Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 9. Основні шляхи зміцнення законності та правопорядку

Законність і правопорядок - найбільші соціальні цінності, основа нормального життя суспільства, його громадян. Тому їх зміцнення - одне з головних завдань, що стоять перед суспільством, один з основних напрямів діяльності держави, її функція. На жаль, стан законності і правопорядку в нашій країні підійшло до критичної межі. За останні роки різко зросла кількість правопорушень, в тому числі найбільш небезпечних з них - злочинів. Досить сказати, що в 1995 р. в Росії зареєстровано 2 млн 755,7 тис. злочинів, майже 60% яких тяжкі. Тому зміцнення законності, боротьба зі зростаючою злочинністю - життєво важливі завдання нашого сьогодні.

Існує досить поширена думка, що в зростанні правопорушень винні насамперед юристи, які нібито недостатньо активно ведуть боротьбу з порушниками законності. Практика показує помилковість подібних поглядів. Тільки в останні роки подолано уявлення, що коріння злочинності в нашій країні - це пережитки минулого у свідомості людей. Юридична і політична практика довела, що причини правопорушень потрібно шукати не в «пережитки», не в минулому, а в дійсності. Вони породжені тими об'єктивними умовами (економічними, політичними, соціальними), в яких знаходиться суспільство на конкретному етапі розвитку.

Проблема ліквідації порушень законності не тільки юридична проблема. Для її вирішення перш за все повинні бути усунені, зжиті ті об'єктивні чинники, які підтримують, «оживляють» злочинну активність, створюють умови для вчинення правопорушень, для відступів від вимог законів. Стабілізація економічних відносин, зростання матеріальної забезпеченості людей, їх моральне виховання, зміцнення соціальних зв'язків, розвиток демократії - необхідні передумови і найважливіші шляхи зміцнення законності і правопорядку.

Разом з тим було б неправильним розраховувати тільки на ці об'єктивні процеси. У суспільстві необхідна спеціальна юридична, державно-владна діяльність щодо забезпечення законності. Форми цієї діяльності вельми різноманітні. Основними з них є переконання, правове виховання, профілактика правопорушень, громадське вплив на порушників і застосування до них заходів державного примусу.

Переконання як метод зміцнення законності полягає в підвищенні правосвідомості як громадян, так і посадових осіб.

Правове виховання передбачає впровадження у свідомість людей знання права, розуміння необхідності виконання його вимог, почуття нетерпимості до будь-яких порушень законодавства. Це забезпечується створенням стрункої системи правового виховання, навчання, засобів пропаганди і систематичної планомірної роботою в даному напрямку. Важливе значення має навчання громадян вмінню воювати за свої права, захищати їх законними засобами. Ще Р. Ієрінга писав, що опір особистості неправі, тобто порушення права, є обов'язок (борг) уповноважених громадян по відношенню до самих себе і до суспільства.

З переконанням тісно пов'язана профілактика правопорушень. Суть її полягає в запобіганні можливих правопорушень шляхом ретельного вивчення причин і умов, що сприяли вчиненню порушень законності, і вжиття заходів щодо їх ліквідації.

Не слід скидати з рахунків і роль громадськості у забезпеченні законності. У нашій країні є багата практика залучення її до цієї діяльності. Товариські суди, народні дружини, різні громадські утворення громадян проводили велику роботу щодо забезпечення законності та зміцненню дисципліни в трудових колективах, за місцем проживання, в громадських місцях.

На жаль, в останні роки ці традиції виявилися забутими, у свідомість людей все більше проникають ідеї індивідуалізму, засновані на принципі «Моя хата скраю». Вважаємо, що процес становлення та розвитку місцевого самоврядування повинен спричинити за собою і зростання ролі громадськості у вирішенні регіональних проблем, в тому числі зміцнення законності.

Найважливіша ж роль тут безумовно належить державі. Саме воно реалізує функції охорони свобод, власності, правопорядку, які проводяться в життя насамперед правовими засобами. Можна назвати наступні шляхи здійснення цих функцій: постійне вдосконалення і своєчасне оновлення чинного законодавства, підвищення ролі правосуддя, поліпшення діяльності правозастосовних та правоохоронних органів.

Зміцнення правопорядку в суспільстві неможливе без забезпечення законності в діяльності самого державного апарату, без ліквідації таких негативних явищ, як корупція. Підкреслюючи значимість подібної вимоги, Маркс в свій час писав, що «навіть у англійців, у нації, найбільш почитає закон, першою умовою дотримання законності з боку народу є те, що інші органи тримаються в рамках закону». І нарешті, найважливішою умовою зміцнення законності та правопорядку служить всебічне розгортання демократичних засад у всіх сферах суспільного життя, в тому числі в діяльності державного апарату.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 9. Основні шляхи зміцнення законності та правопорядку "
 1. § 2. Критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання
  зміцнення соціалістичного правопорядку. - «Радянська держава і право», 1967, № 1, стор 35. 38 екпортувати кримінальним правом, держава ставить перед спеціальними органами та кримінальним судочинством в цілому задачу швидкого і повного розкриття злочинів і викриття винних, з тим щоб кожен, що скоїв злочин, був підданий справедливому покаранню (ст. 2 КПК України). За допомогою
 2. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  основні характеристики держави, тобто вказати його головні ознаки і, тим самим, розкрити природу держави, сформувати його розуміння (поняття), - одна з основних задач теорії дер-жави. Пізнати природу держави - означає виявити головне і визначальне в його функціонуванні та розвитку, в його соціальній цінності і призначення. Це означає зрозуміти держава в єдності всіх
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний
 4. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  основне питання: а як, власне, створюються норми права? Теорія права розрізняє в цьому зв'язку два великих соціальних процесу: походження або виникнення права і розвиток права, коли воно вже сформувалося як цілісна нормативно-регулятивна система, як сучасний соціальний інститут. Згадаймо: виникнення і розвиток права були позначені як складова частина предмета
 5. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  основний вектор в просуванні общественною свідомості до подальших рубежів і висот. Правосвідомість надає суспільній свідомості характер раціональності, свідомості «здорового глузду». Таке твердження може здатися дивним, але по суті в ньому немає нічого дивного. Зростає роль і цінність права як основний регулятивної системи, яка формує цивілізоване гуртожиток людства (у
 6. 2. Договірне регулювання федеративних відносин
  основним питанням, яке наочно демонструє характер державно- правових зв'язків, свідчить про рівень централізованності здійснення влади в країні, показує реалії зв'язків між суб'єктами Федерації, є питання про розмежування повноважень між федеральною владою і владою суб'єктів. Це питання не тільки дозволяє говорити про те чи іншому державно-правове становище
 7. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
  основних факторів, що обумовили рух за уніфікацію приватного права, насамперед права міжнародної торгівлі. Історія еволюції ідеї уніфікації приватного права знову підтверджує справедливість одного з основних постулатів теорії права - про вторинність права і його службової ролі по відношенню до економічних і державним відносинам. Сто - сто п'ятдесят років для історії - термін
 8. 3. Епоха Катерини II - час освіченого абсолютизму в Росії
  основному на розвиток елементів громадянського суспільства. Катерина II не допускала думки про обмеження власного самовладдя. «розлоге держава передбачає самодержавну владу в тій персоні, яка оним світом править ... яке інше правління не тільки було Росії шкідливо , а й в кінець руйнівно. Який прийменник самодержавного правління? Не в тому, щоб у людей відняти їх вільність,
 9. В. В. ПУТІН. ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО НА РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ УРЯДУ ЗА УЧАСТЮ ГЛАВ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  колії; нам зараз не потрібно озиратися назад і говорити, що були наробити такі? те чи такі? то помилки. Давайте ми зараз на рівні нашої сьогоднішньої відповідальності будемо діяти так, як ми вважаємо за потрібне, і з урахуванням позитивного і негативного досвіду найближчого десятиліття. Не випадково ми сьогодні говоримо про формування владних структур: адже чому почало відбуватися помітне
 10. КОНЦЕПЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  основних цілей: - забезпечення надійної безпеки країни, збереження і зміцнення її суверенітету і територіальної цілісності, міцних і авторитетних позицій у світовому співтоваристві, які найбільшою мірою відповідають інтересам Російської Федерації як великої держави, як одного з впливових центрів сучасного світу і які необхідні для росту її політичного, економічного,
 11. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  основні початку, що виражають його об'єктивні закономірності, тенденції і потреби суспільства , що визначають сутність усієї системи, галузі або інституту права і мають в силу їх правового закріплення загальнообов'язкове значення. Як видно, за В. П. Грибанова, правові принципи не якісь керівні ідеї, а об'єктивно детерміновані закономірностями суспільного розвитку основні положення права.
 12. Функції та завдання педагогіки
  шляхи розвитку педагогіки, виявлення цінного і повчального на сьогоднішній день: аналіз ідей, змісту і кращого досвіду в системах освіти за кордоном, особливо в розвинених країнах, участь в міжнародних педагогічних проектах, що може сприяти поліпшенню підготовки фахівців у Росії. Вирішення всіх цих завдань підпорядковане спільної мети: підвищити якість підготовки студентов8 і
 13. Спеціальна (частная94) методологія юридичної педагогіки
  основних елементах від вивчених в загальній педагогіці, педагогічна опрацювання властивих правоохоронним органам і не існуючих більше ніде напрямків діяльності та їх педагогічного забезпечення, розробка юридико-педагогічних теорій по специфічним для правоохоронної діяльності проблемам і методик вирішення різних професійно-педагогічних завдань. На жаль, поки не зжиті
© 2014-2022  ibib.ltd.ua