Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 1. Відповідальність державних органів за порушення корпоративних норм

До 1988 р. питання про відповідальність державних органів

перед підприємствами здавався блюзнірським і законодавство

відповідно його не регулювалися. Зараз же суперечки між перед-

ємствами та органами управління, хоча явище і не масове, але

аж ніяк не рідкісне.

Суперечка в сфері управління - це конфлікт між дер-

вим органом, що має владні повноваження в певній сфері

управління, з одного боку, і корпорацією, яка вважає, що обов'яз-

зательние для неї припис цього органу або незаконно, або

порушує її право на самостійне волевиявлення у врегулюванні

того чи іншого питання, а тому не підлягає виконанню, - з іншого.

Але оскільки корпорація має справу саме з владним органом,

його вказівки є обов'язковими. Невиконання таких перед-

писань, актів, де виражено ту чи іншу вимогу держав-

ного органу, тягне для адресата (корпорації) несприятливі

наслідки.

Обов'язкові приписи адміністративних органів можуть

стосуватися різних сторін діяльності корпорацій, в тому числі і

таких, які регулюються нею самостійно за допомогою корпо-

ратівних норм. Це можуть бути питання, пов'язані з вилученням

земельної ділянки або відмовою в його наданні, а також

питання з приводу відмови або ухилення від реєстрації корпора-

ції, суперечки за умовами держконтрактів, ціноутворення, застосований-

ня того чи іншого технологічного методу, який, на думку

держоргану, порушує екологічні правила випуску товарів, що не

відповідають вимогам з точки зору їх якості, і т.п.

Як корпорації захистити себе від обов'язкових розпоряджень,

виносяться адміністративними органами на її адресу?

Оспорювання цих актів у порядку підлеглості неоперативно

і малоефективно. Тут, по-перше, зачіпаються інтереси свої,

галузеві, управлінські, і тому вищестоящий орган не скло-

!! 154

ієн ними нехтувати заради чиїхось інтересів, нехай і праведних.

По-друге, вищестоящий по ієрархії орган змушений для розбив-

рательства конфлікту відправляти справу вниз, як правило, того ж

органу, який і приймав початкове рішення, що породило

конфлікт. Ось чому в даному випадку спір повинен бути вирішений

незалежним органом, що спеціалізуються на вирішенні подібних

конфліктів. Таким органом є арбітражний суд. Однак

адміністративний порядок розгляду спорів в принципі не від-

Вергал. І якщо ображена сторона вважає можливим його ис-

пользовать, це її право існує і ним можна скористатися.

У Законі "06 арбітражному суді" і в Арбітражному процессу-

альном кодексі передбачено розгляд спорів у сфері управ-

лення.

У разі, якщо державний орган виніс або незаконне

розпорядження, або порушує охоронювані законом права корпо-

рацій і, зокрема , право на власну іормотворчество, то

арбітражний суд повинен винести рішення про визнання його недей

ствительность. Однак у багатьох випадках акти, визнані недей-

ствительность, породжують для корпорації, на адресу якої цей акт

винесено, збитки, і тоді у корпорації з'являється право вимагати

їх відшкодування з боку адміністративного органу. Це требова-

ня може бути пов'язане з першим, а може бути пред'явлено і

окремо.

Рішення суду про визнання акта у сфері управління недійсними-

тельним підлягає негайному виконанню (п. 3 ст. 135 АПК). Однак

це не перешкоджає їх оскарженню в касаційному порядку.

Найчастіше зустрічаються спори з податковими органами. В

більшості випадків порушення в цій області здійснюються самими

корпораціями, що може виражатися в приховуванні, несплаті, недо-

платі податків і т.п. Однак і податкові органи часто бувають

неправі, і у корпорацій є засоби захисту від порушень з

боку податкових органів.

Якщо діями податкових органів підприємствам був причи-

нен збиток, він має бути відшкодована повністю, включаючи упущений-

ную вигоду ( ч. 2 ст. 16 Закону "06 основи податкової системи в

Російської Федерації"). І якщо раніше для вирішення спорів з

податковими органами підприємствам потрібно було спочатку вико-

вать адміністративний порядок оскарження, а лише тільки потім

звертатися до арбітражного суду, то зараз їм ніщо не перешкоджає,

якщо вони вважатимуть необхідним, звернутися до арбітражного суду непос-

редственно.

До справ, підвідомчим арбітражному суду у сфері управ-

лення згідно ст. 22 Арбітражного процесуального кодексу РФ,

!! 155

відносяться і суперечки про повернення з бюджету грошових коштів, спи-

санних в вигляді економічних (фінансових) санкцій, а також по

інших підстав державними податковими інспекціями і

іншими контролюючими органами у безспірному порядку з порушення-

ням правових вимог, в тому числі і встановлених корпора-

тивними нормами.

В числі державних органів, які порушують положення

корпоративних норм, найчастіше виявляються органи правоохрани-

тільні.

Становлення ринкових відносин у всіх країнах, а не тільки

в Росії, супроводжується зростанням правопорушень, особливо у сфері

економіки. Типовими стали такі види економічних порушень,

як шахрайство, обман, вимагання, рекет, незаконні опе-

рації з валютними цінностями, цінними паперами, порушення правил

конкуренції, роздрібної торгівлі тощо

п. У цих умовах багато

бачать панацею від усіх бід в розширенні повноважень правоохрани-

тільних органів, аж до втручання в роботу підприємства.

Так, згідно з п. 25 ст. II Закону РРФСР "Про міліцію" при наявності

даних про манливому кримінальну або адміністративну відповідальність

ність порушенні законодавства, що регулює фінансову,

господарську та іншу діяльність підприємств, органи міліції

вправі здійснювати наступні дії:

безперешкодно входити в приміщення, займані підпри-

ятиями , незалежно від підпорядкованості та форм власності;

виробляти за участю власника майна або його пред-

ставителей огляд виробничих і службових приміщень, тран-

спортних засобів, інших місць зберігання та використання майна;

вилучати документи на матеріальні цінності, грошові середовищ-

ства, кредитні та фінансові операції, а також зразки сировини і

продукції;

опечатувати каси та приміщення;

робити контрольні закупки;

вимагати обов'язкового проведення перевірок, інвентаризацій

і ревізій;

отримувати від посадових і матеріально відповідальних осіб

відомості та пояснення за фактами порушення законодавства. (* 1)

Більше того, при проведенні оперативно-розшукових мероприя-

тий органи вправі здійснювати контроль поштових відправлень,

прослуховування телефонних та інших переговорів, зняття інформації

(** 1) Див: Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ.

1991. № 16. Ст. 503.

!! 156

в технічних каналах зв'язку (ст. 6 Закону "06 оперативно-розис-

кной діяльності в Російській Федерації "). (* 1)

Не завжди діяльність правоохоронних органів буває

справедливою. Але навіть у тих випадках, коли для втручання цих

органів і є підстави, може виникнути загроза розкриття

комерційної таємниці. Що є комерційна таємниця і які зведенні

відносяться до конфіденційної інформації, регулюється відпо-

ствующими корпоративними актами. Тому своїми діями

органи міліції можуть завдати підприємству збитки.

При порушенні прав підприємств відповідно до названим законам

органи міліції несуть перед ними відповідальність. Вони зобов'язані-

відновити ущемлені права і повністю відшкодувати збитки.

Оскільки у вищевказаних законах не передбачений порядок

оскарження підприємствами дій органів міліції, слід вважати,

що вони мають право оскаржувати дії правоохоронних органів в

порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом для

вирішення спорів у сфері управління.

!! 156

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 1. Відповідальність державних органів за порушення корпоративних норм"
 1. Глава 10. Відповідальність за порушення норм корпоративного права
  порушення норм корпоративного
 2. Управление корпоративними правами держави.
  Органами віконавчої власти та уповноваженими особами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. На сьогоднішній день з ціх вопросам є чіннімі: Порядок управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна, затверджено постановив Кабінету Міністрів України от 16 травня 2001 р. № 518; Основні
 3. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 4. § 8. Правопорядок і громадський порядок
  відповідальність за хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку. Таким чином, правопорядок і законність - мета і результат правового регулювання, найважливіші юридичні і політичні явища, стан яких безпосередньо впливає на суспільне життя. Тому не випадково основним напрямком діяльності професіоналів-юристів виступає робота з їх
 5. Реєстр корпоративних прав держави.
  Органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою збірання та учета відомостей про Акції, Частки, паї, что
 6. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
  організації (первинний способ набуття корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав ). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на
 7. 73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність
  відповідальність суб-ьектов природних монополій як юридичних осіб полягає в сплаті штрафу, а також у вилученні незаконно отриманих прибутку і виручки за вчинене правопорушення. Крім цього "збитки, завдані діяннями суб'єктів природних монополій у результаті порушення норм Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України. Національні комісії
 8. 5. Корпоративні правовідносини
  організаційно-правових утвореннях - корпораціях (від лат. Corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на
 9.  § 4. Корпоративні права
    організації, что включаються правомочності на участь цієї особи в управлінні господарсько організацією, Отримання певної Частки прибутку (дівідендів) даної організації та актівів у разі ліквідації Останньоі відповідно до закону, а такоже Інші правомочності, передбачені законом та статутне документами. Володіння корпоративними правами не вважається підпріємніцтвом. Законом могут буті встановлені
 10.  поняття та види юридичної відповідальності ОМСУ та посадових осіб
    відповідальністю називається застосування до особи, яка вчинила правопорушення, заходів державного примусу, передбачених санкцією порушеної норми, у встановленому для цього процесуальному порядке.Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед населенням муніципального освіти, державою, фізичними та юридичними особами в
 11.  20. Юридична відповідальність
    відповідальність - охоронні правовідносини між державою і правопорушником, де у держави - право накладати стягнення, а у порушника - обов'язок зазнавати стягнення. Цілі юридичної відповідальності - карально-штрафна і превентивно-виховна. Підстави юридичної відповідальності - необхідні умови притягнення до юридичної відповідальності: Нормативні - наявність
 12.  Глава 9. Державно-правове регулювання корпоративної діяльності
    корпоративної
 13.  ? 2. Загальні ознаки корпоративних норм
    організації, і в цьому плані можна говорити про створення моделі корпоративних відносин. Типовість відноситься, як правило, до існуючих ставлення-ніям, однак вона може стосуватися і нових соціальних зв'язків, повторюваність яких в майбутньому передбачається, якщо не з дост-вірністю, то з великим ступенем ймовірності. Наприклад, будів-кові корпорація "Екіпаж", починаючи будувати одно-, двох-,
 14.  18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.
    відповідальність згідно з чинним законодавством. Дисциплінарна відповідальність застосовується до державного службовця при невиконанні чи неналежному виконанні службових обов'язків, перевищення повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця, або дискредитує державний орган, в якому він