Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Підстави юридичної відповідальності


- сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою та обов'язковою. Брак сукупності таких обставин її виключає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Підстави юридичної відповідальності"
 1. 87. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності.
  підстава відповідальності, її сутність зводиться до протиправного діяння (дії чи бездіяльності). В ній мають бути наявні всі елементи складу правопорушення. Наявність фактичної підстави юридичної відповідальності, тобто самого правопорушення, зумовлює формування правовідносин відповідальності. Але виникнення цих відносин пов'язане з необхідністю того, щоб модель конкретного правопорушення була
 2. § 4. Правовий статус Антимонопольного комітету України
  підставою юридичної відповідальності є специфічний склад правопорушення, який має особливості у справах, що розглядаються АМКУ . За результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про: визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції; припинення порушення
 3. Поняття екологічного права України
  підстави припинення права користувачів тваринним світом, а також види використання об'єктів тваринного світу. Найважливі-шими названі використання тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних та есте-тичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - ґрунто-утворювачів, природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо; використання тварин з метою одержання
 4. Поняття екологічного права України
  підстави припинення права користувачів тваринним світом, а також види використання об'єктів тваринного світу. Найважливішими названі використання тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - ґрунтоутворювачів, природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо; використання тварин з метою одержання продуктів
 5. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  підставі норм права, за порушення правових норм, пов'язана з державним примусом, назначається державними органами). Поряд з цим слід звернути увагу на особливості, які притаманні тільки їй, а саме: - її підставою є адміністративний проступок; - вона накладається як на індивідуальні, так і колективні суб'єкти, винні у скоєнні адміністративного проступку; - врегульована нормами адміністративного
 6. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  юридичної сили розміщуються у хронологічному порядку. 125 Наприклад: 1. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990р.) II Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429. 2. Основи законодавства України про загальнообов'язкове дер жавне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 6. - Ст. 219. 3. Про державний кордон
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  підстави і до пустимі межі правомірного обмеження конкретних прав громадян органами державної влади, у тому числі і виконавчої, та їхніми по садовими особами. 5. Необхідне законодавче визначення переліку і конкретного змісту обов'язків громадян, виконання яких може контролюватись органами виконавчої влади, та санкцій, що можуть ними застосову ватись до осіб, які не виконують або несумлінно
 8. 70. Види міжнародних правопорушень.
  підставі яких порушники залучаються до відповідальності. Проте слід враховувати, що елементи складу міжнародного правопорушення не завжди ідентичні таким елементам у внутрішньодержавному праві. До складу міжнародного правопорушення входять: - об'єкт міжнародного правопорушення - це ті блага матеріального або нематеріального характеру, на якізазіхає міжнародне правопорушення (міжнародний
 9. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  підставі документів. Крім того, нотаріальні органи є органами державного управління, і їхня діяльність має адміністративний характер. Тому є всі підстави вважати, що нотаріальне процесуальне право входить до предмета регулювання адміністративного процесуального права. Питання про місце нотаріального процесу в правовій системі носить теоретичний характер, і відносно вирішення цього питання в
 10. 42. Поняття та види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права.
  підставі судового витребування, ст. 137 ЦПК); компенсаційну (фіскальну), тобто відновлення стану потер пілої особи, який існував до порушення права (відшкодування завданої шкоди, примушення до виконання обов'язку та ін.); стимулюючу, адже встановлення відповідальності сприяє належному виконанню учасниками своїх обов'язків у ци вільному процесі; виховну (дисциплінуючу), тобто формування в