Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

6. Письмова форма угодПисьмова форма дозволяє найбільш адекватно, документально закріпити волю суб'єктів угоди і тим самим забезпечити докази дійсної спрямованості їх намірів. За угодою суб'єктів можна наділити в письмову форму будь-яку угоду, хоча за законом така форма і не обов'язкова для неї.
Проста письмова форма для угод наказується законодавцем двома способами.
Перший спосіб реалізується встановленням правила про те, що повинні відбуватися в простій письмовій формі, за винятком угод, що вимагають нотаріального посвідчення:
1 Див: Брагінський М. І Угоди: поняття, види і форми (коментар до нового ГК РФ). С. 58.
А) угоди юридичних осіб між собою і з громадянами;
б) угоди громадян між собою на суму, що перевищує не менше ніж у десять разів встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.
З цього правила робиться виняток для угод, які можуть вчинятися усно незалежно від суб'єктного складу та суми угоди (ст. 159 ЦК).
Другий спосіб реалізується встановленням прямих приписів закону про необхідність простої письмової форми для тієї чи іншої угоди незалежно від її суб'єктного складу та суми угоди. Наприклад, безпосередньо в силу закону для таких угод, як договори про комерційне представництво, заставі, поручительстві, завдаток, купівлі-продажу нерухомості, про банківський кредит і т. п., у всіх випадках обов'язкове проста письмова форма.
Письмова форма угоди означає, що воля осіб, її здійснюють, закріплюється (об'єктивується) в документі, підписаному особою або особами, які здійснюють угоду, або належним чином уповноваженими ними особами. Складанням одного документа у всіх випадках повинна бути оформлена одностороння угода, якщо для її здійснення запропонована проста письмова форма. Двосторонні та багатосторонні угоди - договори можуть здійснюватися у письмовій формі як у вигляді складання одного документа, підписаного сторонами, так і у вигляді обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором. Документи, оформляють угоду, можуть бути виконані в декількох екземплярах. Усі примірники є оригіналами документа і мають рівну юридичну силу. Цим вони відрізняються від копій.
У всіх випадках угода, укладена у письмовій формі, являє собою один або декілька документів. Тому угода, укладена у письмовій формі, може вважатися належно оформленої, якщо в документі (ах) присутні обов'язкові реквізити. Реквізити (від лат. Requisitum - необхідне) - це дані, які повинні міститися в письмовому докумен-ті (ах), що оформляє угоду. Реквізитами є відомості про найменування кредитора, сумі платежу, місце виконання зобов'язань, датою здійснення операції, підписи сторін тощо Реквізити угоди можуть встановлюватися її учасниками, а також безпосередньо приписами закону. У тих випадках, коли перелік необхідних реквізитів, що підлягають відображенню в документі, визначається законодавством, як правило, відсутність будь-якого реквізиту призводить до недійсності документа, а через це - до недійсності угоди. Так, наприклад, відсутність у векселі найменування "вексель", включеного в текст документа, означає, що такий документ не має сили векселя, а сама угода з видачі подібного документа не може розцінюватися як угода з видачі векселя.
Обов'язковим реквізитом будь-якого документа, письмово оформляє угоду, є підпис особи або підписи осіб, які роблять угоду, або належним чином уповноважених ними осіб. Від імені юридичної особи документ повинен бути підписаний особою, що володіє відповідно до закону та установчих документів правами виконавчого органу даної юридичної особи1. У тих випадках, коли відповідно до закону юридична особа може набувати цивільних прав і брати на себе обов'язки через свого учасника (п. 1 ст. 72 ЦК), документ, що оформляє угоду, підписується учасником.
Коли громадянин, вступає в угоду, не може внаслідок фізичних вад, хвороби, неграмотності підписати її власноруч, за його дорученням угоду підписує інша особа - рукоприкладчик. Підпис останнього повинен бути засвідчений нотаріусом або іншою посадовою особою, яка має право здійснювати таку нотаріальну дію, із зазначенням причин, через які здійснює операцію не міг підписати її власноруч. Якщо рукоприкладчик підписує довіреність на отримання заробітної плати та інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і стипендій, вкладів у банках і на отримання кореспонденції, у тому числі грошової і посилкової, то підпис рукоприкладчика може бути посвідчена організацією, де працює громадянин, який не може власноручно підписатися, або адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, в якому він перебуває на лікуванні (п. 3 ст. 160 ЦК).
Підпис, досконала рукоприкладчиком, є підписом його самого, а не особи, за яке він підписався. Тому підпис рукоприкладчика не можна змішувати з аналогом власноручного підпису особи, що здійснює операцію.
1 У цьому зв'язку представляється юридично некоректним, що порушує норми ст. 53,160 ЦК вимога про обов'язковість підпису головного бухгалтера на документах, що оформляють угоди юридичних осіб, закріплене в ст. 7 Закону про бухгалтерський облік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Письмова форма угод "
 1. § 2. Форми угод
  письмовій формі (простій чи нотаріальній). Можливість здійснення угод в усній формі передбачена ст. 159 ГК, по-перше, для тих з них, для яких законом або угодою сторін не встановлена проста письмова або нотаріальна форма. Так, угоди громадян між собою на суму менше ніж 10-кратний встановлений законом розмір оплати праці можуть відбуватися в усній, а при
 2. 39. Форма угод.
  Письмового документа. Згідно ст.43 ЦК угоди, що виконуються при самому їх скоєнні, можуть вчинятися усно, якщо інше не встановлено законодавством. Характерною рисою таких угод є збіг у часі двох стадій їх розвитку - виникнення і припинення шляхом виконання. Звичайно мова йде про угоди, які здійснюються на невелику суму чи з приводу яких рідко виникають
 3. 49. Форма і термін дії доручення. Припинення довіреності.
  Письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами. Довіреність представляє собою документ, що визначає обсяг і зміст повноважень, даних репрезентованою своєму представнику. Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо строк у довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом одного року з дня її вчинення (ст.67 ЦК).
 4. 58. Форма угод, правові наслідки недотримання форми угод.
  Письмового документа. Згідно ст.43 ЦК угоди, що виконуються при самому їх скоєнні, можуть вчинятися усно, якщо інше не встановлено законодавством. Характерною рисою таких угод є збіг у часі двох стадій їх розвитку - виникнення і припинення шляхом виконання. Звичайно мова йде про угоди, які здійснюються на невелику суму чи з приводу яких рідко виникають
 5. 95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.
  Письмовою угодою між ними (ст. 17 Закону "Про власність"); - на майно, придбане внаслідок спільної праці громадян, що об'єдналися для спільної діяльності, якщо письмовою угодою між ними встановлений режим спільної сумісної власності на придбане в результаті такої діяльності майно (ст. 17 Закону "Про власність"), - на майно осіб, які ведуть
 6. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
  Письмовій формі, недотримання якої тягне недійсність угоди. Умовами стягнення неустойки є невиконання зобов'язання і вина боржника незалежно від наявності збитків у кредитора. Однак якщо збитки є, то залежно від співвідношення права на стягнення неустойки з правом на відшкодування збитків розрізняють неустойку: - залікова - найбільш поширена, не виключає право
 7. 5. Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод (контрактів)
  письмова форма, незалежно від місця їх здійснення. Віденською конвенцією регулюються договори купівлі-продажу, здійснювані через обмін офертою і акцептом. Важливе значення мають також: Нью-Йоркська конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 Ця Конвенція визначає умови, за якими вимоги покупця і продавця один до одного, що випливають з договору
 8. 38. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  письмової форми. Однак за законодавством ряду країн (наприклад, Данії, Швеції) для арбітражних угод письмова форма не обов'язкова, допустима і усна форма. Вона може випливати з торгових звичаїв, у той час як третейський запис повинна бути здійснена в письмовій формі і підписана обома сторонами. Відповідно до законодавства арбітражна угода має бути укладена в
 9. 51. Форми угод.
  Письмова (м. мати просту письм форму і нотаріальну) Здійснюється шляхом складання документа, що виражає її зміст та підписана особою або особами, її здійснюють або належним чином уповноваженими ними особами. Під ЗЕД в усіх випадках недотримання простої письм форми тягне недійсність угоди, навіть якщо факіческі вона була здійснена. Нотаріальне посвідчення потрібно або в
 10. 3. Дотримання формальностей при поступку або ліцензування авторських прав
  письмовій формі. Третій може відповідати вимозі про обов'язкову або необов'язковою реєстрації певних видів угод. У зв'язку з тим, що в договорах про відступлення авторських прав або в ліцензійних договорах можуть фігурувати великі гроші, краще дотримуватися письмову форму, навіть у тих випадках, коли закон не вимагає цього в обов'язковому порядку. У порівнянні з патентним авторське
© 2014-2022  ibib.ltd.ua