Головна
ГоловнаІсторіяІсторія стародавнього світу → 
« Попередня Наступна »
Б.В.Шарикін .. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Положення трудящого населення в Єгипті.

План:
Економічний і суспільний лад в період Середнього царства.
Загострення соціальних протиріч в Єгипті та рушійні сили повстання за даними джерел.
Основні події народного повстання, тенденції його висвітлення в «Вислові Ипусера».
Література (основна): Історія Стародавнього Сходу. Частина 2. М., 1988 (під ред. Г.М.Бонгард-Левіна). - С.394-397, 416-421. Історія Сходу в 6 тт. (Під ред. Р.Б.Рибакова та ін.) М., 2000. Т.1, гл. 10,
с.156-174.
Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 1999, гл. 4, розділ 1
Історія стародавнього світу. Кн. 1. Рання старовину. М., 1989. Лекція 12: І.В.Віноградов. Середнє царство в Єгипті і нашестя гіксосів (розділ 1).
Всесвітня історія. Т.1. М., 1955, с.270-279, 284-287.
Хрестоматія з історії Стародавнього Сходу. Частина 1. (Під ред. М.А.Коростовцева, І.С.Кацнельсона, В.І.Кузіщіна). М., 1980. - С. 30-56.
Додаткова література:
Берлов О.Д. Суспільні відносини в Єгипті епохи Середнього царства. М., 1976.
Берлов О. Д. Трудове населення Єгипту в епоху Середнього царства. М., 1972.
Історія Стародавнього Сходу. Тексти та документи. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М.: Вища школа. 2002. -С.34-50.
Проблемно-логічні завдання:
Роз'ясніть вираз Геродота «Єгипет - дар Нілу».
Поясніть, чому рабство в Древньому Єгипті було розвинене досить слабо.
Доповіді:
1). Організація іригаційного землеробства в Давньому Єгипті (по книзі Савельєвої Т.М. як жили єгиптяни в часи будівництва пірамід. М., 1971).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Становище трудящого населення в Єгипті. "
 1. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  покладені в основу діяльності влади на соціалістичному етапі російської державності. Це і використання державного примусу, насильства для ліквідації попереднього суспільного ладу, в тому числі його персонофіцірованних прихильників, і насильницькі форми соціалістичних перетворень. Та й вся страхітлива механічна система уявлень про державу - машина, знаряддя,
 2. § 4. Великобританія в 50 - 90-ті роки
  становище країни. Англія пережила кілька фінансових криз. В умовах економічних і фінансових труднощів Англія взяла участь у «плані Маршалла». У 1949 р. Великобританія стала членом НАТО. На чергових парламентських виборах (1950 р.) лейбористи отримали настільки незначну більшість, що їх уряд був не в змозі управляти країною. Тому на позачергових виборах 1951
 3. Методичні вказівки.
  Становище різних категорій населення трудящого, їх реакцію на жорстокий соціальний гніт. Значне місце на семінарі займає аналіз подій народного повстання - епізоду другого перехідного періоду в історії Стародавнього Єгипту. Спочатку невелика історіографічна довідка. Знаменитий «Лейденський папірус» з «висловів Ипусера» став відомий науці ще в 1828 році, «Пророцтво Неферти» було
 4. Методичні вказівки.
  Становище селян і ремісників штовхало їх на різні форми прояву невдоволення, особливо в Єгипті. Часто це невдоволення було пасивним, але могло виражатися і в повстаннях. Наведені документи дають можливості для характеристики як форм землеволодіння та землекористування, так і класового невдоволення трудящих. Підбірка запозичена з книги «Практикум з історії Стародавнього
 5. 2.Самодержавіе і самодержці
  становищем або, навпаки, негативним ставленням до себе царя пов'язували свою долю. Що б не говорили про імператорської влади історики, жоден з монархів зла своєму народу не хотів. Звичайно, інтереси дворянства царям були ближче, але не враховувати думки інших соціальних сил вони не могли. У силу свого положення монархи були центром переплетення громадських, класових сил та інтересів. Вони
 6. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Положення, як Австрію. При такій культурності народу, при наших околицях, єврейському питанні і т.д. одне самодержавство може врятувати Росію. При тому мужик конституції не зрозуміє, а зрозуміє тільки одне, що царю зв'язали руки, тоді я вас вітаю, панове ». Тільки після довгих коливань і нарад, враховуючи наростання-революційного вибуху в країні, як паліативної заходи до попередження
 7. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Становище країни. У настільки напруженій обстановці початку громадянської війни, посилення економічної розрухи і масового відмови заможного селянства продавати хліб за твердими заготівельним цінами радянський уряд вимушений був піти на прийняття цілого ряду декретів про надзвичайні заходи щодо стабілізації продовольчого становища, націоналізацію промислових підприємств і банків,
 8. 1.Сущность і уроки НЕПу
  положення, що НЕП як політика перехідного періоду від капіталізму до соціалізму завершився перемогою соціалізму в 1936-37 рр.. Найбільш значні роботи про НЕП стали з'являтися після Великої Вітчизняної війни. Але питання про перехід до НЕПу в історіографії другої половини 40-х - початку 50-х рр.. розглядався традиційно, в руслі установок «Короткого курсу історії ВКП (б)»: писалося про неминучий
 9. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  положення, багато істориків та економісти поставили знак рівності між методом соціалістичної індустріалізації і змістом цього процесу. Свою увагу вони почали концентрувати навколо проблеми першочергового форсованого розвитку важкої промисловості. Поступово ця тема стала в літературі єдиною, процес індустріалізації в її первісному, ленінському розумінні став істотно
 10. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
  Положення про перемогу соціалізму в кінці 30-х рр.. Лише з початком перебудови з'явилася можливість критичного переосмислення пройденого шляху, подолання спрощеного уявлення про соціаліз-ме. Про це вперше відкрито було сказано в доповіді М.С. Горбачова «Жовтень і перебудова: революція продовжується», а в наступному, 1988 році, в журналі «Питання історії» пройшли два «круглого столу» - «СРСР в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua