Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

9. Обов'язок покупця щодо прийняття товаруПокупець за договором купівлі-продажу зобов'язаний прийняти переданий йому товар. Виняток становлять лише ті випадки, коли покупець наділений правом вимагати заміни товару або відмовитися від виконання договору, наприклад якщо продавець передав покупцеві товар з недоліками, які носять істотний характер, або не виконав в розумний строк вказівки покупця про доукомплектування переданих товарів.
Виконання покупцем обов'язку прийняти товари у строки та в порядку, передбачені договором, означає, зокрема, що покупець повинен здійснити всі необхідні дії, що дозволяють продавцю передати йому товари (повідомити адресу, за якою вони повинні відвантажуватися ; надати транспортні засоби для перевезення товарів, якщо такий обов'язок покупця випливає з договору, і т. п.).
Конкретні дії покупця, необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання відповідного товару, у випадку, коли договором не передбачено порядок прийняття товару, зумовлюються встановленим сторонами способом передачі товару. Якщо договором передбачено, що товар передається шляхом вручення покупцеві або зазначеній ним особі (при доставці товару продавцем), покупець повинен забезпечити прийняття даного товару в передбачений договором строк відповідними уповноваженими представниками. У випадках,
коли згідно з умовами договору купівлі-продажу товар має бути переданий покупцеві в місці знаходження товару ("самовивіз"), покупець повинен забезпечити виділення свого представника, а в необхідних випадках і транспортного засобу для прийняття товару у продавця та вивезення товару.
В інших випадках передача товару покупцеві проводиться продавцем шляхом здачі товару транспортної організації або організації зв'язку для доставки його покупцеві. При цих умовах дії покупця щодо прийняття товару складаються у його приймання відповідно від перевізника або організації зв'язку. Така приймання повинна здійснюватися з дотриманням всіх вимог, передбачених транспортним законодавством і законодавством про послуги, що надаються організаціями зв'язку.
Невиконання або неналежне виконання покупцем обов'язків по прийняттю товару або його відмову від прийняття передбаченого договором товару тягне для нього негативні наслідки. Продавець отримує право вимагати від покупця прийняття товару в примусовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом до суду. У цьому випадку права продавця можуть бути забезпечені також шляхом стягнення з покупця вартості товару і витрат, пов'язаних з його зберіганням продавцем. Неприйняття переданого товару покупцем може також служити підставою для відмови з боку продавця від виконання договору, що тягне розірвання договору купівлі-продажу. Незалежно від обраного продавцем способу захисту від незаконних дій покупця, продавець зберігає право вимагати від покупця відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням обов'язків по прийняттю товару
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 9. Обов'язок покупця щодо прийняття товару "
 1. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
  Обов'язків, але і держава в особі різних органів: правотворчих, правоісполнітельного, правозастосовних. Реалізація права як процес втілення права в життя містить у собі, по-перше, юридичні механізми реалізації права і, по-друге, форми безпосередньої реалізації права, коли фактичні життєві відносини знаходять юридичну форму. Юридичні механізми реалізації права
 2. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Обов'язків перешкоджає реалізації творчого підходу і інноваційним процесам і надмірно подовжує прийняття рішень на управлінському апараті. Слід також забезпечення прямого і зворотного зв'язку між маркетинговими і функціональними службами загального управління фірмою. б) Відносна простота структури. Як згадувалося вище, чим простіше структура і від рівень управління, тим більше
 3. 10. Умови зовнішньоторговельного контракту
  обов'язки. Сторін, кількість і якість товару, строк поставки, ціна товару, юридичні адреси сторін. Несуттєвими умовами прийнято вважати упаковку, маркування товару, порядок розрахунків, приймання товару за якістю та кількістю, цесія, санкції та обставини, що звільняють від відповідальності, порядок врегулювання спорів, мову контракту і його кореспонденції, вступ контракту
 4. 12. Права та обов'язки сторін у зовнішньоторговельному контракті
  обов'язки сторін "є ключовою в контракті купівлі-продажу, це свого роду ядро контракту, навколо якого розташовуються всі окремі його статті. Основний обов'язок продавця полягає, природно, в тому, щоб поставити товар покупцю в домовлений термін і обумовлене місце, забезпечивши при цьому належну якість товару, його упаковку, маркування та, якщо це зафіксовано в контракті, його
 5. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  зобов'язаний прийняти надійшли розрахункові документи на безспірне списання грошових коштів. Документи, які беруться банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку, обліковуються на внебалансо-вом рахунку № 9803 "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників" і складають так звану "картотеку прострочених платежів" або "картотеку -2 ". Розрахункові
 6. 2. Франчайзинг
  зобов'язаний інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує фірмове найменування та інші засоби індивідуалізації чинності договору комерційної концесії. Конкретних форм такого інформування Кодекс не встановлює, тому що вони залежать від характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем. Але само вказівка на необхідність
 7. § 4. Господарські товариства і суспільства
  обов'язки учасників господарських товариств і товариств у загальному вигляді закріплені ст. 67 ГК і можуть доповнюватися в установчих документах. Учасники мають право керувати справами фірми в тій чи іншій формі, отримувати інформацію про її діяльність, брати участь у розподілі прибутку і отримувати частину майна, що залишилося після ліквідації підприємства (т.зв. ліквідаційний залишок). Водночас
 8. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  обов'язки і які одержують права для себе, а не для держави. Йдеться про юридичних осіб таких організаційно-правових форм, як державні та муніципальні унітарні підприємства та фінансуються власником (у нашому випадку - державою) установи. Через цих юридичних осіб, побічно, опосередковано в цивільному обороті бере участь і держава. Чинне законодавство
 9. § 1. Поняття угоди. Види угод
  обов'язків ". Таким чином, угоду характеризують такі ознаки: а) угода-це завжди вольовий акт, тобто дії людей; б) це правомірні дії; в) угода спеціально спрямована на виникнення, припинення або зміна цивільних правовідносин; г) угода породжує цивільні відносини, оскільки саме цивільним законом визначаються ті правові наслідки, які настають у
 10. Конкретні способи захисту.
  обов'язки в натурі, позивач повинен довести, що він володіє відповідним правом, захисту якого він домагається. Однак нерідко вимога про визнання права має самостійне значення і не поглинається іншими способами захисту. Так, визнання права є поширеним способом захисту права власності, інших абсолютних (право господарського ведення, право авторства і т.д.) і
© 2014-2020  ibib.ltd.ua