Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

Перелік законодавчих актів, які необхідно розробити або обновити в ході реформування адміністративного законодавства


- Закон України "Про Кабінет Міністрів України" (не уведений в дію).
- Закон України "Про міністерства та інші центральні органи ви
конавчої влади України".
- Закон України "Про Раду міністрів Автономної Республіки
Крим".
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (не уведе
ний в дію).
- Закон України "Про основні засади державної служби і служби
в органах місцевого самоврядування".
- Закон України "Про державну службу".
- Кодекс правил поведінки державних службовців.
- Закон України "Про порядок розробки та реалізації загально
державних програм".
- Закон України "Про управління державною власністю".
- Закон України "Про управління комунальною власністю".
- Закон України "Про індикативне планування".
- Закон України "Про підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації державних службовців".
- Закон України "Про державний контроль у сфері виконавчої
влади".
- Закон України "Про контрольні інспекції в органах виконавчої
влади".
- Адміністративно-процедурний (процедуральний) кодекс України.
- Адміністративно-процесуальний кодекс України.
- Кодекс законів України про адміністративні проступки.
- Закон України "Про організацію виконавчої влади в Україні".
- Закон України "Про правотворчу діяльність органів виконавчої
влади.
- Закон України "Про управлінські послуги громадянам" .
300
- Закон України "Про основи створення і використання інформа
ційних систем у державному управлінні".
- Закон України "Про Єдиний державний реєстр фізичних осіб та
порядок їх реєстрації".
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Перелік законодавчих актів, які необхідно розробити або обновити в ході реформування адміністративного законодавства"
 1. 10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*
  законодавчих актів, які необхідно розробити або оновити в ході реформування адміністративного законодавства ВСТУП В процесах реформування українського суспільства після проголошення незалежності Української держави надзвичайно важливе місце посідає реформа правової системи. Потреба в її проведенні та прискоренні стала вкрай актуальною після вступу України до Ради Європи (листопад 1995 року), з
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  переліку і конкретного змісту обов'язків громадян, виконання яких може контролюватись органами виконавчої влади, та санкцій, що можуть ними застосову ватись до осіб, які не виконують або несумлінно виконують покла дені на них обов'язки. 6. Потрібне чітке правове закріплення санкцій, які можуть за стосовуватись до посадових осіб органів виконавчої влади у разі 261 порушення ними в процесі
 3. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  переліку державних та громадських послуг, їх класифікації; визначення переліку послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів і на платній основі; розмежування сфери відповідальності щодо надання державних та громадських послуг місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на регіональному і місцевому рівнях. На першому та другому етапах реформування: 1)
 4. Поняття екологічного права України
  перелік необхідних правових актів у галузі охорони навколишнього природного середовища, їх взаємодію, загальні принципи їх підготовки та цілі системи екологічного права. Стовбуром «екологічного дерева» є чинний Закон про охорону навколишнього природного середовища України. Це свого роду Екологічна Конституція України, комплексний закон, який визначає загальні засади охорони довкілля і буде як
 5. Поняття екологічного права України
  перелік необхідних правових актів у галузі охорони навколишнього природного середовища, їх взаємодію, загальні принципи їх підготовки та цілі системи екологічного права. Стовбуром "екологічного дерева" є чинний Закон про охорону навколишнього природного середовища України. Це свого роду Екологічна Конституція України, комплексний закон, який визначає загальні засади охорони довкілля і буде як
 6. І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  перелік відповідних послуг, які потрібні громадянам, а також критерії оцінки якості та ефективності їх надання; 2) соціальні процеси повинні регулюватися з боку держави лише у разі, якщо це обумовлено інтересами всього суспільства. Відноси ни між споживачами та постачальниками товарів і послуг регулю ються ринком, окрім тих випадків, коли він не може адекватно за довольнити потреби
 7. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  законодавче визначення таких основоположних напрямів його діяльності, як: вироблення стратегічного курсу виконавчої влади щодо здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, спрямованої на розвиток громадянського суспільства; розроблення проектів законодавчих актів та підзаконної нормативно-правової бази на виконання Конституції і законів України, актів Президента України; *
 8. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  законодавче визначити такі типи державних посад: політичні; патронатні; адміністративні. Зокрема, до політичних посад повинні належати посади міністра (так само, як і посади інших членів Кабінету Міністрів). Визначення сфери державної служби і статусу державних службовців. На основі наведеної класифікації адміністративні і патронатні 208 посади в державних органах доцільно віднести до
 9. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  законодавчу, виконавчу і судову, адміністративне право найтіснішим чином поєднане з виконавчою гілкою державної влади (хоч деякою мірою торкається і внутрішньої організації інших гілок). 243 Сама ж природа виконавчої влади, що зумовлена об'єктивним її призначенням - виконанням законів та інших правових актів, підтверджує принципову єдність процесу реалізації цієї гілки влади зі змістом
 10. Поняття і особливості принципів екологічного права
  переліку юридичних, психологічних наук, які вводяться до номенклатури спеціальностей наукових працівників, здобута спеціальність включає в себе знання в галузі земельного, екологічного, природноресурсового та аграрного права. * Згідно з другим напрямом екологічне право не розглядається як комплексна галузь права, а є самостійною галуззю, що регулює єдині екологічні відносини. Крім того, на думку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua