством України як акціонерного товариства, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону, іншими актами законодавства України, статутом та правилами фондової біржі.
Фондова біржа може бути створена не менш ніж 20 засновниками - торговцями цінними паперами, що мають дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності з цінними паперами за умови внесення ними до статутного фонду не менше 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .
Вона набуває права юридичної особи з дня її реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Фондова біржа - організація, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.
Позначення "фондова біржа * або містить вираз" фондова біржа "може використовувати у своєму фірмовому найменуванні або рекламі тільки та організація, яка створена у вищевказаному порядку.
Діяльність фондової біржі припиняється у тому разі, коли число її членів стало менше 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів, її діяльність припиняється у разі неприйняття нових членів протягом шести місяців.
Діяльність фондової біржі припиняється відповідно до законодавства України про акціонерні товариства та інших видах господарських товариств.
Діяльність інвестиційних фондів та інвестиційних компаній регулюється Положенням про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19.02.94 р. (далі - Положення).
Положення визначає поняття інвестиційного фонду (ІФ) та інвестиційної компанії (ІК), порядок створення та умови їх діяльності, а також заходи щодо захисту інтересів їх учасників.
У Положенні інвестиційний фонд (ІФ) визначений як юридична особа, засноване у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених Положенням, здійснює виняткову діяльність у сфері спільного інвестування.
Таким чином, правовий статус ІФ визначений як юридичної особи та вказана організаційно-правова форма цієї особи - закрите акціонерне товариство.
ІФ діляться на відкриті та закриті. Різниця між ними визначається за двома критеріями:
обов'язки викупу випускаються ними цінних паперів - відкритий ІФ випускає інвестиційні сертифікати з зобов'язанням перед його учасниками про їх викуп, а закритий ІФ - без взяття такого зобов'язання, він здійснює розрахунки за інвестиційними сертифікатами після закінчення терміну діяльності ІФ;
терміну дії - відкритий ІФ створюється на невизначений термін, а закритий ІФ - на певний.
Установчими документами ІФ є установчий договір і статут.
Положення містить обмеження мінімального розміру статутного фонду ІФ - не менше 2 тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на момент його реєстрації, який формується за рахунок внесків засновників у вигляді грошових коштів, цінних паперів і нерухомого майна.
Учасниками ІФ є фізичні та юридичні особи, які придбали інвестиційні сертифікати цього фонду. Інвестиційний сертифікат - цінний папір, що випускається виключно ІФ та ІК і дає право його власникові на отримання доходу у вигляді дивідендів. У Положенні передбачається мінімальна номінальна вартість інвестиційного сертифіката, його обов'язкові реквізити і процедура випуску.
Правовий статус інвестиційної компанії (ІК) визначено Положенням як торговця цінними паперами, який, окрім ведення інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення.
ІК створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Статутний фонд ІК повинен становити не менше 50 тисяч мінімальних заробітних плат, визначених на момент реєстрації ІК.
Для здійснення діяльності зі спільного інвестування ІК зобов'язана заснувати взаємний фонд (філія ІК), провести реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів, опублікувати інвестиційну декларацію та інформацію про випуск нею інвестиційних сертифікатів.
Саморегулівні організації ринку цінних паперів діють відповідно до Положення про саморегульовану організацію ринку цінних паперів, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.96 р. № 329 (далі - Положення).
Саморегулівна організація - це неприбуткова організація з правами юридичної особи, яка здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положенням, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням.
Вона створюється в організаційно-правових формах, передбачених законодавством, діє на підставі статуту, установчого договору (якщо це передбачено для обраної організаційно-правової форми), а також правил цієї організації.
Статус саморегулівної організації можуть одержати:
а) громадські організації фізичних осіб - професійних учасників ринку цінних паперів;
б) об'єднання юридичних осіб - професійних учасників ринку цінних паперів.
Статус саморегулівної організації надається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку тим організаціям чи об'єднанням, кількість учасників яких становить не менше ніж 25 відсотків від загальної кількості осіб, які здійснюють конкретний вид професійної діяльності на ринку цінних паперів на основі дозволів (ліцензій), виданих Державною комісією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29. Учасники ринку цінних паперів "
 1. 32. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  учасників) боржника - юридичної особи, власника майна, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємства-боржника. До досудовим процедурам вирішення проблеми неспроможності Закон відносить, зокрема, досудову санацію. Санація - система заходів, здійснюваних при
 2. Зміст
  ринку цінних паперів 30. Промислово-фінансові групи 31. Призупинення та припинення діяльності підприємців 32. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 33. Відкриття рахунків у банках України 34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках 35. Тимчасове призупинення операцій на банківських рахунках суб'єктів
 3. 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління
  учасників підприємницької діяльності, що веде до обмеження конкуренції. До них відносяться націлені на обмеження конкуренції дії, розпорядчі підприємцям вчинити певні дії або, навпаки, містять заборону на здійснення, зокрема, певних напрямків і видів діяльності; вказівки про вчинення певних дій на шкоду інтересам
 4. 81 . Загальні положення законодавства про рекламу
  учасників рекламної діяльності - рекламодавця, виробника реклами та її розповсюджувача. Таке розмежування учасників ринку реклами має особливо важливе значення, коли мова йде про застосування відповідальності за порушення законодавства про рекламу. Відповідно до Закону рекламодавець - це особа, яка є замовником реклами для її виробництва та / або розповсюдження.
 5. 9. УЧАСТЬ У арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ
  учасників групи на стороні позивача, тотожність вимог осіб, чиї інтереси захищаються в суді, збіг фактичних і правових підстав позовних вимог, наявність спільного відповідача, тотожність предмета доказування, наявність одного загального способу судового захисту, отримання загального позитивного результату в разі задоволення судом позовної вимоги. Відповідно З ч. 2 ст. 26 ФЗ від 18 липня
 6. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  учасників зовнішньоекономічної діяльності у виборі права, що застосовується до регулювання їх відносин. Відповідно до статті 1210 ЦК РФ, «сторони договору можуть при укладанні договору або в подальшому вибрати за згодою між собою право, яке підлягає застосуванню до їх прав і обов'язків за цим договором. Вбрання сторонами право застосовується до виникнення та припинення права
 7. Тема 19. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ
  учасниць СНД / / Господарство право. 1998. № 1. Про застосування міжнародних договорів та виконанні рішень арбітражних судів інших держав (інф. лист від 1.03.96) / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 12. Павлов Н. Про юридичну природу виконавчого листа / / Вісник ВАС РФ. 2000. № 7. Павлов Н., Романенко Н. Окремі проблеми розгляду арбітражним судом спорів щодо звільнення майна від арешту
 8. 1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права.
  Учасників трудового процесу ці відносини виникають і розвиваються на основі матеріального стимулювання, соц. Страхування, розгляду трудових спорів, залучення до матеріальної відповідальності. Адмін-е право регулює трудову діяльність людей, організацію трудового процесу. г) Адміністративне та цивільне. Традиційно ці галузі розмежовувалися характером інтересу, що лежить в
 9. Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
  ринку. Злочини, вчинені у сфері споживчого ринку можна об'єднати в дві групи: злочини проти прав споживачів та інші злочини. Небезпечною тенденцією в динаміці злочинності проти споживачів є зростання обороту товарів, послуг, виконання робіт, не відповідають вимогам безпеки для життя і здоров'я. Найбільш несприятлива ситуація на ринку алкогольної
 10. 21. Держава Україна та адміністративно - територіальні одиниці як суб'єкти цивільного права.
  Учасниками відносин, регульованих цивільним правом, є також держава Україна. Держава, як носій суверенітету, єдине і неподільне. Відповідно держава в цивільному обороті може розглядатися як єдиний і єдиний суб'єкт. У той же час держава Україна є багаторівневим утворенням. Воно поділяється на суб'єкти різних рівнів - держава Україна,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua