Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

10. Обов'язок покупця з оплати товаруПокупець зобов'язаний оплатити, товари безпосередньо до або після їх передачі йому продавцем в розмірі їх повної ціни, якщо інше не передбачено законодавством або договором або не випливає із суті зобов'язання (ст 486 ЦК).
Зобов'язання покупця сплатити вартість включає також прийняття ним таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть бути необхідними відповідно до договором або законодавством, щоб зробити можливим здійснення платежу (відкриття передбаченого договором акредитива, надання банківської гарантії і т п) Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, вказаною в договорі або розрахованої в порядку (способом), передбаченому договором. Якщо ціна не визначена в договорі, обов'язок покупця буде складатися в оплаті ціни, яка в момент укладення договору звичайно стягувалася за такий товар, що продавався за таких же обставин.
Правові наслідки невиконання або неналежного виконання покупцем обов'язку по оплаті проданих йому товарів полягають в тому, що продавець отримує право вимагати від покупця не тільки оплати товару, а й сплати відсотків за користування чужими грошовими коштами, що нараховуються на суму заборгованості за весь період прострочення оплати товарів (ст. 395 ЦК). Якщо товари не оплачуються покупцем у зв'язку з необгрунтованою відмовою від їх прийняття, продавець має право за своїм вибором або вимагати оплати товару, або відмовитися від виконання договору.
У випадках, коли договором купівлі-продажу передбачена передача покупцеві проданих товарів кількома партіями, і невиконання останнім обов'язки з оплати переданих товарів дає продавцю право призупинити передачу решти товарів доти, поки раніше передані товари не будуть оплачені покупцем у повному обсязі.
На додаток до названих наслідків за продавцем зберігається право на відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору купівлі-продажу.
Договір купівлі-продажу може бути укладений з умовою про попередню оплату товарів (ст. 487 ЦК). Якщо такий порядок розрахунків передбачено договором, а покупець не виконує свій обов'язок, продавець отримує право відмовитися від передачі товарів або призупинити виконання своїх зобов'язань.
Договором купівлі-продажу може бути передбачена умова про продаж товару в кредит, тобто про те, що оплата товару здійснюється через певний час після його передачі покупцеві. У цьому випадку покупець повинен оплатити товар в строк, передбачений договором. Якщо ж умова про термін оплати товару, проданого в кредит, у договорі відсутня, покупець повинен здійснити оплату в розумний строк після передачі товару, а після його закінчення - не пізніше, ніж у семиденний строк з дня пред'явлення продавцем вимоги про оплату переданого товару (п. 1 ст. 488 ЦК).
Невиконання покупцем обов'язку по оплаті товару, проданого в кредит, у встановлений термін дає продавцю право вимагати від нього або оплати переданих товарів, або повернення переданих, але неоплачених товарів. Крім того, на суму, що підлягає оплаті за товари, нараховуються відсотки, передбачені ст. 395 ГК, з дня, коли товар мав бути оплачений, до дня фактичної оплати товару.
Особливістю договору купівлі-продажу товару в кредит є також те, що товари з моменту їх передачі та до фактичної їх оплати покупцем визнаються що перебувають у заставі у продавця. Отже, у разі невиконання покупцем обов'язку по оплаті цих товарів продавець може звернути на них стягнення переважно перед іншими кредиторами.
Договором про продаж товару в кредит може бути передбачена умова про оплату товару в розстрочку. Специфіка такого договору полягає в тому, що його істотними умовами стають умови про ціну товару, порядок, строки і розміри платежів.
Крім всіх прав, якими наділяється продавець за договором про продаж товару в кредит, при наявності у такому договорі умови про оплату в розстрочку в ситуації, коли покупець не виробляє у встановлений договором строк черговий платіж за товар, продавець отримує право відмовитися від виконання договору і зажадати повернення проданого товару. Це право не може бути реалізоване продавцем тільки в тому випадку, якщо сума внесених покупцем платежів перевищує половину ціни товару.
Можливе укладання договору купівлі-продажу з умовою про те, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин (ст. 491 ЦК). Умова про збереження права власності на товар за продавцем означає, що отримав товар покупець не має права до переходу до нього права власності відчужувати товар або розпоряджатися ним іншим чином.
Крім того, продавець, який залишається власником товару, має право вимагати його повернення, якщо цей товар у встановлений термін не буде оплачений покупцем або не настануть обставини, передбачені договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Обов'язок покупця з оплати товару "
 1. Банківська гарантія характеризується такими рисами.
  Зобов'язана основним зобов'язанням, бо неможливо забезпечувати зобов'язання, якого немає. Проте надалі, після видачі банківської гарантії, існування передбаченого в ній зобов'язання сплатити грошову суму бенефіціару, його виконання не залежать від динаміки зобов'язання, в забезпечення якого дана гарантія. Тому навіть якщо основне зобов'язання припинилося або визнано
 2. 47. Використання в зовнішньоекономічних контрактах правил ІНКОТЕРМС
  обов'язків для продавця, який повинен надати товар у розпорядження покупця за місцем перебування продавця. Друга категорія ("Г") включає умови, що покладають на продавця обов'язок передати товар перевізнику, призначеному покупцем (ФОБ, ФАС, "франко-перевізник"). Третя категорія ("С") об'єднує умови, на яких продавець повинен забезпечити перевезення товару, але не зобов'язаний приймати
 3. 9. Предмет зовнішньоекономічного контракту
  обов'язків, а на покупця - максимум. Самим же невигідним для продавця і, навпаки, вигідним для покупця нам здасться умова ^ ^ Р (Поставлено, мито оплачена), оскільки тут максимум обов'язків у продавця 'і мінімум у покупця. Однак, якщо підійти до вибору базисного умови поставки з позиції конкретної життєвої ситуації, то виявиться зовсім інша картина. Витрати, які
 4. 10. Умови зовнішньоторговельного контракту
  обов'язки. Сторін, кількість і якість товару, строк поставки, ціна товару, юридичні адреси сторін. Несуттєвими умовами прийнято вважати упаковку, маркування товару, порядок розрахунків, приймання товару за якістю та кількістю, цесія, санкції та обставини, що звільняють від відповідальності, порядок врегулювання спорів, мову контракту і його кореспонденції, вступ контракту
 5. 12. Права та обов'язки сторін у зовнішньоторговельному контракті
  обов'язки сторін "є ключовою в контракті купівлі-продажу, це свого роду ядро контракту, навколо якого розташовуються всі окремі його статті. Основний обов'язок продавця полягає, природно, в тому, щоб поставити товар покупцю в домовлений термін і обумовлене місце, забезпечивши при цьому належну якість товару, його упаковку, маркування та, якщо це зафіксовано в контракті, його
 6. 27. Спеціальна термінологія ІНКОТЕРМС-2000
  обов'язок вказати пізніше більш точний пункт всередині зони або місця. Якщо покупець не використав своє право вибрати пункт призначення, це дає продавцю право на вибір пункту, який краще підходить його мети. "Митне очищення". Звичайно бажано, щоб митне очищення товару був влаштована стороною, що має юридичну адресу в країні, де така очищення повинна відбуватися, або, по крайней
 7. 33. Базисні умови поставки групи "С"
  зобов'язаний сплатити всі витрати та фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення. Однак ризики і всі додаткові витрати, що виникають після поставки товару на борт судна, переходять з продавця на покупця в момент переміщення товару через поручні судна в порту відвантаження. На продавця лежить обов'язок митного експортної очищення товару. Ця умова ис>-користується тільки на
 8. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  зобов'язаний прийняти надійшли розрахункові документи на безспірне списання грошових коштів. Документи, які беруться банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку, обліковуються на внебалансо-вом рахунку № 9803 "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників" і складають так звану "картотеку прострочених платежів" або "картотеку -2 ". Розрахункові
 9. § 4. Господарські товариства і суспільства
  обов'язки учасників господарських товариств і товариств у загальному вигляді закріплені ст. 67 ГК і можуть доповнюватися в установчих документах. Учасники мають право керувати справами фірми в тій чи іншій формі, отримувати інформацію про її діяльність, брати участь у розподілі прибутку і отримувати частину майна, що залишилося після ліквідації підприємства (т.зв. ліквідаційний залишок). Водночас
 10. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  обов'язки і які одержують права для себе, а не для держави. Йдеться про юридичних осіб таких організаційно-правових форм, як державні та муніципальні унітарні підприємства та фінансуються власником (у нашому випадку - державою) установи. Через цих юридичних осіб, побічно, опосередковано в цивільному обороті бере участь і держава. Чинне законодавство
© 2014-2020  ibib.ltd.ua